Zdymak ilustracyjny. Fota: Oleksii Hrecheniuk / vecteezy.com

Zdymak ilustracyjny. Fota: Oleksii Hrecheniuk / vecteezy.com

Pałovu majho zarobku adkładajem, muž płacić za abaviazkovyja vydatki

U nas svaja kvatera, tamu vialikich vydatkaŭ u nas niama. Z asnoŭnaha: muž z zarobku apłačvaje kamunałku, telefony, internet i inšyja abaviazkovyja vydatki. Zarobki ŭ nas u rozny čas: u pačatku miesiaca ja ź im dzialusia, u druhoj pałovie miesiaca — jon sa mnoj.

Ja sa svajho adkładaju kala 1000 dalaraŭ. Hetyja hrošy iduć na padarožžy, bujnyja vydatki i fors-mažornyja situacyi. U zahašniku zaŭsiody pavinna zastavacca choć by 5000 dalaraŭ, prosta dla spakoju.

Jašče ŭ mianie jość druhaja valutnaja karta — ź liškam u rajonie 300 dalaraŭ. Pierakidajem adzin da adnaho na kartu pry nieabchodnaści. U nas da telefona pryviazanyja i karty adzin adnaho. Možna apłacić pradukty ź luboj, dzie hrošaj bolš zastajecca.

Nie robim spravazdaču adzin pierad adnym. Łajalna stavimsia da vydatkaŭ u styli «chaču kupić hetuju jerundu, ale heta litaralna jerunda, jana mianie prosta paraduje».

Tablicy ŭliku vydatkaŭ my nie viadziem. Dapamahaje ŭnutranaja tuła ŭ bankinhu (možna pahladzieć, kolki patraciŭ u miesiac i pa jakich katehoryjach).

Psichałahičny (dys)kamfort

My razam užo 5 hadoŭ. Pieršapačatkova moj muž zarablaŭ bolš. Ja ž padzarablała nizkakvalifikavanaj pracaj i šukała siabie. Na toj momant zarablała 600 rubloŭ u miesiac, jon — prykładna 1100.

Kali ja vyznačyłasia z kirunkam raźvićcia i šmat vučyłasia, jon uziaŭ na siabie bolšuju častku vydatkaŭ. Ja dapamahaju mamie, chadžu da kaśmietołaha i zajmajusia sportam z asabistym trenieram. Muž da asabistaha treniera, naprykład, ni za što nie pojdzie: u jaho niejkija psichałahičnyja šali ŭ styli «ja na takoje pakul nie zarablaju».

Nie kuplajem taho, u čym nie majem patreby: adzieńnia mała, na dekaratyŭnuju kaśmietyku nie vydatkoŭvaju, mašynu pastajanna nie haniajem. Nie kurym, praktyčna nie vypivajem, pastajanna pa restaranach nie chodzim.

Padarožžy ŭ nas taksama davoli biudžetnyja, biez «usio ŭklučana» i darahich hatelaŭ. My nie sknary, prosta nam hetaha dastatkova dla kamfortnaha žyćcia.

Dzialeńnie na «tvajo / majo» — historyja ŭvohule nie pra nas. Mnie nie škada, što na hety momant hrošaj z majho zarobku my tracim bolš, čym ź jaho. Plus muž vielmi kłapatlivy, i pačućcio spraviadlivaści ŭ jaho raźvitaje nie mienš, a to i bolš, čym u mianie.

My z humaram hladzim na biahučy stan rečaŭ. Uspaminajem internetnyja śmiešački ŭ styli: «Jak tak atrymlivajecca što tvaja žonka zabiaśpiečvaje siamju, i ciabie heta zadavalniaje? Ty ž mužčyna, zdabyŭca! — Nu voś ja i zdabyŭ takuju vydatnuju žančynu i žyvu ščaśliva».

Muž ciapier šmat vučycca i imkniecca dla taho, kab źmianić śfieru dziejnaści (tak-tak, jašče adzin, chto choča ŭvajści ŭ IT). Ja pierakananaja, što ź jaho mazhami i čałaviečymi jakaściami jon daloka pojdzie.

Vydatnaje parazumieńnie ŭ siamji

My adrazu ŭdała adzin adnamu padyšli. Pa zvykłym uzroŭni žyćcia, pačućciu humaru i navat u bytavym płanie: u nas prykładna adnolkavaje ŭjaŭleńnie pra bardak i paradak.

My zaŭsiody razmaŭlajem adzin z adnym pra ŭsio na śviecie. Što adčuvajem, što nas turbuje ci raduje. Tamu my nie robim vysnovy adzin za adnaho, kanfliktaŭ u nas taksama niama.

Apiaredžvajučy ździŭleńnie: ja ci jon možam pakryŭdzicca na vykazvańnie ci niepryjemnuju situacyju. Ale my adrazu adzin adnamu ŭsio vykładajem i prykidvajem varyjanty ŭ styli «zrazumieŭ, bolš tak rabić nie budu» abo «nie razumieju, rastłumač padrabiaźniej, čamu nie spadabałasia. Davaj prydumajem, jak z hetaha vyjści».

Pobyt

Bytavyja spravy dzielim jak pryjdziecca, zychodziačy z taho, chto da čaho bolš schilny i nakolki ŭ nas zastajecca sił. Naprykład, śniadanak bolš na mužu — jon lahčej ŭstaje, a ja pa ranicach razmaźnia i addaju pieravahu pakačacca stolki, kolki heta naohuł mahčyma. Zatoje viačera čaściej na mnie. Kali pałavinka škandybaje z pracy i nakiroŭvajecca adrazu ŭ duš, u maich intaresach chucieńka prydumać, čym my zmožam pažyvicca. Trochi palehčyć jaho pieryjad asimilacyi da chatniaha spakoju.

Myćcio, prybirańnie, pachod pa kramach i inšaje — situatyŭna. Ja pracuju z domu i nie traču čas na pierajezdy. Mnie praściej zapuścić prałku ci prapyłasosić u jakaści raźminki. Ale časam ja lanujusia abo mocna vymotvajuć na pracy. Nijakija siły niabiesnyja nie prymusiać mianie jašče i stajać la plity ci niešta rabić pa domu.

Kali my abodva mocna stamilisia, tady na dapamohu prychodziać dastaŭka, šaŭrma pa darozie dadomu, klininh, i tady chaj uvieś śviet pačakaje, u tym liku pył pa kutach, poŭny košyk niaśviežaj bializny i niekalki talerak u myjcy.

My abmiarkoŭvali źjaŭleńnie dziaciej i syšlisia, što budziem dzialić vychavańnie, jak i pobyt. Ja nie hatovaja ciahnuć usio sama. Mianie zapeŭnili ŭ poŭnaj padtrymcy i sumiesnym dekrecie z baćkoŭskimi kanikułami.

Da momantu papaŭnieńnia ŭ siamji ŭ nas budzie maksimalna nabitaja skarbonka. Najmańnie niańki ci načleh u cišyni hatela nie buduć finansavymi stresami. Spadziajusia, što da taho momantu muž taksama zmoža pracavać addalena i padchapić chatnija spravy ŭ luby momant.

Rełakacyja

My dumali pra heta, ale na hety momant vyrašyli pačakać. Dla hetaha ŭ nas jość niekalki niuansaŭ:

  • Pierajezd i źniaćcie žylla — vielizarny artykuł vydatkaŭ. Maja kampanija indeksuje mnie zarobak, adnak zarobak muža prasiadzie. Nie chočam pierajazdžać u krainu z uzroŭniem žyćcia prykładna jak u Biełarusi. Tamu Hruzija i Čarnahoryja ŭžo nie padychodziać. Dla astatnich ža našyja dachody pakul niedastatkovyja.

  • Niama jarkich čyrvonych ściahoŭ, ź jakimi było b nievynosna žyć. Niahledziačy na situacyju ŭ rehijonie. Kali rodny ŭzrovień tryvožnaści nia zaškalvaje, plusy ŭsio ž taki pieravažvajuć minusy.

Kali nas nakryvaje, my prosta prahavorvajem usłych asnoŭnaje, što robić nas ščaślivymi. I mnohija z hetych punktaŭ usio ž taki źviazanyja ź Biełaruśsiu.

Ja viedaju: moj muž razumny i pracavity. Jon chutka dahonić i pierahonić mianie pa ŭzroŭni dachodu.

Čytajcie taksama:

«Schadziŭ muž pa pradukty na 20 jeŭra, to-bok ja jamu vinnaja 10 jeŭra». Biełaruska raskazała, jak moža być uładkavany siamiejny biudžet 

Biudžet volnaha mužčyny: na što i jak traciać hrošy biełaruskija chałaściaki

«Heta jaje štodzionnaja praca». Ajcišnik płacić svajoj žoncy štomiesiačny zarobak

Клас
27
Панылы сорам
0
Ха-ха
2
Ого
2
Сумна
4
Абуральна
3