Usiamu svoj čas. Mnohija z nas kaliści čuli, što nie varta kuplać abutak ranicaj i kłaścisia spać ŭ rozny čas. Daśledčyki sabrali takoha kštałtu mierkavańni i stvaryli idealny hrafik dnia.

6 ranicy — najlepšy čas dla seksu

Asabliva kali para choča začać dzicia. Z punktu hledžańnia harmonaŭ heta najlepšy čas dla seksu. Uzrovień estrahienu i testasteronu ŭ hety čas samy vysoki, tłumačać psichołahi.

7 ranicy — śniadanak

Paśla vaśmi hadzin snu zapasy hlukozy zakančvajucca. Praz heta naš mozh nie funkcyjanuje naležnym čynam, tłumačyć doktar Endru Miurej z fakulteta fizijałohii i raźvićcia ŭ Trynici‑kaledžy, Kiembrydž. Nie varta pačynać pracu bieź śniadańnia. Što pajeści? Ursuła Arens, dyjetołah z Brytanskaha fondu charčavańnia, rekamienduje šmatki z celnaha ziernia — paśla takoha śniadańnia vy doŭhi čas nie adčuvajecie hoładu.

7.15. — prymi leki

Kali vy prymajecie vitaminy ŭ tabletkach, to jany padziejničajuć lepš, kali prymać ich u pieršaj pałovie dnia. Adnak bolšaść lekaŭ nie varta prymać na pusty straŭnik.

7.30. — pačyści zuby

Najlepiej pačakać z čystkaj zuboŭ paŭhadziny paśla ježy. Zubnaja emal usprymalnaja da paškodžańniaŭ paśla ježy i pićcia, bo kisłoty, jakija ŭtrymlivajucca ŭ charčovych praduktach, źmiakčajuć jaje, tłumačyć prafiesar Demijan Uołmśli z Brytanskaj stamatałahičnaj asacyjacyi.

10 hadzinaŭ — čas dla składanych prablem

Paśla śniadanku hlukoza dasiahaje mozhu. U hety čas lahčej za ŭsio kancentravacca, aktyvizujecca karotkačasovaja pamiać — tak ličać daśledčyki z Centra pa vyvučeńni rasstrojstvaŭ snu i biassońnicy ŭ Ńju‑Jorku.

13.00 — abied

U hety čas stravavalnaja sistema pracuje lepš za ŭsio. Dyjetołah Ursuła Arens raić źjeści buterbrod z chlebam ź nieprasiejanaj muki i tuncom, sałatu, potym jakoj‑niebudź sadaviny.

15.00 — prahulajsia

Paśla abiedu ludzi adčuvajuć siabie sonnymi. Bolšaja častka kryvi idzie da straŭnika, tamu mozh horš zabiaśpiečvajecca kryvioj. Doktar Piter Ven, dyrektar Centra pa parušeńniach snu ŭ Łondanie, rekamienduje nie paddavacca žadańniu padramać — heta moža pryvieści da tryvožnaha snu nočču i navat da biassońnicy. Lepš 20 chvilinaŭ pahulać na soncy, kab skura atrymlivała vitamin D.

16.00 — zrabi ŭkoł

U hety čas my majem samy vysoki ŭzrovień endarfinaŭ, tamu budzie lahčej spravicca ź niepryjemnymi adčuvańniami.

17.30 — čas dla treniroŭki

U hety čas tempieratura cieła vysokaja, tamu ciahlicy najbolš mocnyja i pruhkija, kaža doktar Džef Dejvis, spartyŭny fizijołah.

18.30 — kupi abutak

Nohi aciakajuć ciaham dnia, i pamier pavialičvajecca. Tamu abutak, nabyty ranicaj, moža być zamałym uviečary. Kali vy płanujecie kuplać abutak, najlepšy čas — bližej da viečara.

19.00 — kielich vina

Piečań u hety čas pracuje najlepš. Ałkahol chutka mietabalizujecca. Ale pamiatajcie: bolš čym adzin kielich upłyvaje na bijałahičny rytm i moža pryvieści da biassońnicy.

19.30 — viačera

Rehularnaje charčavańnie vielmi važnaje. Pavodle dadzienych daśledčykaŭ, nierehularnaje charčavańnie pryvodzić da pavieličeńnia vahi. Kali vašaje cieła zanadta doŭha čakaje novaj porcyi ježy, zapavolvajecca abmien rečyvaŭ. Ekśpierty rajać nie jeści za dźvie hadziny da snu. U advarotnym vypadku zanadta vysoki ŭzrovień hlukozy ŭ kryvi nie daje spać.

21.30 — padrychtoŭka da snu

Darosłamu čałavieku patrabujecca ŭ siarednim 7‑8 hadzin snu. Najlepš kłaścisia i ŭstavać zaŭsiody ŭ adzin čas. Kab pryvyknuć da pastajannaha režymu, treba kala 3 tydniaŭ, heta varta taho, śćviardžaje doktar Piter Ven, dyrektar Centra pa parušeńniach snu ŭ Łondanie.

Pavodle deser.pl, ilustracyja delfi.lt

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0