U pracy nad hetym padručnikam udzielničali supracoŭniki histaryčnaha fakulteta Maskoŭskaha dziaržaŭnaha ŭniviersiteta imia Łamanosava, Instytuta historyi NAN Biełarusi, histaryčnaha fakulteta Biełaruskaha dziaržaŭnaha ŭniviersiteta, Akademii kiravańnia pry Łukašenku, Fiederalnaj nacyjanalna-kulturnaj aŭtanomii biełarusaŭ Rasii pry padtrymcy Fiederalnaha ahienctva Rasii pa spravach nacyjanalnaściaŭ.

Pierad aŭtarami pastavili zadaču

«sistematyzavaŭšy bazavyja histaryčnyja fakty, sfarmiravać ahulnyja dla rasijskich i biełaruskich historykaŭ mietadałahičnyja pryncypy, histaryčnyja padychody, napoŭnić udakładnienym źmiestam histaryčnyja paniaćci, terminy».

Adzin z aŭtaraŭ padručnika, staršynia prapucinskaj i prałukašenkaŭskaj Fiederalnaj nacyjanalna-kulturnaj aŭtanomii biełarusaŭ Rasii Siarhiej Kandybovič ciešycca z taho, što narešcie im udałosia prapichnuć hety padručnik, bo ciapier, maŭlaŭ,

«nijakaja treciaja siła nie moža akazvać ani najmienšaha ŭpłyvu na toje, što farmuje rozumy maleńkich i maładych hramadzian svajoj Ajčyny. Časy, kali źmiestam školnych padručnikaŭ rulili zamiežnyja fondy, adyšli ŭ Rasii i Biełarusi ŭ minułaje, spadziajusia, nazaŭždy». 

U toje, što moładź abiedźviuch krain zmoža pravilna saryjentavacca biez pastajannaj ideałahičnaj apracoŭki z boku režymaŭ Pucina i Łukašenki, Kandybovič nie asabliva vieryć:

«tolki advierniemsia, čarhovy pacukałoŭ z dudačkaj adviadzie ŭsich našych dziaciej z horada, jak u staroj kazcy».

Nachvalvaje novy padručnik i dyrektar Instytuta historyi NAN Biełarusi Vadzim Łakiza, padkreślivajučy, što rychtavaŭsia jon śpiecham:

«Chutkaje było rašeńnie, ale vielmi ŭzvažanaje, pa padrychtoŭcy rukapisu kalektyŭnaha navučalnaha dapamožnika, jaki adpaviadaje dziaržaŭnym zadačam i zapytam hramadstva».

Pavodle jaho słoŭ, kalektyŭ aŭtaraŭ natchniała razumieńnie i bačańnie, «jaki vielizarny abjom materyjałaŭ i infarmacyi jość, ź jakoj chutkaściu jon pryrastaje, jakija prosta nieabsiažnyja temy źjaŭlajucca pastajanna ŭ ramkach raźvićcia i ŭmacavańnia Sajuznaj dziaržavy». I dumaje, što pravilna było b zrabić «acenku roli asob u hetym pytańni».

Jak padkreślivajecca, «padručnik, pa sutnaści, źjaŭlajecca kancepcyjaj vykładańnia biełaruskaj historyi, raspracavanaj rasijskimi i biełaruskimi historykami jak adzinaje bačańnie». A pierad padrychtoŭkaj i vydańniem «Historyi Sajuznaj dziaržavy» letam 2023 hoda toj ža aŭtarski kalektyŭ vydaŭ sumiesny navučalny dapamožnik «Historyja biełaruskich ziamiel i biełaruskaj dziaržavy. Karotki narys. Materyjały da lekcyjnaha kursu».

U BDU hetyja navučalnyja dapamožniki rekamiendavanyja pry zasvajeńni kursaŭ «Ułada i hramadstva ŭ Biełarusi ŭ novy i najnoŭšy čas», «Madernizacyjnyja pracesy ŭ Biełarusi», a taksama vykarystoŭvajucca ŭ vykładańni ŭ ramkach pieršaj mižnarodnaj rasijska-biełaruskaj mahistarskaj prahramy MDU i BDU «Historyja biełaruskaj dyjaspary».

Čytajcie taksama:

Niecikava, prymusova, nieviadoma što i nieviadoma navošta. Minadukacyi aburyłasia pracaj BRSM i BRPA

Minadukacyi vypuścić novy padručnik pa fiłasofii, choć i stary «jakasna padrychtavany»

U 10-ch kłasach historyju Biełarusi abjadnajuć z suśvietnaj historyjaj u adzin kurs

«Kali pra heta kazaŭ naš rektar — značyć tak i jość». Žurnalisty pasprabavali znajści biełaruska-rasijski padručnik pa historyi

U škołach užo vykarystoŭvajuć adziny padručnik pa historyi Biełarusi i Rasii

«Saŭki, vatniki, hopniki, čyrvonyja čałaviečki…» Školnikam prapanujuć padumać nad hetymi charaktarystykami savieckaha naroda

Клас
2
Панылы сорам
2
Ха-ха
2
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
21