Usiaho patrochu

Jak adčyścić žujku z adzieńnia

Prylipańnie žavalnaj humki da vašaj ulubionaj pary džynsaŭ moža sapsavać uvieś dzień. Ale ničoha strašnaha: vy možacie lohka vydalić jaje niekalkimi sposabami.

Fota: gettyimages

Va ŭsich vypadkach hałoŭnaje, što vam spatrebicca, kab źniać žujku z adzieńnia, — heta trochi lodu. Ale nie čakajcie zanadta doŭha, tamu što vydalić žujku, kali jana vysachnie, značna składaniej.

Sposab 1

Hety sposab bolš za ŭsio padychodzić dla patoŭščanaha abo bolš abjomnaha adzieńnia. Vam spatrebiacca kubiki lodu i nož z tupym lazom. Vaźmicie zamarožany ŭ pakiecie lod (asobnyja kubiki možna pakłaści ŭ zip-pakiet, kab paźbiehnuć kantaktu vady z humkaj) i pakładzicie na žujku, pakul taja nie zaćviardzieje, a zatym akuratna saskrabicie žujku nažom.

Sposab 2

Hety sposab padychodzić dla dalikatnaha adzieńnia. Vam spatrebiacca tyja ž kubiki lodu (abo marazilnik u jakaści alternatyvy), płastykavy pakiet i zubnaja ščotka. 

Dla pačatku adarvicie palcami stolki žujki, kolki zmožacie. Zaharnicie vopratku ŭ płastykavy pakiet i pakładzicie ŭ maraziłku da zaćviardzieńnia humki. U jakaści alternatyvy pakładzicie na žujku zamarožany ŭ pakiecie lod, pakul jana nie zaćviardzieje, jak u pieršym sposabie.

Kali žujka zaćviardzieje, znovu adarvicie stolki žujki, kolki zmožacie, ale budźcie aściarožnyja, kab nie paškodzić materyjał. Zatym akuratna pačyścicie plamu zubnoj ščotkaj, kab vydalić reštki.

Sposab 3

Vam spatrebicca lod, pralny parašok (lepiej toj, jaki źmiaščaje enzimy), nož z płoskim, niezavostranym kancom. Źmiaścicie adzin kubik unutry paškodžanaj vopratki: prama pad žujkaj. Pamiž lodam i žujkaj pavinna być jak maha mienš materyjału.

Druhi kubik lodu źmiaścicie niepasredna nad pieršym kubikam lodu, kab žujka akazałasia pamiž imi. Pačakajcie kala 30 chvilin abo pakul humka nie stanie vielmi chałodnaj i ćviordaj.

Pakładzicie vopratku na roŭnuju pavierchniu. Aściarožna saskrabicie zamarožanuju humku niezavostranym krajem naža. Zatym apracujcie miesca, dzie była humka, myjnym srodkam i papiarycie adzieńnie ŭ mašyncy z režymam, jaki pasuje tkaninie.

Jašče alternatyvy

Taksama vy možacie vykarystać myjny srodak dla posudu razam z zubnoj ščotkaj. Raścirańnie razryvaje vałokny žujki i dazvalaje lohka saskrebci jaje.

Vocat možna vykarystoŭvać dla rastvareńnia luboj žavalnaj humki, palahčajučy jaje vydaleńnie ź luboj pavierchni.

Taksama možna skarystacca zubnoj pastaj. Prosta pakładzicie trochi pasty na miesca z humkaj. Pryciśnicie troški liniejkaj, kab humka apynułasia roŭna pakrytaj. Dajcie pastajać niekalki chvilin, pakul zubnaja pasta nie vysachnie na pavietry. Paśla taho, jak heta budzie zroblena, humka pavinna stać dastatkova ćviordaj, kab adarvacca.

Jak vydalić žavalnuju humku z dyvana?

Tut parada ad Howstuffworks amal taja ž: pakładzicie lod u zip-pakiet i pakińcie jaho na humcy na 15-20 chvilin. Kali taja zaćviardzieje, akuratna saskrabicie jaje tupym nažom.

Ci dapamoža lod dastać žujku z vałasoŭ?

Jak tolki humka trapiła ŭ vałasy, skarystajciesia ŭsio tym ža pakietam ź lodam na praciahu 10-15 chvilin, kab zamarozić jaje. Heta pavinna pamienšyć lipkaść i palehčyć jaje źniaćcie.

Čytajcie taksama:

Jak pačyścić biełyja čaraviki: całkam pravieranyja mietady

Jak ačyścić i pradezynfikavać matrac

Doktarka raskazała, ci sapraŭdy žavalnaja humka abaraniaje ad karyjesu

«Žujka z kamiennaha vieku»: navukoŭcy atrymali DNK žančyny, jakaja žyła 6000 hadoŭ tamu

Kamientary

«Dziuna: častka druhaja» — błakbastar, idealny da skryhatu ŭ zubach2

Chto zabiŭ Franciška Alachnoviča. Adkryty novyja fakty11

Ała Puhačova apublikavała post paśla śmierci Navalnaha20

«Praciraju dźviarnuju ručku, bo jaje mohuć namazać atrutaju». Pahavaryli z homielskim psichołaham, kvateru jakoj razhramili siłaviki17

«Z 3 pa 6 kłas nasiŭ zaplečnik adnakłaśnicy». Historyi ludziej, u jakich nikoli nie było surjoznych adnosin9

MUS zajaviła pra pieršuju spravu za admaŭleńnie hienacydu biełaruskaha naroda12

Druhi hod zapar na «Pieśni hoda Biełarusi» pieramahła niaviestka Łukašenki25

«U pamiežnikaŭ mahli ŭźniknuć da mianie pytańni». Jak biełarusy abychodnymi šlachami atrymlivajuć polski šenhien12

102-hadovaja žančyna ŭspomniła pra hady vajny, dy nie ŭličyła ideałohii. Jaje papraviŭ 74-hadovy kamunist15

Stała viadoma, jakija katehoryi ludziej pakinuli za kratami paśla apošniaj abłavy na salidarnych z palitviaźniami5

«Aproč tych dvanaccaci hadoŭ, kali jon piŭ». Udava Ryhora Baradulina apublikavała niazvykłyja ŭspaminy pra jaho8

Jak prapahandyst Ihar Tur staŭ lubimčykam Łukašenki i kolki zarabiŭ u 2020-m15

«Ja, kali zakryvaju pracoŭny noŭt u piatnicu ŭviečary». Najlepšyja tvity tydnia5

Mužčynu, jakoha zatrymali paśla viartańnia z Polščy, buduć sudzić za «zdradu dziaržavie»11

Učora ŚMI paviedamlali pra zatrymańnie byłoha kiraŭnika Bresta. Ale nasamreč jon na voli4

Na fakultetach BDU stvaryli kamisii, jakija ŭziali pad kantrol kadravyja pytańni

«Zavierbavać Klimoviča. Kab sačyć za im — zavierbavać Hrabinskaha. Kab sačyć za Hrabinskim — zavierbavać Sierhijeviča»: jak NKVD chacieŭ pastavić zachodniebiełaruskuju intelihiencyju na kaleni4

Lizu, što pamierła ŭčora ŭ Varšavie, pachavajuć u polskaj stalicy4

Historyja čatyroch žančyn, jakija pieražyli HUŁAH i paŭstańnie ŭ łahiery5

Samy aktyŭny danosčyk Bambiza na vybarach zaniaŭ apošniaje miesca z usiaho Minska — jamu namalavali 1,999%4

Usie naviny →
Usie naviny

«Zavierbavać Klimoviča. Kab sačyć za im — zavierbavać Hrabinskaha. Kab sačyć za Hrabinskim — zavierbavać Sierhijeviča»: jak NKVD chacieŭ pastavić zachodniebiełaruskuju intelihiencyju na kaleni4

Rasija zabaraniła paloty samalotaŭ A-50 kala Ukrainy — brytanskaja raźviedka3

Mitrapalit Vienijamin uznaharodziŭ carkoŭnym ordenam Ivana Kubrakova24

Pamior skulptar Ihar Hołubieŭ

Arhiencina addała Ukrainie viertaloty, jakija atrymała ad Rasii9

U Rasii vydalili spasyłki na trek Vasi Abłomava, pryśviečany Navalnamu6

U niadzielu nadvorje budzie jašče ništo sabie, a ŭ paniadziełak pachaładaje3

Łaŭroŭ pryhraziŭ Pašynianu: Zajavy Jerevana prymušajuć Rasiju zadumacca pra svaje praktyčnyja kroki7

Polski Kanhres žančyn źviarnuŭsia da palitykaŭ paśla śmierci zhvałtavanaj biełaruski13

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Breście zatrymlivali i eks-mera Rahačuka, i hubiernatara Šulejku

Hałoŭnaje

«Mnie paščaściła. A Lizie — nie». Paśla śmierci biełaruski ŭ Varšavie ŭ siecivie šyrycca chešteh #chopićhvałcić — voś što pišuć 

Franak Viačorka: Pratasievič złamany, jon pad kantrolem i nie moža vyjechać ź Biełarusi1

Dzie ciapier hieroi miemnaha videa BRSM pra vybary-durybary?10

«U nas svaje tradycyi vybaraŭ, jakija sprabavali vytručvać, dośvied z časoŭ Połackaha kniastva» — CVK3

Stała viadoma, jakija katehoryi ludziej pakinuli za kratami paśla apošniaj abłavy na salidarnych z palitviaźniami5

Jak prapahandyst Ihar Tur staŭ lubimčykam Łukašenki i kolki zarabiŭ u 2020-m15

«Ja, kali zakryvaju pracoŭny noŭt u piatnicu ŭviečary». Najlepšyja tvity tydnia5

Žyvaja lehienda Minska: što čuvać u žančyny, jakaja šmat hod śpiavaje pra Isusa?16

Mužčynu, jakoha zatrymali paśla viartańnia z Polščy, buduć sudzić za «zdradu dziaržavie»11

Na miažy ź Litvoj paśla zakryćcia dvuch pamiežnych pierachodaŭ sabralisia vialikija čerhi4

«Bolš za paŭtara mietra nichto nie atrymlivaŭ»1

Učora ŚMI paviedamlali pra zatrymańnie byłoha kiraŭnika Bresta. Ale nasamreč jon na voli4

Na fakultetach BDU stvaryli kamisii, jakija ŭziali pad kantrol kadravyja pytańni

Rabotnik Mazyrskaha NPZ zabiŭ siabie praz prablemy na pracy1

Arhanizatary vybaraŭ faktyčna pryznalisia ŭ falsifikacyjach u Minsku. Sačycie za rukami12

Ajcišnik z Kurska sprabuje zarabić na biełarusach, pradajučy im «miortvyja» vakansii4

Usie naviny →