Raniej u svoj dzień narodzinaŭ spadar Vasil haścinna źbiraŭ u siabie adnadumcaŭ i kalehaŭ pa hramadskaj dziejnaści na Aršanščynie. Ciapier jon adbyvaje dzieviacihadovy termin za prafsajuznuju dziejnaść u papraŭčaj kałonii № 15 u Viejnie pad Mahilovam, piša «Viasna».

Šlach ad nastaŭnika historyi da prafsajuznaha aktyvista

Paśla skančeńnia histaryčnaha fakulteta BDU Vasil nastaŭničaŭ, zatym kiravaŭ ahrarnym vučyliščam u Vysokim na Bieraściejščynie i za niadoŭhi čas vyvieŭ jaho na vysoki abłasny ŭzrovień.

Napačatku 90-ch hadoŭ, u hady demakratyčnaha ŭzdymu ŭ Biełarusi, byŭ abrany deputatam Aršanskaha rajsavieta, a zatym i jaho staršynioj. Paśla prychodu da ŭłady Alaksandra Łukašenki syjšoŭ z pasady staršyni i pačaŭ cikavicca hramadskaj dziejnaściu. Nieŭzabavie dałučyŭsia da Biełaruskaha Chielsinskaha kamiteta, a praź niekatory čas staŭ siabram sacyjał-demakratyčnaj partyi. Pry hetym, Vasil amal da samaj piensii vykładaŭ historyju ŭ viaskovych škołach.

Vasil Bieraśnieŭ adzin ź pieršych zajmieŭ u Oršy svoj publičny ofis, jakim časta karystalisia mnohija hramadskija arhanizacyi i inicyjatyvy.

«Budziem źbiracca ŭ Bieraśnieva», — tak niaredka kazali miascovyja aktyvisty adzin adnamu.

Vasila za jaho hramadskuju dziejnaść nieadnarazova zatrymlivali i administracyjna aryštoŭvali. Padčas «Maršu niedarmajedaŭ» u 2017 hodzie ŭ Oršy jon na prystupkach vykankama razarvaŭ mulaž na temu antydarmajedskaha dekreta.

Paśla vybaraŭ 2010 hoda Vasil dałučyŭsia da prafsajuzu REP, aršanskaja struktura prafsajuzu chutka stała adnoj z samych bujnych u Biełarusi ź nievialikimi pradstaŭnictvami ŭ Kruhłym i Bahušeŭsku. Praź niekatory čas jon staŭ namieśnikam staršyni respublikanskaha prafsajuzu REP. Mienavita jahonaja prafsajuznaja dziejnaść i pasłužyła padstavaj dla kryminalnaha pieraśledu paśla vybarčych akcyj.

Zakryty sud i vialikija terminy pa spravie niezaležnych prafsajuzaŭ

Vasila Bieraśnieva zatrymali 19 krasavika 2022 hoda ŭ miežach kryminalnaj spravy suprać aktyvistaŭ niezaležnych prafsajuzaŭ.

5 studzienia 2023 hoda Anastasija Papko abvinavaciła troch prafsajuznych aktyvistaŭ — Vasila Bieraśnieva, Hienadzia Fiadyniča i Vacłava Arešku — u «zaklikach da sankcyj» (č. 3 art. 361 KK), «raspalvańni inšaj sacyjalnaj varožaści» (č. 3 art. 130 KK), «stvareńni ekstremisckaha farmavańnia albo ŭdziele ŭ im» (č. 1 i č. 3 art. 361-1 KK). Vasilu pryznačyli dzieviać hadoŭ pazbaŭleńnia voli va ŭmovach uzmocnienaha režymu.

Prablemy za zdaroŭjem u źniavoleńni

U pačatku kastryčnika minułaha hoda stała viadoma, što Vasila terminova nakiravali z kałonii ŭ Mahiloŭski abłasny špital. Jašče padčas znachodžańnia ŭ SIZA ŭ Vasila značna pahoršyŭsia stan zdaroŭja — jon pakutuje ad bolaŭ u adzinaj nyrcy. Adnak situacyja nastolki krytyčnaja, što miedykamientoznaje lačeńnie nie maje sensu. Patrebna pierasadka nyrki. Na šmatlikija prośby i zajavy viaźnia ab akazańni miedyčnaj dapamohi, albo nakiravańni na abśledavańnie — doŭhi čas reakcyi nie było. Na fonie prablem sa zdaroŭjem značna pavysiŭsia cisk i zaraz nieabchodna štodnia prymać adpaviednyja leki.

Pa źviestkach ad kaleh Vasilu nyrku tak i nie pierasadzili. Ciaham dvuch dzion jaho abśledavali ŭ špitali, ale vynikaŭ nie paviedamili. Skazali, što atrymaje ich potym, u kałonii. Jak pačuvajecca ciapier Vasil, — nieviadoma.

Padtrymajcie palitviaźnia telehramaj: PK № 15. 213105, h. Mahiloŭ, p/a Viejna, Słaŭharadskaja šaša, 183. Vasil Cichanavič Bieraśnieŭ 

Čytajcie taksama:

«Nyrku nie pierasadzili». 73-hadovaha palitviaźnia Vasila Bieraśnieva viarnuli ŭ kałoniju

Samyja pažyłyja palitviaźni — chto jany i za što ich aryštavali

«Fiadynič narmalna, a voś u Areški prablemy» — nieviasiołyja naviny ad palitźniavolenych praflidaraŭ

Клас
1
Панылы сорам
2
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
9
Абуральна
18