Usiaho patrochu3

«Kajfova, kali pračynaješsia kožny dzień u novaj krainie». Biełarus raskazaŭ, ci ciažka pracavać na kruiznym łajniery

Žychar Baranavičaŭ adpracavaŭ svoj pieršy kantrakt na łajniery i raskazaŭ vydańniu Bar24 pra plusy i minusy takoj pracy.

Siarhieju Atamasiu 26 hadoŭ. Jak heta časta byvaje ŭ pačatku pracoŭnaj dziejnaści, jon pierasprabavaŭ mnostva roznych miescaŭ, pierš čym pryjści pracavać na kruiznym łajniery.

«Dzie tolki nie pracavaŭ: u bary aficyjantam, potym barmenam. Dalej — u bujnych sietkach hramadskaha charčavańnia mieniedžaram. Ale ŭsio było nie toje, chaciełasia niešta pamianiać», — kaža Siarhiej.

Znachodziačysia ŭ čarhovy raz u pošukach pracy, Siarhiej uspomniŭ słovy adnakłaśnicy, jakaja na toj momant adpracavała ŭžo try kantrakty na łajniery.

«Jana ŭvieś čas kazała: «Pasprabuj. Pasprabuj!» Ale niešta ja nie moh sabracca z dumkami. A tut, zdajecca, daśpieŭ i vyrašyŭ padać zajaŭku», — uspaminaje chłopiec.

Kab trapić na łajnier, treba było mieć vopyt pracy ad 1 hoda na pasadzie, na jakuju pretenduješ. I abaviazkova viedać anhlijskuju movu.

Što treba, kab patrapić na łajnier?

Siarhiej vyrašyŭ pasprabavać uładkavacca barmenam. Jon skłaŭ reziume i ŭ lutym 2022 hoda padaŭ zajaŭku. Zapavietny kantrakt pryjšłosia čakać 11 miesiacaŭ. I pakolki na sudna jon uładkoŭvaŭsia ŭpieršyniu, jaho pryniali pamočnikam barmena.

Siarhiej na łajniery

«Kali pa reziume ty padychodziš, z taboj pravodziać anłajn-intervju, dzie tvaje viedy praviarajuć. Choć dośvied pracy barmenam u mianie byŭ, usio roŭna davodziłasia šmat vučycca. Treba viedać šmat receptaŭ i składaŭ kaktejlaŭ», — uspaminaje Siarhiej.

Pierš, čym adpravicca ŭ płavańnie, chłopcu treba było adkryć vizu, prajści śpiecyjalny miedahlad. A taksama źjeździć na čatyrochdzionnaje navučańnie ŭ Rasiju i atrymać siertyfikaty pa biaśpiecy. Usio heta dosyć zatratna. Pa padlikach Siarhieja, na ŭsio ŭ jaho syšło kala 2000 dalaraŭ.

Siarhiej uładkavaŭsia ŭ amierykanskuju kampaniju, u jakoj jość karabiel, jaki raz na hod adpraŭlajecca ŭ kruhaśvietnaje padarožža na 180 dzion.

«Ja paśpieŭ na łajnier u «kruhaśvietku» jakraz za dva dni da jaho adpraŭleńnia. Naličyŭ kala 40 krain, usie ciapier i nie ŭspomniu. Spačatku papłyli z San-Francyska da Antarktydy. Adtul praz Braziliju ŭ Afryku. Potym u Dubaj, dalej — u Tokia i nazad u San-Francyska», — raskazvaje Siarhiej.

Siarhiej na łajniery

8 miesiacaŭ pa 10 hadzin u dzień bieź nivodnaha vychadnoha

Bolš za ŭsio chłopcu spadabalisia try krainy: ZŠA, Japonija i Tajłand.

«U Tajłandzie tannaja i smačnaja ježa, ciopłaje mora kruhły hod, i tam vielmi pryhoža. Japonija — naohuł inšy suśviet. Tam usio vielmi pa-japonsku, — śmiajecca chłopiec. — U ZŠA taksama pryhoža. Ale vychodzić možna nie va ŭsich štatach. Heta źviazana z tym, što raniej było vielmi šmat ludziej, jakija ŭładkoŭvalisia na karabli, kab źbiehčy ŭ Amieryku».

Paśla kruhaśvietnaha kruizu byli i inšyja napramki: Hrenłandyja, Isłandyja, tydniovyja kruizy na Karybskija astravy. U ahulnym liku pa svaim pieršym kantrakcie chłopiec adpracavaŭ vosiem z pałovaj miesiacaŭ. Uvieś hety čas jon pracavaŭ biez vychadnych, pa 10 hadzin u dzień. Biez mahčymaści navat nienadoŭha adasobicca na borcie, bo ŭ kajucie Siarhiej žyŭ nie adzin, a z kaleham.

«Vymotvaje taki hrafik mocna. Ale kajfova, kali pračynaješsia kožny dzień u novaj krainie. U asnoŭnym, za hetym usie i jeduć: zarobak i padarožžy», — kaža Siarhiej.

Siarhiej na łajniery

Pracoŭny dzień chłopca doŭžyŭsia z 13.00 da dvanaccataj abo hadziny nočy. Z adnym dvuchhadzinnym pierapynkam. Tak što mahčymaść vyjści i pahulać u jaho była tolki ranicaj.

U abaviazki chłopca ŭvachodziła padrychtoŭka kaktejlaŭ, padtrymańnie čyścini ŭ bary i znosiny z naviedvalnikami.

«Zarobak u mianie byŭ 2200 dalaraŭ na miesiac. Čystymi vychodziła 2000. Na łajniery jość handlovy punkt dla piersanału, tam možna było kupić i srodki hihijeny, i cyharety, i navat ałkahol, — raspaviadaje Siarhiej. — Internet tam dajecca ŭ chvilinach, 250 chvilin kaštuje 20 dalaraŭ. I heta čas na sacsietki. Youtube tam hladzieć nielha. Karabielny internet jaho prosta błakuje, jak u škole na kampjutarach u kabiniecie infarmatyki».

Siarhiej na łajniery

Zapłacili 600 000 dalaraŭ za kruiz, ale nie pakinuli ani dalara čajavych

Z momantaŭ, jakija jarka ŭrezalisia ŭ pamiać, Siarhiej pieršymi ŭspaminaje štormy.

«My prapłyvali kala Hrenłandyi. Z-za vialikich štormaŭ tady admianili dva porta, ale my ŭsio ž taki trapili pad štorm. Karabiel vielmi mocna pačało hajdać. Šmat ludziej papadała, posud raźbiŭsia, butelek — prosta žeść była», — uspaminaje chłopiec.

Jašče Siarhieju zapomniŭsia vypadak u Rya, kali adnaho hościa abrabavali praź litaralna dźvie chviliny paśla taho, jak jon vyjšaŭ z łajniera ŭ port.

Siarhiej na łajniery

«Jašče byŭ chłopiec-aficyjant, brazilec. Jaho adzinaha ź piersanału abrabavali. I jakraz taki ŭ Brazilii», — śmiajecca Siarhiej.

Naohuł, pa jaho słovach, na łajnierach možna sustreć šmat cikavych ludziej. Adzin hość byŭ inžynieram z NASA, druhi vajavaŭ u Vjetnamie. U asnoŭnym na łajnierach płavajuć prafiesary i biznesmieny — ludzi, jakija mohuć sabie dazvolić taki adpačynak. Bo samy tanny kvitok u hetuju «kruhaśvietku» biez ekskursij kaštavaŭ kala 100 000 dalaraŭ.

«Była para — dziaŭčyna z Ukrainy i mužčyna z Hałandyi — im kruiz abyšoŭsia kala 600 000 dalaraŭ. Ale nivodnaha dalara čajavych, na žal, jany nie pakinuli», — uspaminaje Siarhiej.

Ale samaja niezvyčajnaja sustreča na łajniery ŭ chłopca zdaryłasia z… biełaruskaj!

«Dziaŭčyna ŭžo 30 hadoŭ nie žyvie ŭ Biełarusi. Tolki časam pryjazdžaje da svajakoŭ i siabroŭ. My razhavarylisia, ja spytaŭ jaje, ź jakoha jana horada, — uspaminaje chłopiec. — Jana adkazała, što ja takoha horada nie viedaju. I, chto b moh padumać, što na adlehłaści 12000 kiłamietraŭ možna sustrecca na łajniery ź dziaŭčynaj z… Baranavičaŭ! Heta było vielmi niečakana», — raspaviadaje Siarhiej.

Siarhiej na łajniery

«Chočacca tudy, dzie karabli bolšyja»

Ciapier u Siarhieja adpačynak. Jon budzie doŭžycca dva-try miesiacy. Paśla hetaha jon pajedzie na nastupny kantrakt. Praŭda, kampaniju padumvaje źmianić.

«Chočacca tudy, dzie karabli bolšyja. Ja byŭ na karabli ź piersanałam ŭ 400 čałaviek i 600 čałaviek haściej. Płanuju paśla druhoha kantraktu pajści ŭ kampaniju z łajnierami na 5000 haściej. Cikava pasprabavać, jak heta», — kaža jon.

U adpačynku Siarhiej zabaŭlajecca, chodzić u zału, basiejn, papraŭlaje fizičnaje i mientalnaje zdaroŭje. U płanach u chłopca adpracavać jašče chacia b dva kantrakty, padzarabić hrošaj i kupić kvateru. Abo ŭkłaści srodki jašče ŭ niešta. Mahčyma, adkryć niejkuju svaju spravu. Ale Siarhiej pakul nie zahadvaje. Jak havorycca, čas pakaža.

Čytajcie taksama:

«Zamiest 11 dzion adpačynku atrymałasia siem». Turystka raskazała pra padvodnyja kamiani raschvalenaha adpačynku ŭ Kitai

«Ciapier chadžu na pracu z zadavalnieńniem». Biełarusy padzialilisia dośviedam, jak mianiali prafiesiju paśla 40 hadoŭ

«Praca ŭ mory dała zrazumieć, što ŭsio ŭ hetym žyćci mahčyma». Biełaruska pracuje na łajnierach i hladzić śviet, a doma ratuje žyvioł

Kamientary3

 • kruizny łajnier u horkim parku
  05.12.2023
  "U asnoŭnym na łajnierach płavajuć prafiesary i biznesmieny — ludzi, jakija mohuć sabie dazvolić taki adpačynak."
  cikava, našy prafiesary mohuć dazvolić sabie taki adpačynak? chiba akademik kola tolki
 • Horki jabłyk
  05.12.2023
  kruizny łajnier u horkim parku, tut niadaŭna byŭ artykuł, jak łukašysty naličyli doktaru navuk 220 rubloŭ. Tamu takija łajniery moža sabie dazvolić tolki adna siamiejka na litaru ł.
 • smatraščy
  06.12.2023
  Jeśli smotrieť po zp, to kopiejki (koł-vo časov, ohraničienija). Znał iz Baranovič čiełoviek diesiať naviernoje, tolko odin był normalnyj. Vsie ostalnyje kakije-to chitrovystruhanyje. Ili mnie takije tolko popadaliś...

«Dziuna: častka druhaja» — błakbastar, idealny da skryhatu ŭ zubach2

Chto zabiŭ Franciška Alachnoviča. Adkryty novyja fakty11

Ała Puhačova apublikavała post paśla śmierci Navalnaha20

«Praciraju dźviarnuju ručku, bo jaje mohuć namazać atrutaju». Pahavaryli z homielskim psichołaham, kvateru jakoj razhramili siłaviki17

«Z 3 pa 6 kłas nasiŭ zaplečnik adnakłaśnicy». Historyi ludziej, u jakich nikoli nie było surjoznych adnosin9

MUS zajaviła pra pieršuju spravu za admaŭleńnie hienacydu biełaruskaha naroda12

Druhi hod zapar na «Pieśni hoda Biełarusi» pieramahła niaviestka Łukašenki25

«U pamiežnikaŭ mahli ŭźniknuć da mianie pytańni». Jak biełarusy abychodnymi šlachami atrymlivajuć polski šenhien12

102-hadovaja žančyna ŭspomniła pra hady vajny, dy nie ŭličyła ideałohii. Jaje papraviŭ 74-hadovy kamunist15

Stała viadoma, jakija katehoryi ludziej pakinuli za kratami paśla apošniaj abłavy na salidarnych z palitviaźniami5

«Aproč tych dvanaccaci hadoŭ, kali jon piŭ». Udava Ryhora Baradulina apublikavała niazvykłyja ŭspaminy pra jaho8

Jak prapahandyst Ihar Tur staŭ lubimčykam Łukašenki i kolki zarabiŭ u 2020-m15

«Ja, kali zakryvaju pracoŭny noŭt u piatnicu ŭviečary». Najlepšyja tvity tydnia5

Mužčynu, jakoha zatrymali paśla viartańnia z Polščy, buduć sudzić za «zdradu dziaržavie»11

Učora ŚMI paviedamlali pra zatrymańnie byłoha kiraŭnika Bresta. Ale nasamreč jon na voli4

Na fakultetach BDU stvaryli kamisii, jakija ŭziali pad kantrol kadravyja pytańni

«Zavierbavać Klimoviča. Kab sačyć za im — zavierbavać Hrabinskaha. Kab sačyć za Hrabinskim — zavierbavać Sierhijeviča»: jak NKVD chacieŭ pastavić zachodniebiełaruskuju intelihiencyju na kaleni4

Lizu, što pamierła ŭčora ŭ Varšavie, pachavajuć u polskaj stalicy4

Historyja čatyroch žančyn, jakija pieražyli HUŁAH i paŭstańnie ŭ łahiery5

Samy aktyŭny danosčyk Bambiza na vybarach zaniaŭ apošniaje miesca z usiaho Minska — jamu namalavali 1,999%4

Usie naviny →
Usie naviny

Rasija zabaraniła paloty samalotaŭ A-50 kala Ukrainy — brytanskaja raźviedka3

Mitrapalit Vienijamin uznaharodziŭ carkoŭnym ordenam Ivana Kubrakova24

Pamior skulptar Ihar Hołubieŭ

Arhiencina addała Ukrainie viertaloty, jakija atrymała ad Rasii9

U Rasii vydalili spasyłki na trek Vasi Abłomava, pryśviečany Navalnamu6

U niadzielu nadvorje budzie jašče ništo sabie, a ŭ paniadziełak pachaładaje3

Łaŭroŭ pryhraziŭ Pašynianu: Zajavy Jerevana prymušajuć Rasiju zadumacca pra svaje praktyčnyja kroki7

Polski Kanhres žančyn źviarnuŭsia da palitykaŭ paśla śmierci zhvałtavanaj biełaruski13

U Hruzii zatrymali 10 čałaviek za raspaŭsiud narkotykaŭ. Siarod ich — hramadzianie Biełarusi

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Breście zatrymlivali i eks-mera Rahačuka, i hubiernatara Šulejku

Hałoŭnaje

Franak Viačorka: Pratasievič złamany, jon pad kantrolem i nie moža vyjechać ź Biełarusi1

Dzie ciapier hieroi miemnaha videa BRSM pra vybary-durybary?10

«U nas svaje tradycyi vybaraŭ, jakija sprabavali vytručvać, dośvied z časoŭ Połackaha kniastva» — CVK3

«Parabała Łukašenki»: hety artykuł rasijskaha Forbes Kreml prymusiŭ vydalić. Pierakazvajem jaho źmiest43

Jak prapahandyst Ihar Tur staŭ lubimčykam Łukašenki i kolki zarabiŭ u 2020-m15

«Ja, kali zakryvaju pracoŭny noŭt u piatnicu ŭviečary». Najlepšyja tvity tydnia5

Žyvaja lehienda Minska: što čuvać u žančyny, jakaja šmat hod śpiavaje pra Isusa?16

Mužčynu, jakoha zatrymali paśla viartańnia z Polščy, buduć sudzić za «zdradu dziaržavie»11

Na miažy ź Litvoj paśla zakryćcia dvuch pamiežnych pierachodaŭ sabralisia vialikija čerhi4

«Bolš za paŭtara mietra nichto nie atrymlivaŭ»1

Učora ŚMI paviedamlali pra zatrymańnie byłoha kiraŭnika Bresta. Ale nasamreč jon na voli4

Na fakultetach BDU stvaryli kamisii, jakija ŭziali pad kantrol kadravyja pytańni

Rabotnik Mazyrskaha NPZ zabiŭ siabie praz prablemy na pracy1

Arhanizatary vybaraŭ faktyčna pryznalisia ŭ falsifikacyjach u Minsku. Sačycie za rukami12

Ajcišnik z Kurska sprabuje zarabić na biełarusach, pradajučy im «miortvyja» vakansii4

«Zavierbavać Klimoviča. Kab sačyć za im — zavierbavać Hrabinskaha. Kab sačyć za Hrabinskim — zavierbavać Sierhijeviča»: jak NKVD chacieŭ pastavić zachodniebiełaruskuju intelihiencyju na kaleni4

Usie naviny →