Machlary nažyvajucca na salidarnaści z palitviaźniami i zdoleli padmanuć navat Bysol. Raskazvajem, jak jany dziejničajuć i jak nie pavieścisia

Aŭtar: Nashaniva.com

Jany hod nažyvalisia na spačuvańni palitviaźniam i navat zahinułym biełarusam. Sumy siahali da tysiačy dalaraŭ. Pra ich stała viadoma bolš za miesiac tamu, ale jany praciahvajuć «pracavać».

Heta vielmi zabłytanaja historyja. Kab choć trochu nablizicca da razhadki, nam daviałosia pahutaryć ź dziasiatkami ludziej i vyvučyć tysiačy paviedamleńniaŭ u roznych čatach.

Pačatak

Usio pačałosia ŭ kancy minułaha hoda. Tady hrupa machlaroŭ pačała rassyłać pa roznych čatach infarmacyju z prośbami pra dapamohu — pieršaje vyjaŭlenaje i nie vydalenaje paviedamleńnie datyčycca śmierci zahadkavaj piensijanierki «Valanciny Andrejeŭny» z «vulicy Vilenskaj u Hrodnie».

Taksama jany ładzili fejkavyja zbory rečaŭ dla «dziciačych damoŭ» i «kocikaŭ», pryčym navat u praŭładnym čacie «Lublu Biełaruś», ź jakoha taksama, miarkujučy pa adkazach, padmanuli niekalki čałaviek. Adny i tyja ž akaŭnty, jakija pastajanna mianiali imiony, vandravali pa roznych čatach dy pad roznymi nahodami sprabavali šukać hrošy.

Schiema była zaŭždy adna: jany z usich siłaŭ sprabavali vyvieści ludziej na toje, kab jany skinuli im hrošy na adzin z rachunkaŭ. Usie sproby, da prykładu, pieradać rečy ci niešta dla žyviołaŭ ani da čaho nie pryvodzili.

Ich pačali raskryvać i banić, a ŭ rajonnych i dvaravych čatach i kanałach źjavilisia paviedamleńni pra toje, što heta machlary. Tady jany źmianili taktyku i pačali «pracavać» pa najbolš uraźlivych ludziach — źniavolenych i ich siemjach.

Paviedamleńnie pra machlaroŭ ad 19 studzienia 2022 hoda

Praca pa palitviaźniach

Spačatku jany pasprabavali ŭbicca ŭ davier da roznych pravaabarončych inicyjatyvaŭ ci padmanuć ich, ale ničoha nie vyjšła. Da prykładu, jany trojčy sprabavali atrymać dapamohu ad fondu «Kraina dla žyćcia» na roznych nieisnujučych ludziej, vydajučy ich za palitviaźniaŭ (adzin ź jakich navat «pamior u IČU»).

Paviedamleńnie pra machlaroŭ ad Dissidentby

Tady jany, vidać, zrazumieli, što treba praciahvać pracavać pa čatach, bo arhanizacyi lohka nie ašukać.

Spačatku jany prydumali, što adna z žančyn, «Volha», siadzieła na Akreścina i joj patrebnaja dapamoha — ale źbirali hrošy na svaje rachunki. Pryčym dla hetaha jany skarystalisia danymi realnaha čałavieka. Nieabyjakavyja biełarusy časta hatovyja dapamahać źniavolenym i paciarpiełym ad biazładździa, ale nie zaŭždy viedajuć, jak pravieryć infarmacyju.

Volha K* sapraŭdy isnuje, ale apisańnie ŭziataje z sajta BYSOL i skarystanaje z akaŭnta, jaki paśla ŭdałosia vyznačyć jak prynaležny tym ža samym machlaram.

Adkul u ich źviestki žančyny — nieviadoma, a źviazacca ź joj nie ŭdałosia.

Taksama jany sprabavali pradstavicca svajakami ci zborščykami na niekatorych ź viaźniaŭ — da prykładu, «žonkaj» Anatola Maculeviča, u jakoha niama žonki, ci siabrami «chłopca-siraty Uładzisłava». Z apošnim usio akazałasia składana.

Uładzisłaŭ B.

Spačatku machlary ŭnieśli hetaha chłopca ŭ śpisy zatrymanych.

Paśla hetaha jany pačali rassyłać pa roznych čatach dyjaspar i tych, chto dapamahaje palitviaźniam, infarmacyju pra toje, što hety čałaviek znachodzicca ŭ PK-1 u Navapołacku, jamu patrebien advakat dla vizitu ŭ kałoniju i hrašovy pieravod, a jon sirata.

U jakaści dokazu jany davali list, napisany na imia nieviadomaha čałavieka, z adrasam i źviestkami źniavolenaha, a taksama składzienuju damovu z advakatam z fejkavymi źviestkami advakata i ček na pieravod z Homiela (jahonaja maci, darečy, rodam z Homielskaj vobłaści).

Kanviert sa štampam kałonii — zdajecca, navat sapraŭdny, i ček. Pieravod zrobleny, napeŭna, machlarami, bo proźvišča pierabłytanaje.

My spraŭdzili źviestki hetyja čałavieka ŭ «Kibierpartyzanaŭ» — jamu ciapier 25 hadoŭ i jon z Družnaha, jaki znachodzicca ŭ Puchavickim rajonie. Chłopiec sapraŭdy ŭ źniavoleńni, pryčym pa ciažkim artykule. Ale nie palitviazień.

Zhodna z materyjałami spravy, 4 studzienia 2018 hoda kala 17 hadzinaŭ jon pjany zhvałtavaŭ trochhadovuju dziaŭčynku ŭ lesie kala vioski Dukora. My znajšli staronki ŭ sacyjalnych sietkach maci hetaha chłopca i spraŭdzili, što akurat čatyry hady jana nie vykładaje jahonyja fota, chacia raniej fatahrafavałasia ź im pastajanna.

Uładzisłaŭ. Fota sa staronki maci ŭ sacsietkach. Na futbołcy ich supolnaje fota.

Pry hetym sudzimy jon nie pieršy raz. Pieršuju kryminałku na jaho zaviali ŭ 2015 hodzie za sprobu zhvałtavańnia inšaziemnaj studentki, ale jana nie dajšła da suda. U 2016-m jon razam ź siabram skraŭ batarei z palikliniki, zalezšy ŭ jaje praz akno.

Na Uładzisłava, miarkujučy pa ŭsim, kupiłasia nie nadta šmat ludziej. Paralelna jany praciahvali «pracavać» pa starych temach ź dziciačymi damami i «kocikami». U svaim cyniźmie jany zajšli daloka: «źbirali hrošy» navat na pamierłych va Ukrainie biełaruskich dalnabojščykaŭ.

Fejkavy zbor na pamierłych dalnabojščykaŭ. Apisańnie ŭziataje z sajta Bysol.

Miarkujučy pa ŭsim, sprava ruchałasia nie nadta — ich pačali chutka vykryvać. Ale adnojčy im, na žal, paščaściła.

Maci Z.

Machlary narvalisia na davierlivuju žančynu, maci Z. Padmanam jany pierakanali jaje, što «pracuje» hrupa vałancioraŭ, jakija hatovyja apiekavacca jejnaj siamjoj. U ich udałosia vyprasić u jaje fota z pašpartam i niekatoryja dakumienty palitźniavolenaj.

Maci spačatku hetaha nie razumieła i navat davała kantakty hetych machlaroŭ inšym ludziam, dumajučy, što jany pierasyłajuć rečy i hrošy źniavolenaj. Ale akazałasia, što nie — i tady jany prosta stvaryli fejkavy akaŭnt maci źniavolenaj.

Tolki pradstaŭniki adnoj ź viadomych nam arhanizacyj pieraviali im nie mienš za 850 biełaruskich rubloŭ, taksama viadoma, što im pieravodzili hrošy dyjaspary i šarahovyja aktyvisty. Ahulnaja suma atrymanych imi pieravodaŭ pa hetych schiemach — nie mienšaja za dźvie tysiačy dalaraŭ, ale jana moža być i bolšaj.

BYSOL, vieryfikacyja i padman

Machlary zdoleli padmanuć navat BYSOL. My zapytalisia ŭ Andreja Stryžaka, što adbyłosia:

«Atrymałasia tak, što jany ŭcierlisia ŭ davier da maci Z. U nas jość sistema vieryfikacyi — čałaviek musić paćvierdzić, što jon sapraŭdy svajak palitviaźnia i što piša mienavita jon. Machlary pierakanali maci Z. vykonvać zadańni i dasyłać im toje, što atrymajecca. U vyniku jany skarystalisia davieram paciarpiełaj i atrymali dostup da hrošaj.

Dla nas heta vyklik dla taho, kab udaskanalvać miechanizmy vieryfikacyi i nie dapuścić takich situacyj u budučyni».

Hrošy z hetaha zboru pajšli machlaram

U vyniku kamanda BYSOL, pa słovach Andreja, vyrašyła vyłučyć palitźniavolenaj hetuju sumu sa svaich asabistych srodkaŭ i pieradać jaje na dapamohu.

Sami machlary aktyŭna «pijaryli» zbor va ŭsich čatach, a paśla prysabiečyli sabie hrošy. Dla vyvadu jany skarystalisia kryptaabmieńnikam AgCash ci kryptabiržaj WhiteBit. Kudy pajšli hrošy dalej, adsačyć niemahčyma, a ahułam machlary atrymali kala tysiačy dołaraŭ.

Paśla hetaha vypadku maci Z. mocna zažuryłasia i vydaliłasia z usich sacsietak.

Dalejšaja praca

Čutki pra machlaroŭ stali raspaŭsiudžvacca siarod dyjaspar i tych, chto dapamahaje palitviaźniam. Tady jany pačali vydumlać roznyja historyi — da prykładu, što adna z «vałanciorak» pamierła i ciapier «dapamahaje» jaje muž.

Taksama jany «pracavali» i pa temie ŭkrainskich uciekačoŭ, vydajučy siabie za pakutujučych abiazdolenych ludziej ci šukajučy dapamohu dla «dziaŭčynki z astmaj».

Adno z machlarskich paviedamleńniaŭ

Jany nie kidali spadzievaŭ i padmanvali apošnich z tych, chto pra ich jašče nie čuŭ, — apošniaj jany padmanuli adnu sa studenckich arhanizacyj.

Na toj momant jany ŭžo stvaryli fejkavy akaŭnt maci palitźniavolenaj z padobnym adrasam i pradstaŭlalisia «vałanciorami, jakija dapamahajuć siamji». Takim čynam, jany viali pierapisku ad dźviuch asob i, majučy ŭsie dakumienty, zdoleli jaje ašukać.

Ahułam arhanizacyja pieraličyła im niekalki socień jeŭra.

«Recept» na imia palitźniavolenaj. Doktar nie isnuje, akaŭnty «maci» i «vałanciorki» — heta tyja ž machlary.

Chto hetyja ludzi?

Chutčej za ŭsio, hetyja ludzi — prafiesijnyja machlary. Jany dobra viedali, jak pracujuć schiemy pieravodu hrošaj, karystalisia kryptaabmieńnikami i ŭvohule anivodnaha razu nie «zaśviacili» svajoj asoby naŭprost. Jany prafiesijna ŭciralisia ŭ davier, mieli šerah dakumientaŭ palitviaźniaŭ i bolš-mienš adpracavanyja schiemy padmanu. Krychu dyletancki počyrk — toje, što jany nie vydalali «zaśviečanych» akaŭntaŭ.

Ichni raźlik, vidavočna, byŭ na toje, što ludzi ŭ dyjaspary nie zmohuć viarnucca ŭ Biełaruś, a ludzi ź Biełarusi nie stanuć źviartacca ŭ milicyju, bo pabajacca (choć nasamreč ničoha nielehalnaha ŭ ich prośbach nie było). Što i adbyłosia.

Atrymałasia daviedacca čatyry telehram-akaŭnty hetych machlaroŭ, jakija majuć ID: 2045073167, 2075662368, 5083242719 i 5130752495. Jašče adzin ich akaŭnt, jaki niekali mieŭ juziernejm @thegpoq89, vydaleny.

Historyja źmianieńniaŭ imionaŭ akaŭntaŭ

Taksama viadomyja čatyry kartki, na jakija jany pieravodzili hrošy, ale całkam imavierna, što jany aformlenyja na h. zv. dropaŭ — to-bok padstaŭnych asob, jakich abo padmanam, abo za hrošy ŭhavaryli prymać hrošy.

Kartki, na jakija źbirali hrošy

Cikava taksama, što ŭ machlaroŭ była padroblenaja piačatka doktarki ź imiem «Horškova Natalja Anatoljevna». Adziny ź isnujučych daktaroŭ z takimi danym — heta ftyzijatr (doktar, jaki zajmajecca prablemami tubierkulozu) z rasijskaha Ižeŭska.

Asoby machlaroŭ vyśvietlić nie ŭdałosia. Kali majecie bolš infarmacyi pra ich, pišycie ŭ naš telehram-bot @Nasa_Niva_Bot abo na mejł [email protected].

Chutčej za ŭsio, jany stała pražyvajuć u Biełarusi, Rasii abo Polščy, bo pracavali pa hetych krainach. Ale dakładna naradzilisia hetyja ludzi ŭ Biełarusi, bo dobra viedajuć biełaruskuju tematyku i movu. Mahčyma, što niechta ź ich byŭ u źniavoleńni i źviazany z prafiesijnym kryminałam, bo viedaŭ sapraŭdnyja źviestki i miesca źniavoleńnia viaźnia B. Ich akaŭnty ŭ telehramie i sacsietkach piśmienna schavanyja i, chutčej za ŭsio, zarehistravanyja na virtualnyja numary.

Prośba pra dapamohu — imavierna, mienavita praz davierlivych biełarusaŭ zamiežža jany prahaniali častku hrošaj

Ahulnaja škoda ad ich dziejnaści, pa našych padlikach, tolki pa «temie» palitviaźniaŭ siahaje za try tysiačy dalaraŭ. Kolki jany padmanuli davierlivych amataraŭ kotak, ci ludziej, jakija achviaravali «na dziciačyja damy», — nieviadoma.

Jak baranicca ad machlaroŭ?

Parada prostaja — spyniajciesia. Spačatku pieračytajcie i praanalizujcie infarmacyju: raźlik złačyncaŭ na toje, kab nacisnuć na emocyi i kab vy dziejničali impulsiŭna.

Kali vy bačycie prośbu pra dapamohu palitviaźniam u čatach ci internecie, to spraŭdzicie infarmacyju. U hetym vam dapamohuć dźvie najbujniejšyja inicyjatyvy: Viasna i Dissidentby. Jany majuć šmat resursaŭ dla hetaha, viedajuć i robiać maksimalna šmat.

Kali prośba nie datyčyć palitviaźniaŭ i ŭvohule palityki, to varta źviarnuć uvahu na dźvie rečy.

Pieršaja — heta toje, što ludzi, jakija kamuści dapamahajuć, zvyčajna robiać heta nie sami, a praź niejkija arhanizacyi ci inicyjatyvy. Ci, prynamsi, ich niechta viedaje i moža paručycca. Takija ludzi taksama nie bajacca pakazvać i raskazvać pra siabie i vyniki svajoj pracy, što całkam naturalna. Machlary ž pad lubymi adhavorkami paźbiahajuć pakazvać siabie i, skažam, vychodzić na sazvony, a taksama nie mohuć patłumačyć, dzie mienavita i jakuju dziejnaść jany viaduć.

Druhaja — heta toje, što machlary zaŭsiody prosiać hrošy. Kali jany źbirajuć «adzieńnie dla dziciačych damoŭ», to adzinaja ichniaja meta — heta vyciahnuć vašy hrošy na asabistyja rachunki. Jany nikoli nie prapanujuć pieravieści hrošy na rachunak arhanizacyi ci inicyjatyvy i nie pryjduć na sustreču.

Hetyja ludzi «pracujuć» i dahetul — apošnija hrupy, u jakija jany ŭstupili, źviazanyja z arendaj kvateraŭ i pošukam madelaŭ. Z času, kali jany padmanvali rodnych palitviaźniaŭ, jany źmianili ŭžo pa niekalki imionaŭ — zvyčajna jany robiać heta, kali ich raskryvajuć abo kali jany šukajuć achviaraŭ u novaj «temie».

Клас
10
Панылы сорам
3
Ха-ха
2
Ого
6
Сумна
5
Абуральна
39

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?