Julija Arciuch. Fota ź jaje instahrama

Julija Arciuch. Fota ź jaje instahrama

U sacyjalnych sietkach 36-hadovaja Julija Arciuch, jakaja vyrasła ŭ vajskovym harnizonie, lubić razvažać pra siamiejnyja kaštoŭnaści, padkreślivaje, jak dobra baćki jaje vychavali. A siarod hałoŭnych tradycyj u jaje siamji — pajezdki pa chramach Biełarusi.

Muža ŭ intervju prapahandystka zhadvaje jak sapraŭdnaha mužčynu ź vialikaj litary, jaki biare na siabie adkaznaść za traich dziaciej i žonku. Kaža, naprykład, što jon dapamoh siamji «ŭvieści piersanalnyja sankcyi suprać Zachadu» i zamiest dźviuch patelniaŭ Tefal, jakija prasiła nabyć žonka, pryvioz z kramy patelni biełaruskaj vytvorčaści.

Skrynšot instahrama Julii Arciuch

Skrynšot instahrama Julii Arciuch

Dyk chto ž hety paŭmifičny aficer? Zhodna z bazaj «Biełpoł», u 2009 hodzie Julija stała žonkaj Ivana Arciucha. Toj pracavaŭ u budaŭničych arhanizacyjach. Ale aficer, jakoha apisvaje prapahandystka, najchutčej nie jon, choć infarmacyi pra razvod ź im u bazie niama.

(Pieršapačatkova ŭ tekście było pamyłkova paznačana, što aficer KDB — Ivan Arciuch). 

Pa źviestkach z bazy druhaja dačka Arciuch (2015 hoda naradžeńnia) zapisanaja pad inšym proźviščam. Jaje baćkam paznačany Uładzisłaŭ Śniažycki, aficer KDB. Abviestku ab prodažy jaho hrodzienskaj kvatery Julija Arciuch niadaŭna pościła ŭ instahramie.

Śniažycki vučyŭsia ŭ SPTV-54 (ciapier heta Čačerski dziaržaŭny techničny kaledž). Pracavaŭ u Hrodzienskaj śpiecyjalizavanaj dziciača-junackaj škole alimpijskaha reziervu №4. Paźniej staŭ supracoŭnikam «Alfy» KDB.

Uładzisłaŭ Śniažycki. Fota z bazy «Biełpoł»

Uładzisłaŭ Śniažycki. Fota z bazy «Biełpoł»

Darečy, z-za svajoj druhoj dački Julija pačała zajmacca hramadskaj dziejnaściu. U dziaŭčynki vyjavili fieniłkietanuryju (heta spadčynnaje zachvorvańnie, źviazanaje z parušeńniem mietabalizmu aminakisłot, hałoŭnym čynam fieniłałaninu).

— Tady ŭ krainie možna było nabyć tolki impartnyja pradukty, jakija kaštavali šmat hrošaj, u dziciačych sadočkach dzieciam nie arhanizoŭvali charčavańnie, dy i ŭ škołach taksama. Ciapier dzietki spakojna chodziać u sadok, škołu i jość mahčymaść kupić ajčynnyja pradukty, jakija nie tolki bolš dastupnyja, ale i adroźnivajucca svajoj jakaściu, — pisała Julija ŭ svaim instahramie.

U intervju «Źviaździe» prapahandystka taksama raspaviała pra pieraškody, jakija stvarała dziaržava: nieabchodnyja chvorym dzieciam pradukty ciažka było zakazvać za miažoj, bo jakraz u toj čas źmianilisia patrabavańni ŭvozu, pavysilisia mytnyja pošliny. Prablem było šmat, a pytańnie pra sacyjalny košyk nieabchodnych praduktaŭ dla dziaciej ź fieniłkietanuryjaj nichto asabliva nie śpiašaŭsia vyrašać.

Julija była siarod tych baćkoŭ, chto pačaŭ zmahacca za prava svaich dziaciej na jakasnaje žyćcio. Voś jakija vyniki jana zrabiła:

— Vielmi važna nie svarycca ź dziaržstrukturami, a padychodzić racyjanalna da pytańnia, brać siabie ŭ ruki i iści vyrašać pytańnie. Danieści ludziam, jakija vałodajuć peŭnymi kampietencyjami, što vy pryjšli nie skandalić, nie nahruzić dadatkovaj rabotaj čałavieka, a chočacie vyrašyć prablemu svajho dziciaci. 

Julija b mahła zastacca viadomaj dziakujučy voś takim dasiahnieńniam. Ale ž jana maryła być zorkaj. 

Toje, jak chočacca žančynie choć kryšačku nablizicca da niebažycharoŭ, kidajecca ŭ vočy. Naprykład, jana apublikavała fota knižki Michaiła Miaśnikoviča «Tak było. + Asabistaje» i padkreśliła, što były premjer-ministr sam padaryŭ ekzemplar jaje baćku.

Skrynšot instahrama Julii Arciuch

Skrynšot instahrama Julii Arciuch

Čytajcie taksama: U pradmovie dvojčy cytujecca Pucin i ni razu Łukašenka — recenzija na chaatyčnyja miemuary Miaśnikoviča

U kantekście hetaha prapahandystka paviedamiła padpisčykam, što i sama abaviazkova napiša knihu. I padrabiazna raspaviadzie, jak Miaśnikovič dapamahaŭ joj rychtavacca da ekzamiena pa fiłasofii na adnym ź siamiejnych mierapryjemstvaŭ.

— A paśla, razam z žonkaj Ludmiłaj, advieźli mianie dadomu. Heta byŭ pačatak 2000-ch, ale, mabyć, z vyšyni svajho dośviedu mianie pakinuli adnu, staranna ŭsio ahledzieŭšy.

Što i čamu šukaŭ u toj kvatery Miaśnikovič — zahadka.

Va ŭłasnaści Arciuch, pa danych «Biełpoł», dom u vioscy Słabodka pad Fanipalem, pabudavany z pryciahnieńniem ilhotnaha kredytu.

Skrynšot instahramu Julii Arciuch

Skrynšot instahramu Julii Arciuch

Čas mahčymaściaŭ dla Arciuch nastaŭ u 2020 hodzie, kali z telebačańnia praz maralnyja pryncypy syšło šmat daśviedčanych supracoŭnikaŭ, a kiraŭnictvu treba było choć kimści zabivać efir. Na pieršy płan vyjšli nie prafiesijnyja jakaści, a adsutnaść sumleńnia i hatoŭnaść z surjoznym tvaram rabić maksimalna absurdnyja zajavy.

Fota: «SB»

Fota: «SB»

Zhodna z aficyjnaj viersijaj, Kirył Kazakoŭ, jaki tady vykonvaŭ abaviazki hienieralnaha dyrektara STB, ubačyŭ emacyjanalny vystup Arciuch na žanočym forumie «Za Biełaruś» i prapanavaŭ joj vieści ŭłasnuju rubryku na telebačańni.

Jaki ŭ Arciuch byŭ dośvied u žurnalistycy da 2020 hoda? Nulavy. Jana ščyra kaža, što ŭsio žyćcio była tolki telehledačom. Ale ž pracavała tak staranna, što chutka trapiła va ŭkrainskuju bazu «Miratvorac».

Byłyja adnakłaśniki novaśpiečanaj prapahandystki nie acanili jaje «tvorčaść». Kali Arciuch piša pra ich, to namiakaje, što z-za jaje namahańniaŭ niechta z byłych siabroŭ moh papaści za kraty.

Skrynšot instahrama Julii Arciuch

Skrynšot instahrama Julii Arciuch

— Pieryjadyčna telefanujuć i papisvajuć zamiežnyja zmahary. Voś i siońnia niechta telefanavaŭ. A ja zajšła ŭ svaju asabistuju HU BAZU z archiŭnymi danymi pahroz i abraz. Maje byłyja adnakłaśniki tady mocna staralisia ŭ hetym kirunku. Cikava, dzie jany ciapier. Adzin ź ich pisaŭ u ahulnym čacie, što na viečar sustrečy vypusknikoŭ nikoli nie pryjdzie, kali tam budu ja, bo jon mianie nienavidzić. A ja voś dumaju, u SIZA chiba jość viečary sustreč, dy i navošta mnie tudy iści.

Zdajecca, na telebačańni zorka Julii Arciuch zhasła tak chutka, jak i ŭspychnuła. Apošni raz jaje aŭtarskaja rubryka «Niahładka» vychodziła na STB 18 lutaha 2022 hoda. Sama Julija źjaŭlałasia ŭ navinach u vieraśni minułaha hoda — i toje nie jak žurnalistka, a jak staršynia hramadskaha abjadnańnia «Budučynia bieź miežaŭ» (jakoje dapamahaje dzieciam ź fieniłkietanuryjaj). A da hetaha jana była na ekranie ŭ lipieni — udzielničała ŭ moładzievym fiestyvali na bierazie Biareziny i davała kamientar jak «hramadski dziejač». Časam jaje zaprašajuć u tok-šou jak šmatdzietnuju maci. Apošni siužet, dzie Julija była ŭ kadry jak karespandentka, vyjšaŭ na STB u mai 2023 hoda.

Prahramy «U ludziach» na telekanale «RTR-Biełaruś», u jakoj Arciuch udzielničała, nie było ŭ raskładzie ŭ minułuju niadzielu, u nastupnuju jaje taksama niama.

Skrynšot instahrama Julii Arciuch

Skrynšot instahrama Julii Arciuch

Ciapier Arciuch maryć atrymać rolu ŭ mastackim filmie — abaviazkova pra vajnu. 

Čytajcie taksama:

Byłaja supracoŭnica STB: Azaronak adnym ź pieršych skinuŭsia hrašyma apierataru na Akreścina, a Pustavy spravazdačyŭsia mamie, što pajeŭ

Novaja prapahandystka STB Julija Arciuch: Mnie niezrazumieła, čamu ja raptam stała pačvara i poskudź

Byłaja prapahandystka STB, jakaja šukała pracu ŭ IT, vydaliła svoj akaŭnt u Linkedin

Клас
11
Панылы сорам
95
Ха-ха
21
Ого
7
Сумна
10
Абуральна
52