Fota: BBC Food

Fota: BBC Food

Kab zvaryć francuzski cybulny sup, vam spatrebicca:

 • 50 hramaŭ masła,
 • 1 kiłahram tonka narezanych cybulin,
 • 2 rastaŭčonyja zubki časnaku + jašče 2 zubki, razrezanyja na pałovy,
 • 100 hramaŭ ciortaha syru hrujer (možna zamianić na emiental ci inšy ćviordy syr),
 • 100 mililitraŭ biełaha vina,
 • kali mahčyma — 2 stałovyja łyžki vina madera + jašče trochi dla vodaru,
 • 1 litr jałavičnaha bulonu,
 • 8 toŭstych łustaŭ bahietu,
 • sol i čorny pierac śviežaha pamołu,
 • pasiečanaja piatruška dla padačy.
 1. Rastapicie masła ŭ kastruli siaredniaha pamieru. Dadajcie cybulu i rastaŭčony časnok i smažcie ich na nievialikim ahni 30-35 chvilin da momantu, kali cybula stanie miakkaj i nabudzie nasyčany ciomna-karyčnievy koler, pieryjadyčna pamiešvajcie. Hety etap pryhatavańnia vielmi važny, bo doŭhaje pavolnaje absmažvańnie cybuli nadaje supu cudoŭny bahaty smak i koler.
 2. Dadajcie biełaje vino i pieramiašajcie, pry hetym padymicie ŭvierch sa dna kastruli ŭsiu karyčnievuju cybulu. Daviadzicie sumieś da kipieńnia, dadajcie maderu (kali jaje ŭžyvajecie) i bulon.
 3. Znoŭ daviadzicie sumieś da kipieńnia i varycie jaje na pavolnym ahni 10-12 chvilin.
 4. Tym časam zrabicie krutony. Absmažcie chleb z abodvuch bakoŭ (jak na tosty) i natrycie tosty z adnaho z bakoŭ zubkom časnaku z boku razrezu. Pasypcie syram i pamiaścicie tosty ŭ duchoŭku na režym «hryl» na niekalki chvilin.
 5. Dadajcie ŭ sup sol i čorny pierac na smak, ulicie tudy niekalki stałovych łyžak madery, kab zrabić sup jašče bolš duchmianym, i dobra pieramiašajcie.
 6. Dla padačy raźlicie sup pa miskach i pakładzicie ŭ kožnuju ź ich hatovy kruton. Nieadkładna padavajcie, pakul krutony nie pamiakčejuć.

«Naša Niva» adnaŭlaje zbor danataŭ — padtrymać prosta

Čytajcie taksama:

Da vielikodnaha stała. Niamiecki paschalny chleb osterbrot — cikavaja alternatyva zvykłym piraham

Da vielikodnaha stała. Zapiečanaja naha jahniaci z prypravami — duchmianaja strava, jakuju prosta pryhatavać

Клас
10
Панылы сорам
0
Ха-ха
1
Ого
2
Сумна
0
Абуральна
0