oil products tanker tankier dla pieravozki nafty tankier dla pierievozki niefti

Tankier «Nimbus SPB» na fonie chmaračosa «Łachta-centr» — štab-kvatery rasijskaha hazavaha manapalista «Hazpram». Sankt-Pieciarburh, Rasija, 11 červienia 2023 h. Fota: AP Photo, File

Jak piša The Wall Street Journal, sankcyi, uviedzienyja dla taho, kab abmiežavać mahčymaści Maskvy finansavać vajennyja vydatki, usio bolš hublajuć svoj efiekt. Jak śćviardžajuć analityki, u kastryčniku padatkovyja pastupleńni ŭ rasijski biudžet ad nafty i hazu padvoilisia ŭ paraŭnańni ź vieraśniem.

Spačatku sankcyi pracavali ŭ asnoŭnym tak, jak čakałasia. Ale paźniej Maskva znajšła sposaby ich abychodu.

Uviadzieny ŭ śniežni minułaha hodu paroh koštu na rasijskuju naftu dazvalaje zachodnim kampanijam transpartavać, handlavać ci strachavać rasijskuju naftu, tolki kali jana pradajecca pa košcie 60 dołaraŭ za barel ci nižej. U inšym vypadku jany trapiać pad sankcyi ad ZŠA i ich sajuźnikaŭ.

Rasijskija naftavyja kampanii i ich handlovyja partniory adkazali na heta stvareńniem svajoj ułasnaj sudnachodnaj sietki, vykarystoŭvajučy dla pieravozki nafty fłatyliju tankieraŭ, pieravažna starych, dabitych, skuplenych dzie tolki možna było ich skupić.

Pavodle analitykaŭ Centra stratehičnych i mižnarodnych daśledavańniaŭ, vykarystańnie starych tankieraŭ dazvoliła abyści limit na košty nafty, častkova štučna zavyšajučy košt pieravozki i vykarystoŭvajučy niedziaržaŭnaje strachavańnie.

Zhodna z daśledavańniem Kijeŭskaj škoły ekanomiki, cieniavy fłot Rasii, jaki zajmajecca pieravozkaj nafty i naftapraduktaŭ z rasijskich partoŭ, ciapier, pa stanie na vierasień, składajecca sa 180 tankieraŭ. Najbolš nafty ŭ Rasii zakuplajuć Kitaj, Indyja i Turcyja (kraina i našym i vašym), jakija nie padparadkoŭvajucca zachodnim abmiežavańniam.

Pa acenkach niekatorych analitykaŭ, pamier sudnachodnaha fłotu, jaki znachodzicca ŭ rasparadžeńni Rasii, harantuje, što bolšaja častka jaje ekspartu nie padpadzie pad abmiežavańnie.

Ciapier bolš za pałovu ekspartu syroj nafty z Rasii ažyćciaŭlajecca ź niedziaržaŭnym strachavańniem, u toj čas jak u studzieni hety pakazčyk, na źviestkach analitykaŭ, składaŭ kala 35%.

Ahienctva Argus Media adznačaje, što ŭ apošnija miesiacy razryŭ ŭ canie pamiž asnoŭnym rasijskim ekspartnym hatunkam nafty, Urals, i etałonnaj markaj Brent istotna skaraciŭsia. U minułym miesiacy Urals tarhavaŭsia prykładna pa 74 dołary za barel suprać 88 dołaraŭ za marku Brent.

U vyniku skaračeńnia źnižki, pa jakoj Rasija vymušana pradaje svaju naftu ŭ adnosinach da suśvietnych cenaŭ, u biudžet Kramla znoŭ paciahli hrošy na vajennyja raschody.

Ekanamisty miarkujuć, što całkam mahčyma, što rasijski ŭrad dasiahnie metavaha pakazčyka deficytu ŭ 2% VUP. Uviesnu niekatoryja ekanamisty čakali, što jon budzie na ŭzroŭni 5—6%.

Pra toje, što ŭviedzienyja abmiežavańni stanoviacca ŭsio bolš nieefiektyŭnymi, a rost pastupleńniaŭ ad nafty dapamahajuć Maskvie finansavać vajnu i padtrymlivać svaju ekanomiku, adznačana i ŭ niadaŭniaj spravazdačy Suśvietnaha banku.

U toj ža čas ekśpierty śćviardžajuć, što niahledziačy na rost dachodaŭ biudžetu, nabyćcio tankieraŭ značna ŭskładniaje Kramlu zakupku tankaŭ. Rasija vymušana nakiroŭvać hrošy nie na vajnu, a na vybudovu infrastruktury dla abychodu sankcyj.

Jak paviedamili vydańniu krynicy, u suviazi z tym, što ciapier bolšaja častka rasijskaha naftavaha handlu adbyvajecca za miežami ich jurysdykcyj, ZŠA i ich sajuźniki abmiarkoŭvajuć sposaby zrabić bolš darahimi dla Rasii pašyreńnie i ekspłuatacyju fłatylii karabloŭ, jakija jana vykarystoŭvaje dla abychodu sankcyj.

Adnym sa sposabaŭ pavyšeńnia efiektyŭnaści sankcyj zjaŭlajecca ŭzmacnieńnie pravaprymianieńnia za parušeńni cenavoha abmiežavańnia i ŭzmacnieńnia mier, nakiravanych na pieraduchileńnie štučnaha zavyšeńnia koštaŭ marskich pieravozak.

«Efiektyŭnaść cenavoha abmiežavańnia źniziłasia, ale heta nie značyć, što jaho niemahčyma aphrejdzić», — zajaviła vydańniu navukovy supracoŭnik Mižnarodnaha instytuta stratehičnych daśledavańniaŭ Maryja Šahina.

Ekanamičnaja madel, zbudavanaja režymam Alaksandra Łukašenki, adzinaja ŭ svaim rodzie. Jana hruntujecca na atrymańni ad Rasii nafty i hazu pa nizkich cenach uzamien na rusifikacyju Biełarusi i vajskova-palityčnuju padtrymku Rasii. U 2022 hodzie hety naftahazavy hrant skłaŭ rekordnyja 15 miljardaŭ dalaraŭ.

Zdolnaść Rasii abychodzić sankcyi aznačaje, što ŭ Maskvy zastaniecca dastatkova srodkaŭ, kab utrymlivać u Biełarusi prarasijskuju dyktaturu.

Čytajcie jašče:

Jeŭrasajuz zaćvierdziŭ novy pakiet sankcyj suprać Rasii

Rasija ŭchilajecca ad sankcyj usio chitrejšymi sposabami

Rasija handluje naftaj u hihanckich maštabach, niahledziačy na sankcyi

Клас
12
Панылы сорам
5
Ха-ха
6
Ого
2
Сумна
18
Абуральна
112

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?