Robiert Bieršynski dobra znajomy ź biełaruskaj tematykaj. U hutarcy jon nahadaŭ, što byvaŭ u Minsku i, siarod inšaha, šeść hadoŭ tamu sustrakaŭsia z Alesiem Bialackim, našym Nobieleŭskim łaŭreatam.

Varta adznačyć, što Robiert Bieršynski — čałaviek z bahataj bijahrafijaj. Pierš čym trapić u amierykanskuju administracyju, jon słužyŭ aficeram raźviedki Vajskova-pavietranych siłaŭ ZŠA ŭ Karei, Hiermanii, Ruandzie i Iraku. Z 2008 hoda jon pracavaŭ u Ministerstvie abarony, a ad 2010-ha — u Radzie nacyjanalnaj biaśpieki, anałahu našaj Rady biaśpieki. Z 2016 hoda jon pracavaŭ u Dziaržaŭnym departamiencie, paśla čaho viarnuŭsia ŭ Radu biaśpieki. Jak vajskoviec, jon viedaje canu i miru, i biaśpieki. Jaho brat, taksama aficer, ale piechaciniec, straciŭ abiedźvie nahi padčas słužby ŭ Afhanistanie.

«Jak vy aceńvajecie apošnija padziei va Ukrainie i Biełarusi, — spytałasia «Naša Niva», — i što, pa-vašamu, budzie mieć upłyŭ na dalejšaje raźvićcio padziej?»

«Urad ZŠA, ad samych pačatkaŭ niezaležnaści Biełarusi, padtrymlivaŭ svabodu, niezaležnaść i suvierenitet krainy. Heta niaźmiennaja palityka ZŠA, i heta palityka taksama administracyi Bajdena-Charys,— adkazaŭ spadar Bieršynski,— i jana karystajecca padtrymkaj jak Demakratyčnaj, tak i Respublikanskaj partyj. I va ŭsim, što my robim, my kirujemsia hetym padychodam.

My ŭ žachu ad represij, jakija razharnulisia ŭ Biełarusi paśla 2020 hoda.

My padtrymlivajem pamknieńni biełaruskaha naroda da demakratyi. I my budziem dabivacca, kab urad Łukašenki panies adkaznaść jak za padtrymku rasijskaj ahresii suprać Ukrainy, tak i za represii suprać ułasnaha naroda.

Naša padtrymka ŭkrainskaha naroda zastaniecca niaźmiennaj. My vyłučyli Ukrainie šmatmiljardnuju dapamohu, kab Ukraina mahła abaranić siabie. My nakłali biesprecedentnyja abmiežavańni na Kreml, i my zachavajem ich, kab zrabić mahčymaj pieramohu Ukrainy, jakoj ukrainski narod zasłuhoŭvaje»,— skazaŭ Robiert Bieršynski.

Niadaŭna biełaruski palitviazień Aleś Bialacki byŭ uhanaravany Nobieleŭskaj premijaj miru. Jakoje vaša pasłańnie jamu i inšym biełaruskim palitviaźniam dy ich siemjam?

«Ja mieŭ honar sustrecca z Alesiem Bialackim u Minsku 6 hadoŭ tamu ŭ siadzibie «Viasny» i viedaju, jaki heta śmieły čałaviek i kolki jon i jaho arhanizacyja zrabili dla biełaruskaha naroda za minułyja hady. Tamu majo pasłańnie ad imia amierykanskaha ŭrada — vinšavańni, heta zasłužanaja ŭznaharoda za tuju samaachviarnaść, ź jakoj jon pracavaŭ. I ja chaču padziakavać jaho siamji za tyja achviary, jakija jany niasuć, — ciažka, kali tvoj blizki siadzić u turmie.

Uradu Alaksandra Łukašenki my kažam: vypuścicie Alesia Bialackaha i ŭsich palitviaźniaŭ zaraz ža i biez umovaŭ. A 1400 viaźniam, jakija zastajucca ŭ turmach pa palityčnych pryčynach, my kažam: my bačym vas, my byli i zastajomsia z vami, i budziem rabić usio, kab urad Łukašenki panios adkaznaść za svaje dziejańni». 

«Što biełarusy mohuć zrabić, kab źmianić situacyju ŭ krainie?» — zapytała «Naša Niva».

«Biełaruski narod jasna vykazaŭsia nakont taho, jakoj budučyni jon choča. I ciapierašni ŭrad krainy prosta nie daje jamu hetaj budučyni. Rola ŭrada ZŠA — padtrymlivać tuju budučyniu, jakaja adnojčy nadydzie»,— skazaŭ amierykanski čynoŭnik. 

ZŠA ŭviała šmat pakietaŭ sankcyj suprać łukašenkaŭcaŭ. Na vašu dumku, ci jany pracujuć? I ci źbirajucca ZŠA ŭvodzić novyja sankcyi, pacikaviłasia «Naša Niva». 

«Na našu dumku, jany pracujuć. My bačym ich ekanamičny efiekt, — adkazaŭ śpiecyjalny pamočnik prezidenta Bajdena. — I my taksama vyznačyli śpis asobaŭ, vysokapastaŭlenych čynoŭnikaŭ i siłavikoŭ, adkaznych za žachlivyja parušeńni pravoŭ čałavieka, suprać ich uviedzienyja piersanalnyja sankcyi. My vielmi jasna padkreślivajem nieabchodnaść piersanalnaj adkaznaści, i sankcyi — adzin z elemientaŭ hetaha.

U Łukašenki jość vybar: i što datyčyć padtrymki biezzakonnaj vajny, jakuju raźviazała Rasija, i što datyčyć represij u Biełarusi. Sankcyi — heta adzin ź niekalkich instrumientaŭ, jakija jość u amierykanskaha ŭrada, kab skazać, što hetyja dziejańni — padtrymka vajny i represii — heta toje, čaho my pryniać nie možam. I kali heta budzie praciahvacca, my budziem uvodzić novyja sankcyi i sačyć za tym, kab jany stroha vykonvalisia»,— padkreśliŭ Robiert Bieršynski.

Ci bačycie vy pierśpiektyvu, što Biełaruś stanie demakratyčnaj krainaj?

«Ja nie ŭmieju pradkazvać budučyniu. Kali b ja ŭmieŭ, ja pracavaŭ by nie dypłamatam, a niekim inšym,— pažartavaŭ Robiert Bieršynski. — Padčas svajoj pajezdki ŭ Vilniu ja sustrakaŭsia z daradcami Śviatłany Cichanoŭskaj, ź lidarami demakratyčnaj apazicyi i z pravaabaroncami. Heta ludzi, jakija praciahvajuć svaju spravu, niahledziačy na asabistuju niebiaśpieku dla ich, ich siamiej. Jak ja ŭžo kazaŭ, za apošnija hady my pabačyli, što ludzi ŭ Biełarusi chočuć pieramien, chočuć demakratyčnaj budučyni. Naša rola ŭ tym, kab padtrymlivać biełaruski narod tym, čym možam, kab sami biełarusy mahli vyznačyć svaju budučyniu», — padsumoŭvaje jon.

Клас
118
Панылы сорам
6
Ха-ха
4
Ого
5
Сумна
9
Абуральна
13