Fota: Wroclaw.pl

Fota: Wroclaw.pl

Polski ŭrad rychtuje źmieny ŭ Zakon ab zamiežnikach. Prajekt novaj redakcyi zakona praduhledžvaje aŭtamatyzacyju padačy dakumientaŭ na DNŽ, bolš mahčymaściaŭ dla ŭładalnikaŭ Blue Card i stvareńnie ahulnaj bazy zamiežnikaŭ. Mostmedia.io sabraŭ asnoŭnyja źmieny, jakija mohuć zakranuć biełarusaŭ.

Dakumienty na kartu pobytu

Ciapier zapoŭnić ankietu dla atrymańnia karty pobytu možna na płatformie MOS. Paśla adpraŭki zajavy onłajn nieabchodna asabista źjavicca va ŭžond i padać razdrukavanuju kopiju dakumientaŭ.

Urad Polščy płanuje spraścić praceduru padačy zajavy na kartu pobytu — praces budzie całkam prachodzić u elektronnym vyhladzie. Usie nieabchodnyja dakumienty možna budzie padać praz MOS, zavieryŭšy ich elektronnym podpisam.

Zapaŭnieńnie formy zrobiać intuityŭna zrazumiełaj. Płanujecca, što dziakujučy novaŭviadzieńniu zamiežnikam stanie praściej padavać dakumienty, aptymizujecca praca ŭžondaŭ (miascovych samaŭradaŭ).

Paśla adpraŭki dakumientaŭ anłajn zamiežnika vykličuć va ŭžond: treba budzie prynieści aryhinały dakumientaŭ i zdać adbitki palcaŭ.

Karta Blue Card

Novaŭviadzieńni padrychtavanyja i dla ŭładalnikaŭ Blue Card. Papraŭki buduć źviazanyja z karotkaterminovaj i doŭhaterminovaj mabilnaściu ŭnutry ES: pierajechać u inšuju krainu Jeŭrasajuza možna budzie na lhotnych umovach, a praces pracaŭładkavańnia ŭ ES sprościcca. Akramia taho, uładalniki Blue Card zmohuć skarystacca śpiecyjalnaj praceduraj, jakaja paskoryć praces uźjadnańnia ź siamjoj.

Zamiežnyja vysokakvalifikavanyja rabotniki atrymajuć prava vieści biznes na tych ža ŭmovach, što i hramadzianie Polščy.

Čakajecca, što heta pryciahnie bolš talenavitych i kaštoŭnych zamiežnych rabotnikaŭ, jakija vałodajuć vysokaj kvalifikacyjaj.

Adnak źjaviacca i novyja abaviazki.

Uładalnikaŭ Blue Card abaviažuć apaviaščać:

  • što jany nie pracujuć;
  • źmienu najmalnika;
  • jany bolš nie adpaviadajuć patrabavańniam, ustanoŭlenym dla atrymańnia Blue Card;
  • ab pačatku vykarystańnia «doŭhaterminovaj mabilnaści».

Baza zamiežnikaŭ

Miarkujecca stvaryć ahulnuju bazu zamiežnikaŭ, jakija znachodziacca na terytoryi Polščy. Dostup da jaje atrymajuć sacyjalnyja i dziaržaŭnyja słužby, u tym liku ZUS i pahransłužba. Heta dazvolić dziaržorhanam apieratyŭna adsočvać, ci prystupiŭ inšaziemiec da pracy paśla atrymańnia dazvołu na znachodžańnie ŭ krainie, ci płaciacca za jaho ŭnioski ŭ fond sacyjalnaha strachavańnia i jaki ŭ jaho zarobak.

Mižnarodnaja abarona

Płanujecca padoŭžyć termin dziejańnia prajaznoha dakumienta zamiežnika, jaki vydajecca tym, chto znachodzicca pad mižnarodnaj abaronaj.

Čytajcie taksama:

Kožny piaty hramadzianin Litvy naviedaŭ Biełaruś pa biaźvizie? Nakolki biełaruski biaźviz nasamreč papularny ŭ susiedziaŭ

Letaś pasłuhaj Tax Free ŭ Łatvii bolš za ŭsio karystalisia biełarusy

Mianiajucca praviły vydačy viz dla biełarusaŭ z kartami palaka

«Nie apraŭdała nadziej». Palaki patłumačyli, čamu prypynili vizavuju prahramu Poland. Business Harbour

Клас
23
Панылы сорам
0
Ха-ха
1
Ого
0
Сумна
2
Абуральна
6