Bajcy pałka Kalinoŭskaha. Fota: telehram-kanał BelWarriors

Bajcy pałka Kalinoŭskaha. Fota: telehram-kanał BelWarriors

Pra adnosiny z Ofisam Śviatłany Cichanoŭskaj

Kamandzir pałka Kalinoŭskaha padkreśliŭ, što pałku patrebnaja kankretnaja dapamoha.

«Za ŭvieś hety čas chaciełasia b atrymać bolš dapamohi ad Ofisa Cichanoŭskaj, čym my atrymali. Vielmi niepryjemna było adčuvać, što na ciabie hladziać, jak na karablik, i čakajuć, patonie jon ci nie. Zamiest taho, kab dapamahać jamu płyć. U čas, kali my farmavalisia, nam nieabchodna była mocnaja padtrymka. My jaje nie ŭbačyli. Praz čas jany zrazumieli, što karablik płyvie svaimi siłami, i tady vyrašyli niečym dapamahčy».

Pa słovach Procharava, dapamoha jość, ale jana pavinna być našmat bolš adčuvalnaj, zychodziačy z mahčymaściaŭ, što maje Ofis Cichanoŭskaj.

«Što b ni adbyvałasia, ale vyzvalać Biełaruś treba budzie ahulnymi namahańniami», — padkreślivaje kamandzir.

U niadaŭniaj sustrečy ź Cichanoŭskaj Procharaŭ nie ŭdzielničaŭ, ale adznačyŭ, što hałoŭnaj zadačaj sustrečy było «pakazać naš viektar, toje, jak pavinna być». 

Adnosiny da Sachaščyka

Procharaŭ vielmi aściarožna adnosicca da zajavy člena Ofisa Cichanoŭskaj pa pytańniach abarony i nacyjanalnaj biaśpieki Valeryja Sachaščyka ab farmavańni novaha biełaruskaha padraździaleńnia.

«Zychodzčy z taho, jakaja infarmacyja była raniej, usie sproby sfarmavać novaje padraździaleńnie, nazvacca rotaj pry troch čałaviekach niedzie tam, heta ŭsio nie zusim sumlenna, nie prazrysta. Kali vy nazyvajeciesia rotaj, to pakažyciesia, dzie vy i jak vy. U nas byli situacyi z Sachaščykam. Usie my viedajem skandalny pačatak pałka «Pahonia», jaki skončyŭsia tym, što Sachaščyk usio kinuŭ i źjechaŭ, sabraŭšy na hetym niejkuju kruhłuju sumu hrošaj»,

— vykazvaje svaju pazicyju kamandzir pałka Kalinoŭskaha.

«Kit» zaŭvažaje, što kamandavańnie pałka Kalinoŭskaha kantaktavała ź ludźmi z hetaha padraździaleńnia i jany prosta skazali, što ich kinuli, nie akazaŭšy nijakaj padtrymki.

«Što čakać ad hetaha čałavieka, možna ŭžo rabić vysnovy pa jaho papiarednich učynkach», — reziumuje Procharaŭ.

Chto addaść kamandu pałku Kalinoŭskaha da aktyŭnych dziejańniaŭ

Kamandzir pałka adznačyŭ, što samyja cikavyja padziei ŭ Biełarusi pačnuć adbyvacca ŭ pracesie vajny z Ukrainaj. I los Łukašenki ŭžo zapłanavany, ale nie im samim. A toje, što jon pahražaje jadziernaj zbrojaj — heta tolki infarmacyjna-psichałahičnaja ataka. I heta nijak nie paŭpłyvaje na płany pałka Kalinoŭskaha.

Dzianis Procharaŭ. Skryn videa jutub-kanała «Obyčnoje utro»

Dzianis Procharaŭ. Skryn videa jutub-kanała «Obyčnoje utro»

«Kit» padkreśliŭ, što jaho padraździaleńnie starajecca być aŭtanomnym:

«My imkniomsia być toj siłaj, jakaja pavinna zadavać viektar. Chutčej za ŭsio, u čas Ch zaklik budzie zychodzić mienavita ad nas, a nie nas budzie niechta prasić i prapanoŭvać pačać».

U toj ža čas pałku nieabchodna palityčnaja padtrymka. Z hetaj pryčyny, adznačaje Procharaŭ, u padraździaleńni stvarajecca palityčnaje kryło. Heta važnaja častka pracesu vyzvaleńnia Biełarusi.

«My nie niejkaja chunta. Niechta dumaje, što my takija źviary sa zbrojaj, pryjdziem zaraz i budziem budavać svaje paradki. My cyvilizavanyja ludzi i razumiejem, što takoje pieramieny. Razumiejem, što pavinien być časovy ŭrad, što ŭsie słužby, jakija znachodziacca ŭ krainie, pavinny niejak funkcyjanavać.

Heta pavinna ŭsio niejak płyć, a nie tak, što pryjšli i naviali chaos. U nas niama niejkaj ahresiŭnaha paradku, bo havorka idzie pra takuju važnuju reč, jak vyzvaleńnie Biełarusi. Tut nielha dziejničać nieachajna. Nieabchodna pradumvać usie dziejańni pa niekalki tysiač razoŭ».

U suviazi z hetym kamandavańnie pałka stvaraje sietku kantaktaŭ, kamunikuje z roznymi ŭkrainskimi palitykami, jakija dzielacca svaim dośviedam.

Ad kaho połk Kalinoŭskaha čakaje dapamohi

Kamandzir pałka Kalinoŭskaha adznačaje, što połk spadziajecca na padtrymku z usich bakoŭ, jak Ukrainy, tak i «ŭsich, chto zachoča dapamahčy».

«Ja šmat razoŭ havaryŭ, što płan vyzvaleńnia nie moža być realizavany tolki pałkom Kalinoŭskaha. Heta kułak, jaki składajecca z palityčnaha kryła, ukrainskaha boku, biełaruskaha naroda. Mienavita biełaruski narod stanie klučavym aśpiektam, toje, jak jon siabie paviadzie. Nieabchodna budzie dziejničać u adzin čas, adnym kułakom»,

— padkreślivaje Procharaŭ.

Pra papaŭnieńnie pałka

Pa słovach kamandzira pałka, padraździaleńnie pastajanna papaŭniajecca dobraachvotnikami. Kali raniej u tydzień tudy źviartałasia kala dziesiaci novych ludziej, to ciapier hetaja ličba našmat bolšaja.

«My vyjšli na novy ŭzrovień padrychtoŭki. Stali bolš patrabavalnymi. Zaprasili instruktaraŭ ź inšych śpiecpadraździaleńniaŭ. Vybudavali vučebny płan. Ciapier my robim bolšyja hrupy z bolš praciahłym pieryjadam padrychtoŭki. Za hety čas my paśpiavajem bolš jakasna padrychtavać ludziej niepasredna da vajny».

Procharaŭ adznačyŭ, što połk prymaje ŭsich, dla kožnaha znojdziecca rabota, bo jość roznyja tyłavyja słužby: «Usiudy my znojdziem prymianieńnie ludziam, hałoŭnaje — žadańnie być u adnoj kalaśnicy i davać niejki KKD».

Pa słovach kamandzira pałka, starejšamu bajcu padraździaleńnia — 72 hady i jon zjaŭlajecca instruktaram. «Ja viedaju jaho z 2015 hoda. Jon znajšoŭ mianie ŭ instahramie i paprasiŭsia ŭ połk z adnoj umovaj — kab my jaho ŭziali potym vyzvalać Biełaruś. Jon ukrainiec», — raspaviadaje «Kit».

Procharaŭ adznačaje, što byli vypadki, kali ludzi prychodzili ŭ połk, ale paźniej jaho pakidali. Ale jon razumieje ich:

«Ja nikoha nie abvinavačvaju. Vajna daloka nie dla kožnaha. Heta śpiecyfičny rod dziejnaści. Byvali vypadki, kali ŭ Kijeŭskaj vobłaści dastatkova hučna pracavała sistema supraćpavietranaj abarony. Miascovyja žychary da hetaha pryzvyčailisia. A voś chłopcy, jakija pryjechali z Varšavy, na nastupny dzień skazali, što heta nie ich».

Pa słovach kamandzira, lepš, kab heta adbyvałasia na etapie navučańnia, čym padčas znachodžańnia ŭ niejkim haračym punkcie.

Chto moža ŭznačalić časovy ŭrad

Kamandzir pałka adznačyŭ, što tema kiraŭnika budučaha časovaha ŭrada staić na paradku dnia kamandavańnia, bo pytańnie vyzvaleńnia Biełarusi i taho, što budzie dalej adbyvacca, heta, pa sutnaści, adno i toje ž pytańnie.

«Kali my havorym pra toje, jak budzie adbyvacca vyzvaleńnie Biełarusi, my adrazu zakranajem pytańnie, a što budzie dalej adbyvacca, chto budzie na čale ŭrada».

Procharaŭ admoviŭsia nazvać kankretnyja proźviščy ludziej, jakich jany razhladajuć na rolu kiraŭnika ŭrada vyzvalenaj Biełarusi. Na pytańnie ab kandydatury Zianona Paźniaka jon nahadaŭ, što hety palityk uvachodzić u palityčnaje kryło pałka.

Pra asabistaje žyćcio i «suchi zakon» u vojsku

Dzianis Procharaŭ zaŭvažyŭ, što jon raźvioŭsia sa svajoj žonkaj. Jon heta patłumačyŭ tym, što staŭ ciažkim čałaviekam dla niejkich adnosin. «Lubyja adnosiny — heta ŭvaha, heta čas. A ciapier jaho niama. Uvaha skancentravanaja na inšych rečach. I chutčej za ŭsio, heta niejak vybivaje z kalainy žančyn. Ciapier nie čas na heta».

Procharaŭ paćvierdziŭ fakt dziejańnia va Uzbrojenych siłach Ukrainy «suchoha zakonu». Na zaŭvahu viadučaj ab mahčymaści adznačyć z ałkaholem udałuju apieracyju jon adkazaŭ:

«Treba razumieć, što na froncie bajavyja dziejańni viaducca pastajanna. 24/7. Tam času na toje, kab sabracca kampanijaj i adznačyć, niama. Jość čas sabracca i spłanavać nastupnuju bajavuju zadaču. Heta kali havaryć hłabalna pra front».

Kali havaryć pra armiju ŭ cełym, to, pa słovach Procharava, jamu jość z čym paraŭnać. «U mianie byŭ dośvied treniravać ludziej z Uzbrojenych sił Ukrainy ŭ 2015 hodzie. I było vielmi drenna z hetym pytańniem. Ale ciapier situacyja vyhladaje inačaj. Narmalnym vajskoŭcam ciapier nie da hetaha».

Kali havaryć pra rasijskich bajcoŭ, to Procharaŭ adznačyŭ, što jon prytrymlivajecca dumki, što voraha nielha niedaaceńvać.

Čytajcie jašče:

Ždanaŭ: Kali połk Kalinoŭskaha vyrašyć zajści ŭ Biełaruś, Ukraina jamu dapamoža

Pra što kalinoŭcy havaryli sa Śviatłanaj Cichanoŭskaj?

Ukrainski vajskovy ekśpiert upeŭnieny, što połk Kalinoŭskaha ź lohkaściu zojdzie ŭ Biełaruś dla źviaržeńnia Łukašenki

Клас
75
Панылы сорам
20
Ха-ха
15
Ого
6
Сумна
11
Абуральна
24

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?