Uładzimir Biahun i Volha Bondarava — ludzi z adnaho ciesta

Uładzimir Biahun i Volha Bondarava — ludzi z adnaho ciesta

Uładzimir Biahun naradziŭsia 1 studzienia 1929 hoda ŭ vioscy Saki Maładziečanskaha rajona ŭ sialanskaj siamji. Maci i dźvie jaho siastry byli rasstralanyja nacystami ŭ časie vajny. Sam Biahun dałučyŭsia da partyzanskaha ruchu suprać akupantaŭ.

Paśla vajny skončyŭ Minskuju vyšejšuju partyjnuju škołu, jakaja, jak možna zrazumieć z nazvy, rychtavała budučych partyjnych pracaŭnikoŭ. Pracavaŭ u redakcyjach rajonnych i abłasnych haziet, «Sovietskoj Biełoruśsii», «Hołasie Radzimy», a taksama na Biełaruskim radyjo.

Uładzimir Biahun aktyŭna ŭklučyŭsia ŭ pracu pa vykryćci ŭ druku i ŭ navukovych pracach «piataj kałony» i «ahientaŭ upłyvu» ź liku sijanistaŭ i klerykałaŭ. Pieršaje vydańnie Biehuna «Sionizm i iudaizm: (matieriał v pomoŝ lektoru)» vyjšła ŭ 1972 hodzie adnosna nievialikim tyražom — prapahandysckaje tavarystva «Viedy» vydała ŭsiaho 1000 asobnikaŭ. U knizie jon atajasamlivaŭ jaŭrejskuju relihiju z varožym sijanizmam.

Antysiemityzm u savieckaj dziaržavie razhareŭsia zadoŭha da Biehuna, u adzin čas sa stalinskimi represijami ŭ kancy 1930-ch hadoŭ. U antysiemickuju pieratvaryłasia i kampanija pa «zmahańni z kasmapalityzmam», raspačataja adrazu paśla vajny, u jakoj zahinuli miljony jaŭrejaŭ. Aktyvisty šerahu nacyjanalnych ustanoŭ byli pakaranyja śmierciu. «Sprava lekaraŭ», raspačataja ŭ studzieni 1953 hoda, pa čutkach, pavinna była stać preludyjaj da masavaj departacyi jaŭrejaŭ u łahiery, ale była spyniena paśla śmierci Stalina.

«Sijanizm — zbroja impieryjalizmu!» na pieršamajskaj demanstracyi 1972 hoda ŭ Maskvie. Fota: «Lechaim»

«Sijanizm — zbroja impieryjalizmu!» na pieršamajskaj demanstracyi 1972 hoda ŭ Maskvie. Fota: «Lechaim»

Iznoŭ chvala antysiemityzmu padniałasia ŭ 1967 hodzie paśla araba-izrailskaj šaścidzionnaj vajny, ź jakoj jaŭrejskaja dziaržava vyjšła pieramožcam. Paśla razryvu dypłamatyčnych adnosin ź Izrailem u SSSR nabrała moc mahutnaja kampanija pa ideałahičnaj baraćbie z tak zvanym «sijanizmam». Na praktycy jana časta pierachodziła ŭ słaba prychavany antysiemityzm.

U 1974 hodzie Biahun asiadłaŭ hetuju chvalu dziaržaŭnaha antysiemityzmu. Tady ŭ vydaviectvie «Biełaruś» była vydadziena kniha «Połzučaja kontrrievolucija» tyražom ažno 25 000 asobnikaŭ! Pradmovu da jaje napisaŭ partyjny historyk Alaksiej Małaška. U knizie Biahun praciahvaje svaje tezisy pra zahannaść i rasisckuju sutnaść jaŭrejskaj relihii i pra suviaź sijanizmu ź iŭdaizmam, padaje iŭdaizm jak amaralnuju i pierakručanuju relihiju.

Dla paraŭnańnia, u tym ža 1974 hodzie nakładam 30 000 asobnikaŭ vyjšaŭ raman Karatkieviča «Kałasy pad siarpom tvaim» pa-rusku, to-bok z raźlikam na aŭdytoryju ŭsiaho Savieckaha Sajuza.

Knihi «Połzučaja kontrrievolucija» i «Vtoržienije biez oružija» Uładzimira Biehuna

Knihi «Połzučaja kontrrievolucija» i «Vtoržienije biez oružija» Uładzimira Biehuna

Kažuć, što dziejnaść prapahandysta nie zastałasia niezaŭvažanaj i za miažoj. Jahonuju knihu ŭ nastupnym hodzie praktyčna całkam pieradrukavaŭ u svaim aficyjnym vydańni łondanski instytut jaŭrejskich prablemaŭ Suśvietnaha jaŭrejskaha kanhresu. Vidać, hetkaja «papularnaść» stała ščaślivym biletam dla aŭtara.

Biahun pieratvaryŭsia ledź nie ŭ hałoŭnaha savieckaha «antysijanista». Tyražy raśli, jahonymi knihami byli litaralna zavaleny kniharni. Tak užo ŭ 1977 hodzie tyraž jahonaj prapahandysckaj knihi «Vtoržienije biez oružija» dasiahnuŭ 150 000 asobnikaŭ. Heta bolš za nakłady tahačasnych ruskamoŭnych vydańniaŭ Ivana Šamiakina i Michaiła Hierčyka, čyje tvory ŭ siarednim vydavalisia pa 100 000 asobnikaŭ. A ŭ nastupnyja hady tvory Biehuna pieravydavalisia.

Kali raniej savieckaja prapahanda supraćpastaŭlała «sijanisckuju» i «klerykalnuju» kulturu jaŭrejaŭ na Zachadzie narodnaj sacyjalistyčnaj kultury savieckich jaŭrejaŭ, to Biahun pajšoŭ dalej — u svajoj novaj knizie jon zajaviŭ, što «ideja «jaŭrejskaj kultury» zychodzić nie ad savieckich jaŭrejaŭ, a ad zamiežnych padryŭnych antykamunistyčnych centraŭ», to-bok całkam admaŭlaŭ isnavańnie jakoj-niebudź jaŭrejskaj kultury.

U 1977 hodzie Uładzimir Biahun abaraniŭ svaju kandydackuju rabotu pa ŭlubionaj temie «Mižnarodny sijanizm — idejna-palityčnaja zbroja antykamunizmu: krytyka ideałohii i mietadaŭ padryŭnoj dziejnaści».

Knihi «Rasskazy o «dietiach vdovy» i «Jarmarka priedatielej» Uładzimira Biehuna

Knihi «Rasskazy o «dietiach vdovy» i «Jarmarka priedatielej» Uładzimira Biehuna

Z 1979 hoda jon pracavaŭ u Instytucie fiłasofii i prava AN BSSR. Varta adznačyć, što ŭ 1970-1980-ja hady instytut byŭ hałoŭnym hienierataram antysiemickich nastrojaŭ nie tolki ŭ BSSR, ale i ŭ SSSR u cełym. Tut pracavała cełaja plejada dziejačaŭ-«antysijanistaŭ», jakija na pravierku akazvalisia zvyčajnymi «žydajedami».

U 1980-ja tvory Biehuna praciahvali vydavacca i pieravydavacca, choć maštabu «biestsielera» 1977 hoda jany nie dasiahali, ale ŭsio roŭna vychodzili ŭražalnymi tyražami. «Rasskazy o «dietiach vdovy»: [kritičieskij analiz frankomasonstva]» vyjšaŭ tyražom 30 000 asobnikaŭ, a apošniaje vydańnie Biehuna, maralisckaja kniha dla moładzi «Svoje i čužoje: Očierki» — 45 000 asobnikaŭ.

Źmiest byŭ adpaviednym. Jak i pustyja teksty siońniašniaj łukašenkaŭskaj prapahandy, knihi byli abjomnym naboram kliše pra varožy zachodni śviet, častkaj jakoha zastavalisia jaŭrei, to-bok «sijanisty». Hetyja kliše prosta z vydańnia ŭ vydańnie pierastaŭlalisia miescami, farmirujučy z tekstu novy «ŭzor», ale nie dadajučy tekstu nijakaha sensu i tym bolš navukovaj abhruntavanaści.

Ale Biahun byŭ navataram. Jon pieršym z savieckich aŭtaraŭ vystupiŭ z apraŭdańniem jaŭrejskich pahromaŭ. Naprykład, jon śćviardžaŭ, što masavaja raźnia, učynienaja Bahdanam Chmialnickim suprać jaŭrejskaha nasielnictva, była prajavaj kłasavaj baraćby ŭkrainskaha sialanstva suprać zasilla jaŭrejaŭ-arandataraŭ. Na jahonuju dumku pahromy — zakonnaja reakcyja na ekspłuatacyju, i asudžeńnie ich — reakcyjnaje i źjaŭlajecca prajavaj sijanizmu.

Lubaja prajava «sijanizmu» mahła stać tryhieram dla Biehuna, jak lubaja prajava «bčb– i ŁHBT-ideałohii» dla Bondaravaj. Fota: Anłajnier

Lubaja prajava «sijanizmu» mahła stać tryhieram dla Biehuna, jak lubaja prajava «bčb– i ŁHBT-ideałohii» dla Bondaravaj. Fota: Anłajnier

Chvaravita zachopleny svaim zmahańniem ź sijanizmam, Biahun pisaŭ dakładnyja zapiski ŭ CK KPB. U ich, aprača inšaha, jon źviartaŭ uvahu na jašče darevalucyjnyja kraty minskich bałkonaŭ, dzie jamu bačylisia znaki zorki Davida. Darečy, hetyja znaki mroilisia jamu i na niekatorych skulpturnych vyjavach savieckaha času. 

Uładzimir Biahun uvachodziŭ u samyja vysokija kabiniety, jaho załahodžvali čynoŭniki. Usio amal jak z Bondaravaj, čyje pažadańni vykonvajucca pa adnym dopisie na ŭłasnym kanale. Chadzili čutki, što Biehuna padtrymlivaje sam Mašeraŭ, padobnyja ž čutki chodziać i pra infakazačku, tłumačačy jaje niepataplalnaść. 

Ale heta ŭžo byŭ čas, kali apanienty nie siadzieli moŭčki. Na Biehuna pisali listy ŭ CK, vykryvali jahonuju chłuśniu ŭ zachodnich vydańniach, ale jon zastavaŭsia na płyvu. Jak pišuć prychilniki Biehuna, jahonyja «apanienty nie mahli pry hetym abvierhnuć faktałahičny i tekstałahičny materyjał knih».

Škodzili i bolš tvorča: Jakaŭ Basin pryhadvaje vypadak, kali nočču moładź razmalavała svastykami ŭsiu darohu ad jahonaj kvatery da najbližejšaha tramvajnaha prypynku. 

Suprać ušanavańnia «sijanista» Marka Šahała aktyŭna vystupaŭ Uładzimir Biahun 

Suprać ušanavańnia «sijanista» Marka Šahała aktyŭna vystupaŭ Uładzimir Biahun 

Novaja jarkaja staronka ŭ bijahrafii Biehuna źjaviłasia, kali JUNIESKA pryniała rašeńnie abviaścić 1987 hodam Marka Šahała, prymierkavaŭšy jaho da stahodździa z dnia naradžeńnia znakamitaha viciebskaha mastaka.

U Biełarusi pačali abmiarkoŭvać stvareńnie muzieja mastaku-jaŭreju.

Hetaje abmierkavańnie vyklikała rezanans u hramadstvie, što nie spadabałasia partyjnym dziejačam. U Kamunistyčnaj partyi Biełarusi rezka raskrytykavali «šahałamaniju». U partyjnyja i vykanaŭčyja orhany stali pastupać «listy pracoŭnych», niazhodnych z uviekaviečańniem pamiaci i stvareńniem muzieja Šahała.

Kaleha Biehuna pa instytucie Viktar Boŭš asudziŭ «kryklivuju kampaniju ŭ suviazi sa 100-hodździem mastaka-madernista Šahała» i vystupiŭ suprać «naviazvańnia savieckim ludziam falšyvych aŭtarytetaŭ».

Samoha ž Biehuna vypravili ŭ Viciebsk. Pa vynikach svajoj pajezdki jon napisaŭ artykuł pad nazvaj «Vykradzieny lichtar hałosnaści», apublikavany ŭ pieršym numary časopisa CK Kampartyi Biełarusi «Političieskij sobiesiednik». U artykule ź vialikim partyjnym pafasam jon asudžaŭ «šahałamaniju», vyjaŭlenuju ŭ asiarodździ viciebskaj intelihiencyi, dzie «śviatłafory maralnaści patuchli zusim». 

«Mała skazać, što Šahał žyŭ u Viciebsku, važniej toje, ŠTO jon tam rabiŭ! A miž tym iścina takaja, što Viciebski mastacka-praktyčny instytut, jaki jon stvaryŭ i kiravaŭ im, mieŭ, pavodle dakłada raboča-sialanskaj inśpiekcyi, vyklučna admoŭnyja baki… U instytucie znajšli prystanišča dezierciry, śpiekulanty i inšyja ciomnyja asoby, jakija atrymlivali ščodryja charčovyja pajki…»

Muziej Marka Šahała ŭ Viciebsku stvorany ŭ vieraśni 1991 hoda ŭ čas razvału SSSR. Fota: Wikimedia Commons

Muziej Marka Šahała ŭ Viciebsku stvorany ŭ vieraśni 1991 hoda ŭ čas razvału SSSR. Fota: Wikimedia Commons

Da sonmu «antysijanistaŭ»-baraćbitoŭ z «šahałamanijaj» prymknuli mastak Michaił Savicki, teatraznaviec Uładzimir Niafiod, a taksama ŭžo zhadany partyjny historyk Alaksiej Małaška. Stvareńnie muzieja Šahała stała mahčymym tolki ŭ 1991 hodzie, paśla źniščeńnia partyjnaj sistemy. 

Aleś Adamovič tady nazvaŭ Biehuna ŭ pieraliku ludziej, jakija ŭzvodzili «barjer suprać pierabudovy». Pad kaniec savieckaha režymu dziejnaść «antysijanistaŭ» stała mahčymym adkryta vykryvać i krytykavać.

Tak, u 1987 hodzie va ŭsiesajuznaj haziecie «Savieckaja kultura» źjaviŭsia artykuł «Pra sapraŭdnyja kaštoŭnaści i ŭjaŭnych vorahaŭ» žurnalista Andreja Čarkizava (sapraŭdnaje proźvišča Siamionaŭ), u jakim byli nazvany stvaralniki viersii ab isnavańni «sijaniscka-masonskaj zmovy ŭ krainie». Siarod ich byŭ i Uładzimir Biahun.

Artykuły i knihi hetych aŭtaraŭ Čarkizaŭ acharaktaryzavaŭ jak «antynavukovyja i jakija pa sutnaści dezaryjentujuć čytača». Taksama žurnalist pakazaŭ na suviaź hetych aŭtaraŭ z antysiemickim tavarystvam «Pamiać», čyimi hałoŭnymi lektarami jany byli. 

U adkaz Biahun i jaho abražanyja satavaryšy padali ŭ sud na hazietu i Čarkizava. 5 kastryčnika 1987 h. na sudovym słuchańni spravy było začytanaje ekśpiertnaje zaklučeńnie Instytuta ZŠA i Kanady AN SSSR.

Jak vyśvietliła ekśpiertyza, u svaich publikacyjach Biahun niaredka pazyčaŭ tekst z «Mein Kampf» Adolfa Hitlera. Fota: Wikimedia Commons

Jak vyśvietliła ekśpiertyza, u svaich publikacyjach Biahun niaredka pazyčaŭ tekst z «Mein Kampf» Adolfa Hitlera. Fota: Wikimedia Commons

U zaklučeńni akramia inšych dovadaŭ adznačałasia, što ŭ siami vypadkach Biahun zapazyčyŭ tekst z «Mein Kampf» Adolfa Hitlera, zamianiŭšy słova «jaŭrejski» na słova «sijaniscki». Čarkizaŭ vyjšaŭ z suda pieramožcam. 

Vidać, hetyja padziei «pierabudovy» kančatkova pachisnuli zdaroŭje zmahara ź sijanizmam. Uładzimir Biahun pamior 19 červienia 1989 hoda ad infarktu mijakarda na 61-m hodzie žyćcia. Niešmatlikija prychilniki aŭtara ličać hetuju śmierć «raptoŭnaj i tajamničaj».

Jahony paplečnik Alaksandr Ramanienka ŭvohule zajaviŭ, što Biahun «byŭ zabity niebiaśpiečnaj sijanisckaj zbrojaj … zbrojaj palityčnaha teroru, raźličanaha mienavita na zabojstva infarktam mijakarda. Heta — asablivaja zbroja zabojstva. Zabojcy farmalna — biurakratyčna — jurydyčna sprytna ŭchilajucca ad adkaznaści za zabojstva i mienavita ŭ hetym — asablivaja niebiaśpieka žachlivaha złačynstva».

Jak kažuć złyja jazyki, pierad śmierciu Biahun trapiŭ u lakarniu, dzie daviedaŭsia, što pa subotach pracedur nie robiać: «Ničoha sabie, i tut šabat!»

U novaj Biełarusi pisanina Biehuna zastałasia zapatrabavanaj tolki ŭ vuzkich marhinalnych kołach. Jaho imia pieratvaryłasia ŭ piersanaža aniekdotaŭ, a sam jon zabyty. Možna mierkavać, što toj ža los čakaje i Bondaravu, jakaja adnojčy paharyć na ŭłasnym zmahańni z usim biełaruskim, a paśle źniknie sa staronak druku, choć siońnia jaje asoba vyhladaje niepachisnaj i niedatykalnaj.

Čytajcie taksama:

Pahromy na Biełarusi. Chto za imi stajaŭ

Kaho ź biełaruskich litarataraŭ Bondarava admienić u 2024 hodzie

Kodła Bondaravaj nakinułasia na słova «vakacyi». I znoŭ sieła ŭ łužynu

Клас
63
Панылы сорам
12
Ха-ха
14
Ого
8
Сумна
8
Абуральна
17

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?