Raniej čytačy «Anłajniera» raskazvali nastupnyja historyi:

1. Da mužčyny ŭ rajonie praśpiekta Pieramožcaŭ u Minsku padyšła Alena ź niaspraŭnym iPhone u rukach i paprasiła 20 rubloŭ na taksi. Dziaŭčyna skazała, što ŭ jaje razradziłasia batareja, praz heta apłacić pajezdku jana nie moža, bo karta pryviazanaja da telefona. Nieznajomka paabiacała, što hrošy potym viernie na kartu. Mužčyna daŭ Alenie 25 rubloŭ, uziaŭ jaje numar, ale paźniej datelefanavacca pa im nie zmoh, svaich hrošaj tak i nie ŭbačyŭ.

2. U kramie da čytača «Anłajniera» padyšła Alena i paprasiła apłacić jaje pakupki. Maŭlaŭ, jaje iPhone razradziŭsia, da jaho pryviazanaja karta. Mužčyna zapłaciŭ kala 30 rubloŭ za pradukty dla damy, jakuju bačyŭ upieršyniu. Jana paabiacała adpravić hetuju sumu adrazu, jak znojdzie zaradku. Pakinuła numar telefona. Paźniej akazałasia, što abanient niedastupny.

3. U rajonie «Minsk-Śvietu» a druhoj hadzinie nočy padyšła dziaŭčyna, źviarnułasia pa dapamohu z apłataj kvatery na sutki, pakolki ŭ jaje sieŭ iPhone. Mužčyna vyrašyŭ dapamahčy i daŭ joj 100 rubloŭ. Dziaŭčyna paabiacała viarnuć hetyja hrošy praz 30 chvilin i paviedamiła kantakt dla suviazi. U vyniku ničoha nie addała, mlava adkazvała ŭ Telegram, a potym naohuł stała ihnaravać paviedamleńni i zvanki.

Heta tolki try situacyi, nasamreč ich było bolš.

Paru dzion tamu Alena napisała na redakcyjnuju poštu «Anłajniera», vykazaŭšy hatoŭnaść pryjści ŭ redakcyju i dakazać, što «narodnaja» infarmacyja pra jaje nie adpaviadaje rečaisnaści.

Chto jana takaja?

U liście dla redakcyi biełaruska pakinuła numar svajho telefona. Jaho ŭviali ŭ dadatku Getcontact i ŭbačyli nastupnyja kamientary pra abanienta: «Nie raźličyłasia za taksi», «Na babki kidaje», «Nie płacić za pražyvańnie». Zychodziačy z hetaha, była zroblena vysnova, što kantakt sapraŭdy naležyć toj samaj biełaruscy, pra jakuju raskazvali čytačy.

U ofis «Anłajniera» dziaŭčyna pryjechała na taksi (skazała, što apłaciła sama, najaŭnymi). Paprasili jaje pakazać pašpart — dziaŭčyna skazała, što ŭ jaje jość tolki fota dakumienta ŭ telefonie. Miarkujučy pa hetym fota, jaje sapraŭdy zavuć Alenaj, joj 35 hadoŭ.

U redakcyi Alena paprasiła zaradku — jaje iPhone razradziŭsia.

«Kali ja čytała ŭ navinach, što ŭ mianie novieńki darahi iPhone, to śmiajałasia. U mianie nie 14-y i navat nie 13-y iPhone, a 12 pro. U mianie i MacBook jość, šmat čaho jość», — adznačyła surazmoŭca.

Alena skazała, što čytaje naviny pra siabie ŭ internecie i što z apublikavanym nie zhodnaja, tamu choča rastłumačyć situacyju.

— Usim, u kaho ja prasiła hrošy, ja nazyvała svoj sapraŭdny numar, tamu što ja nie machlarka i płanavała ŭsio addać. Usie hrošy, jakija brała, ja ŭžo viarnuła. Historyi z vašych artykułaŭ niepraŭdzivyja. U kaho heta ja prasiła aformić kredyt?! Historyja pra kvateru ŭ «Minsk-Śviecie» adbyłasia letam minułaha hoda, a jaje tak padnieśli, niby heta było zusim niadaŭna. Pa apisańni ludziej atrymlivajecca, byccam ja niejkaja durnička, jakaja chodzić pa horadzie i prosić pa 20 rubloŭ, ale heta nie tak.

— Ludzi skardzilisia, što nie mahli vam datelefanavacca pa numary, jaki vy im pakidali.

— A navošta mnie razmaŭlać ź nieznajomcami?

— Jany chacieli viarnuć svaje hrošy.

— Ja z usimi raźličyłasia. Navošta mnie paśla hetaha z kimści razmaŭlać?

— Jany kazali, što telefanavali vam mienavita tamu, što hrošy vy im nie viarnuli.

— Ja ŭsim usio viarnuła.

Dadadziena: paśla publikacyi hetaha tekstu ŭ «Anłajnier» napisaŭ čytač Kirył i skazaŭ, što asabista jamu Alena tak i nie viarnuła hrošy.

Alena skazała, što kali jana čytała naviny pra siabie, to asabliva złavałasia praz frazu «biespracoŭnaja hamialčanka».

— Ja nie biespracoŭnaja i nie hamialčanka. U mianie jość krynica dachodu, z 2013 hoda žyvu i pracuju ŭ Minsku.

Svaju ciapierašniuju krynicu dachodu dziaŭčyna admoviłasia nazvać. Pavodle jaje słoŭ, jana skončyła VNU ŭ Homieli, pracavała ŭ miascovym banku, potym pieraviałasia ŭ bujny bank Minska, dzie prapracavała da 2019 hoda — darasła da pasady namieśnika načalnika i zvolniłasia z-za taho, što hetaja praca nie davała joj naležnaha raźvićcia. Niejki čas paśla hetaha prapracavała ŭ markietynhavym ahienctvie.

Alena skazała, što ŭ 2016 hodzie kupiła ŭ kredyt kvateru ŭ novabudoŭli Minska, u rajonie Hrušaŭki na praśpiekcie Dziaržynskaha. Potym stała budavać druhuju, u Novaj Baravoj.

Jaje siamja — heta baćka, jaki žyvie ŭ vioscy Homielskaj vobłaści, i brat, jaki žyvie ŭ Homieli. Dziaciej niama, mama daŭno pamierła. Brat i baćka viedajuć pra sumnuju viadomaść svajoj blizkaj svajački: baćka nie reahuje nijak, a brat tolki złaradničaje.

Jak Alena straciła ci to 100 000, ci to 30 000 dalaraŭ

Dziaŭčyna raskazała, što paśla zvalnieńnia z banka ŭ 2019 hodzie trapiła ŭ składanuju situacyju — jana nijak nie mahła znajści hodnuju pracu (zhadžacca na panižeńnie pa pasadzie joj nie chaciełasia). Tamu stała hladzieć vakansii ŭ Rasii i Ukrainie.

Znajšła dobry varyjant za miažoj, pradała abiedźvie svaje staličnyja kvatery, pakłała ŭ sumku 100 000 dalaraŭ i adpraviłasia ŭ minski aeraport. Jak skazała Alena, u aeraporcie ŭ rabotnikaŭ jana spytała, kudy joj treba prajści, kab zadekłaravać hrošy, — i pierastupiła praź liniju «zialonaha kalidora». Praz heta ŭsie hrošy ŭ jaje kanfiskavali.

— Heta było ŭ 2022 hodzie, vy pisali pra heta. Ale tam mianie ŭžo nazyvali «minčanka».

U razmovie minčanka-hamialčanka zrabiła akcent: jana nie chavała ad rabotnikaŭ mytni, što ŭ jaje z saboj majucca 100 000 dalaraŭ. Pavodle jaje słoŭ, joj pavinny byli adrazu addać 10 000 dalaraŭ z hetaj sumy (bo stolki hrošaj možna pravozić biez dekłaravańnia), ale nie addali. Raźbiralnictva viałosia vosiem miesiacaŭ, i ŭ sakaviku 2023 hoda dziaŭčynie ŭsio ž taki ŭdałosia atrymać hetyja 10 000 dalaraŭ, a razam ź imi — jašče i štraf u 400 bazavych vieličyń.

Alena niekalki razoŭ kazała, što ŭ jaje jość usie dakumienty i jana moža ich pakazać. Ale kali na nastupny dzień u jaje paprasili pakazać choć jakija-niebudź papiery, jakija paćviardžajuć kanfiskacyju hrošaj, dziaŭčyna adkazała, što prosta ciapier dakumientaŭ niama, što treba zrabić zapyt u Viarchoŭny sud. Praź dziesiać chvilin paśla hetaha jana napisała, što ŭžo zaprasiła dakumienty ŭ sudzie i skinie ich jak tolki zmoža.

Padčas razmovy žurnalisty «Anłajniera» nie zmahli adšukać na svaim sajcie navinu pra minčanku, u jakoj pradstaŭniki mytni ŭ 2022 hodzie kanfiskavali 100 000 dalaraŭ. Alena adkazała, što paźniej sama znojdzie navinu i skinie spasyłku. Na nastupny dzień, paśla nahadvańnia pra abiacańnie, pryjšła spasyłka, jakaja viadzie na sajt Śledčaha kamiteta. U 2021 hodzie ŭ 32-hadovaj minčanki kanfiskavali 32 000 dalaraŭ. Alenu paprasili patłumačyć hetuju niestykoŭku, bo da hetaha jana kazała pra kanfiskavanyja ŭ jaje 100 000 dalaraŭ. Adkaz byŭ taki:

— Kvateru na Hrušaŭcy ja pradała za 80 000 dalaraŭ, ź ich 10 000 addała svajmu bratu na raźvićcio biznesu. Častku hrošaj ukłała ŭ budaŭnictva žylla ŭ Novaj Baravoj.

Astatnija 32 000 dalaraŭ najaŭnymi Alena sprabavała pieravieźci za miažu. Choć raniej jana kazała, što da momantu vyletu pradała abiedźvie svaje kvatery i što ŭ jaje kanfiskavali mienavita 100 000 dalaraŭ «ci krychu mienš».

Hetaja historyja pra aeraport uskosna źviazanaja z tym, što dziaŭčyna nie mahła raspłacicca ŭ taksi, kramach i inšych miescach: z-za kanfiskacyi hrošaj i štrafu ŭ 400 bazavych jaje biełaruskija bankaŭskija karty akazalisia zabłakavanymi. Jana aformiła kartu rasijskaha banka, jakaja spracoŭvaje nie ŭsiudy.

Viersija Aleny pra hrošy, jakija jana brała ŭ doŭh

Dziaŭčyna nastojvaje: jana nie prasiła hrošy prosta tak, a damaŭlałasia, što ledź nie adrazu viernie ich na kartu albo kinie na mabilny.

— Maja karta «Tińkoff» u Biełarusi časam nie spracoŭvaje, tamu ja była vymušanaja źviartacca pa dapamohu. Mnie psichałahična składana čytać, što ja chadžu i prašu hrošy. Pisali pra taksi, nieapłačanyja rachunki. Sapraŭdy byli pytańni ź pieralikam hrošaj. Mahčyma, mnie treba było ŭźniać hramadski rezanans, upaści na kaleni i płakać. Ale ja pavodziła siabie hodna i z hetaj situacyjaj spraŭlajusia.

Taksama Alena prakamientavała navinu pra svajo niadaŭniaje zatrymańnie.

— Ja zajšła ŭ handlovy centr, da mianie padbieh achoŭnik, spyniŭ mianie, vyklikaŭ milicyju. Supracoŭniki milicyi zabrali mianie, dastavili ŭ RUUS i dali 10 sutak nibyta za toje, što ja łajałasia matam, ale ja nikoli nie łajusia matam i nie pju ałkahol. U milicyi nie paćvierdziŭsia nivodzin fakt, što ja kamuści nie viarnuła hrošy. Ja nie čakaju, što mnie buduć spačuvać. Viedaju, što skažuć: «Tak joj i treba».

Liču, što pry napisańni tekstaŭ pra mianie varta było daviedacca ŭ tym liku majo mierkavańnie pra situacyju (pierad publikacyjaj navin «Anłajnier» telefanavaŭ Alenie, ale jana była niedastupnaja. — Zaŭv. red.). U nas ludzi vierać słovam luboha błahoha čałavieka, a treba apytvać abodva baki.

Paśla taho jak pra biełarusku stali pisać u internecie, u tym liku publikavać jaje fota i inšyja asabistyja źviestki, žyćcio dziaŭčyny mocna pahoršyłasia. Naprykład, niekatoryja taksisty ciapier admaŭlajucca vieźci jaje ŭ doŭh. Kali jana zachodzić u niekatoryja kaviarni, rabotniki patrabujuć, kab jana syšła. Z-za taho, što jaje numar trapiŭ u niejkija čaty, Alenie składana źniać žyllo tam, dzie jana choča. Siabry stali ihnaravać jaje zvanki.

— Mnie stała ŭžo nievynosna.

Hetaj viasnoj błohier koko.by napisaŭ pra damu, jakaja chodzić pa niatannych kaviarniach, zakazvaje ježu na 50-100 rubloŭ i sychodzić nie raspłaciŭšysia. Da tekstu navat prymacavali skrynšot z kamiery videanazirańnia, i hościa na zdymku vielmi padobnaja na našu Alenu.

— Heta byli vy?

— Tak, ale pytańni ŭžo vyrašanyja. U tych historyjach u mianie taksama nie pracavali karty praz tuju situacyju ŭ aeraporcie, źviazanuju z adabrańniem hrošaj. Ja razmaŭlała z žurnalistami, dała abviaržeńnie.

— Kali ŭ vas niekalki miesiacaŭ byli prablemy z kartaj rasijskaha banka, čamu vy nie zaviali inšuju ŭ Biełarusi?

— Ja raźličvała, što maje staryja biełaruskija karty voś-voś razbłakujuć.

Čytajcie taksama:

Pamiatajecie dobra apranutuju dziaŭčynu z ajfonam, jakaja «stralała» pa 20 rubloŭ? Jaje zatrymali

Pamiatajecie dobra apranutuju dziaŭčynu z ajfonam, jakaja «stralaje» pa 20 rubloŭ? Heta nie adziny jaje sposab razvodu minakoŭ

U prestyžnym rajonie Minska dobra apranutaja dziaŭčyna z ajfonam u rukach «stralaje» ŭ minakoŭ pa 20 rubloŭ

Клас
12
Панылы сорам
40
Ха-ха
53
Ого
5
Сумна
10
Абуральна
15