russian billionaires rasijskija milijardery rośsijskije milliardiery

Rasijskija miljardery Ališer Usmanaŭ (sprava) i Hienadź Cimčanka (źleva) pierad štohadovaj sustrečaj Uładzimira Pucina ź viadučymi biznesmienami ŭ Vialikim Kramloŭskim pałacy ŭ Maskvie, 25 śniežnia 2019 hoda. Fota: Mikhail Svetlov / Getty Images

Najbujniejšy šviejcarski bank UBS pravodzić štohadovaje daśledavańnie ab raźmierkavańni bahaćcia pa śviecie. Čatyrnaccataje vydańnie «Hłabalnaja spravazdača ab dabrabycie» achoplivaje acenki bahaćcia 5,4 miljarda darosłych va ŭsim śviecie i va ŭsim śpiektry bahaćcia.

Bahatyja pabiadnieli, a biednyja pabahacieli

U spravazdačy adznačana, što hłabalnaje bahaćcie ŭ 2022 hodzie ŭpieršyniu paśla suśvietnaha finansavaha kryzisu 2008 hoda źmienšyłasia.

Fiskalnaja i hrašova-kredytnaja palityka, raspačataja ŭ adkaz na pandemiju COVID-19, u spałučeńni z vajnoj pamiž Rasijaj i Ukrainaj dy inšymi faktarami pryviała da rostu hłabalnaj inflacyi. Jana paŭpłyvała jak na suśvietny vałavy ŭnutrany pradukt (VUP), tak i na hłabalnaje bahaćcie.

Faktyčna, u 2022 hodzie inflacyja 6,0% źniziła rost dabrabytu, pieratvaryŭšy naminalny pryrost dabrabytu na 3,4% u realnuju stratu bahaćcia na 2,6%.

Na rehijanalnym uzroŭni za 2022 hod najbolš pabiadnieli Paŭnočnaja Amieryka i Jeŭropa. U toj čas jak Łacinskaja Amieryka stała vyklučeńniem: tam ludzi pabahacieli.

Śpis strat u razrezie krain u 2022 hodzie ŭznačalili ZŠA. Za imi iduć Japonija, Kitaj, Kanada i Aŭstralija. Najbolšy rost dabrabytu na inšym kancy byŭ zafiksavany ŭ Rasii, Mieksicy, Indyi i Brazilii.

Niahledziačy na niehatyŭnyja tendencyi, u 2022 hodzie 1,1% darosłaha nasielnictva płaniety (59,4 młn čałaviek) byli dalaravymi miljanierami. 12% nasielnictva (642 młn čałaviek) mieli kapitał ad 100 tysiač da 1 młn dalaraŭ. 34,4% nasielnictva (1,844 młrd čałaviek) — ad 10 tys. da 100 tys. dalaraŭ. Najbolšaja častka nasielnictva — 52,5% maje majomaści i hrošaj mienš jak na 10 tys. dalaraŭ.

Pa prahnozie UBS, u najbližejšyja 5 hadoŭ ahulnaje suśvietnaje bahaćcie vyraście na 38%, kolkaść dalaravych miljanieraŭ dasiahnie 86 młn čałaviek, a kolkaść ultrazamožnych ludziej z aktyvami ad 50 miljonaŭ dalaraŭ składzie 372 tysiačy čałaviek.

Dva pakazčyki

U spravazdačy prezientavanyja pakazčyki siaredniaha dachodu na dušu nasielnictva i miedyjannaha dachodu. U ich raźliku jość vialikaja roźnica. Miedyjanny pakazčyk raźličvajecca jak siaredniaje značeńnie biez uliku najbahaciejšych i samych biednych. Siaredniaje aryfmietyčnaje ŭličvaje ŭsich.

Mnohija ekśpierty ličać, što pakazčyk miedyjannaha bahaćcia daje najbolš dakładnuju karcinu, bo vyznačaje siaredni punkt naboru danych, pry jakoj pałova danych lažyć vyšej za hety lik, a pałova — nižej. Takim čynam, jon mienš schilny da ŭpłyvu ekstremalnych značeńniaŭ i dobra adlustroŭvaje «siaredni ŭzrovień».

Ź inšaha boku, siaredniearyfmietyčny pakazčyk daje sapraŭdnaje siaredniaje značeńnie, choć jano moža skažacca ekstremumami, takimi, jak vielmi vysokija pakazčyki bahaćcia miljarderaŭ.

Pry hetym pad bahaćciem u daśledavańni razumiejecca finansavy kapitał i nieruchomaść biez uliku kredytaŭ.

Top-10 krain pa siarednim bahaćci na darosłaha

Sriednij urovień błahosostojanija vzrosłoho čiełovieka v 2022 hodu. Top-10 stran Siaredniaje bahaćcie na darosłaha ŭ 2022 h. Top-10 krain Average wealth per adult in 2022. Top 10. Coutries

Top-10 krain pa siarednim pakazčyku bahaćcia na darosłaha. Fota: www.visualcapitalist.com

Adpaviedna spravazdačy UBS Global Wealth Report, u 2022 hodzie hłabalnaje siaredniaje bahaćcie na darosłaha składała 84 718 dalaraŭ.

Pa hetym pakazčyku pieršaje miesca zajmaje Šviejcaryja z 685 226 dalarami na čałavieka. U hetaj krainie bolš za 15% nasielnictva — miljaniery, heta treci pa vyšyni pakazčyk u śviecie.

Jak i Šviejcaryja, piać ź dziesiaci krain z samym vysokim siarednim bahaćciem znachodziacca ŭ Zachodniaj Jeŭropie, u tym liku Danija, Narviehija, Niderłandy i Bielhija.

ZŠA zajmajuć druhoje miesca ź siarednim bahaćciem na darosłaha ŭ pamiery 551 347 dalaraŭ. U cełym jany zjaŭlajucca radzimaj 38% miljanieraŭ, apiaredžvajučy druhuju pa vieličyni krainu — Kitaj — bolš čym u try razy.

Na siomym miescy raźmieščany Sinhapur, jaki maje samaje vysokaje siaredniaje bahaćcie na darosłaha ŭ Azii.

Ale kali hladzieć na pakazčyki miedyjannaha bahaćcia, to lidary mianiajucca.

Top-10 krain pa miedyjannym bahaćci na darosłaha

Top-10 stran po sriedniemu bohatstvu na dušu nasielenija Top-10 krain pa miedyjanamu bahaćciu na dušu nasielnictva Median wealth per adult Top 10 Coutries

Top-10 krain pa miedyjannym bahaćci na darosłaha. Fota: www.visualcapitalist.com

Tut na pieršym miescy apynajecca Bielhija. U spravazdačy adznačana, što vysoki ŭzrovień vałodańnia žyllom i zavyšanyja ceny na nieruchomaść pryviali da taho, što bahaćcie chatnich haspadarak u hetaj krainie vyrasła bolš, čym u inšych jeŭrapiejskich krainach.

ZŠA ź miedyjannym bahaćciem na darosłaha 107 739 dalaraŭ zajmajuć tolki 12-je miesca.

Jak adznačana ŭ spravazdačy, u cełym miedyjannaje bahaćcie rasło chutčej za ŭsio ŭ Kitai, tam jano z 2000 hoda vyrasła ŭ 8 razoŭ i dasiahnuła 27 273 dalaraŭ.

U ZŠA razryŭ pamiž bahatymi i biednymi samy vysoki

Niaroŭnaść dachodaŭ u ZŠA — samaja vysokaja. U hetaj krainie razryŭ pamiž siarednim i miedyjannym bahaćciem składaje 5,11 razoŭ.

Za ZŠA samy vialiki razryŭ pakazali Paŭdniovaja Afryka (4,65), Rasija (4,6) i Indyja (4,39). Što da Šviejcaryi, to ŭ jaje hety pakazčyk składaje 4,09.

Miedyjannaje bahaćcie žycharoŭ Rasii na kaniec 2022 hoda składaje 8 595 dalaraŭ, što amal adpaviadaje suśvietnamu miedyjannamu pakazčyku 8654 dalary. To-bok Rasija — kraina siaredniaj zamožnaści.

Dla paraŭnańnia: miedyjannaje bahaćcie žychara Paŭdniovaj Afryki składaje 5141 dalar, žychara Indyi — 3755 dalaraŭ. 

Pry hetym siaredniaje aryfmietyčnaje bahaćcie žychara Rasii składaje 39 514 dalaraŭ, Paŭdniovaj Afryki — 23 956, Indyi — 16 500.

Pa danych UBS Global Wealth Report, u Rasii kala 400 tysiač čałaviek majuć kapitał ad 1 młn dalaraŭ, ź ich kala 50 tysiač čałaviek — ad 5 młn dalaraŭ. Pa prahnozie UBS, u 2027 hodzie ŭ Rasii budzie ŭžo 570 tysiač dalaravych miljanieraŭ.

Dzie roźnica pamiž bahatymi i biednymi samaja niaznačnaja?

Na inšym kancy śpiektra znachodziłasia Bielhija, dzie miedyjannaje bahaćcie na darosłaha było bližejšaje za ŭsio da siarednich uzroŭniaŭ bahaćcia. U hetaj krainie miedyjannaje bahaćcie na čałavieka składała 249 937 dalaraŭ, a siaredniaje — 352 814 dalaraŭ. Indeks niaroŭnaści skłaŭ 1,41.

Inšyja krainy ź nievialikimi razryvami pamiž miedyjannym i siarednim bahaćciem na čałavieka — heta Hrecyja, Vialikabrytanija i Aŭstralija.

Źviestak pra Biełaruś u rejtynhu niama. 

Čytajcie jašče:

Biełaruś uvajšła ŭ top-5 jeŭrapiejskich krain z samymi nizkimi cenami na kuracinu

U Jeŭropie skłali rejtynh krain, jakija najlepš pasujuć dla dystancyjnaj pracy

U trojku najmienš stresavych aeraportaŭ śvietu ŭvajšoŭ adzin dobra znajomy biełarusam

AAN apublikavała novy rejtynh ščaścia krain

Клас
9
Панылы сорам
0
Ха-ха
3
Ого
6
Сумна
3
Абуральна
4

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?