Jak vynikaje ź lista, top-mieniedžmient Evolution Gaming pryniaŭ rašeńnie zakryć ofis, praanalizavaŭšy ŭmovy pracy ŭ Minsku.

«U ciapierašniaj palityčnaj i sacyjalnaj niavyznačanaści ŭ Biełarusi my, na žal, nie harantujem, što zmožam vystupać u jakaści dobraha pracadaŭcy dla našych supracoŭnikaŭ», — havorycca ŭ liście.

Pa słovach CEO, rašeńnie zakryć ofis «było niaprostaje».

«Dva hady tamu my adkryli minski chab z namieram zrabić jaho adnym z najbujniejšych inžyniernych chabaŭ u Jeŭropie. I dahetul spadziavalisia, što nie daviadziecca mianiać našych ambicyjnych płanaŭ».

Da kanca hetaha hoda minskaja kamanda maje skončyć usie prajekty, jakija znachodziacca ŭ zaviaršalnaj stadyi. Astatnija prajekty płanujecca pieradać inžyniernym kamandam u inšych łakacyjach.

Zakryćcio minskaha ofisa zakranie kala 80 śpiecyjalistaŭ. Pavodle infarmacyi dev.by, im prapanavali rełakiejt u polski ofis kampanii, kudy za minuły i hety hod užo pierajechała šmat śpiecyjalistaŭ ź Biełarusi. U pryvatnaści, u linkiedzinie žurnalisty znajšli profili 170+ rabotnikaŭ Evolution Gaming, jakija paznačyli Polšču ŭ jakaści aktualnaj łakacyi. Na sajcie kampanii raźmieščana kala 20 vakansij dla pracy ŭ Varšavie (i nivodnaj — dla pracy ŭ Biełarusi).

Što praŭda, rełakavacca supracoŭniki mohuć tolki za svoj košt. «Finansavuju padtrymku pry pierajeździe skasavali kala paŭhoda tamu. Kampanija tolki dapamoža z afarmleńniem dakumientaŭ. Zarobak dajuć vyšejšy, čym u Biełarusi, ale pa vialikim rachunku hetaja roźnica pakryvaje padatki», — raspavioŭ adzin z supracoŭnikaŭ.

Minski ofis raspracoŭki Evolution Gaming adkryŭsia ŭ 2019 hodzie. U tym ža hodzie biełaruskaja jurydyčnaja asoba «Evalušn Prodakts Deviełapmient» stała rezidentam PVT (i praciahvaje zastavacca). U studzieni 2020 hoda Head of Engineering Operations kampanii raspaviała, čamu kazino-hihant abraŭ Biełaruś i jakija płany ŭ minskaha ofisa.

Uviesnu hetaha hoda źjavilisia pieradumovy da adychodu Evolution Gaming ź Biełarusi. Kampanija abviaściła ab maštabnaj rearhanizacyi pracy. U vyniku ŭ hrupie kampanij u inžyniernych departamientach była likvidavanaja pasada Process Master. Takuju pazicyju zajmała kala 20 supracoŭnikaŭ, častka ź ich pracavała ŭ Biełarusi. Adnačasova pačaŭ płaŭna rasfarmiroŭvacca minski ofis. Častka supracoŭnikaŭ rełakavałasia, častka była zvolnienaja. Pad skaračeńnie, u pryvatnaści, trapiła kala 20-25 čałaviek z kamandaŭ QA.

Pa słovach krynicy, «kiraŭnictva patłumačyła heta tym, što kamanda maje być u adnoj łakacyi. Hetaj łakacyjaj vybrali Ryhu / Varšavu. Nam paviedamili, što tearetyčna my možam svaimi siłami pierajechać u Polšču i prajści sumoŭje ŭ inšuju kamandu, ale dla hetaha maje być adkrytaja pazicyja. I naohuł palityka źmianiłasia (u pačatku vajny prapanoŭvali rełakiejt usim), i jany imknucca zakryvać vakansii miascovymi śpiecyjalistami».

«Evalušn Prodakts Deviełapmient» pakul jašče dziejnaja jurydyčnaja asoba, ale na sajcie Evolution Gaming u pieraliku łakacyj žurnalisty nie znajšli Biełarusi.

Evolution Gaming zasnavanaja ŭ 2006 hodzie ŭ Šviecyi. Asnoŭnaja śpiecyjalizacyja — raspracoŭka hulniaŭ dla hemblinhu, u tym liku z udziełam žyvych dyleraŭ (anłajn-hulcy mohuć dałučycca da tych, chto ŭ hety momant hulaje ŭ zvyčajnym kazino).

U kampanii jość pradstaŭnictvy ŭ 10+ krainach. U 2019 hodzie kampanija adkryła ofis raspracoŭki ŭ Minsku. U Biełarusi pracavała bolš za 170 śpiecyjalistaŭ, va ŭsich łakacyjach — bolš za 15 tysiač. Akcyi Evolution Gaming kacirujucca na fondavaj biržy Nasdaq.

Pa vynikach 2022 hoda apieracyjnyja dachody Evolution vyraśli na 36% da 1,5 miljarda jeŭra, prybytak — amal na 39% da 908,3 miljona jeŭra. Kampanija za minuły hod vypuściła 88 novych praduktaŭ, sioleta płanujecca vypuścić bolš za 100 hulniaŭ.

Kantekst

Za 2022—2023 hady niekalki dziasiatkaŭ roznych IT-kampanij zakryli / pradali svoj biznes u Biełarusi i pakinuli krainu. Siarod ich šmat viadomych, u pryvatnaści:

  • kampanii ź biełaruskimi karaniami — Flo, Wargaming, Gurtam, Wannaby, OneSoil, Vochi (pradali biznes jašče ŭ 2021. — dev.by), Verv;

  • zamiežnyja — WorkFusion, Appodeal, Softeq Development, Arteza, EIS Group, Playrix, SK hynix, Kaseya.

Bolšaść ź ich prapanavała supracoŭnikam opcyju rełakiejtu i ŭziała na siabie častku vydatkaŭ. (Tolki 14% udzielnikaŭ resiorču ŭ lipieni 2022 — 5000 ankiet — adznačyli, što ŭ ich kampanijach niama rełakiejtu.)

Bolšaść IT-kampanij z top-50 pakul zachavali biznes u Biełarusi, ale kolkaść supracoŭnikaŭ, jakija pracujuć u ofisach u Biełarusi, za apošnija paŭtara hoda skaraciłasia, pavodle acenak dev.by, u 1,5-2 razy. Naprykład, najbujniejšaja IT-kampanija Biełarusi EPAM «straciła» prykładna pałovu štatu. Amal na stolki ž skaraciłasia biełaruskaja kamanda iTechArt. Minski ofis Exadel skaraciŭsia amal u 5 razoŭ.

Pavodle źviestak aficyjnaj statystyki i raźlikaŭ dev.by, ad studzienia 2022 hoda IT-siektar straciŭ kala 22 tysiač śpiecyjalistaŭ. 

Клас
4
Панылы сорам
0
Ха-ха
2
Ого
0
Сумна
6
Абуральна
2