Paśla pieramohi revalucyi Hodnaści va Ukrainie bajcy ŭkrainskaha rasfarmavanaha śpiecpadraździaleńnia «Bierkut» uciakli nie tolki ŭ Rasiju i akupavanyja Krym i častku Danbasu, ale i ŭ Biełaruś. «Novy čas» padaje źviestki pra vyjaŭlenych eks-bajcoŭ «Bierkuta» na słužbie ŭ Biełarusi.

Jašče ŭ 2017 hodzie byli vyjaŭlenyja try ŭciekačy-«bierkutaŭcy» na słužbie ŭ biełaruskaj milicyi: Mikałaj Staharniak, Siarhiej Haŭrylak i Siarhiej Panasienka. Usie jany źjaŭlalisia bajcami AMAP HUUS Minharvykankama. Da hetaha pieraliku dadalisia imiony Dźmitryja Ancupava i Anatola Prymaka.

Siarhiej Panasienka

32-hadovy Siarhiej Panasienka — uradženiec Mikałajeŭskaj vobłaści Ukrainy. U listapadzie 2013 hoda ŭ składzie mikałajeŭskaha padraździaleńnia «Bierkuta» byŭ nakiravany ŭ Kijeŭ. Paśla pieramohi Majdana ŭciok u Biełaruś. Tut jon atrymaŭ hramadzianstva i słužbu ŭ minskim AMAPie.

Panasienka apaznany na supolnym fotazdymku, na jakim zafiksavany taksama kolišni «bierkutaviec» i bajec minskaha AMAPa Mikałaj Staharniak.

Bajcy mikałajeŭskaha «Bierkuta» ŭ miescy svajoj stałaj dysłakacyi. Siarhiej Panasienka — paznačany ličbaj 1, Mikałaj Staharniak — ličbaj 2. Fota InformNapalm

Bajcy mikałajeŭskaha «Bierkuta» ŭ miescy svajoj stałaj dysłakacyi. Siarhiej Panasienka — paznačany ličbaj 1, Mikałaj Staharniak — ličbaj 2. Fota InformNapalm

U 2017 hodzie Panasienka śviedčyŭ na administratyŭnym pracesie suprać Źmitra Daškieviča. Jon davodziŭ sudu, što aktyvist nibyta nie padparadkoŭvaŭsia patrabavańniam supracoŭnika milicyi, u vyniku čaho Daškieviča aštrafavali na 1150 rubloŭ. 

Taksama vyznačana, što Panasienka niepasredna ŭdzielničaŭ u historyi z zatrymańniem dvuch bratoŭ, minčukoŭ Alaksandra i Viktara Kuŭšynavych. Abodva asobna adzin ad adnaho 15 lipienia 2020 hoda prybyli da budynku CVK, kab padać skarhu na nierehistracyju kandydataŭ u vybarčaj kampanii. Braty atrymali 10 i 11 sutak aryštu.

Momant zatrymańnia Alaksandra Kuŭšynava bajcami AMAPa. Fota Nadziei Bužan. 

Momant zatrymańnia Alaksandra Kuŭšynava bajcami AMAPa. Fota Nadziei Bužan. 

Siarhiej Haŭrylak

Taksama znojdzienaje dadatkovaje paćviardžeńnie pra słužbu ŭ minskim AMAPie jašče adnaho kolišniaha mikałajeŭskaha «bierkutaŭca» Siarhieja Haŭrylaka.

36-hadovy Siarhiej Haŭrylak taksama naradziŭsia ŭ Mikałajeŭskaj vobłaści USSR. U składzie «Bierkuta» byŭ nakiravany ŭ Kijeŭ u listapadzie 2013 hoda. Paśla pieramohi Majdana ŭciok razam ź siamjoju ŭ Biełaruś.

Viadoma, što 21 vieraśnia 2017 hoda Siarhiej Haŭrylak udzielničaŭ u zatrymańni anarchista Ramana Chaliłava. Zhodna sa słovami Chaliłava, amapaŭcy spynili jaho na vulicy dla vyśviatleńnia asoby, Raman daŭ im svoj pašpart, ale jaho ŭsio roŭna zatrymali i dastavili ŭ RUUS. U vyniku na padstavie śviedčańniaŭ amapaŭca Haŭłrylaka jamu prysudziać štrafu ŭ pamiery 15 bazavych vieličyń.

Pa vydalenych Siarhiejem Panasienkam sa svajho akaŭnta «VK» kantaktaŭ byli vyjaŭlenyja novyja imiony bajcoŭ śpiecpadraździaleńnia «Bierkut», jakija sa svajho mikałajeŭskaha «hniazda» pieralacieli nie tolki ŭ Biełaruś, ale i ŭ Rasiju, i na terytoryju akupavanaha joj Krymu.

Anatol Prymak 

Naradziŭsia ŭ 1990 hodzie ŭ vioscy Ivaniŭka Arbuzynskaha rajona Mikałajeŭskaj vobłaści USSR. U «Bierkut» pa Mikałajeŭskaj vobłaści trapiŭ taksama paśla vojska. Razam ź inšymi tavaryšami pa słužbie ŭciok u Biełaruś paśla pieramohi revalucyi Hodnaści. Bajec AMAP HUUS Minskaha harvykankama.

U pole zroku Anatol Prymak trapiŭ jak kaleha «bierkutaŭca» Mikałaja Staharniaka. Mienavita ŭ takim statusie apošni paznačyŭ jaho ŭ śpisie kantaktaŭ svajho akaŭnta ŭ «VK». 

Pad niknejmam akaŭnta padadzienaja infarmacyja z raździeła «Adukacyja», ź jakoj vynikaje, što Anatol Prymak navučaŭsia ŭ Nacyjanalnaj akademii ŭnutranych spraŭ Ukrainy.

U vyniku analizu akaŭntaŭ bajcoŭ mikałajeŭskaha «Bierkuta» i supastaŭleńnia z vydalenymi Siarhiejem Panasienkam kantaktami byli znojdzienyja jašče dva profili Anatola Prymaka, adzin ź jakich padpisany psieŭdanimam «Stanisłav Siemieniuk» i na siońnia aktyŭny.

Paśla publikacyi ŭ 2017 hodzie infarmacyi pra vyjaŭlenych u Biełarusi «bierkutaŭcaŭ» hety akaŭnt byŭ začyščany, ź jaho vydaleny piersanalny fotazdymak Prymaka, šmatlikija dopisy, a sa śpisu siabroŭ — praktyčna ŭsie akaŭnty supracoŭnikaŭ MUS RB. Adnak papiaredniuju viersiju akaŭnta ŭdałosia adšukać u kešy rasijskaj pošukavaj sistemy «Jandieks».

Zachavany ŭ kešy pošukavika «Jandieks» akaŭnt Anatola Prymaka

Zachavany ŭ kešy pošukavika «Jandieks» akaŭnt Anatola Prymaka

Adzin z užo vydalenych dopisaŭ u stužcy hetaha akaŭnta Anatol Prymak zrabiŭ 19 studzienia 2017 hoda. U im jon źmiaściŭ supolny fotazdymak udzielnikaŭ spartovych spabornictvaŭ.

Anatol Prymak staić krajni sprava

Jak akazałasia, heta byŭ čempijanat pa rukapašnym bai siarod supracoŭnikaŭ minskaj milicyi, jon pravodziŭsia ŭ studzieni 2017 hoda. Druhoje miesca ŭ samaj ciažkoj vahavoj katehoryi (bolš za 90 kh) zdabyŭ bajec minskaha AMAPa Anatol Prymak, pisali «SB. Biełaruś siehodnia» i sajt BFST «Dynama». Hetyja infarmacyjnyja resursy padali i fotazdymki sa zhadanaha čempijanatu. Adzin ź ich amal identyčny fota, vykładzienamu Prymakom u svaim akaŭncie, tolki zrobleny ź inšaha rakursu.

Anatol Prymak krajni sprava. Fota: sb.by

Anatol Prymak krajni sprava. Fota: sb.by

Vyznačana, što Anatol Prymak — udzielnik pablika «Politika| PMOP «Bierkut» opłot spokojstvija strany». U traŭni 2016 hoda administracyja hetaha pablika, kab vyśvietlić, chto siarod jaho ŭdzielnikaŭ źjaŭlaŭsia bajcom «Bierkuta», źmiaściła admysłovaje apytańnie. Na jaho adkazaŭ i Anatol Prymak, jaki paznačyŭ, što słužyć u śpiecyjalnym uzvodzie AMAPa.

Taksama proźvišča hetaha mikałajeŭskaha «bierkutaŭca» fihuravała 6 sakavika 2020 hoda ŭ spravie razhladu sudom Centralnaha rajona Minska administracyjnaj spravy hramadskaha aktyvista i anarchista Mikałaja Dziadka za ŭdzieł u akcyi «Svabodu palitviaźniam» 26 lutaha hetaha ž hoda ŭ Minsku. Prymak byŭ vyklikany na sud u jakaści śviedki razam ź inšym supracoŭnikam AMAPa, adnak na pasiadžeńnie nie pryjšoŭ — nibyta praz chvarobu.

Dźmitryj Ancupaŭ

U pole zroku žurnalistaŭ trapiŭ jašče adzin tavaryš pa słužbie, eks-bajec śpiecpadraździaleńnia «Bierkut» Dźmitryj Ancupaŭ. Jon byŭ vyjaŭleny siarod kantaktaŭ bajcoŭ mikałajeŭskaha «Bierkuta», a taksama dziejnych supracoŭnikaŭ palicyi Ukrainy, jakija paznačyli jaho ŭ jakaści svajho kalehi.

Naradziŭsia jon u 1975 hodzie ŭ Volsku Sarataŭskaj vobłaści. Pražyvaŭ u Mikałajevie. Paśla pieramohi revalucyi Hodnaści staŭ aficeram novaj śpiecroty milicyi, sfarmiravanaj z kolišnich «bierkutaŭcaŭ». Mierkavana, viasnoj ci letam 2014 hoda ŭciok u Biełaruś. Słužyć u AMAP UUS Minskaha abłvykankama.

Dźmitryj Ancupaŭ byŭ vyjaŭleny i identyfikavany na supolnych fotazdymkach jaho tavaryšaŭ pa słužbie ŭ «Bierkucie».

U miescy dysłakacyi mikałajeŭskaha «Bierkuta». Dźmitryj Ancupaŭ — pieršy źleva. Fota zroblenaje nie raniej za listapad 2008 hoda

U miescy dysłakacyi mikałajeŭskaha «Bierkuta». Dźmitryj Ancupaŭ — pieršy źleva. Fota zroblenaje nie raniej za listapad 2008 hoda. 

Upieršyniu pra jaho jak supracoŭnika biełaruskaj milicyi napisała «SB. Biełaruś siehodnia». Publikacyja była pryśviečana naradzie va UUS Minskaha abłvykankama, što adbyłasia ŭ lipieni 2018 hoda i była prymierkavanaja da padsumavańnia vynikaŭ pracy abłasnoha atrada milicyi asablivaha pryznačeńnia za pieršaje paŭhodździe. Eks-«bierkutaviec» Dźmitryj Ancupaŭ identyfikavany ŭ apublikavanym fotazdymku z hetaj narady.

Dźmitry Ancupaŭ paznačany čyrvonym kołam / sb.by

Dźmitryj Ancupaŭ paznačany čyrvonym, sb.by.

Aproč hetaha, Dźmitryj Ancupaŭ byŭ zafiksavany ŭ siužecie «STV» pra zdaču ispytu na prava našeńnia čornaha biereta bajcami AMAPa, jaki prachodziŭ 20 listapada 2019 hoda. Siužet apublikavany na videachostynhu YouTube. u epizodzie z kamientarom amapaŭca Ivana Kudzina na zadnim płanie levaruč možna pabačyć čałavieka ŭ cyvilnym, što razam ź inšymi naziraje za sparynham bajcoŭ AMAPa i azirajecca nazad, niby analizujučy abstanoŭku.

Kadr ź videasiužeta telekanała «STV». Dźmitryj Ancupaŭ paznačany čyrvonym kołam

Kadr ź videasiužeta telekanała «STV». Dźmitryj Ancupaŭ paznačany čyrvonym.

Identyfikacyja Dźmitryja Ancupava z dapamohaj paraŭnaŭčaha analizu vykadroŭki videasiužetu «STV» z fotazdymkami ź jaho akaŭntaŭ sacsietak

Paraŭnajcie vykadroŭku videasiužetu «STV» z fotazdymkami z akaŭntaŭ sacsietak Dźmitryja Ancupava. 

Dźmitryj Ancupaŭ padčas praviadzieńnia vučeńniaŭ na błokpoście, krasavik 2014 h., Mikałajeŭ. Fota news.pn

Dźmitryj Ancupaŭ padčas praviadzieńnia vučeńniaŭ na błokpastu, krasavik 2014 hoda, Mikałajeŭ. Fota news.pn

Kolkaść vyjaŭlenych bajcoŭ «Bierkuta» ŭ Biełarusi — nie kančatkovaja, aŭtary rasśledavańnia abiacajuć apubličyć novyja imiony. 

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0