Vyjava: Leica

Vyjava: Leica

U naš čas dypfejkaŭ, dezynfarmacyi i imklivaha raźvićcia hienieratyŭnych madelaŭ ŠI dachodzić da taho, što my navat nie možam daviarać svaim ułasnym vačam i musim zaŭsiody pierapraviarać atrymanuju infarmacyju. Suśvietna viadomaja kampanija Leica, jakaja šmat hadoŭ śpiecyjalizujecca na kamierach, aficyjna anansavała novuju kamieru M11-P. Heta pieršaja kamiera ad Leica, jakaja ŭklučaje sistemu biaśpiečnych mietadanych Content Credentials.

Content Credentials (ci ŭlikovyja danyja kantentu) — heta vid mietadanych, abaronienych ad padrobki. Jany dazvalajuć stvaralnikam dadavać dadatkovuju infarmacyju pra siabie i svoj tvorčy praces niepasredna ŭ svoj kantent, naprykład, pry eksparcie abo spampoŭvańni. Mietadanyja — heta taki vid danych, jakija dajuć infarmacyju ab inšych danych, ale nie źmiest samich hetych danych (to-bok nie raskryvajuć samoj vyjavy, kali razmova idzie pra fota). Mietadanyja zabiaśpiečvajuć kantekst z dapamohaj takich detalaŭ, jak, naprykład, krynica, typ, uładalnik i adnosiny da inšych naboraŭ danych.

Vyjava: Leica

Vyjava: Leica

Content Credentials źjaŭlajucca vynikam namahańniaŭ Content Authenticity Initiative (CAI) i Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA). CAI — hrupa stvaralnikaŭ, technołahaŭ, žurnalistaŭ i aktyvistaŭ, abjadnanych baraćboj za aŭtentyčnaść kantentu i suprać ličbavaj dezynfarmacyi. C2PA — farmalnaja kaalicyja, pryśviečanaja vyklučna raspracoŭcy techničnych standartaŭ i śpiecyfikacyj u jakaści asnovy dla ŭniviersalnaha pachodžańnia kantentu. Hetyja dźvie ŭzajemaźviazanyja aktyvisckija hrupy stvaryli sistemu Content Credentials u adkaz na rost złoŭžyvańniaŭ i niapravilnaha vykarystańnia hienieratyŭnych sistem štučnaha intelektu pry stvareńni i raspaŭsiudžvańni dezynfarmacyi ŭ internecie.

Pradstaŭnik CAI zajaviŭ, što zapusk Leica M11-P paspryjaje dasiahnieńniu mety CAI pa pašyreńni mahčymaściaŭ fatohrafaŭ va ŭsim śviecie dałučać ulikovyja danyja źmieściva da svaich fatahrafij padčas zdymki, «stvarajučy łancuh aŭtentyčnaści ad kamiery da vobłaka i dazvalajučy fatohrafam zachoŭvać peŭny kantrol nad svaim mastactvam, historyjaj i kantekstam».

Content Credentials pracuje, fiksujučy peŭnyja mietadanyja pra fatahrafiju: kamieru, vykarystanuju dla zdymki, a taksama miescaznachodžańnie, čas i inšyja detali. Usie hetyja važnyja detali fiksujucca ŭ biaśpiečnym «manifieście», jaki złučany z samoj vyjavaj z dapamohaj kryptahrafičnaha kluča. Hetyja ŭlikovyja danyja možna lohka pravieryć u internecie abo ŭ mabilnaj prahramie Leica FOTOS. Kožny raz, kali chtości paśla redahuje hetuju fatahrafiju, źmieny zapisvajucca ŭ abnoŭleny «manifiest», paŭtorna złučajucca z vyjavaj i abnaŭlajucca ŭ bazie danych Content Credentials kožny raz, kali fota publikujecca ŭ sacyjalnych sietkach. 

Karystalniki, jakija znachodziać hetyja vyjavy ŭ internecie, mohuć nacisnuć na značok CR u kucie, kab ubačyć usiu historyju źmienaŭ «manifiestu», i prasačyć uvieś łancužok nazad da pieršapačatkovaha fatohrafa. CAI apisvaje Content Credentials jak «charčovuju etykietku» dla fatahrafij.

Sama kamiera M11-P — heta mienavita toje, čaho možna było čakać ad kampanii, jakaja zajmaje pieradavyja pazicyi na rynku fotakamier ažno ź siaredziny minułaha stahodździa. Engaget paviedamlaje, što navinka idzie z datčykam BSI CMOS na 60 MP na pracesary Maestro-III z 256 HB unutranaj pamiaci. M11-P užo źjaviłasia ŭ prodažy; ale kupić kamieru koštam u 9480 dalaraŭ zmohuć dazvolić sabie, napeŭna, nie ŭsie fotažurnalisty.

Čytajcie taksama:

Google-pošuk uvodzić u padman i škodzić demakratyi. Tłumačym, jak nie dać siabie padmanuć

Midjourney zakryvaje biaspłatnyja probnyja viersii svajho hienieratara malunkaŭ štučnym intelektam z-za «nadzvyčajnaha» złoŭžyvańnia

YouTube nieŭzabavie moža dazvolić muzykam pazyčać svaje stvoranyja štučnym intelektam hałasy

Клас
8
Панылы сорам
1
Ха-ха
1
Ого
3
Сумна
0
Абуральна
1