Technałohii dapamahajuć sačyć za vydatkami

Padatkovaja i inšyja orhany kštału DFR zaŭždy sačyli za zarobkami i vydatkami hramadzian i jurydyčnych asob. Inšaje pytańnie ŭ tym, što ź ciaham času źmianilisia mahčymaści i maštaby takich pravierak. 

«Z raźvićciom vysokich technałohij vyjaŭlać vydatki stała praściej. Prahramnaje zabieśpiačeńnie, jakoje dapamahaje sačyć za finansavymi patokami, źjaviłasia jašče niekalki hod tamu. Naturalna, što jaho pastupova ŭdaskanalvajuć, kab možna było źbirać bolš relevantnych danych. Heta ŭ svaju čarhu palahčaje pracu kantralujučym orhanam.

Kali kazać u dvuch słovach, to ŭ padatkavika jość mahčymaść zajści ŭ bazu, dzie paśla ŭvodu asabistych danych patrebnaha čałavieka stanie zrazumieła, žyvie jon pa srodkach ci nie», — kaža dziejny padatkavik.

Jakija vydatki bačać padatkaviki?

U bazie orhany mohuć pabačyć paćvierdžanyja vydatki. U pieršuju čarhu heta tyja vydatki, jakija lohka identyfikavać. Z bujnych sum heta zvyčajna kupla transpartu i nieruchomaści. Takuju infarmacyju padatkovaja atrymlivaje ad DAI i BTI. Ale treba razumieć, što hetyja bujnyja pakupki — nie adzinyja vašy vydatki, infarmacyja pra jakija traplaje ŭ bazu.

«Pa fakcie ŭ vydatki ŭvachodziać usie vašyja finansavyja dziejańni, padčas ažyćciaŭleńnia jakich źjaŭlajucca asabistyja danyja pra fizičnuju asobu.

Naprykład, vy nabyli za miažoj televizar, jaki treba dekłaravać pa ŭjeździe ŭ krainu. Pry zapaŭnieńni pasažyrskaj dekłaracyi budzie ŭkazany košt tavaru. Kali za ŭvoz tavaru daviadziecca płacić myt, to da hetaj sumy dadajuć jašče i mytnyja płaciažy. Usia suma patrapić u śpis vašych vydatkaŭ», — tłumačyć śpiecyjalist.

Taksama ŭ taki śpis traplajuć usie apieracyi, jakija adbyvajucca pa srodkach bieznajaŭnych płaciažoŭ. To-bok kožny raźlik bankaŭskaj kartkaj za tavary i pasłuhi taksama fiksujecca.

Da paćvierdžanych vydatkaŭ adnosiać apłatu kamunalnych pasłuh, mabilnaj suviazi, padatkaŭ i h.d. To-bok usie finansavyja dziejańni, dzie fiksujucca vašy danyja. Zhulać zły žart z vami moža navat dyskontnaja kartka, zarehistravanaja na vaša imia.

Inśpiektar źviartaje ŭvahu, što siarod tych, chto traplaje ŭ śpisy ludziej, što žyvuć nie pa srodkach, jość amatary papaŭniać rachunak bankaŭskaj kartki najaŭnymi.

«Niekatoryja dziela zručnaści kładuć hrošy na kartku, kab potym raźličvacca na kasie telefonam. Tamu, kali ŭ čałavieka aficyjnaja zarpłata 500 rubloŭ, a jon pastajanna niedzie znachodzić jašče 500 i kładzie ich sabie na kartku, to ŭ padatkovaj mohuć uźniknuć pytańni, adkul biarucca hetyja hrošy».

A kali nie pa kartcy raźličvaješsia ŭ kramach?

Navat kali čałaviek, jaki ŭtojvaje dachody, starajecca nie pakidać ličbavy śled pry raźlikach, u kampietentnych orhanaŭ mohuć źjavicca da jaho pytańni.

«Nielha zabyvać, što jość jašče paniaćcie pražytkavaha minimumu. Byvajuć vypadki, kali čałaviek kuplaje darahoje aŭto, a potym ździŭlajecca, čamu ad jaho patrabujuć dakazać, dzie jon uziaŭ na jaho hrošy. Ludzi davoli časta miarkujuć, što kali ŭ ich jość aficyjnaja zarpłata ŭ pamiery 500 dalaraŭ, to jany mohuć skazać, što kožny hod adkładvali 5000 dalaraŭ na kuplu aŭto. U heta nichto nie pavieryć.

U lubym vypadku ŭ čałavieka buduć vydatki, toj ža pražytkavy minimum, apłata pasłuh suviazi, kamunalnyja płaciažy i h.d. Tamu taki čałaviek pavinien budzie dakazać, na jakija hrošy jon žyŭ, kali ŭvieś svoj aficyjny zarobak nibyta adkładaŭ na kuplu aŭto». 

Kali kazać pra roźnicu ŭ rehijonach, to, pa słovach padatkavika, tradycyjna bolš za ŭsio ludziej, jakija žyvuć nie pa srodkach, pražyvaje u haradach blizu miažy z Polščaj.

Što čakaje «čaŭnakoŭ»?

«Čaŭnaki i kantrabandysty atrymlivajuć nieaficyjnyja zarobki ad svajoj dziejnaści, dakazać hetyja fakty časam atrymlivajecca davoli lohka. Takija ludzi za ŭznaharodu pieravoziać tavary praź miažu, častka ź ich — tavary, jakija padlahajuć abaviazkovamu dekłaravańniu (jak u vyšej apisanym prykładzie z televizaram — NN).

Taki čałaviek za hod pryvozić noŭtbuk koštam 500 dalaraŭ, televizar za 800, hulniavuju prystaŭku za 300, a potym vyśvietlajecca, što ciaham hoda jon tolki na pakupki za miažoj patraciŭ 2000-3000 dalaraŭ, u toj čas jak jaho aficyjny zarobak składaje 200-300 dałaraŭ na miesiac. Naturalna, što padatkovaja spytaje, adkul čałaviek biare hrošy. Kali dakazać krynicu dachodaŭ nie atrymajecca, z sumy, jakaja pieravysiła aficyjnyja zarobki, daviadziecca zapłacić padachodny padatak».

Padatkovym nie chapaje ludziej, kab vyjavić usich

Ministerstva pa padatkach i zborach padčas kamieralnaj pravierki 9 tysiač hramadzian vyśvietliła, što bolš čym u 2,8 tysiačy ź ich ustanoŭlena pieravyšeńnie vydatkaŭ nad dachodami. To-bok amal kožny treci z tych, chto trapiŭ pad pravierku, mieŭ paćvierdžanyja vydatki na sumu, jakaja pieravyšaje jaho aficyjny zarobak.

Čamu tady padatkovaja nie praviaraje ŭsich zapar, kali heta častaja źjava? Tłumačycca prosta — u inśpiekcyj nie chapaje supracoŭnikaŭ, kab apracoŭvać stolki ludziej. 

«Prahramy choć i davoli sučasnyja, ale biez udziełu čałavieka, jaki budzie davoli ščylna nad hetym pracavać, usio adno nie abyścisia. Praz heta i atrymlivajecca, što my fizična nie možam zajmacca kožnym, chto maje prykmiety taho, što žyvie nie pa srodkach. U pieršuju čarhu ŭvaha nadajecca tym asobam, u kaho vydatki zaŭvažna pieravyšajuć zarobki», — kaža inśpiektar.

Praviarajuć nie tolki fizičnych asob

Taksama surazmoŭca źviartaje ŭvahu na toje, što sioleta asabliva aktyŭna padatkovyja pracujuć pa lhotnikach, jakich vykarystoŭvajuć dla ŭvozu aŭto z-za miažy. 

Aproč vyjaŭleńnia asob, jakija žyvuć nie pa srodkach, padatkovyja orhany aktyŭna zajmajucca pravierkami firm i IP na pradmiet vypłat zarobkaŭ u kanviertach. 

Abodva hetyja pracesy majuć pamiž saboj ščylnuju suviaź. Pakolki niekatoryja z tych, chto nibyta žyvie nie pa srodkach, akazvajucca ŭ takich śpisach praz toje, što častku zarobkaŭ atrymlivajuć u kanviercie.

Pravierki dajuć plon

«Navat niahledziačy na toje, što letaś była ŭviedziena kryminalnaja adkaznać za vypłatu zarobkaŭ u kanviertach, hetaja źjava dahetul zastajecca davoli raspaŭsiudžanaj. Najmalniki čaściakom płaciać aficyjnuju zarpłatu ŭ pamiery minimalnaj pa krainie abo blizkuju da jaje, a astatnija hrošy vydajuć u tak zvanych kanviertach. Niekatoryja dla bolšaj ekanomii na padatkach uvohule aficyjna afarmlajuć čałavieka tolki na 0,5 abo 0,25 staŭki.

Praz takuju roźnicu ŭ aficyjnym i faktyčnym zarobku ludzi niaredka traplajuć u pole zroku padatkavikoŭ, bo vyhladaje, što jany žyvuć nie pa srodkach», — kaža supracoŭnik padatkovaj.

Niahledziačy na toje, što paśla pravierak orhany naličyli niemałyja sumy dapłat jak dla fizičnych asob, tak i dla kampanij, inśpiektar ličyć, što asnoŭnaja meta dziaržavy ŭ dadzienym vypadku nie spahnać jak maha bolš hrošaj ad vyjaŭlenych niedapłat, a praduchilić niaspłatu padatkaŭ u budučyni. 

«Paśla letašniaha ŭzmacnieńnia adkaznaści za vypłatu zarobkaŭ u kanviertach my zaŭvažyli, jak u mnohich subjektaŭ haspadarki ciaham 2-3 miesiacaŭ niejkim dziŭnym čynam značna vyraśli zarobki va ŭsich supracoŭnikaŭ. Tamu ŭsie hetyja pravierki majuć nie tolki karotkaterminovy plon, ale i doŭhaterminovy», — ličyć supracoŭnik padatkovaj.

Клас
12
Панылы сорам
6
Ха-ха
18
Ого
11
Сумна
8
Абуральна
64