Ilustracyja: Majkł Skarn / Miedyjazona

Ilustracyja: Majkł Skarn / Miedyjazona

«Jahonaja funkcyja — manitoryć pavodziny supracoŭnikaŭ»

Z 2022 hoda ŭ Połackim dziaržaŭnym univiersitecie pasadu prarektara pa biaśpiecy zajmaje Dźmitryj Pivień. Da hetaha jon byŭ načalnikam Navapołackaha haradskoha adździeła pa nadzvyčajnych situacyjach.

«Asabista ź im ja ni razu nie sutykaŭsia. Nakolki ja viedaju, jaho funkcyja — manitoryć pavodziny supracoŭnikaŭ i studentaŭ, vyklikać ich na hutarki, — raskazaŭ «Miedyjazonie» były vykładčyk VNU Alaksandr. — Viedaju, što Pivień nie chacieŭ padpisvać mnie damovu na pracu pa sumiaščalnictvie va ŭniviersitecie na 2022 hod. U vyniku jaje ŭsio ž taki padpisali, a voś na 2023 hod — nie».

Va ŭniviersitecie Pivień zajmajecca ŭ tym liku patryjatyčnaj pracaj: razam sa studentami ŭskładaŭ kvietki la miemaryjalnaha znaka źbitamu padčas Druhoj suśvietnaj vajny samalotu, prysutničaŭ na sustrečy ź vieteranam i na ŭručeńni siabroŭskich biletaŭ Navapołackaha adździaleńnia partyi «Biełaja Ruś».

U Bresckim dziaržaŭnym univiersitecie imia Puškina prarektaram pa biaśpiecy pracuje Andrej Budkoŭski. Pavodle infarmacyi, dadzienaj «Miedyjazonie» «Kibierpartyzanami», pa stanie na kastryčnik 2020 hoda Budkoŭski źjaŭlaŭsia supracoŭnikam UUS.

«Zvalnieńnie — zahad prarektara pa biaśpiecy»

Alaksiej Biazzubik — prarektar pa biaśpiecy i kadrach u Hrodzienskim dziaržaŭnym univiersitecie imia Janki Kupały. Aktyvisty śćviardžajuć, što Biazzubik — supracoŭnik KDB, a ŭ VNU praviaraje supracoŭnikaŭ «na dobranadziejnaść», sočyć za studentami i vykładčykami.

Telehram-kanał «Fakultet ekstremizmu HrDU» pisaŭ, što Alaksiej Biazzubik jak minimum z 2011 hoda źjaŭlajecca supracoŭnikam Ašmianskaha KDB. Ci zastaŭsia jon na słužbie paśla taho, jak u 2020 hodzie pryjšoŭ pracavać va ŭniviersitet, nieviadoma.

Paśla pratestaŭ u 2020 hodzie ŭ HrDU pačałasia «čystka» vykładčykaŭ: nie praciahnuli kantrakt Valancinu Askirku, Alaksandru Murašavu, Albinie Siemianuk. Siarhiej Marozaŭ napisaŭ zajavu na zvalnieńnie sam.

Siarod zvolnienych apynułasia i Maryna Sałtykova-Vałkovič — kandydatka piedahahičnych navuk. Bolš za 20 hadoŭ jana prapracavała ŭ HrDU imia Janki Kupały. Uvosień 2021 hoda vykładčycu zvolnili pa pahadnieńni bakoŭ, choć da zakančeńnia kantraktu zastavałasia niekalki hadoŭ. Maryna raspaviadaje, što jaje zvalnieńnie — inicyjatyva Alaksieja Biazzubika.

«Mnie patelefanavaŭ dekan i paprasiŭ zajści. U kabiniecie jon paviedamiŭ, što ŭniviersitet nie maje patreby ŭ maich pasłuhach i heta zahad prarektara pa biaśpiecy. Asabista ja nikoli nie pierasiakałasia ź Biazzubikam. Jaho fatahrafiju ŭbačyła ŭžo paśla svajho pierajezdu ŭ Polšču».

Maryna dvojčy razmaŭlała z dekanam. Pieršy raz vykładčycu paprasili vyjści z čata «HrDU pieramienaŭ». Dekan spytaŭsia ŭ žančyny, ci nie źbirajecca jana vyvodzić studentaŭ na zabastoŭki i mitynhi. Biełaruska adkazała, što nie źbirajecca, i vyjšła z čata.

U siaredzinie listapada 2021 hoda čat pryznali «ekstremisckim». Paśla hetaha Marynu zvolnili.

«Mabyć jon [Biazzubik] zachacieŭ zrabić ź mianie takoha kazła adpuščeńnia. Mnie zdajecca, što jon padaŭ infarmacyju ŭ sud, kab čat pryznali «ekstremisckim», a mianie — arhanizataram «ekstremisckaj» hrupoŭki. Takim čynam chacieŭ sabie pahony zarabić. Choć ja nie mahu pachvalicca, što była arhanizataram «HrDU pieramienaŭ». U čat ja ŭstupiła ŭžo paśla jaho stvareńnia».

Supracoŭnik KDB u BDU, adkul zvolnili kala sotni supracoŭnikaŭ

U Biełaruskim dziaržaŭnym univiersitecie pasadu prarektara pa biaśpiecy zajmaje Jarasłaŭ Čarkaski. U vieraśni 2021 hoda «Zadzinočańnie biełaruskich studentaŭ» sumiesna z «Kibierpartyzanami» i inicyjatyvaj byłych siłavikoŭ Bypol vyśvietlili, što Čarkaski — dziejny supracoŭnik KDB i daradca MZS.

Čarkaski zajmajecca novymi kadrami i praviaraje ich na łajalnaść da ŭłady pry ŭładkavańni na pracu. Na suiskalnikaŭ składajecca daśje, u zaležnaści ad jakoha prymajecca rašeńnie: brać čałavieka na pracu ci nie.

Pavodle infarmacyi telehram-kanała «BDU 97%», u listapadzie 2020 hoda ŭ pryjomie na pracu admovili dvum vysokakvalifikavanym śpiecyjalistam. Adzin z vykładčykaŭ BDU raskazvaje, što prarektar Čarkaski vyklikaŭ na hutarku jahonych kalehaŭ, jakija trapili ŭ čorny śpis paśla pratestaŭ 2020 hoda. Inšy supracoŭnik kaža, što nie biez udziełu Čarkaskaha jamu nie praciahnuli kantrakt.

Analityk Roza Turarbiekava pisała, što da žniŭnia 2023 hoda z univiersiteta zvolnili jak minimum 35 prafiesaraŭ i bolš za 60 dacentaŭ.

Prarektary siami ŭniviersitetaŭ majuć dačynieńnie da KDB

U Minskim dziaržaŭnym linhvistyčnym univiersitecie pasadu prarektara pa biaśpiecy zajmaje Hienadź Sielajkovič. Krynica «Miedyjazony», jakaja pažadała zastacca ananimnaj, raskazała, što pavodle asabistaha ŭkazańnia Sielajkoviča jaho nie ŭziali na pracu ŭ jakaści dacenta navat na ŭmovach pahadzinnaj apłaty. U 2016 hodzie ciapierašni prarektar pracavaŭ u KDB, vyśvietliŭ kanał «MDŁU za svabodu».

Na pasadu prarektara Sielajkovič pryjšoŭ u listapadzie 2020 hoda, pravodziŭ hutarki z aktyŭnymi studentami i vykładčykami.

«Zadzinočańnie biełaruskich studentaŭ» sumiesna z «Kibierpartyzanami» śćviardžajuć, što jak minimum u dzieviaci VNU prarektarami pa biaśpiecy pracujuć ludzi, jakija majuć dačynieńnie da siłavych struktur. Siem čałaviek pracavali abo pracujuć u KDB. Niekatoryja ź ich nie paznačanyja na sajtach univiersitetaŭ u raździele «Kiraŭnictva».

Naprykład, prarektar pa biaśpiecy BNTU Uładzimir Zacharevič — vajskoviec kontrraźviedki KDB. U vieraśni 2022 hoda jaho imia źjaviłasia ŭ navinach na sajcie ŭniviersiteta, ale tam nie było paznačana, za jaki kirunak jon adkazvaje.

Telehram-kanał «BNTU97» pisaŭ, što Zacharevič asabista padpisaŭ zahad ab zvalnieńni vykładčyka Viktara Ivančanki i vyklikaŭ na prafiłaktyčnuju hutarku studentaŭ.

Čytajcie taksama:

«Adukacyja cierpić sapraŭdny krach i bankructva». Pierad vybarami ŭ BDU idzie novaja chvala represij suprać vykładčykaŭ

U Technałahičnym univiersitecie buduć rychtavać śpiecyjalistaŭ pa kiravańni bieśpiłotnikami

Zahadčycaj muzieja ŭ Baranavičach pryznačyli śpiecyjalistku zusim ź inšaj śfiery

Chto hetyja prapahandysty z telebačańnia, kamu ŭłady asabista vynieśli padziaki za pracu

Клас
4
Панылы сорам
4
Ха-ха
1
Ого
2
Сумна
2
Абуральна
29