Zdymak ilustracyjny. Fota: Vecteezy

Zdymak ilustracyjny. Fota: Vecteezy

Turcyja

«U Biełarusi ŭ hłabalnym maštabie ihnarujucca zakony dziciačaj psichałohii»

Psichołah Taćciana Karasiova pierajechała z Babrujska ŭ Turcyju dva hady tamu. Maci traich dziaciej. Starejšaja dačka vučycca va ŭniviersitecie ŭ Minsku, siaredni syn i małodšaja dačka pajšli ŭ tureckuju škołu. 

«Jość adno hłabalnaje adroźnieńnie tureckaj škoły ad biełaruskaj — staŭleńnie da dziaciej. U Biełarusi ŭ hłabalnym maštabie ihnarujucca zakony dziciačaj psichałohii, a tut, naadvarot, heta vielmi ceniać. Tut nastaŭniki imknucca zamacavać na škole pazityŭnyja emocyi.

U mianie jość šerah prykładaŭ, jak heta pracuje. Niejak moj syn nie vyspaŭsia, zasnuŭ u škole i praspaŭ dva ŭroki. Potym jon ździŭlena raspaviadaŭ, što jaho nichto nie budziŭ i nie svaryŭsia na jaho. Kali ja abmiarkoŭvała hetuju situacyju z nastaŭnicaj, jana skazała: kali ja budu svarycca, jon uźnienavidzić škołu i nie zachoča chadzić u jaje, a navošta mnie heta?

Tut jość razumieńnie, što kali dzicia adčuvaje stanoŭčyja emocyi, jano budzie lepš usprymać i zapaminać materyjał.

U Biełarusi ŭ piedahahičnych VNU dajecca vielmi mała dziciačaj psichałohii, u vyniku nastaŭniki nie ŭmiejuć kamunikavać ź dziećmi, jany manipulujuć dziećmi praz baćkoŭ. U Turcyi takoha niama.

Jašče adzin prykład: syn niejak psichanuŭ na štości paśla razmovy z tatam i na hetaj hlebie vyrašyŭ pomścić — pierastaŭ chadzić u škołu. Heta było ŭzimku. Prykładna tydzień-paŭtara nie chadziŭ. Ja raspaviała pra heta nastaŭnicy, i jana kaža: nie pieražyvajcie, ciapier vielmi daŭhaja noč, nikomu nie chočacca ŭstavać, niachaj pasiadzić doma. Nie było nijakaj acenki ni jaho, ni mianie jak maci. Mianie adrazu adpuściła. Syn adčuŭ, što ja rassłabiłasia, i sam pajšoŭ u škołu praz 2 dni».

«Nie tak važna, jak vučycca dzicia, a ci zachavaje jano zdarovuju samaacenku»

«Syn raspaviadaje, što ŭ ichniaj škole niama bulinhu, u toj čas jak u Biełarusi heta zdarajecca časta. Akazvajecca, hetamu jość tłumačeńnie. U našaj škole ŭ Turcyi dziaciej kožnyja 3-4 tydni pierasadžvajuć. Heta prymušaje štoraz naładžvać stasunki z novymi ludźmi.

Što datyčyć pracesu navučańnia, tut na ŭrokach pakazvajuć šmat navučalnych multfilmaŭ. Heta stvaraje dobry nastroj u dziaciej. I dzieciam padabajecca chadzić u škołu.

Tut u vučniu bačać asobu ź jaje emocyjami. Bo nasamreč nie tak važna, jak dzicia vučycca ŭ hłabalnym sensie, a ci zachavaje jano svaju samaacenku. Bo kali jana budzie zdarovaj, dzicia šmat čaho zmoža dasiahnuć.

Tut heta razumiejuć i ceniać. Choć, kaniešnie, ja kažu pra škołu ŭ Stambule, u inšych rehijonach, asabliva na ŭschodzie, moža być inakš. 

Tut u škołach jość pradmiet relihija. Ale jaho možna nie naviedvać, kali baćki napišuć zajavu. Ja nie pisała. Liču, što heta važna, kab dzieci razumieli krainu i ludziej, siarod jakich žyvuć.

Biełaruskaja škoła bolš strohaja, čym tureckaja. U Biełarusi instytut adukacyi zasnavany na tym, kab dać jak maha bolš viedaŭ. U Jeŭropie, dy i ŭ Turcyi niama mety dać encykłapiedyčnyja viedy, a vučać znachodzić patrebnuju infarmacyju. U biełaruskaj prahramie šmat śmiećcia, jakoje dematyvuje dziaciej. Jana zahružanaja tym, što nie spatrebicca ŭ žyćci.

U tureckaj škole dzieci taksama vyvučajuć składanyja rečy, ale jany im dajucca ŭ hulniavoj formie až da vypusknych kłasaŭ. Navat padručniki ŭ starejšaj škole na 50% raspracavanyja ŭ hulniavoj formie.

Dy kali my dla darosłych pravodzim biznes-treninhi ŭ formie hulni, što kazać pra dziaciej? A ŭ nas u Biełarusi naadvarot: maŭlaŭ, škoła — nie miesca dla hulniaŭ.

Ja liču, što ŭ Turcyi navučalnaja prahrama całkam adpaviadaje ŭzroŭniu i patrebam dziaciej. Kali ž baćkam za miažoj uvieś čas padajecca, što dzieci vučacca zamała ci vyvučajuć niedastatkova składanyja rečy, ja liču, što heta spracoŭvajuć ichnija ŭłasnyja prajekty kštałtu «ja ŭ tvaim uzroście rabiŭ toje i toje, a ty — ničoha». I pačynajecca krytyka ŭsich i ŭsiaho».

Zdymak ilustracyjny. Fota: Vecteezy

Zdymak ilustracyjny. Fota: Vecteezy

Ispanija

«U vočy kinulisia pavaha i kłopat pra nastaŭnikaŭ»

Inha pierajechała ŭ Ispaniju razam ź siamjoj hod tamu.

«U Biełarusi syn advučyŭsia dva kłasy. U jaho byŭ indyvidualny płan, tamu ŭ škołu jon chadziŭ redka, tolki dla zdačy pradmietaŭ u kancy čverci. U Ispanii jon adrazu pajšoŭ u treci kłas dziaržaŭnaj škoły bieź viedańnia ispanskaj movy, bieź niejkaj padrychtoŭki. I davoli chutka ŭliŭsia ŭ asiarodździe katałonamoŭnych dziaciej. 

Majo samaje jarkaje adčuvańnie ad škoły tut — ja zusim nie napružvajusia jak maci. Navat na indyvidualnym płanie ŭ Biełarusi było składaniej. U mianie šmat sił zabirała rastłumačyć dziciaci toje, što nie maje značeńnia, što ty štości zrabiŭ niapravilna, napisaŭ nie tak, jak taho patrabujuć čynoŭniki pa svaich kletačkach ci linieječkach.

Hałoŭnaje adroźnieńnie, jakoje mnie kinułasia ŭ vočy, — pavaha i kłopat pra dziaciej i nastaŭnikaŭ. Na dziaciej nie cisnuć, ichni psichaemacyjny stan važniejšy, čym idealna napisanyja litary ci chutkaść čytańnia tekstu.

Navučalny dzień ciahniecca z 9:00 da 16:30. Z 11:00 da 11:30 — pierapynak na ssabojku, z 13:00 da 15:30 — vialiki pierapynak na abied i adpačynak (dzicia možna pakidać u škole, a možna zabirać damoŭ). Kali dzicia zapisanaje na niejkija hurtki pry škole, to zabirać jaho treba tolki a 18-j hadzinie.

Padčas vialikaha pierapynku nastaŭniki nie znachodziacca razam ź dziećmi, a iduć sa škoły na abied i pa svaich spravach — mnie padajecca, što heta vielmi vialiki kłopat pra nastaŭnikaŭ i ratuje ich ad vyharańnia. Za dziećmi ŭ hety čas hladziać maładyja ludzi, jakija padpracoŭvajuć na niapoŭnuju staŭku.

U Ispanii pačatkovaja škoła ciahniecca z 6 da 12 hadoŭ, potym pačynajecca druhi etap, jaki praciahvajecca da 16 hadoŭ, kali i zakančvajecca bazavaja adukacyja. Dzieci roznaha ŭzrostu navučajucca ŭ roznych budynkach. U škole majho syna niama vučniaŭ starejšych kłasaŭ, padletki vučacca ŭ inšych budynkach, i heta taksama vializny plus, na moj pohlad».

Chatniaha zadańnia niama, u škołu nie dazvolena nasić telefony i darahija rečy

«Adnojčy ja atrymała na poštu list ad administracyi škoły, što nastaŭniki buduć bastavać niekalki dzion, kab my nie turbavalisia — u škole za dziećmi buduć hladzieć i zabaŭlać ich, prosta zaniatkaŭ nie budzie. U vyniku našy nastaŭniki tak i nie pajšli na zabastoŭku, čym zasmucili dziaciej.

U škołu nie dazvolena prynosić telefony i darahija rečy. U nas niama formy, što mnie taksama padabajecca.

Ispancy ahułam vielmi pa-dobramu staviacca da dziaciej. Atrymać ad miascovych zaŭvahu, što tvajo dzicia niejak nie tak siabie pavodzić, niemahčyma. A voś kali ty budzieš kryčać i zamachvacca na dzicia, i tym bolš udaryš, budź hatovy, što mima nichto nie projdzie.

Ale ŭ toj ža čas ludzi byvajuć roznyja. Pieršaja nastaŭnica ŭ majho syna była vielmi pryjemnaj, ź joj nie było nijakich kanfliktaŭ. Ale potym jana pajšła na doŭhi balničny, i pryjšła bolš strohaja nastaŭnica. U vyniku dzieci zładzili bunt, nie chacieli chadzić u škołu. Sioleta da nas uvohule ŭ 4 kłas pryjšoŭ nastaŭnik-mužčyna — takoha dośviedu ŭ nas jašče nie było.

U našaj škole niama chatniaha zadańnia, usio nieabchodnaje robicca adrazu ŭ škole. Za minuły hod syn tolki niekalki razoŭ prynosiŭ damoŭ štości darabić.

Na pačatku hoda my apłačvajem uniosak na navučalnyja materyjały ŭ pamiery 25 jeŭra na dzicia. Jašče my płacim za abiedy 150-160 jeŭra za miesiac. Asobna apłačvajucca hurtki i niekatoryja pajezdki.

Sioleta ŭ nas zaniatki pačalisia 6 vieraśnia, u inšych rehijonach Ispanii — 11 vieraśnia. Nijakich liniejek niama, kvietki nichto nie nosić. Milicyja, MNS, čynoŭniki i śviatary taksama nie prychodziać. Prosta pryvodziš svajo dzicia ŭ škołu, całuješ i zyčyš dobraha dnia. U kancy dnia my paznajomilisia z novym nastaŭnikam i pajšli ŭ kaviarniu adznačać pačatak navučalnaha hoda siamjoj.

Synu vielmi padabajecca chadzić u škołu.

Šmat čaho ź ispanskaj škoły ja b pieraniesła ŭ biełaruskija. Jak minimum — staŭleńnie da dziaciej i nastaŭnikaŭ, jak maksimum — vializnyja reformy — pieraasensavańnie, navošta patrebnaja škoła, jakija ŭ nas mety jak hramadstva. Što my chočam — kab dzieci pražyvali taki vializny kusok svajho žyćcia ŭ biaskoncym kašmary i padparadkavańni? Ci kab našy dzieci atrymlivali adukacyju, relevantnuju dla hłabalnaha śvietu, i mahli vučycca ŭ kaledžach i ŭniviersitetach pa ŭsim śviecie?»

Zdymak ilustracyjny. Fota: Vecteezy

Zdymak ilustracyjny. Fota: Vecteezy

Francyja

«Školnaja brama adčyniajecca na 15 chvilin pierad pačatkam urokaŭ»

Pra francuzskuju škołu raspaviadaje vučanica liceja Ksienija, jakaja pierajechała z Babrujska razam z maci.

«Škoła dzielicca na 4 etapy i pačynajecca z 3 hadoŭ. Pieršy etap — jak naš dziciačy sad — l'école maternelle. Potym budzie l'école primaire, što ekvivalentna našaj pačatkovaj škole. Siaredniaja škoła nazyvajecca collège. I starejšaja — licej.

Ja vučusia ŭ terminale — apošni hod u licei. Apošnija dva hady tut — hetak jak našy 10-11 kłasy — pavinny zdavać ekzamieny — pa francuzskaj movie ŭ 10 kłasie, i ŭ 11 — pa fiłasofii i 2 śpiecyjalnaściach, jakija vybrali hod tamu. Takim čynam, heta rychtuje da navučańnia va ŭniviersitecie, bo dajecca vybar dvuch niejkich klučavych pradmietaŭ. Ja vybrała muzyku, bo chaču być muzykaj, i bijałohiju, bo mnie prosta padabajecca hety pradmiet.

U kožnaj škoły jość dziońnik — carnet. Ale tudy nie zapisvajecca raskład. Heta jak kartka, pa jakoj ty ŭvachodziš u navučalnuju ŭstanovu. Tudy ž zapisvajucca spaźnieńni i propuski. Heta jak błaknot dla kamunikacyi baćkoŭ z nastaŭnikami. Ale kali dzicia spaźniłasia na 5 chvilin, baćki atrymlivajuć SMS, i jany pavinny napisać tłumačeńnie, čamu dzicia spaźniłasia.

Što jašče cikava, brama navučalnaj ustanovy adčyniajecca za 15 chvilin da pačatku zaniatkaŭ. Kali pačatak a 8-j hadzinie ranicy, brama adčyniajecca ŭ 7:45, i tysiačy čałaviek zachodziać sa svaimi karnetami. A 8-j brama začyniajecca, i nastupny raz možna zajści tolki praz hadzinu.

I tak jak uroki doŭžacca 55 chvilin, adpaviedna, nastupny raz dźviery adčyniacca tolki na 5 chvilin — z 8:55 da 9:00. Pierapynki tut 5 chvilin. U našym licei zaraz buduć 2 hadziny bieź pierapynku, tamu dźviery nie buduć adčyniacca.

Usio vielmi surjozna, ale, tak jak ja žyvu ŭ rajonie, dzie byvajuć strajki, i praź ich mahu spaźniacca, ja maju admysłovuju piačatku, jakaja dazvalaje mnie ŭvachod. U astatnich takoha pryvileju niama».

Na kožny trymiestr vučni vybirajuć asobny vid sportu

«U nas 20-balnaja sistema aceńvańnia, i ŭ kancy kožnaha trymiestra kožny nastaŭnik piša charaktarystyku na kožnaha vučnia, što dobra, a čamu treba nadać uvahu. I potym prychodziać listy, jakija my zaviom «listy z Chohvartsa», razam z charaktarystykaj i acenkami na kožnaha vučnia asobna.

Vakacyi tut kožnyja 2 miesiacy. Uletku tolki 2 miesiacy kanikuły. Vučymsia 5 dzion na tydzień, z 8 da 8, ale ahułam zaležyć ad taho, jaki ŭ kaho raskład. Jość fortki, pierapynak, na jakim usie iduć u stałovuju. Karaciej, dniami ŭ škole my nie siadzim.

Stałovaja vialikaja. Tam jość admysłovaja mašyna dla adbitku dałoni, kab uziać dla siabie padnos. Ale jana adna, tamu da jaje vystrojvajecca vializnaja čarha, chvilin na 30-40 ci navat bolš. Ježa kaštuje 4 jeŭra za ŭsio, za hetyja hrošy možna ŭziać usio, što chočacca.

Kožny hod my vybirajem try vidy sportu na kožny trymiestr. Naprykład, badminton, płavańnie i trenažornaja zała. Jość francuzski boks, akvasport, baskietboł. Možna vybrać toj, jaki chočacca, i kali kolkaść va ŭsich hrupach adnolkavaja, kožny maje mahčymaść zajmacca tym, što jon vybraŭ. Kali nie — idzie pieralik, kab u kožnaj hrupie była pryblizna adnolkava ludziej.

Ź cikavaha — u nas jość 205-y kłas, dzie pracujuć nastaŭniki-praktykanty. Kali ŭ vučniaŭ padčas navučańnia ŭźnikajuć pytańni, jany iduć u hety kłas i tam pracujuć. Mohuć pazajmacca biaspłatna z nastaŭnikam-pačatkoŭcam ci prosta ŭ hetym kłasie samastojna papracavać u cišyni. Jość jašče biblijateka, ale tam treba padtrymlivać poŭnuju cišyniu».

Kłasy pierahrupoŭvajucca štohod — prajści ŭsiu škołu z adnym siabram niemahčyma

«Paŭsiul kampjutary, u kožnaha vučnia svoj uvachod u kampjutar, i takim čynam možna pahladzieć štości ŭ internecie, papracavać u biblijatecy ci 205-m kłasie.

Rehularna mianiajucca nastaŭniki, asabliva maładyja, bo jany nie mohuć pracavać druhi hod i musiać źmianiać licei. Bolš stałyja tut zastajucca i mohuć šmat hadoŭ pracavać. Mianie heta ździviła napačatku, bo my pryzvyčailisia da adnych nastaŭnikaŭ, a tut raptam ich usich całkam zamianili.

Kłasy taksama pierahrupoŭvajucca štohod. Niama harantyi, što ty ŭ nastupnym hodzie trapiš u toj ža kłas sa svaim siabram. Heta pracuje dla ŭsich kłasaŭ, u tym liku dla pačatkovaj škoły. Tamu prajści ŭsiu škołu z adnym siabram za adnoj partaj skrajnie małavierahodna.

Kantrolnyja — heta praktyka, praktyčnaje prymianieńnie viedaŭ. Heta nie zadačy, jakija vy rašali ciaham hoda, a praca, zasnavanaja na łohicy, myśleńni. Treba ci zrabić ekśpierymient, ci štości dakazać. Ale najčaściej heta datyčyć žyćciovych situacyj.

Chatnija zadańni nierehularnyja, nie paśla kožnaha ŭroka, jany mohuć być raz na tydzień ci radziej, jany takija ž — nakiravanyja na praktyku».

Zdymak ilustracyjny. Fota: Vecteezy

Zdymak ilustracyjny. Fota: Vecteezy

Litva

«Tut u škoły nichto nie prychodzić i nie pałochaje dziaciej»

Alesia ŭžo dva hady žyvie ŭ Vilni razam ź siamjoj. Jaje syn pajšoŭ tut u treci kłas.

«U nas dzicia pajšło ŭ 1 kłas u biełaruskaj škole, tamu pieršaje, što mnie najbolš spadabałasia ŭ miascovaj, — adsutnaść formy. Adznaču, što syn chodzić u zvyčajnuju, dziaržaŭnuju, biaspłatnuju škołu. Ale pry hetym jana novaja i sučasnaja, niadaŭna pabudavanaja. Ź vialikim dvorykam, unutry taksama ŭsio pradumana, jość navat pitnyja fantančyki na kalidorach.

Čamu ja akcentuju ŭvahu na formie, bo pamiataju, jak mučyłasia ź joj dzicia ŭ 1 kłasie ŭ Biełarusi. Pinžaki, skuranyja tufli — mnie padajecca, heta ŭsio stvorana dziela pakut dziciaci. Mahčyma, jość niejkaja łohika ŭvodzić formu ŭ bolš starejšych kłasach, choć ja nie razumieju i jaje. Ale dla maleńkich u 6-7 hod — heta prosta złačynstva. Choć tut taksama jość škoły, dzie jość forma, ale nam paščaściła.

«Kancylarku» my sami nabyvajem, ale zboraŭ u škołach na niejkija štory ci farby niama.

Naš syn paśpieŭ pavučycca ŭ biełaruskaj škole try miesiacy, ale za hety čas i na baćkoŭskija schody, i da dziaciej u kłas niekalki razoŭ prychodziŭ inśpiektar pa spravach niepaŭnaletnich, kab niečym napałochać. Tut takoha niama. Nichto nie prychodzić i nie pałochaje dziaciej, tamu jany adčuvajuć siabie davoli svabodna.

Pieršyja dva kłasy byli biaspłatnyja abiedy. I tolki z 3-ha kłasa buduć płatnyja. Ale niama abaviazku chadzić na ŭsie abiedy i płacić za ich, ty možaš uziać ssabojku. I toje samaje z pradoŭžankaj: niama takoha, kab niejkija śpisy składalisia, i kali ty padpisaŭsia, to abaviazkova chadzi, ci kali nie padpisaŭsia, to ŭžo nie traplaješ. Kali dzicia zachacieła zastacca paśla ŭrokaŭ, to spakojna zastajecca, choča iści damoŭ — idzie. Pradoŭžanka biaspłatnaja».

«U škole cikavy, «niesaŭkovy» adpačynak»

«Na letnich vakacyjach jość školny łahier dva tydni. Dziaciej vodziać, naprykład, u boŭlinh, u muziei, u hetym hodzie vazili ŭ Koŭna na ekskursiju. Heta vielmi cikavaja reč i za adekvatnyja hrošy. My navat zajzdrościli synu, u jaho sapraŭdy jakasny, niesaŭkovy adpačynak.

Uvohule, davoli časta byvajuć takija dni, kali mohuć być dva ŭroki, a ŭ astatni čas dla dziaciej ładziać śviata ci niekudy vodziać. Heta mohuć być tyja ž ekskursii ci kirmašy ŭ škole, naprykład. Heta pryvabna dla dziaciej i vielmi adroźnivajecca ad biełaruskich škoł.

Kali kazać pra minusy, to my padbirali škołu pad kvateru, bo tut nie nadta chočuć zdavać ź dziećmi. Tamu my vybirali pa rajonie, dzie znajšli žytło. Ale škoła dobraja, sučasnaja.

U kłasie dzieci razmaŭlajuć pa-rusku, tam jość ukraincy, ruskija, biełarusy, miascovyja litoŭcy z ruskamoŭnych siemjaŭ, kyrhyz jość. Choć ja chacieła b, kab syn vučyŭsia ŭ Biełaruskaj himnazii imia Skaryny, ale heta ad nas vielmi daloka, tamu jon vyvučaje try movy: ruskuju, litoŭskuju, anhlijskuju. Doma my razmaŭlajem ź im pa-biełarusku.

I kali pa litoŭskaj, anhlijskaj movie padručniki jakasnyja, sučasnyja, to pa ruskaj — sucelny treš. Kazki davodzicca pierakładać z ruskaj movy na ruskuju, bo tam sastarełyja archaičnyja słovy, jakija dzieci ŭ takim uzroście nie razumiejuć.

A ja nie razumieju, navošta sučasnym školnikam hetyja čytanki pra kałabkoŭ, lisičak. Heta možna davać asobnym kursam falkłoru, ale nie asnoŭnym materyjałam.

Akurat niadaŭna ja šukała ŭ kramie padručniki-čytanki na ruskaj movie, i kožny ź ich — piekła. Kurački Raby i h. d. Nie razumieju, chto ŭ 9 hod budzie heta čytać z achvotaj».

Polšča

«U školnych prybiralniach tualetnaja papiera, prakładki dla dziaŭčynak»

Iryna pierajechała ŭ Polšču z dvuma dziećmi amal try hady tamu.

«U polskaj škole mnie padabajecca staŭleńnie da dziaciej. Ja baču, što da biełarusaŭ uvohule vielmi dobraje staŭleńnie.

Maje dzieci ŭ 1 i 3 kłasach. Chatnija zadańni nie zadajuć uvohule, ahułam navučańnie vielmi miakkaje, ad dziaciej nie patrabujuć šmat. Ale viedaju, što tut jość škoły taksama, dzie jość chatniaje zadańnie. Ja tak razumieju, heta zaležyć ad škoły.

Dzieciam padabajecca chadzić u škołu. U ich dobra abstalavanyja kłasy. Cudoŭnaja pradoŭžanka — tam takija cacki jość, što, napeŭna, i doma nie ŭsie takija majuć. Usio vielmi čysta, akuratna. U prybiralniach tualetnaja papiera, prakładki dla dziaŭčynak.

Hrošy zdajom, ale nie šmat. Małodšaj na pačatku hoda prykładna 130 złotych zdali, u starejšaj štomiesiac źbirajuć pa 25 złotych, ale heta nie na ramont, a na roznyja zabavy dla dziaciej — śviaty, ekskursii. Płatnyja taksama abiedy, ale na ich možna i nie chadzić. Za hurtki treba płacić.

Na pačatku navučalnaha hoda nie pryniata nasić kvietki ci padarunki nastaŭnikam. Liniejka była, na joj byŭ polski himn, ale ciahnułasia heta ŭsio niadoŭha.

Da jakaści adukacyi časam jość pytańni. Dziaciej prosta nichto nie prymušaje ničoha rabić. Heta nas, jakija vučylisia jašče ŭ savieckaj škole, prymušali. A tut: chočaš — vučysia, nie chočaš — nichto nie budzie prymušać. Ale ŭ toj ža čas ź pieršaha kłasa anhlijskaja mova. Ja baču, što palaki dobra razmaŭlajuć pa-anhlijsku, i mnie heta padabajecca».

Čytajcie taksama:

Dzieciam bolš za ŭsio padabajecca Bahdanovič. Jak žyvie biełaruski licej u Bielsku Padlaskim

«Vosień u akiency». Kvitnieje niezvyčajny biznes: baćki nabyvajuć dzieciam hatovyja vyraby na pracu i malavańnie

Unikalny vypadak. U Maładziečnie try pary dvajniat vučacca ŭ adnoj hrupie himnazii-kaledža

U Barysavie ŭ školnaj stałovaj prusaki poŭzajuć pa talerkach i šklankach FOTAFAKT

Клас
21
Панылы сорам
2
Ха-ха
2
Ого
3
Сумна
2
Абуральна
4