«Prahłynała ŭsio spres i nienavidzieła siabie za heta»

Viasnoj 2022-ha ŭ Nasty (imia źmienienaje) pačalisia prablemy sa stravavańniem. 

Lišniaj vahi ŭ dziaŭčyny na toj čas nie było (jana važyła 70 kiłahram pry roście 178 santymietraŭ). Ale joj padavałasia, što heta nie tak. 

«Tajemna, hłyboka ŭ dušy, ja zajzdrościła dziaŭčatam-anareksičkam, tym, chto moža abmiežavać siabie ŭ ježy. Tamu što ja jeła ŭsio, vielmi lubiła hetuju spravu. Mnie nie padabałasia ŭ sabie nie niešta kankretnaje, a ja ahułam. I kamplekcyja, i cieła, i charaktar. Heta było tatalnaje niepryniaćcie siabie. 

Ciapier hladžu na heta ź inšaj pazicyi.

Usio žyćcio adčuvała siabie pustoj. Jak byccam žyła dla taho, kab vykanać žadańni, čakańni inšych ludziej. Tolki ciapier razabrałasia ŭ svaim charaktary, znajšła toje, dla čaho žyvu i čaho chaču.

Na piku charčovaha razładu ŭva mnie była niby pustata. Viadoma, jaje davodziłasia niečym zapaŭniać. U mianie lepš za ŭsio hetaja pustata zapaŭniałasia ježaj, zahłušała frustracyju ŭ sabie. Prahłynała ŭsio spres i nienavidzieła siabie za heta.

Nienavidzieła ja nie źniešnaść, a voś hety dysanans pamiž vonkavym vyhladam i realnym adčuvańniem siabie», — raskazvaje jana. 

«Na orhanach navat nie było elemientarnaj tłuščavaj prasłojki»

Adna z pryčyn, pa jakoj u dziaŭčyny pačalisia prablemy z charčavańniem, — najaŭnaść stałaha stresu. 

«Uviesnu 2021-ha ja syšła z univiersiteta. Maja siamja admoŭna ŭspryniała hetuju navinu. Kryčali doŭha na mianie, heta byŭ vializny stres. Paśla hetaha pajechała na abmien u Polšču, stresu dadałosia.

Viarnułasia i praciahnuła pracavać barysta ŭ kaviarni. Tady stała žyć samastojna. Zastałasia adna. U płanie siamji ja siabie adrezała, uziała na svaje plečy adkaznaść, jakuju raniej nie adčuvała», — dzielicca jana. 

Vosieńniu 2022-ha dajšło da taho, što ježa pierastała pieravarvacca ŭ straŭniku dziaŭčyny. Tady jana ŭžo važyła 58 kiłahramaŭ. 

«Ježa hniła, błukała ŭ žyvacie, — tłumačyć jana. — Vielmi dobra zapomniła momant, kali ja pryjšła na tancy, ruchałasia, ź mianie prosta vychodzili hazy, heta nijak nielha było kantralavać. Na pracy taksama takoje adbyvałasia z maim arhanizmam. U mianie byŭ strach, šok i ślozy. Bo źjaŭlaŭsia pach cieła, jakoje hnije.

Žyvot uvieś čas byŭ uzduty. Trapiła ŭ situacyju, kali ja nie mahła źviarnucca pa dapamohu: u mianie nie było hrošaj, kab pajści da daktaroŭ. I navat kali b byli, z čaho pačać? 

Tamu adzinym łahičnym vychadam na toj momant u majoj hałavie było pierastać užyvać ježu ŭvohule. Ja jeła harodninu i piła vadu. Moža, u mianie była i karysnaja ježa, ale, vidać, vielmi mała», — raskazvaje jana. 

Nasta sprabavała siadzieć na kietadyjecie (u jaje asnovie — admaŭleńnie ad vuhlavodaŭ). 

«Pierabrała vielmi šmat roznych dyjet. Padkreślu, što da hetaha ja jašče nie charčavałasia miasam. Kali pracavała ŭ kaviarni, vypivała šmat kavy na hałodny straŭnik i jeła adny kruasany. 

Heta ja viadu da taho, što na stresie, drennym charčavańni ja pazbaviła svoj arhanizm usich mahčymych nutryjentaŭ, źniasiliła jaho. U mianie na orhanach navat nie było elemientarnaj tłuščavaj prasłojki.

Nie było sił ustać z łožka, nie było sił žyć. I paśla źnikła mienstruacyja. Taksama nie mahła chadzić u prybiralniu. Užo fizijałohija była navat parušanaja», — raskazvaje Nasta. 

«Takaja prablema vielmi zaviazanaja na psichicy»

U niejki momant dziaŭčynie stała niekamfortna znachodzicca ŭ hramadstvie. Pryniata, što ježa, jaje spažyvańnie razam — heta markier siabroŭstva. 

«Za stałom zvyčajna viaduć niejkuju kamunikacyju. U cełym ja vielmi tavaryski čałaviek, a tut prosta rezka admaŭlałasia ad ježy, nie chacieła źbiracca z kimści za stałom i inšaje. Heta, viadoma, było dziŭna», — kaža jana. 

Vosieńniu minułaha hoda dziaŭčyna źviarnułasia da hastraenterołaha. 

«Tut uspłyła prablema ŭ našaj miedycynie. Daktary nie šukali pieršapryčynu. U maim vypadku atrymałasia, što ja znajšła jaje sama. Dobra, što heta ŭ mianie zaniało hod, a niekatoryja ludzi mohuć tak žyć i nie znachodzić jaje ŭvohule.

Hastraenterołah pahladzieŭ, što ja nie jem miasa, upaŭ hiemahłabin. Doktar prapisała ŭ vyniku žaleza ŭ tabletkach. I leki, jakija źnižajuć kisłotnaść straŭnikavaha soku. Majo stravavańnie stała jašče horšym. Astatnija razmovy ź inšymi doktarami byli ŭ klučy: «Ješ miasa, nie dury mnie hałavu». 

Tady ŭvohule zdavałasia, što ja ŭ niejkim zamknionym kole. Było niezrazumieła, da kaho źviartacca, kab znajści pieršapryčynu, jakaja była nasamreč u hałavie. Pahoršyŭ usio stres i banalnyja prablemy z dychańniem. Pra apošniaje ja daviedałasia niadaŭna. Maja hrudnaja kletka vielmi mocna vypiraje napierad, adpaviedna, ja nie dychaju hrudźmi, kroŭ nie nasyčajecca dastatkova kisłarodam. Z-za hetaha taksama źnižajecca hiemahłabin», — tłumačyć jana. 

Pieršy doktar, jaki raskazaŭ, što adbyvajecca z Nastaj, była hiniekołah. Jana źviarnułasia da jaje miesiac tamu. 

«U mianie byŭ vielmi mocny strach ježy. Bajałasia, što heta drenna vyljecca dla stravavańnia. Adnak, čym mienš pa kolkaści i raznastajnaści ježy ja ŭžyvała, tym bolš straŭnik razvučvaŭsia pieravarvać. Kali ja ŭžo pačała adnaŭlacca, doktar UHD skazała, što ja nie mahu pieravaryć nie z-za ŭmoŭnaj «alerhii» na ježu, a tamu što straŭnik razvučyŭsia heta rabić», — kaža jana. 

Kali vaha sychodziła, Nasta adčuvała, što byccam by pazbaŭlajecca ad nalipłaha brudu ŭnutry. 

«Ciapier adnaznačna mahu skazać, što takaja prablema vielmi zaviazanaja na psichicy, — kaža jana. —

Ad ježy mianie nikoli nie vanitavała, ale było niekalki razoŭ, kali była vielmi blizkaja da hetaha. Sprabavała heta zrabić, ale nie atrymlivałasia. I jano praciahvała hnić u straŭniku».

Baćki dziaŭčyny spačatku nie źviartali ŭvahi na jaje prablemy. Ale ŭ kancy vosieni 2022-ha situacyja źmianiłasia. 

«Maci mianie stała adkormlivać, stała davać mnie hrošy na ježu, kali ja była biespracoŭnaja.

Viadoma, nijakija baćki nie buduć zadavolenyja tym, što ich dzicia daviało siabie da źniasileńnia. Pamiataju, jak niejak raniej z tatam siadzieła ŭ stałovaj, ja ŭ siabie zapichvała ježu, jon tady skazaŭ, što ja vyhladaju ahidna. Heta nie było najezdam, jon prosta kanstatavaŭ fakt», — dzielicca jana. 

Ciapier Nasta adnaŭlajecca. Jana kaža, što pryjšła da hetaha paśla taho, jak źmianiła staŭleńnie da siabie ŭ hałavie. 

«Maja anareksija dapamahła pačać narmalna ŭsprymać siabie, pieravarvać ježu, — kaža jana. — Usprymaju heta jak adzin vialiki ŭrok, jaki zdaryŭsia ŭ maim žyćci. Jon daŭ mahčymaść pryjści ŭ harmaničny stan.

Mahu źjeści ŭsio što chočacie. Pju małako, miasa ŭsio jašče nie vielmi lublu, ale kali adčuvaju, što arhanizmu jaho brakuje, to jem sałatu z kurycaj. Jašče mnie padajecca, što ježa — vielmi lohki sposab padniać sabie nastroj, tamu ja stała ŭžyvać bolš karysnych sałodkich praduktaŭ. Naprykład, tvaroh z sadavinoj». 

Čytajcie taksama:

Cykličnaje dychańnie: usiaho piać chvilin na dzień zdymajuć stres

Sapraŭdnaja ŭzajemasuviaź pamiž telefonam, knihami i raźvićciom blizarukaści

«Lubaja zaležnaść — u hałavie». Biełarus kinuŭ kuryć, pić ałkahol i staŭ viehanam. Ën raskazvaje, jakija źmieny ŭ ciele adčuŭ

Клас
17
Панылы сорам
26
Ха-ха
6
Ого
9
Сумна
24
Абуральна
14