Omelette

Fota: pxhere.com

Luby amlet, navat biez načyńnia, stanie vyhladać bolš šykoŭna, kali vy padaście jaho z harodninaj, sousami ci aliŭkami. Kali ž majecie žadańnie dadać inšyja składniki niepasredna ŭ stravu, pasprabujcie nastupnyja varyjanty.

Dadatkovaja porcyja białku: amlet z tvarahom i špinatam

 • 2 vialikija jajki
 • 1 stałovaja łyžka sucelnaha abo 2%-naha małaka
 • 1/8 čajnaj łyžki soli
 • ščopać śviežamołataha čornaha piercu
 • 1/2 stałovaj łyžki niesalonaha masła
 • 1 kubak maładoha špinatu (kala 30 h)
 • 3 stałovyja łyžki tvarahu
 • masła dla smažańnia
 1. Źmiašajcie jajki, małako, sol i pierac u siaredniaj miscy i ŭźbicie, pakul białki i žaŭtki całkam nie źmiašajucca, a ŭsia sumieś nie stanie krychu pienistaj.
 2. Rastapicie masła ŭ patelni z antypryharnym pakryćciom na siarednie-słabym ahni. Nachilicie patelniu tak, kab masła raŭnamierna pakryła dno.
 3. Dadajcie špinat i hatujcie, pakul jon nie zavianie, kala 30 siekund. Vylicie jajki i adrazu ž nachilicie patelniu, kab jajki pakryli ŭsio dno.
 4. Z dapamohaj humovaj ci silikonavaj łapatki akuratna pieraciahvajcie pryhatavanyja jajki ad krajoŭ da centra patelni, vyzvalajučy miesca dla syrych jajek. Nachilajcie patelniu, kab syryja jajki mahli ściakać u častku, dzie jany hatujucca. Hatujcie, pakul krai nie zastynuć, a centr nie budzie vilhotnym, ale ŭžo nie vadkim — kala 2 chvilin. Źnimicie patelniu z ahniu.
 5. Vykładzicie tvaroh na pałovu amletu i zakryjcie druhoj častkaj źvierchu, kab tvaroh apynuŭsia ŭnutry. Pierakładzicie amlet na talerku.

 

Amlet z syram fieta, pamidorami i bazilikam

 • masła dla smažańnia
 • 3 jajki
 • 1 stałovaja łyžka vady
 • sol i śviežamołaty pierac pa smaku
 • 1 pamidor, nievialiki saśpieły
 • 60 h syru fieta, rassypčataha
 • 2 st. ł. liścia baziliku abo piatruški
 1. Pryhatujcie načyńnie, akuratna złučyŭšy syr, pamidor i zielaninu. Nahrejcie patelniu siaredniaha pamieru z antypryharnym pakryćciom. Dadajcie masła i pačakajcie, pakul nie zaškvarčyć.
 2. Tym časam raźbicie jajki ŭ misku i dobra ŭźbicie z vadoj, sollu i piercam. Jak tolki masła pačnie rabicca karyčnievym, dadajcie jajki i pamienšycie ahoń. Padciahvajcie jajki ad kraju da siaredziny i nachilajcie patelniu tak, kab syryja jajki ściakali ŭ baki. Praciahvajcie rabić heta, pakul jajki nie zastynuć.
 3. Kali amlet budzie amal hatovy, dadajcie načyńnie ŭ jaho pałovu i zdymicie patelniu z ahniu.
 4. Zakryjcie načyńnie niezapoŭnienaj pałovaj amletu, vykładzicie stravu na razahretuju talerku i adrazu padavajcie.

 

Amlet z hrybami i cybulaj

 • 1 stałovaja łyžka masła
 • 1/2 siaredniaj cybuliny, drobna narezanaja
 • 125 hram śviežych hryboŭ, pramytych i narezanych tonkimi łustačkami
 • sol i śviežamołaty pierac pa smaku
 • 3 jajki, vialikija, źlohku ŭźbityja
 • 1-2 stałovyja łyžki ciortaha syru (naprykład, čedaru)
 1. Razahrejcie masła na siarednim ahni ŭ patelni dyjamietram 20-22 sm. Dadajcie cybulu i absmažvajcie 2-3 chviliny. Dadajcie hryby i absmažcie da miakkaści. Pakładzicie cybulu i hryby ŭ misku. Pratrycie patelniu papiarovym ručnikom.
 2. Vylicie źlohku ŭźbityja jajki ŭ patelniu tak, kab usia pavierchnia była imi pakryta. Nakryjcie patelniu. Hatujcie na słabym ahni.
 3. Praz chvilinu ci dźvie, kali jajka pačnie schoplivacca, aściarožna padymicie krai amletu łapatkaj tak, kab syroje jajka ŭ siaredzinie dajšło da krajoŭ patelni i pačało hatavacca. Nakryjcie jašče raz. Pry nieabchodnaści paŭtarycie praces vyciaśnieńnia syroha jajki ź siaredziny amletu.
 4. Kali ŭsie jajki zastynuć, vykładzicie na pałovu amletu cybulu i hryby. Nasypcie źvierchu syr. Akuratna nakryjcie načyńnie druhoj pałovaj amletu. Nakryjcie viečkam i hatujcie na słabym ahni jašče chvilinu ci dźvie, pakul syr nie raspłavicca.

 

Amlet z chrumstkim biekonam, haroškam i pamidoram

 • 1 siaredniaja łustačka biekonu, razrezanaja napałam
 • 5 pamidoraŭ čery, razrezanych napałam
 • 2 č. ł. aliŭkavaha aleju
 • 2 jajki
 • 2 č. ł. narezanaj śviežaj zialonaj cybuli
 • 2 č. ł. zamarožanaha harošku
 1. Razahrejcie vialikuju patelniu na siarednie-mocnym ahni. Hatujcie biekon i pamidory na patelni, pieravaročvajučy, na praciahu 3 chvilin abo pakul biekon nie stanie załacistym, a pamidory pačnuć zhortvacca.
 2. Tym časam u nievialikaj 18-santymietrovaj patelni z antypryharnym pakryćciom razahrejcie alej na siarednie-mocnym ahni.
 3. Uźbicie jajki, 1/2 šklanki małaka i 1 stałovuju łyžku vady ŭ nievialikaj miscy da atrymańnia adnastajnaj masy. Prypraŭcie sollu i piercam. Vylicie sumieś u padrychtavanuju formu. Draŭlanaj łyžkaj pieraciahvajcie pryhatavanyja jajki ad źniešniaha kraju da centra. Nachilicie patelniu tak, kab syroje jajka złučyłasia z prapiečanaj asnovaj. Pasypcie haroškam. Hatujcie 2 chviliny abo pakul jajki amal nie zastynuć.
 4. Vykładzicie biekon i pamidory na adnu pałovu amletu. Druhoj pałovaj nakryjcie načyńnie. Pasypcie zialonaj cybulaj, jakaja zastałasia, i padavajcie.

 

Čytajcie taksama:

Sałat z łasosiem, hrejpfrutam i avakada — recept

Sytny śniadanak: bejhiel z łasosiem i jajkam pašot

Lohkaje leča ź indyčkaj. Recept i sakrety hatavańnia

Клас
11
Панылы сорам
3
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
1
Абуральна
3