Bolš za miesiac u Italii nie ścichaje skandał u suviazi z tak zvanaj «błakitnaj macarełaj». Usio pačałosia sa skarhaŭ pakupnikoŭ sietki tannych supermarkietaŭ u Turynie.
Źniaŭšy ŭpakoŭku z ulubionaha syru, spažyŭcy zaŭvažyli, što pry kantakcie z kisłarodam macareła chutka sinieje. Pryčym takija metamarfozy zdaralisia vyklučna z pradukcyjaj bavarskich vytvorcaŭ — małočnaj firmy Jager.

Nieŭzabavie turynskaja palicyja kanfiskavała 70 tysiač pakietaŭ z macarełaj. Ministerstva achovy zdaroŭja Italii źviarnułasia ŭ Brusel z patrabavańniem inicyjavać raśśledavańnie na niamieckim pradpryjemstvie. Jak vyśvietliłasia z dakumentacyi, tannuju macarełu nabyvali nia tolki supermarkiety Turynu dy inšych italjanskich haradoŭ. Błakitnaja macareła impartavałasia ŭ Francyju, Słavieniju, navat u Rasieju i Biełaruś. Tut jana išła nia tolki ŭ roźničny handal, ale i ŭ piceryi.

Tym nia mienš uvieś hety čas bavarski vytvorca nie spyniaŭ vypusk macareły, śćviardžajučy, što ŭ małace škodnych rečyvaŭ niama, a sinieje syr tamu, što ŭ miascovaj vadzie jość biasškodnaja dla zdaroŭja pałačka. Nakiravanyja na bavarskaje pradpryjemstva eksperty Eŭrakamisii vyśvietlili, što pryčyna — va ŭmoŭna patahiennaj siniahnojnaj pałačkapadobnaj bakteryi Pseudomonas aeruginosa, jakaja sapraŭdy mahła trapić u syr praz vadu. Syry Jager pryznali nieprydatnymi dla ŭžyvańnia. Pradpryjemstva začynili, pakul vytvorca nie daviadzie, što jaho pradukcyja adpaviadaje ŭsim sanitarnym normam.

Bavarskaje małočnaje pradpryjemstva Jager nakiroŭvała «błakitnuju macarełu» z bakteryjaj Pseudomonas u Italiju, Francyju, Rasieju, Biełaruś.

Zvyčajnaje naturalnaje asiarodździe, u jakim vodzicca Pseudomonas aeruginosa — uzbudžalnik nazakamijalnych infekcyjaŭ, — heta medyčnyja stacyjanary i palikliniki. Nazakamijalnyja infekcyi niebiaśpiečnyja tym, što majuć vysokuju ŭstojlivaść da samych roznych hrupaŭ antybakteryjalnych preparataŭ. Padchoplivajučy hetyja infekcyi (kropielna-pavietranym šlacham, a taksama praź bializnu, posud i navat dźviarnyja ručki), asłablenyja pacyjenty ryzykujuć pamierci ad dadatkovaha infekcyjnaha zachvorvańnia. Naprykład, ad pneŭmanii, suproć jakoj antybijotyki buduć biaśsilnyja.

Pavodle dadzienych Usiaśvietnaj arhanizacyi achovy zdaroŭja (UAAZ), nazakamijalnyja infekcyi, jakija ź vialikaj ciažkaściu paddajucca lačeńniu, pieratvarajucca ŭ adnu z najvažniejšych medyčnych prablemaŭ. Štohod u śviecie ad ich pakutujuć 7 miljonaŭ čałaviek. Prykładna 1,7 miljona prypadaje na Paŭnočnuju Ameryku, 5 miljonaŭ — na Eŭropu. Kali ŭ eŭrapiejskich krainach ad nazakamijalnych infekcyjaŭ štohod pamirajuć 50 000 čałaviek (ź ich u adnoj Vialikabrytanii — 5000), to ŭ ZŠA — 100 000. Darečy, heta čaćviortaja pa kolkaści pryčyna śmiarotnaści ŭ hetaj krainie paśla sardečna-sasudzistych zachvorvańniaŭ, raku dy insultu.

Štohod u krainach Eŭropy ad ustojlivych da antybijotykaŭ nazakamijalnych infekcyjaŭ cierpiać 5 miljonaŭ čałaviek.

U Biełarusi dy inšych postsavieckich krainach niama dakładnaj statystyki latalnaści ŭ vyniku nazakamijalnych infekcyjaŭ, dyj sama prablema abmiarkoŭvajecca chiba na ŭzroŭni vuzkich specyjalistaŭ — bo medycyna tut finansujecca pavodle astatkavaha pryncypu.
Zhodna z acenkami, štohod takija «špitalnyja» infekcyi zakranajuć prynamsi 1% nasielnictva. Usio bolš aktualnaj prablema stanovicca dla pacyjentaŭ chirurhičnych adździaleńniaŭ. Choć administracyja lakarniaŭ stroha pilnuje, kab pałaty rehularna kvarcavalisia, padłoha myłasia, a naviedniki nadziavali biełyja chałaty, rezystentnyja štamy praciahvajuć farmavacca ŭ špitalach pad uździejańniem antybijotykaŭ, jakija tam vykarystoŭvajucca. U ajčynnaj systemie achovy zdaroŭja nie praduhledžany zachady, nieabchodnyja dla baraćby z nazakamijalnymi infekcyjami, u tym liku dyjahnostyka, jakaja svoječasova dazvalała b vyjaŭlać ichnich uzbudžalnikaŭ.

Tym časam na adnoj z apošnich kanferencyjaŭ UAAZ pa prablemach nazakamijalnych infekcyjaŭ u Partuhalii prahučaŭ zaklik intensyfikavać daśledavańni, kab pavysić biaśpieku pacyjentaŭ. Adznačałasia, što na dolu škody, jakaja nanosicca pry akazańni medyčnaj dapamohi, prypadaje istotnaja častka pakutaŭ i śmierciaŭ jak u Eŭropie, tak i va ŭsim śviecie.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?