Pucin padčas svajho zvarotu da rasijan 21 lutaha

Pucin padčas svajho zvarotu da rasijan 21 lutaha

Palitołah Valer Karbalevič ličyć, što, jak ni dziŭna, pryznańnie «DNR» i «ŁNR» Rasijaj moža pryvieści da spynieńnia napružanaści, deeskałacyi i viartańnia da taho statusu-kvo, jaki byŭ da pačatku nahniatańnia situacyi.

«Rasija vyłučyła ŭltymatum i admovicca ad jaho nie mahła, bo zhubiła b tvar. U svaju čarhu, Zachad taksama nie moh pryniać hety ŭltymatum. Kampramis byŭ niemahčymy, Rasija faktyčna musiła niešta ździejśnić, niejki siłavy akt, niešta ŭ piku Zachadu i Ukrainie.

Šmat kazali pra jeŭrapiejskuju vajnu, napad na Kijeŭ ci navat zachop Kijeva albo ŭsioj Ukrainy. A ŭ vyniku ŭsio moža abmiežavacca pryznańniem «DNR» i «ŁNR», nu i, mahčyma, łakalnaj apieracyjaj vakoł Danbasa, ale bieź vialikaj vajny.

Rasija takim čynam vykanaje svaje abiacańni, što «my vam pakažam, kali nie pojdziecie na naš ultymatum».

Što heta mianiaje: pa-pieršaje, usio moža narešcie supakoicca.

Pa-druhoje, uviaduć zachodnija sankcyi, ale, vierahodna, nie takija surjoznyja, jakimi pahražaŭ Bajden u vypadku paŭnavartasnaj vajny. 

Pa-treciaje, heta kaniec Minskich pahadnieńniaŭ. Ich pierakreślivajuć i zdymajuć z paradku dnia», — havoryć palitołah. 

Karbalevič paraŭnoŭvaje pryznańnie «DNR» i «ŁNR» ź situacyjaj u Prydniestroŭi, z Abchazijaj i Paŭdniovaj Asiecijaj. 

Ale ž što budzie dalej? Na terytoryjach «DNR» i «ŁNR» adkryta źjaviacca rasijskija vojski?

«Kali Rasija budzie ŭsprymać «DNR» i «ŁNR» jak niezaležnyja dziaržavy, to farmalna tak, jany zmohuć zaprašać da siabie vojski inšych dziaržaŭ, ustupać u arhanizacyi kštałtu ADKB ci Sajuznaj dziaržavy Biełarusi i Rasii. 

Źjaŭleńnie «DNR» i «ŁNR» u ADKB ja liču małavierahodnym — nie padtrymajuć inšyja členy. A voś dałučeńnie da Sajuznaj dziaržavy Biełarusi i Rasii, to heta całkam realna», — miarkuje ekśpiert. 

Karbalevič sumniajecca, što ciapier Ukraina budzie sprabavać zachapić hetyja terytoryi siłaj i inicyjavać kanflikt. Ale miarkuje, što napružańnie zastaniecca. 

«Pry hetym Rasija zadavolić svaje ambicyi. Tamu pryznańnie niezaležnaści hetych terytoryj moža vyratavać ad vialikaha kanfliktu», — padkreślivaje jon.

Adnačasova pryznańnie Rasijaj «DNR» i «ŁNR» addalaje Ukrainu ad ustupleńnia ŭ NATA. 

«Bo prymać u NATA krainu, jakaja ŭvieś čas znachodzicca na miažy vajny ź jadziernaj dziaržavaj absalutna nieprymalna. NATA nie choča vajny, asabliva z Rasijaj, — kaža Valer Karbalevič. — 

Akramia taho, u NATA jość punkt, što kraina, jakaja maje pamiežnyja sprečki z susiedam, nie moža dałučycca. Jon nie zaŭsiody vykonvajecca, u Turcyi i Hrecyi jość takija sprečki, ale ž tut, dumaju, u bližejšaj budučyni nie varta spadziavacca na členstva Ukrainy ŭ NATA».

Analityk Alaksandr Kłaskoŭski paraŭnoŭvaje situacyju z rasijska-hruzinskim kanfliktam 2008 hoda.

«Maskva tady pryznała dva sieparatysckija ŭtvareńni, adarvała ich, ale ŭ vyniku adčapiłasia ad Tbilisi, — kaža Kłaskoŭski. — 

Takim čynam Rasija hulaje na padvyšeńnie stavak i abvastraje situacyju. Najchutčej, kiraŭnictva hetych samaabvieščanych utvareńniaŭ ciapier źvierniecca da Maskvy z prośbaj uvieści vojski dla abarony ruskaha nasielnictva. I na hetych terytoryjach rasijskija vojski buduć ciapier užo aficyjna. 

Taksama važny momant, u jakich miežach pryznajucca «DNR» i «ŁNR». Kali ŭ miežach abłaściej, to heta taksama rezka padvyšaje hradus kanfliktu i imaviernaść uzbrojenaha sutyknieńnia. 

Adnak, chaču skazać, što paradaksalnym čynam hety krok moža pryvieści da deeskałacyi situacyi. Kali ciapier nie razharycca vajna, to vidavočna budzie, što Kijevu nie treba budzie vykonvać Minskija pahadnieńni, bo hetyja terytoryi buduć usprymacca jak adrezanaja łusta. A apošnim časam uvieś sens hetaj vialikaj hieapalityčnaj hulni byŭ u tym, što Kijeŭ šturchali da vykanańnia Minskich pahadnieńniaŭ u niavyhadnaj dla jaho rasijskaj traktoŭcy. 

A ciapier hety cisk na Kijeŭ źniknie i napružanaść moža źnizicca».

A jak situacyja zakranie Biełaruś? 

«Dla Łukašenki nijakaj prastory dla manieŭru nie zastałosia, słova nie vierabiej, a jon ža paabiacaŭ pry nieabchodnaści pryznać niezaležnaść hetych samaabvieščanych respublik. I, miarkuju, Maskva jaho da hetaha prymusić. I toje budzie ŭdaram i pa asabistym imidžy Łukašenki, ad jakoha i tak amal ničoha nie zastałosia.

Taksama heta moža pryvieści da novych sankcyj Zachadu jak u dačynieńni da Rasii, tak i ŭ dačynieńni da Biełarusi. Pryčym, Biełaruś, jak słabiejšaha chaŭruśnika, Zachad moža adłupcavać uzorna-pakazalna, ciapierašnija sankcyi pakažucca kvietačkami», — tłumačyć ekśpiert.

Što tyčycca ŭstupleńnia Ukrainy ŭ NATA, to ničoha asabliva nie źmienicca, miarkuje Kłaskoŭski.

«I raniej Ukrainu nie hareli žadańniem prymać u NATA. A ciapier, na maju dumku, u jeŭrapiejskich stalicach trochi napałochanyja pucinskaj hulnioj muskułami i trymajuć u hałavie dumku, što nijakich ruchaŭ u bok ustupleńnia Ukrainy ŭ NATA lepš nie rabić. Zialenski kryŭdzicca, ale Jeŭropa budzie kazać, što Ukrainie jašče treba vykanać šmat umoŭ i hetak dalej».

Na dumku Kłaskoŭskaha, pryznańnie «DNR» i «ŁNR» — častka pradumanaj pakrokavaj stratehii Rasii. 

«Zvyšzadača jaje — «nachilić» Zachad, kažučy terminałohijaj Łukašenki, prymusić vykanać chacia b častku ŭltymatumu, jaki byŭ vyłučany Rasijaj. Hetaja stratehija avanturnaja, u histaryčnaj pierśpiektyvie Rasija ničoha nie vyjhraje, ale na siońniašni dzień heta mietadyčnyja dziejańni Pucina, jaki, jak i Łukašenka, ličyć zachodnich palitykaŭ słabymi i miarkuje, što za košt svajoj «krutaści» zmoža damahčysia svajho.

Padsumoŭvajučy: situacyja nieadnaznačnaja. Rasija dziejničaje nasupierak normam mižnarodnaha prava, ale, u vyniku nie vyklučana, što ŭ peŭnaj stupieni ŭsie baki ŭzdychnuć z palohkaj. I heta akažacca varyjantam dla razradki situacyi», — kaža ekśpiert.

Čytajcie taksama:

Pucin zajaviŭ pra pryznańnie niezaležnaści «DNR» i «ŁNR»

Na rasijskaj Radzie biaśpieki abmierkavali pryznańnie «DNR» i «ŁNR». Usie za, rašeńnie budzie pryniataje siońnia

Jeŭrasajuz papiaredziŭ Minsk, što ŭdzieł u ahresii suprać Ukrainy darma jamu nie projdzie

Cichanoŭskaja i Łatuška sumiesna zapatrabavali vyvadu rasijskich vojskaŭ ź Biełarusi

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0