Vajna4

Izrail vykarystoŭvaje štučny intelekt dla ŭdaraŭ pa Hazie

Analizujučy kamientaryi krynic u izrailskaj armii i małazaŭvažnyja zajavy, zroblenyja pradstaŭnikami CACHAŁ, brytanskaje vydańnie The Guardian apublikavała daśledavańnie pra vykarystańnie Izrailem u vajnie suprać CHAMAS sistemy štučnaha intelekta.

Izrailski ŭdar pa Hazie. Fota: AP Photo/Fatima Shbair

Artykuł pra hetuju sistemu, jakaja viadomaja jak «Jevanhielle» i značna paŭpłyvała na pošuk dapuščalnych celaŭ dla atak, pierakazvaje vydańnie Mahiloŭ.media.

Svaju pieršuju vajnu z vykarystańniem štučnaha intelektu Izrail pravodziŭ jašče ŭ 2021 hodzie. Heta była 11-dzionnaja vajna, padčas jakoj pradstaŭniki izrailskaj armii zajavili pra aktyŭnaje vykarystańnie mašynnaha navučańnia i pieradavych vyličeńniaŭ. Pa vynikach kanfliktu ŭ traŭni 2021 hoda Izrail zajaviŭ pra niebyvały pośpiech i źniščeńnie vajennaj infrastruktury CHAMAS.

Sučasnaja vajna pamiž Izrailem i CHAMAS daje CACHAŁ biesprecedentna bolšyja mahčymaści dla vykarystańnia pieradavych vajennych technałohij na teatry bajavych dziejańniaŭ. Brytanskaje vydańnie The Guardian sabrała i praanalizavała padrabiaznaści pra vykarystańnie izrailcianami sistemy štučnaha intelektu pad nazvaj «Chabsora», albo «Jevanhielle» — pa-biełarusku.

Da 100 celaŭ za dzień

Sakretny adździeł administracyi (vyjaŭleńnia i pryznačeńnia) celaŭ dla naniasieńnia ŭdaraŭ byŭ stvorany ŭ CACHAŁ u 2019 hodzie pry raźviedvalnym upraŭleńni. U karotkaj zajavie na veb-sajcie CACHAŁa śćviardžałasia, što ŭ vajnie suprać CHAMAS jana vykarystoŭvaje sistemu na asnovie štučnaha intelektu, kab «vyjaŭlać celi ŭ chutkim tempie».

CACHAŁ zajaviŭ, što «dziakujučy chutkamu i aŭtamatyčnamu zdabyvańniu intelektualnych danych», Jevanhielle dało rekamiendacyi pa tarhietynhu dla svaich daśledčykaŭ «z metaj poŭnaha supadzieńnia pamiž rekamiendacyjami mašyny i identyfikacyjaj, praviedzienaj čałaviekam».

Šmatlikija krynicy, znajomyja z pracesami celeŭkazańnia CACHAŁa, paćvierdzili isnavańnie miechanizavanaha ałharytma, zajaviŭšy, što jon vykarystoŭvaŭsia dla stvareńnia aŭtamatyzavanych rekamiendacyj dla napadu na celi — takija, jak pryvatnyja damy asob, jakija padazrajucca ŭ dziejnaści ŭ hrupoŭkach CHAMAS abo Isłamski Džychad.

Aviŭ Kachavi, jaki zajmaŭ tady pasadu kiraŭnika Armii abarony Izraila, zajaviŭ, što novaje padraździaleńnie, heta dyvizija, «abstalavanaja mahčymaściami štučnaha intelektu» i jakaja ŭklučaje ŭ siabie sotni aficeraŭ i sałdat. U intervju, apublikavanym pierad biahučaj vajnoj, jon skazaŭ, što heta «mašyna, jakaja vyrablaje vielizarnyja abjomy danych bolš efiektyŭna, čym luby čałaviek, i pieratvaraje ich u celi dla ŭdaru». Pa słovach Kachavi, «jak tolki hetaja mašyna była aktyvavanaja» padčas 11-dzionnaj vajny Izraila z CHAMAS u mai 2021 hoda, jana stvarała 100 celaŭ u dzień.

Ciapier — niezaležna ad ranhu

Novaja dyvizija sa štučnym intelektam była stvorana dla vyrašeńnia chraničnaj prablemy CACHAŁa. U raniejšych apieracyjach u Hazie ŭ izrailskaj armii niaredka prosta nie chapała celaŭ dla naniasieńnia ŭdaraŭ, pakolki vysokapastaŭlenyja čynoŭniki CHAMAS źnikali ŭ tunelach u pačatku luboha novaha nastupu

Jak paviedamlajuć krynicy vydańnia, takija sistemy, jak Jevanhielle, dazvolili CACHAŁu vyjaŭlać i atakavać značna bolšuju hrupu małodšych apieratyŭnikaŭ.

Adzin čynoŭnik, jaki pracavaŭ nad pryniaćciem rašeńniaŭ ab celeŭkazańni ŭ papiarednich apieracyjach u Hazie, skazaŭ, što CACHAŁ raniej nie napadaŭ na damy małodšych členaŭ CHAMAS. I heta źmianiłasia ŭ dačynieńni da ciapierašniaha kanfliktu — ciapier damy padazravanych aktyvistaŭ CHAMAS stanoviacca mišeńniu niezaležna ad ranhu.

Zhodna z danymi, apublikavanymi CACHAŁam u listapadzie, na praciahu pieršych 35 dzion vajny Izrail atakavaŭ 15 000 abjektaŭ u Hazie, što značna vyšej, čym u papiarednich vajennych apieracyjach na hetaj hustanasielenaj prybiarežnaj terytoryi. Dla paraŭnańnia, u vajnie 2014 hoda, jakaja doŭžyłasia 51 dzień, CACHAŁ razbambiŭ ad 5000 da 6000 celaŭ.

«Heta sapraŭdy jak fabryka»

Krynicy, znajomyja z tym, jak sistemy na asnovie štučnaha intelektu byli intehravanyja ŭ apieracyi CACHAŁa, skazali, što takija instrumienty značna paskoryli praces stvareńnia celi.

— My rychtujem mišeni aŭtamatyčna i pracujem u adpaviednaści z kantrolnym śpisam. — paviedamiła vydańniu krynica, jakaja raniej pracavała ŭ metavym adździele, +972/Local Call — Heta sapraŭdy jak fabryka. My pracujem chutka i niama času ŭnikać u cel. Miarkujecca, što nas aceńvajuć pavodle taho, kolki celaŭ nam udałosia stvaryć.

U karotkaj zajavie CACHAŁa ab dziejnaści dyvizii pa celeŭkazańni vysokapastaŭleny čynoŭnik skazaŭ, što padraździaleńnie «vyrablaje dakładnyja ataki na infrastrukturu, źviazanuju z CHAMAS, nanosiačy pry hetym vialikuju škodu praciŭniku i minimalnuju škodu asobam, jakija nie ŭdzielničajuć u bajavych dziejańniach».

Byłaja vysokapastaŭlenaja izrailskaja vajennaja krynica raspaviała Guardian, što apieratyŭniki vykarystoŭvajuć «vielmi dakładnaje» vymiareńnie chutkaści hramadzianskich asob, jakija evakuirujucca z budynka niezadoŭha da ŭdaru. «My vykarystoŭvajem ałharytm, kab acanić, kolki mirnych žycharoŭ zastałosia. Jon daje nam zialony, žoŭty, čyrvony, jak sihnał śviatłafora».

Adnak ekśpierty ŭ halinie štučnaha intelektu i ŭzbrojenych kanfliktaŭ, jakija razmaŭlali z Guardian, zajavili, što skieptyčna staviacca da śćviardžeńniaŭ, što sistemy na asnovie štučnaha intelektu pamianšajuć škodu hramadzianskamu nasielnictva, zaachvočvajučy bolš dakładnaje nacelvańnie.

«Pahladzicie na fizičny łandšaft Hazy, — skazaŭ Ryčard Mojes, daśledčyk, jaki ŭznačalvaje hrupu Article 36, jakaja zmahajecca za źnižeńnie škody ad zbroiju — My nazirajem paŭsiudnaje rujnavańnie haradskoj terytoryi z dapamohaj ciažkaj vybuchovaj zbroi, tamu zajavy ab dakładnaści i abmiežavanaści prymianieńnia siły nie paćviardžajucca faktami.

Fota: Maxar Technologies

Inšaja krynica paviedamiła vydańniu, što Jevanhielle dazvoliła CACHAŁu zapuścić «fabryku masavych zabojstvaŭ», u jakoj «akcent robicca na kolkaści, a nie na jakaści». Čałaviečaje voka, pa jaho słovach, «budzie ahladać celi pierad kožnaj atakaj, ale jamu nie prychodzicca marnavać na heta šmat času».

U niekatorych ekśpiertaŭ, jakija daśledujuć štučny intelekt i mižnarodnaje humanitarnaje prava, takoje paskareńnie vyklikaje šerah prablem. Doktar Marta Bo, navukovy supracoŭnik Stakholmskaha mižnarodnaha instytuta daśledavańnia prablem miru, skazała, što navat kali «ludzi znachodziacca ŭ kursie», isnuje ryzyka taho, što ŭ ich uźniknie «schilnaść da aŭtamatyzacyi» i «praźmiernaja zaležnaść ad sistemy, jakija akazvajuć zanadta vialiki ŭpłyŭ na składanyja čałaviečyja rašeńni».

Mojies z Article 36 skazaŭ, što, abapirajučysia na takija instrumienty, jak Jevanhielle, kamandziram «pieradajecca śpis celaŭ, stvorany kampjutaram», i jany «nieabaviazkova viedajuć, jak hety śpis byŭ stvorany, abo majuć mahčymaść adekvatna analizavać i stavić pad sumnieŭ rekamiendacyi pa tarhietynhu».

«Isnuje niebiaśpieka, — dadaŭ jon — što kali ludzi pačynajuć spadziavacca na hetyja sistemy, jany stanoviacca vincikami ŭ miechanizavanym pracesie i hublajuć zdolnaść razumna razhladać ryzyku naniasieńnia škody hramadzianskamu nasielnictva».

Čytajcie taksama:

CACHAŁ zahadvaje žycharam paŭnočnych i paŭdniovych rajonaŭ Hazy evakujavacca

Pieramirje pamiž Izrailem i CHAMAS skončyłasia. CACHAŁ adnaviŭ bajavyja dziejańni

Izrail damoviŭsia pra vyzvaleńnie 50 zakładnikaŭ u abmien na pieramirje ŭ Hazie

Kamientary4

 • SV
  03.12.2023
  "Jevanhielle pavodle CACHAŁ", mda
 • Spadar
  03.12.2023
  Pieramohi Izrailu!!!
 • Vład
  04.12.2023
  Izrail ničiem nie otličajetsia ot Rośsii. I tie i tie ahriessory! I povody odinakovyje - u odnich chamasovcy u druhich bandierovcy.

«Dziuna: častka druhaja» — błakbastar, idealny da skryhatu ŭ zubach2

Chto zabiŭ Franciška Alachnoviča. Adkryty novyja fakty11

Ała Puhačova apublikavała post paśla śmierci Navalnaha20

«Praciraju dźviarnuju ručku, bo jaje mohuć namazać atrutaju». Pahavaryli z homielskim psichołaham, kvateru jakoj razhramili siłaviki17

«Z 3 pa 6 kłas nasiŭ zaplečnik adnakłaśnicy». Historyi ludziej, u jakich nikoli nie było surjoznych adnosin9

MUS zajaviła pra pieršuju spravu za admaŭleńnie hienacydu biełaruskaha naroda12

Druhi hod zapar na «Pieśni hoda Biełarusi» pieramahła niaviestka Łukašenki25

«U pamiežnikaŭ mahli ŭźniknuć da mianie pytańni». Jak biełarusy abychodnymi šlachami atrymlivajuć polski šenhien12

102-hadovaja žančyna ŭspomniła pra hady vajny, dy nie ŭličyła ideałohii. Jaje papraviŭ 74-hadovy kamunist15

Stała viadoma, jakija katehoryi ludziej pakinuli za kratami paśla apošniaj abłavy na salidarnych z palitviaźniami5

«Aproč tych dvanaccaci hadoŭ, kali jon piŭ». Udava Ryhora Baradulina apublikavała niazvykłyja ŭspaminy pra jaho8

Jak prapahandyst Ihar Tur staŭ lubimčykam Łukašenki i kolki zarabiŭ u 2020-m15

«Ja, kali zakryvaju pracoŭny noŭt u piatnicu ŭviečary». Najlepšyja tvity tydnia5

Mužčynu, jakoha zatrymali paśla viartańnia z Polščy, buduć sudzić za «zdradu dziaržavie»11

Učora ŚMI paviedamlali pra zatrymańnie byłoha kiraŭnika Bresta. Ale nasamreč jon na voli4

Na fakultetach BDU stvaryli kamisii, jakija ŭziali pad kantrol kadravyja pytańni

«Zavierbavać Klimoviča. Kab sačyć za im — zavierbavać Hrabinskaha. Kab sačyć za Hrabinskim — zavierbavać Sierhijeviča»: jak NKVD chacieŭ pastavić zachodniebiełaruskuju intelihiencyju na kaleni4

Lizu, što pamierła ŭčora ŭ Varšavie, pachavajuć u polskaj stalicy4

Historyja čatyroch žančyn, jakija pieražyli HUŁAH i paŭstańnie ŭ łahiery5

Samy aktyŭny danosčyk Bambiza na vybarach zaniaŭ apošniaje miesca z usiaho Minska — jamu namalavali 1,999%4

Usie naviny →
Usie naviny

Ajcišnik z Kurska sprabuje zarabić na biełarusach, pradajučy im «miortvyja» vakansii4

«Zavierbavać Klimoviča. Kab sačyć za im — zavierbavać Hrabinskaha. Kab sačyć za Hrabinskim — zavierbavać Sierhijeviča»: jak NKVD chacieŭ pastavić zachodniebiełaruskuju intelihiencyju na kaleni4

Rasija zabaraniła paloty samalotaŭ A-50 kala Ukrainy — brytanskaja raźviedka3

Mitrapalit Vienijamin uznaharodziŭ carkoŭnym ordenam Ivana Kubrakova24

Pamior skulptar Ihar Hołubieŭ

Arhiencina addała Ukrainie viertaloty, jakija atrymała ad Rasii9

U Rasii vydalili spasyłki na trek Vasi Abłomava, pryśviečany Navalnamu6

U niadzielu nadvorje budzie jašče ništo sabie, a ŭ paniadziełak pachaładaje3

Łaŭroŭ pryhraziŭ Pašynianu: Zajavy Jerevana prymušajuć Rasiju zadumacca pra svaje praktyčnyja kroki7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Breście zatrymlivali i eks-mera Rahačuka, i hubiernatara Šulejku

Hałoŭnaje

«U darknecie byŭ abjaŭleny košt za majo žyćcio» — Łatuška

«Mnie paščaściła. A Lizie — nie». Paśla śmierci biełaruski ŭ Varšavie ŭ siecivie šyrycca chešteh #chopićhvałcić — voś što pišuć 

Franak Viačorka: Pratasievič złamany, jon pad kantrolem i nie moža vyjechać ź Biełarusi1

Dzie ciapier hieroi miemnaha videa BRSM pra vybary-durybary?10

102-hadovaja žančyna ŭspomniła pra hady vajny, dy nie ŭličyła ideałohii. Jaje papraviŭ 74-hadovy kamunist15

Stała viadoma, jakija katehoryi ludziej pakinuli za kratami paśla apošniaj abłavy na salidarnych z palitviaźniami5

Jak prapahandyst Ihar Tur staŭ lubimčykam Łukašenki i kolki zarabiŭ u 2020-m15

«Ja, kali zakryvaju pracoŭny noŭt u piatnicu ŭviečary». Najlepšyja tvity tydnia5

Žyvaja lehienda Minska: što čuvać u žančyny, jakaja šmat hod śpiavaje pra Isusa?16

Mužčynu, jakoha zatrymali paśla viartańnia z Polščy, buduć sudzić za «zdradu dziaržavie»11

Na miažy ź Litvoj paśla zakryćcia dvuch pamiežnych pierachodaŭ sabralisia vialikija čerhi4

«Bolš za paŭtara mietra nichto nie atrymlivaŭ»1

Učora ŚMI paviedamlali pra zatrymańnie byłoha kiraŭnika Bresta. Ale nasamreč jon na voli4

Na fakultetach BDU stvaryli kamisii, jakija ŭziali pad kantrol kadravyja pytańni

Rabotnik Mazyrskaha NPZ zabiŭ siabie praz prablemy na pracy1

Arhanizatary vybaraŭ faktyčna pryznalisia ŭ falsifikacyjach u Minsku. Sačycie za rukami12

Usie naviny →