«Kali b niešta pajšło nie tak, siamja zastałasia b ni z čym»

«Usio pačałosia ŭ 2018 hodzie, — uspaminaje Anastasija. — Ja zajmałasia fotazonami, dekaracyjami z kardonu dla mierapryjemstvaŭ. Alaksiej dapamahaŭ. My vykarystoŭvali hieamietryčnyja polihanalnyja skulptury i zrazumieli, što jany pryhoža hladziacca ŭ jakaści dekoru.

Ideja, viadoma, nie naša i nie novaja. Aryhami, papierkraft — hetaja technika daŭno atrymała raźvićcio ŭ Japonii, ź jaje dapamohaj rabili kaściumy dla kasplejaŭ. Ja architektar pavodle adukacyi, va ŭniviersitecie vyvučała makietavańnie, pačała prydumlać fihury. Alaksiej, inžynier, zrazumieŭ, što možna samim ich vyrablać, a paśla zapakavać u nabor, kab čałaviek moh sabrać papiarovuju skulpturu doma svaimi rukami.

My stali vyvučać temu padrabiazna, zrabili testavy nabor, praličyli finansavuju častku i prajšli kastynh teleprajekta «Moj biznes». Tak pačałasia historyja Paperraz. Tady my pracavali ŭ adnoj z bujnych prajektnych arhanizacyj Biełarusi, ale daviałosia rabić vybar: pracavać dalej ci sychodzić u svoj prajekt. My pajšli za svajoj idejaj».

«Viadoma, było strašna, — dadaje Alaksiej. — Kali b niešta pajšło nie tak, siamja zastałasia b ni z čym. Dobra, što na starcie nie pryjšłosia ŭkładać šmat: kupili niekalki pendźlikaŭ i listoŭ kardonu. Adzinaje abstalavańnie dla Paperraz — stanok za 1 tys. dalaraŭ, praŭda, uziali niekalki kampjutaraŭ u kredyt, kab nie zabirać srodki z «abarotki», ale chutka pahasili zapazyčanaść.

Układańni ŭ abstalavańnie akupilisia prykładna za 3-4 miesiacy, ale ŭsie srodki my viartali ŭ abarot. Kali nieŭzabavie my pryjšli pa druhi stanok, pastaŭščyk vielmi ździviŭsia. A potym my kupili jašče siem!

Fota: Hanna Šarko, probusiness.io

Fota: Hanna Šarko, probusiness.io

«Na etapie biznes-płana pryncypova admovilisia ad inviestycyj i pazyk, — tłumačyć Anastasija. — Praličyli, što kali budziem pradavać peŭnymi abjomami, to budziem u «plusie». My vyrašyli: chaj heta budzie maleńki «plus», ale biez daŭhoŭ.

Taksama byli nievialikija vydatki na arendu ofisa (kala 100 dalaraŭ u miesiac), jon byŭ usiaho 14 «kvadrataŭ». Tam źmiaściłasia i pracoŭnaja častka, i skład, i vytvorčaść, i navat nievialikaja kuchnia, dzie my mahli abiedać abo mieć znosiny z klijentami. Dziŭna, jak my mahli pracavać u takim maleńkim pamiaškańni!

Fota: Hanna Šarko, probusiness.io

Fota: Hanna Šarko, probusiness.io

Praktyčna adrazu ŭziali treciaha supracoŭnika — dziaŭčynu-inžyniera. Tady my nie mahli abiacać čałavieku navat minimalny zarobak. Ale jana ŭ nas pavieryła, i ŭžo z druhoha miesiaca my płacili spačatku minimalny, a zatym i hodny zarobak. Dla siabie pieršy čas zastavałasia vyklučna «na chleb» i «kamunałku».

«Tamu što ŭsio, što zarablali, my pakidali ŭ biznesie, — raspaviadaje Alaksiej. — Ale źjavilisia zamovy, i my davoli chutka nabrali abaroty. Praz 3 miesiacy my pierajechali ŭ ofis 50 kv. m, zatym — u ofis 80 kv. m, siońnia my pracujem u ofisie 150 kv. m (heta adnačasova punkt samavyvazu i šoŭrum).

Fota: Hanna Šarko, probusiness.io

Fota: Hanna Šarko, probusiness.io

Spačatku my mnohaje rabili sami: prajektavali, vyrazali, viali buchhałteryju. Ja vyvučyŭ šmat prahram, jakich raniej nie viedaŭ, skončyŭ buchhałtarskija kursy, navučyŭsia internet-markietynhu».

«Ja prajšła kursy SMM, «padciahnuła» viedy pa buchhałteryi, vučyłasia mieniedžmientu, — dadaje Anastasija. — U toj ža čas my vyrazna padzialili abaviazki: ja zajmałasia kiravańniem, markietynham, a Alaksiej — techničnaj častkaj. Byvała niaprosta, ale my navučylisia ŭzajemadziejničać.

Atrymałasia cikava: finansami ŭ kampanii zahadvała ja, a ŭ siamji ŭsie finansavyja pytańni vioŭ Alaksiej. Moža, u hetym sakret? Ale naohuł my ładzim u siamji, mahčyma, tamu ładzim i ŭ biznesie».

Fota: Hanna Šarko, probusiness.io

Fota: Hanna Šarko, probusiness.io

«My pastupova admaŭlajemsia ad staroha abstalavańnia, nabyvajem novaje z bolšaj pradukcyjnaściu i najmienšaj patrebaj u čałaviečaj pracy, — adznačaje Alaksiej. — Na novym abstalavańni navučańnie supracoŭnika zajmaje mienš za miesiac, a raniej — kala troch. My atrymlivajem vialikuju vypracoŭku, ekanomim na štacie, a kožnamu supracoŭniku možam dać bolš vysoki zarobak. Usie vyjhrajuć».

«Treba dakładna płanavać, ličyć i nie marnavać lišniaha»

«Kaliści adzin biznesoviec nam padkazaŭ: toje, što možacie zrabić sami — rabicie sami. Heta źnižaje sabiekošt kančatkovaha praduktu. My tak i robim, — kaža Alaksiej. — Klej, jaki patrebny dla stvareńnia fihur, raźlivajem sami. Dla ŭpakoŭki ŭ termaplonku nabyli abstalavańnie, jano dazvoliła źnizić vydatki na hetuju častku pracy ŭ 4 razy».

Fota: Hanna Šarko, probusiness.io

Fota: Hanna Šarko, probusiness.io

«My navučylisia praličvać litaralna kožny krok. Naprykład, u našym biznesie jość siezonnaść: letam ludziam lanota źbirać skulptury, a vosień-zima-navahodnija śviaty — heta pik prodažu, — raspaviadaje Anastasija. — Za paŭhoda da pikavaha popytu treba zakupić kardon u Jeŭropie, pryvieźci jaho, vyrabić pradukcyju. Raniej davodziłasia ŭvieś abjom vykuplać adrazu — heta značyć układać niekalki dziasiatkaŭ tysiač dalaraŭ u składany «niaprodažny» čas, kali treba płacić za arendu i zarobki supracoŭnikam, a potym čakać, kali akupicca.

Kožny hod u nas rastuć abjomy, i kožny raz historyja paŭtarajecca. Ale ciapier my viedajem, što treba dakładna płanavać, ličyć i nie tracić lišniaha, tamu što napieradzie vialikija vydatki na materyjały.

Byŭ momant, kali my znajšli pastaŭščyka ŭ Italii, jon adziny pajšoŭ na sastupki: zakuplaŭ materyjał na fabrycy, kłaŭ na svoj skład i adhružaŭ častkami. Zaraz źmianili łahistyku: vozim ad hetaha ž pastaŭščyka praz Turcyju. Heta, viadoma, uskładniaje biznes, ale pa mienšaj miery jość vychad dla taho, kab mieć jakasny materyjał dla fihur. A jak budzie dalej — pakul nieviadoma.

«My možam pradavać minimum 6 tysiač naboraŭ u miesiac, da Novaha hoda — kala 10 tysiač u miesiac, — patłumačyŭ Alaksiej. — Kanały prodažu siońnia — amal usie markietpłejsy śvietu: Amazon, Wildberries, Ozon i inšyja. Afłajn-prodažy ŭ Minsku — heta «Art-terytoryja», OZ.by, Officeton.by, dzie možna na svaje vočy ŭbačyć nabory, a taksama hatovyja ŭzory, kab pakupnik moh ujavić, jakim budzie vynik.

Fota: Hanna Šarko, probusiness.io

Fota: Hanna Šarko, probusiness.io

Vyrašyli adkryć ofis u Maskvie, im zajmajecca Anastasija. Mahčyma, z časam nabiarom tam kamandu. Ale vytvorčaść pakul płanujem pakinuć u Biełarusi: ciapier tańniej zakuplać materyjały i vyrablać tut, a ŭ Rasiju adhružać. Viadoma, kali ŭ budučyni buduć inšyja abaroty — budziem dumać».

«U hrašach abjom našaha aptovaha prodažu moža vahacca ad 50 da 100 tysiač biełaruskich rubloŭ (20—40 tys. dalaraŭ), — kaža Anastasija. — Kampanija ŭ Maskvie pracuje tolki na markietpłejsy, jaje abaroty pačali raści, ličby nabližajucca da 1 młn rasijskich rubloŭ (kala 16,5 tys. dalaraŭ) u miesiac. Rasijski rynak vialiki, spadziajomsia, što budziem raźvivacca i dalej. Siaredni razdrobny košt našaha naboru — 29—30 bieł. rubloŭ ($12). My nie pavyšajem ceny, bo pavialičvajem abjomy i aptymizujem vytvorčaść, źnižajučy vydatki i sabiekošt.

Paperraz nikoli nie rabili chutka i tanna. Z samaha pačatku my chacieli zrabić premium-pradukt. Važna na ŭsich etapach uklučacca samomu: sabrać skrynku, sabrać novuju fihuru — i nie adzin raz, ubačyć usie zahany i chutka ich likvidavać. My pakujem u skrynku tolki tady, kali atrymlivajem idealny varyjant.

Navat chacieli b, kab źjaviŭsia kankurent, u jakoha možna było b vučycca. Ale za hetyja hady nie było nivodnaha hodnaha. U asnoŭnym Paperraz prosta kapirujuć. Było šmat zapytaŭ z Kitaja na kuplu raspracovak i hatovaj pradukcyi. A pakupniki, jakija mieli spravu z kitajskimi naborami, druhi raz ich nie kuplajuć, tamu što heta adkryty «šyrspažyŭ». Na Wildberries my bačym kamientary, što treba kuplać aryhinał, tamu što padrobki i kopii niajakasnyja».

Fota: Hanna Šarko, probusiness.io

Fota: Hanna Šarko, probusiness.io

«U apošni čas sutyknulisia z tym, što «źlizvajuć» upakoŭku, instrukcyju, simvały, dyzajn, — uśmichajecca Alaksiej. — Ale z kopijaj pakupniki vielmi chutka razumiejuć, što patracili hrošy darma. Da padrobak stavimsia pa-fiłasofsku: kažuć, što kapirujuć lepšych. Dla nas heta — stymuł być na krok napieradzie. Čaściej za ŭsio «pierajmalniki» nie zatrymlivajucca na rynku daŭžej za niekalki miesiacaŭ, mabyć, razumiejučy, što nie mohuć kankuravać».

Fota: Hanna Šarko, probusiness.io

Fota: Hanna Šarko, probusiness.io

«A potym — možna i zachapić uvieś śviet»

«A jašče my zrabili tak, kab fihury śviacilisia: možna vykarystoŭvać i jak dekor, i jak načnik, — raspaviadaje Anastasija. — Pierad Novym hodam — 2022 byŭ testavy zapusk, ciapier jany ŭžo aktyŭna pradajucca. — Taksama płanujem raźvivać novy napramak i rabić nie tolki polihanalnyja fihury, — raskryŭ niekatoryja sakrety Alaksiej. — Jość niekalki testavych uzoraŭ. Pakul zachavajem u tajamnicy, što heta, ale ŭ najbližejšyja paŭtara miesiaca prezientujem novy pradukt. Čym šyrejšaja liniejka pradukcyi, tym lepš dla kampanii.

Treba pryznać, što pakul my pasiŭna pradajom, heta značyć naša pradukcyja pradaje siabie sama. A z pavieličeńniem rynkaŭ treba pierachodzić u aktyŭnuju fazu. U płanach — stvaryć adździeł prodažu ź piśmiennymi śpiecyjalistami.

Taksama płanujem maksimalna prapracavać rynak u Rasii. Heta pieršy bujny krok. Dalej — Jeŭropa i ZŠA. My možam vyrabić na jeŭrapiejski i amierykanski rynki ŭ 50 razoŭ bolš, tym bolš što dakumientacyja i instrukcyi ŭ nas užo pierakładzienyja na niekalki moŭ. Taksama jość anhłamoŭny sajt. A potym — možna i zachapić uvieś śviet.

Fota: Hanna Šarko, probusiness.io

Fota: Hanna Šarko, probusiness.io

Biznes raście, źjaŭlajucca novyja prablemy. Dla nas heta hałavałomka, jakuju treba pastajanna vyrašać».

«Toje, što my robim, nam samim vielmi padabajecca. Tamu padabajecca i pakupnikam. Kali situacyja tak składvajecca, novyja idei prychodziać sami saboj, nočču pračynaješsia — ciabie achapiła, — paćviardžaje Anastasija. — Hałoŭnaje, što my vierym u naš pradukt».

Čytajcie taksama:

«Tysiača rubloŭ — lohka, heta ŭnikalny pradukt». Žycharka Hrodna ŭ dekrecie prydumała prybytkovy zaniatak

«Ciapier ja b na heta nie pajšoŭ». Biełarus kupiŭ učastak ziamli na Zanzibary, ale akazałasia, što jość niuansy

«Najlepšy adpačynak — kubak kavy ź vidam na babroŭ». Vučony-bijołah adkryŭ ahrasiadzibu ŭ lesie z ručnymi vaŭkami i vydraj

Клас
22
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
1
Сумна
3
Абуральна
6