Kanhres daśledčykaŭ Biełarusi Congress of Belarusian Researchers Konhriess isśledovatielej Biełarusi

Padčas uručeńnia premij 

Druhi dzień pracy Kanhresa byŭ bahaty na navukovyja dyskusii. Pobač z dastatkova tradycyjnymi prablemami, jakija nie raz rabilisia temami abmierkavańnia na navukovych mierapryjemstvach, takimi jak sučasnyja kancepcyi nacyjanalnaj adukacyi, parłamientaryzm u VKŁ, pytańni zachavańnia tradycyjnaj kultury i historyka-kulturnaj spadčyny Biełarusi, miesca biełaruskaj litaratury ŭ śviecie, byli abmierkavanyja pytańni, vyklikanyja sučasnym paradkam dnia: dyskamfort hramadskaj dumki ŭ Biełarusi, uzajemadziejańnie dyjaspary i mietrapolii, usprymańnie Biełarusi zachodnimi susiedziami, biełaruskaje mastactva turbulentnaha času, vajna i transfarmacyja miedyjaijerarchij, jak naładzić biełaruska-ukrainski dyjałoh dla ŭzajemaparazumieńnia.

Temaj inšaha kruhłaha stała było pytańnie ab tym, «što treba źmianić u pradukavańni viedaŭ ab Biełarusi ŭ mižnarodnaj akademii?» Jaho ŭdzielnikami stali ŭ bolšaści svajoj vychadcy ź Biełarusi, jakija ŭžo dastatkova praciahły čas žyvuć za miažoj i zajmajucca tam navukaj.

Ale najbolšuju cikaŭnaść vyklikaŭ kruhły stoł «Historyki Biełarusi i aktualnyja vykliki». Jaho arhanizataram vystupiła Niamieckaje tavarystva pa daśledavańni Uschodniaj Jeŭropy, prajekt Forum histaryčnych daśledavańniaŭ Biełarusi ŭ kaapieracyi z akno/ science at risk. Bolš za try dziasiatki ŭdzielnikaŭ abmiarkoŭvali situacyju, u jakoj znachodziacca daśledčyki ŭnutry krainy i ŭ vymušanaj emihracyi, jakija formy padtrymki i kaapieracyi isnujuć, i što rabić samim navukoŭcam.

Akramia hetaha byli prezientavanyja vyniki daśledavańnia «Mihracyja ź Biełarusi ŭ krainy ES (Estonija, Hiermanija, Łatvija, Litva, Polšča, Bielhija, Čechija): da i paśla 2020 hoda».

Na vialiki žal, usie mierapryjemstvy adbyvalisia paralelna z prezientacyjami vydańniaŭ. Siarod jakich — «Respublika Biełaruś (1990—1996): ad parłamienckaj respubliki da aŭtarytarnaha režymu» (Krakaŭ, 2022), pierakład sa staražytnahabrejskaj movy Pieśni Pieśniaŭ (Praha, 2022), pieršy tom «Historyi roźničnaha handlu ŭ Biełarusi» (Praha, 2023), almanach «CTRL+S. Spadčyna jak vyprabavańnie».(EHU) i čarhovaje vydańnie «Biełaruskaha štohodnika» (Vilnia, 2023). Jak možna zaŭvažyć, usie vydańni pabačyli śviet za miežami Biełarusi.

Łaŭreaty Premii Kanhresa

Historyja (manahrafii)

Taćciana Astroŭskaja. Kultura i supraciŭ. Intelihiencyja, inšadumstva i samvydat u savieckaj Biełarusi (1968-1988). Biełastok: Viasna, 2022.

Historyja (artykuły)

Andrej Čarniakievič. «Być kanfidentam»: štodzionnaje žyćcie infarmatara polskaj słužby biaśpieki ŭ paŭnočna-ŭschodnich vajavodstvach II Rečy Paspalitaj (1921—1939) // Homo Historicus. 2022, № 8, s. 178-199.

Humanitarnyja navuki (artykuły)

Alesia Sierada. ‘Died from Debeeration': The Case of the First Belarusian Political Game // Studies in Eastern European Cinema, 2022, 14(1), 8—24.

U naminacyi humanitarnyja navuki (manahrafii) u hetym hodzie konkurs nie pravodziŭsia.

Sacyjalna-palityčnyja navuki (artykuły)

Piotr Rudkoŭski. Is There a Demand for Autocracy in Belarusian Society? // Journal of Belarusian Studies, 2022, 12(1-2), 35-62.

Zaŭtra Kanhres zavieršyć svaju pracu.

Čytajcie jašče:

Nazvanyja pieramožcy premii Mižnarodnaha Kanhresu daśledčykaŭ — 2019

Litaraturnaja premija «Debiut» imia Maksima Bahdanoviča raspačynaje novy siezon

Raspačaŭsia čarhovy pryjom zajavak na premiju Hiedrojcia

Клас
12
Панылы сорам
3
Ха-ха
2
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
1