Jakomu ruskamoŭnamu vysłoŭju adpaviadaje biełaruskaje
Ci časta vy ŭžyvajecie afaryzmy i paraŭnańni? Ci zmožacie pierakłaści na biełaruskuju movu vyrazy nakštałt «dva sapoha para», «utro viečiera mudrienieje» dy inšyja? Davajcie pravierym!
Startujem
Budiet i našie vriemia
Hety vyraz abaznačaje, što byvaje pa-roznamu — to sytna, to nadhaładź.
Słušna!
Nie, hety vyraz aznačaje nastupnaje: usio, što treba, budzie ŭ svoj čas.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Biez zadnich noh
Nie, hety vyraz abaznačaje "pamierci".
Hetak čaściej havorycca pra taho, chto paśla vypiŭki nie choča ci nie moža pracavać.
Dakładna!
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
V nohach pravdy niet
Nie, tak kažuć u značeńni chutkaha ruchu, i fraza maje sens «jak možna chutčej» (biehčy, uciakać i inš.).
To tak!
Nie, tak havorać, kali vierać u pieramohu spraviadlivaści.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Hdie mnoho słov, tam mało dieła
Nie. Heta aznačaje, što lepš samomu ŭbačyć, čym mierkavać z čužych słoŭ.
Nie, tak kažuć ź nieadabreńniem pra taho, chto nie ŭmieje zachoŭvać tajamnicu abo zajmajecca pustymi razmovami.
Pravilna!
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Dva sapoha para
Nie, tak naśmiešliva kažuć pra maładzionaŭ, jakija materyjalna niezabiaśpiečanyja.
Vaša praŭda!
Nie, takoha vyrazu ŭ biełaruskaj movie niama.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Jeśli kažietsia, nužno pieriekriestiťsia
Pravilna. Sakavity vyraz, ci nie tak?
Nie, toje značyć, što nočču ŭ ciemry ŭsio zdajecca adnolkavym, adnastajnym.
Nie, toje aznačaje, što ŭ čas uborki ŭradžaju ježy chapaje ŭsim.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Za kopiejku udavitsia
Nie, tak kažuć ź nieadabreńniem pra taho, chto skvapny na čužoje.
Tak! Čamu da Barysava, zastajecca zdahadvacca.
Nie, hety vyraz aznačaje, što pierasialeńnie na novaje miesca vymahaje značnych vydatkaŭ.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Kak korovie siedło
Słušna! Vy taksama heta ŭjavili?
Nie, heta my vydumali.
Nie, heta my vydumali.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Kot napłakał
Nie, heta my vydumali.
Tak!
Nie, toje adnosicca da žyvych istot i aznačaje vielmi małoha, nievysokaha, nizkarosłaha.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Lubopytnoj Varvarie nos otorvali
Słušna!
Nie, heta my vydumali.
Nie, heta my vydumali.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Moja chata s kraju — ničieho nie znaju
Tak i jość!
Nie, heta my vydumali.
Heta značyć, što ŭ svajoj chacie adčuvaješ siabie śmieła, spakojna, nadziejna.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Nie vsie kotu maślenica
Nie, to aznačaje, što chtości dačakajecca pakarańnia. Tak kažuć z upeŭnienaściu pra niepaźbiežnaść adpłaty, pakarańnia.
Tak!
Nie, to aznačaje «viedaj svajo naležnaje miesca, adpaviednaje svajmu stanovišču».
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Sołdat śpit — słužba idiot
Nie, tak časta žartaŭliva kažuć pra taho, chto śpić ci źbirajecca spać.
Pravilna!
Nie, heta my vydumali.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Tierpieńje i trud vsie pierietrut
Słušny adkaz!
Heta pavučańnie pracavać.
Hetak kažuć pra što-niebudź nieskładanaje, ale turbotnaje.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Utro viečiera mudrienieje
Nie, heta aznačaje «vielmi pozna, da siaredziny nočy» (siadzieć, hulać, nie spać i inšaje).
Blizka, ale nie. Hety vyraz aznačaje, što niama čaho śpiašacca.
To tak!
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Nie adčajvajciesia
A voś dzie možna aznajomicca z sakavitymi biełaruskimi vyrazami: «Słoŭnik frazieałahizmaŭ biełaruskaj movy» Ivana Lepiešava, «Tłumačalny słoŭnik prykazak» pad aŭtarstvam Ivana Lepiešava i Maryi Jakałcevič, a taksama padarožny daviedničak Źmitra Sańko «125 papularnych vysłoŭjaŭ».
Pa novaj
Nie adčajvajciesia
A voś dzie možna aznajomicca z sakavitymi biełaruskimi vyrazami: «Słoŭnik frazieałahizmaŭ biełaruskaj movy» Ivana Lepiešava, «Tłumačalny słoŭnik prykazak» pad aŭtarstvam Ivana Lepiešava i Maryi Jakałcevič, a taksama padarožny daviedničak Źmitra Sańko «125 papularnych vysłoŭjaŭ».
Pa novaj
Niabłaha
Toje-sioje vy čuli ad babuli.

A voś dzie možna bolej aznajomicca z sakavitymi biełaruskimi vyrazami: «Słoŭnik frazieałahizmaŭ biełaruskaj movy» Ivana Lepiešava, «Tłumačalny słoŭnik prykazak» pad aŭtarstvam Ivana Lepiešava i Maryi Jakałcevič, a taksama padarožny daviedničak Źmitra Sańko «125 papularnych vysłoŭjaŭ».
Pa novaj
Niabłaha
Toje-sioje vy čuli ad babuli.

A voś dzie možna bolej aznajomicca z sakavitymi biełaruskimi vyrazami: «Słoŭnik frazieałahizmaŭ biełaruskaj movy» Ivana Lepiešava, «Tłumačalny słoŭnik prykazak» pad aŭtarstvam Ivana Lepiešava i Maryi Jakałcevič, a taksama padarožny daviedničak Źmitra Sańko «125 papularnych vysłoŭjaŭ».
Pa novaj
Vydatny vynik!
Bolšuju častku vyrazaŭ vy viedajecie.

A voś dzie možna znajści bolej: «Słoŭnik frazieałahizmaŭ biełaruskaj movy» Ivana Lepiešava, «Tłumačalny słoŭnik prykazak» pad aŭtarstvam Ivana Lepiešava i Maryi Jakałcevič, a taksama padarožny daviedničak Źmitra Sańko «125 papularnych vysłoŭjaŭ».
Pa novaj
Hienijalna, ciśniem ruku!
Kali zachočacie stać niepieraŭzydzienymi, to voś dzie možna znajści bolej sakavitych vyrazaŭ: «Słoŭnik frazieałahizmaŭ biełaruskaj movy» Ivana Lepiešava, «Tłumačalny słoŭnik prykazak» pad aŭtarstvam Ivana Lepiešava i Maryi Jakałcevič, a taksama padarožny daviedničak Źmitra Sańko «125 papularnych vysłoŭjaŭ».
Pa novaj