Hramadstva3

«Pahladzieŭ kartu pad svajoj lampaj mahičnaj i pažadaŭ ščaślivaj darohi». Ci sapraŭdy pamiežniki nie vypuskajuć ź Biełarusi, kali čałaviek nie paviedamiŭ pra zamiežny DNŽ?

U kancy listapada pačali raspaŭsiudžvacca čutki pra toje, jak hramadzianina Biełarusi nie vypuścili z krainy, bo jon nie mieŭ ni vizy, ni paviedamleńnia ź biełaruskaha adździeła pa hramadzianstvie i mihracyi ab tym, što apaviaściŭ ułady ab zamiežnym DNŽ. Kab paćvierdzić ci abvierhnuć hetuju infarmacyju, telehram-kanał biełaruskich ajcišnikaŭ za miažoj DzikPic raspytaŭ svaich čytačoŭ, jak jany prachodzili miažu z «utojenymi» ad dziaržavy DNŽ apošnim časam, piša Devby.io.

Pra samu situacyju ź nibyta zabaronaj na vyjezd raskazaŭ u tyktoku vizavy pasiarednik, ahienctva Tutvisa, a tyčyłasia jana nibyta ichniaha klijenta. Adnak apytańnie kanała DzikPic, na jakoje adhuknułasia ź dziasiatak čałaviek, infarmacyju nie paćvierdziła, bo ŭ anivodnym vypadku adsutnaść vizy dy najaŭnaść DNŽ biez apaviaščeńnia nie stała pryčynaj admovy ŭ vyjeździe ź Biełarusi.

 1. «Muž jechaŭ na minułym tydni ź Biełarusi praź litoŭskuju miažu, nijakich pytańniaŭ nie było. U jaho vizy daŭno niama, ale jość DNŽ, pra jaki jon nikoha nie apaviaščaŭ».

 2. «Z 2 na 3 śniežnia prachodzili polskuju miažu. U aŭtobusie było šmat ludziej z DNŽ, bolš za dziesiać dakładna. Ale ni ŭ kaho ničoha nie spytali, choć chvalavańni byli paśla naviny ŭ tyktoku. U nas z mužam nie było viz, u mianie naohuł pašpart bieź viz, tolki z adznakami ad minułych pierasiačeńniaŭ — nichto ničoha nie skazaŭ».

 3. «Ja vyjazdžaŭ u Polšču ź Biełarusi ŭ subotu, ani pra jaki DNŽ nikoha nie apaviaščaŭ. Pamiežnik tolki paprasiŭ kartu pobytu (viza praterminavanaja), daviedak nijakich nie prasiŭ. Pahladzieŭ kartu pad svajoj lampaj mahičnaj, niešta chutka nacisnuŭ u kampjutary (moža, čekboks jaki kłacnuŭ), pažadaŭ ščaślivaj darohi. Voś i ŭsio».

 4. «Vyjazdžała tydzień tamu, nijakich pytańniaŭ nie ŭźnikała, kartu pobytu ŭ minułym miesiacy atrymała».

 5. «Jeździła na tydzień u Biełaruś z Polščy, nie vyjazdžajučy datul bolš za hod. Vyjazdžała z DNŽ, jaki atrymała za dva tydni da pajezdki. Pytańniaŭ na miažy ni ŭ adzin, ni ŭ druhi bok nie zadavali».

 6. «Ja jeździła 20 listapada ŭ Biełaruś z Polščy i 1 śniežnia nazad, z polskim DNŽ bieź vizy. MUS pra najaŭnaść DNŽ ja nie apaviaščała. Usio było spakojna: ni ŭ kaho nie praviarali pryčyny pajezdki, choć u aŭtobusie było jašče niekalki čałaviek, jakija jeździli z DNŽ, i jany taksama paśpiachova prajšli miažu».

 7. «U Polščy my ad viasny 2022 hoda, u abaich DNŽ. 19 listapada vyjazdžali z žonkaj ź Biełarusi ŭ Polšču aŭtobusam. U žonki byŭ absalutna čysty pašpart (jeździli mianiać) — u vyniku vyjechali biez pytańniaŭ, u mianie taksama nie pytalisia pra vizu».

 8. «Žonka niadaŭna pryjechała ź Biełarusi ŭ Polšču. Usio cicha, biełarusy nie pytalisia navat pra kartu pobytu. Heta ŭžo palaki hladziać padstavy dla ŭjezdu».

Pavodle patrabavańniaŭ źmienienaha zakona ab hramadzianstvie, jaki nabyŭ moc 11 lipienia 2023 hoda, čałaviek musić paviedamić pra najaŭnaść u siabie zamiežnaha DNŽ, hramadzianstva ci karty palaka ciaham troch miesiacaŭ z času ich atrymańnia, a tyja, jakija atrymali raniej — ciaham troch miesiacaŭ ad ustupleńnia źmienienych normaŭ u siłu. 

Pakul što nijakaj adkaznaści za niepaviedamleńnie ab najaŭnaści dakumientaŭ, jak zapeŭniŭ dniami načalnik Departamienta pa hramadzianstvie i mihracyi MUS Alaksiej Biahun, nie praduhledžana, ale «heta pytańnie prapracoŭvajecca adpaviednymi orhanami».

Pavodle słoŭ hetaha čynoŭnika, na hety momant ułady nibyta atrymali ŭžo 58 tysiač takich paviedamleńniaŭ: 36,5 tysiač dasłali ŭ orhany ŭnutranych spraŭ i 22 tysiačy — u dyppradstaŭnictvy i konsulskija ŭstanovy. 

Čytajcie taksama:

Dazvoł na pastajannaje pražyvańnie za miažoj nie abaviazkovy, ale dla čaho jon? I što, kali nie afarmlać jaho? Tłumačyć adździeł mihracyi

Najaŭnaść u biełarusaŭ «karty palaka» ciapier nie buduć paznačać na vizie

Nijakich DNŽ u blizkich svajakoŭ i palihraf. Dla dypłamataŭ uviali novyja praviły pryjomu na słužbu

Kamientary3

 • Satan
  07.12.2023
  Kohda nikuda ničieho nie otpravlał, a prosto nie jezdiš v RB. A začiem mnie tuda? Mienia i zdieś niepłocho kormiat.
 • Vasia
  07.12.2023
  Treba razumieć, što u ahienctvie "Tutviza" zasieú pravakatar? Moža, lepiej heta ahienctva abychodzić bokam?
 • źbieh
  08.12.2023
  Štości ŭsio hładka pišuć. Mo durni paviaducca.

«Dziuna: častka druhaja» — błakbastar, idealny da skryhatu ŭ zubach2

Chto zabiŭ Franciška Alachnoviča. Adkryty novyja fakty11

Ała Puhačova apublikavała post paśla śmierci Navalnaha20

«Praciraju dźviarnuju ručku, bo jaje mohuć namazać atrutaju». Pahavaryli z homielskim psichołaham, kvateru jakoj razhramili siłaviki17

«Z 3 pa 6 kłas nasiŭ zaplečnik adnakłaśnicy». Historyi ludziej, u jakich nikoli nie było surjoznych adnosin9

MUS zajaviła pra pieršuju spravu za admaŭleńnie hienacydu biełaruskaha naroda12

Druhi hod zapar na «Pieśni hoda Biełarusi» pieramahła niaviestka Łukašenki25

«U pamiežnikaŭ mahli ŭźniknuć da mianie pytańni». Jak biełarusy abychodnymi šlachami atrymlivajuć polski šenhien12

102-hadovaja žančyna ŭspomniła pra hady vajny, dy nie ŭličyła ideałohii. Jaje papraviŭ 74-hadovy kamunist15

Stała viadoma, jakija katehoryi ludziej pakinuli za kratami paśla apošniaj abłavy na salidarnych z palitviaźniami5

«Aproč tych dvanaccaci hadoŭ, kali jon piŭ». Udava Ryhora Baradulina apublikavała niazvykłyja ŭspaminy pra jaho8

Jak prapahandyst Ihar Tur staŭ lubimčykam Łukašenki i kolki zarabiŭ u 2020-m15

«Ja, kali zakryvaju pracoŭny noŭt u piatnicu ŭviečary». Najlepšyja tvity tydnia5

Mužčynu, jakoha zatrymali paśla viartańnia z Polščy, buduć sudzić za «zdradu dziaržavie»11

Učora ŚMI paviedamlali pra zatrymańnie byłoha kiraŭnika Bresta. Ale nasamreč jon na voli4

Na fakultetach BDU stvaryli kamisii, jakija ŭziali pad kantrol kadravyja pytańni

«Zavierbavać Klimoviča. Kab sačyć za im — zavierbavać Hrabinskaha. Kab sačyć za Hrabinskim — zavierbavać Sierhijeviča»: jak NKVD chacieŭ pastavić zachodniebiełaruskuju intelihiencyju na kaleni4

Lizu, što pamierła ŭčora ŭ Varšavie, pachavajuć u polskaj stalicy4

Historyja čatyroch žančyn, jakija pieražyli HUŁAH i paŭstańnie ŭ łahiery5

Samy aktyŭny danosčyk Bambiza na vybarach zaniaŭ apošniaje miesca z usiaho Minska — jamu namalavali 1,999%4

Usie naviny →
Usie naviny

Rasija zabaraniła paloty samalotaŭ A-50 kala Ukrainy — brytanskaja raźviedka3

Mitrapalit Vienijamin uznaharodziŭ carkoŭnym ordenam Ivana Kubrakova24

Pamior skulptar Ihar Hołubieŭ

Arhiencina addała Ukrainie viertaloty, jakija atrymała ad Rasii9

U Rasii vydalili spasyłki na trek Vasi Abłomava, pryśviečany Navalnamu6

U niadzielu nadvorje budzie jašče ništo sabie, a ŭ paniadziełak pachaładaje3

Łaŭroŭ pryhraziŭ Pašynianu: Zajavy Jerevana prymušajuć Rasiju zadumacca pra svaje praktyčnyja kroki7

Polski Kanhres žančyn źviarnuŭsia da palitykaŭ paśla śmierci zhvałtavanaj biełaruski13

U Hruzii zatrymali 10 čałaviek za raspaŭsiud narkotykaŭ. Siarod ich — hramadzianie Biełarusi

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Breście zatrymlivali i eks-mera Rahačuka, i hubiernatara Šulejku

Hałoŭnaje

Franak Viačorka: Pratasievič złamany, jon pad kantrolem i nie moža vyjechać ź Biełarusi1

Dzie ciapier hieroi miemnaha videa BRSM pra vybary-durybary?10

«U nas svaje tradycyi vybaraŭ, jakija sprabavali vytručvać, dośvied z časoŭ Połackaha kniastva» — CVK3

«Parabała Łukašenki»: hety artykuł rasijskaha Forbes Kreml prymusiŭ vydalić. Pierakazvajem jaho źmiest43

Jak prapahandyst Ihar Tur staŭ lubimčykam Łukašenki i kolki zarabiŭ u 2020-m15

«Ja, kali zakryvaju pracoŭny noŭt u piatnicu ŭviečary». Najlepšyja tvity tydnia5

Žyvaja lehienda Minska: što čuvać u žančyny, jakaja šmat hod śpiavaje pra Isusa?16

Mužčynu, jakoha zatrymali paśla viartańnia z Polščy, buduć sudzić za «zdradu dziaržavie»11

Na miažy ź Litvoj paśla zakryćcia dvuch pamiežnych pierachodaŭ sabralisia vialikija čerhi4

«Bolš za paŭtara mietra nichto nie atrymlivaŭ»1

Učora ŚMI paviedamlali pra zatrymańnie byłoha kiraŭnika Bresta. Ale nasamreč jon na voli4

Na fakultetach BDU stvaryli kamisii, jakija ŭziali pad kantrol kadravyja pytańni

Rabotnik Mazyrskaha NPZ zabiŭ siabie praz prablemy na pracy1

Arhanizatary vybaraŭ faktyčna pryznalisia ŭ falsifikacyjach u Minsku. Sačycie za rukami12

Ajcišnik z Kurska sprabuje zarabić na biełarusach, pradajučy im «miortvyja» vakansii4

«Zavierbavać Klimoviča. Kab sačyć za im — zavierbavać Hrabinskaha. Kab sačyć za Hrabinskim — zavierbavać Sierhijeviča»: jak NKVD chacieŭ pastavić zachodniebiełaruskuju intelihiencyju na kaleni4

Usie naviny →