Skryn ź videa tvr.by

Skryn ź videa tvr.by

Ułasna kažučy, meta hetaja stvaralnikami repartažu zusim nie chavajecca. I pačynajecca, i zakančvajecca materyjał praklonami na adras «biehłych» i inšych padryŭnych elemientaŭ. Dy i ŭ inšych miescach pra ich uspaminajuć rehularna.

Svajaki niabožčyka taksama patraplajuć pad razdaču, asabliva siastra, jakaja najpierš i paspryjała tamu, kab hetaja historyja vyjšła najaŭ. U repartažy demanstrujecca jaje pierapiska praz mesendžary, a były jaje načalnik u kadry havoryć, praŭda, biez bačnaha entuzijazmu, što na pracy byli da jaje i pretenzii, i depremiravańnie, i što ŭvohule jana «striemiłaś maksimalno chorošo i pobolšie zarabotať».

Charakterna, što ŭ palemiku sa śviedčańniami śpiecyjalistaŭ, čyje ekśpiertnyja acenki padavalisia ŭ niezaležnych ŚMI, stvaralniki repartažu navat nie sprabujuć ustupać. Dla ich hetych śviedčańniaŭ prosta nie isnuje. Palemizujuć tolki z subjektyŭnymi vykazvańniami niekatorych błohieraŭ i žurnalistaŭ. 

Adnosna samoha zdareńnia vykładajecca tolki aficyjnaja viersija, jakaja padmacoŭvajecca słovami milicejskich čynoŭ i dziaržaŭnaha sudmiedekśpierta. Ź jaje vynikaje, što ŭsio rabiłasia ŭ adpaviednaści z praviłami i instrukcyjami, nichto nidzie nie dapuściŭ nijakaj chałatnaści i pieravyšeńnia paŭnamoctvaŭ.

Nu, a što małady i zdarovy čałaviek patrapiŭ u milicyju žyvym i davoli aktyŭnym, choć i mocna pjanym, a vynieśli adtul amal trup — nu to heta sprava zvyčajnaja, było b z-za čaho šum padymać. A hałoŭnaje — z-za kaho, vynikaje ź siužeta. 

Akcent robicca na nibyta asacyjalnaha samoha Uschopava, jakomu prypisvajucca ŭsie mahčymyja hrachi. I pjanica jon, i debašyr, a asablivy ŭpor — na nibyta narkamaniju. Pałovu repartažu imknucca dakazać mienavita heta — što Uschopaŭ končany narkaman, i tolki z-za hetaha jaho i spaścih taki los.

I starajucca heta dakazać, kab ni ŭ kaho sumnievaŭ nie zastavałasia. Ale sumnievy zastajucca. Na niejkim aficyjnym uliku jak čałaviek z narkatyčnaj zaležnaściu Dźmitryj Uschopaŭ nie stajaŭ. Prynamsi, pra heta ničoha nie havorać. Kab byli takija materyjały, to ich jaŭna zdabyli b i smakavali b. Tamu pradstavić Dźmitryja jak narkamana sprabujuć praź śviedčańni ludziej, jakija jaho nibyta dobra viedali.

Voś tolki dvoje z hetych ludziej — z nahłucha zabluranymi tvarami, pradstaŭlenyja jak žychary Rečycy — Alaksandr i Michaił. Nijakich dadzienych, jakija davali b mahčymaść ich identyfikavać i adpaviedna pravieryć infarmacyju, nie pryvodzicca.

Treci śviedka — siabar Uschopava Illa Brakarenka, jaki zatrymany. Jon vystupaje z adkrytym tvaram, ale jakaja cana hetym videapakazańniam na milicejskija kamiery, zapisanym u zaścienkach?

Źjaŭlajecca ŭ kadry i jašče adzin były znajomy Uschopava, pa imieni Hienadź, jaki raskazvaje pra toje, jak Dźmitryj ź siabrami ŭ 2013 hodzie nibyta zładzili bojku ŭ bary, i jon ad ich ruk u toj bojcy paciarpieŭ. Tvar Hienadzia nie zablurany, ale schavany za maskaj. To-bok znoŭ taki — niezrazumieła chto, i chočaš jamu vier, chočaš nie vier.

Charakterna, što i patrulny milicyjanier, jaki raskazvaje pra toje, jak zatrymlivali Uschopava, vystupaje ananimna, u kadry ŭvieś čas staić śpinaj.

Ź jahonaha raskazu, viadoma, vynikaje, što nijakich parušeńniaŭ milicyja nie dapuskała. Ale čamu jamu pavinna być viery bolš, čym ananimnym śviedkam na palityčnych pracesach?

Akramia taho ŭsim viadomaha videa, zroblenaha pry ŭvachodzie ŭ RAUS, pakazali niekalki frahmientaŭ i inšych, paźniejšych, užo ŭsiaredzinie budynka, a taksama padčas transpartavańnia spačatku ŭ RAUS, a paśla ŭ balnicu. Padkreślivajecca, što ŭvieś čas znachodžańnia ŭ budynku Uschopava zapisvaŭsia na kamiery. I, maŭlaŭ, nivodnaja z hetych kamier nie zaśviedčyła taho, što z chłopcam tam rabili niešta nie toje.

Na pakazanych niekalkisiekundnych frahmientach, viadoma, nichto jaho nie bje. A što ŭ astatnija chviliny i hadziny heta taksama tak, treba znoŭ taki vieryć milicyi na słova. Jak i tamu, što na frahmientach videa, dzie nie pakazvajecca tvar, a tamu ciažka identyfikavać asobu, mienavita Uschopaŭ, a nie niechta inšy. 

28-hadovy žychar Rečycy Dźmitryj Uschopaŭ pamior u navahodniuju noč paśla taho, jak jaho ŭ niećviarozym stanie zatrymała milicyja na adnym z prypynkaŭ hramadskaha transpartu. Praź niejki čas paśla zatrymańnia milicyjanty pryvieźli jaho ŭ pryjomny pakoj balnicy ŭ stanie kliničnaj śmierci. Pamiž zatrymańniem i śmierciu prajšło pryblizna 2 hadziny.

Pavodle apublikavanaha milicyjaj videa, pry dastaŭcy ŭ milicyju Uschopaŭ byŭ u prytomnaści i navat aktyŭna supraciŭlaŭsia. A kali jaho pabačyli rodzičy, to adzieńnie na chłopcy było razarvanaje, jon byŭ da nižniaj bializny ablity vadoj. Na levaj skroni kruhłaja rana. Zapiaści na rukach u miescy, na jakoje nadziavajuć kajdanki, byli sinija.

Paśla taho, jak historyja stała viadomaj hramadskaści, suprać svajakoŭ i siabroŭ Dźmitryja pačalisia represii. Niekatoryja siabry byli zatrymanyja pa «narkatyčnych» artykułach, inšyja paśpieli vyjechać za miažu.

Čytajcie taksama:

«Nie było narkotykaŭ! Jamu prosta dapamahli pamierci ŭ milicyi». Siabra, jaki źbieh z krainy, raspavioŭ pra Dźmitryja Uschopava

«Na praktycy takich vypadkaŭ u mianie i kaleh nikoli nie było». Sudmiedekśpierty acanili viersiju SK ab śmierci Uschopava ad ałkahola i marychuany

Śviedku zatrymańnia zahinułaha žychara Rečycy Dźmitryja Uschopava evakujavali ź Biełarusi

Źjaviłasia videa, jak Uschopaŭ sam zachodzić u RAUS. Praź dźvie hadziny jon budzie miortvy

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?