U kancy sakavika ŭ milicyju Słucka pastupiŭ zvanok: maleńkaja dziaŭčynka staić na akonnym karnizie dziaviataha paviercha i moža ŭ luby momant sarvacca ŭniz. Narad, jaki prybyŭ na miesca, vyznačyŭ numar kvatery i, padniaŭšysia, znajšoŭ čaćviarych małaletnich dziaciej, pakinutych biez nahladu. Ich maci na momant zdareńnia była na pracy, a rola «starejšaj» była adviedziena 12-hadovaj dziaŭčyncy.

Siamji nadali status sacyjalna-niebiaśpiečnaj, dziaciej zabrali, a maci pazbavili baćkoŭskich pravoŭ. Ale žančyna nie zhodnaja z rašeńniem vykankama. Zinaida Kalcova adrazu pačała baraćbu za dočak. Jana zaviała tyktok-kanał, u jakim raskazvaje pra składany šlach pa viartańni dziaciej i pryčynach, jakija pryviali da hetaj situacyi.

Akramia hetaha žančyna zapisvaje praniźlivyja roliki, u jakich prosić Alaksandra Łukašenku źviarnuć uvahu na jaje prablemu. Miarkujučy pa ŭsim, pakul biezvynikova.

«Muž płacić 400 rubloŭ alimientaŭ. Ja nie mahu nie pracavać»

Zinaida maci-adzinočka i samastojna vychoŭvaje piaciarych dziaciej: 17-hadovaha syna ad pieršaha šlubu i čaćviarych dziaŭčatak va ŭzroście ad 3-ch da 12-i hadoŭ — ad druhoha. Apošni šlub raspaŭsia banalna: muž pajšoŭ da maładziejšaj žančyny, pakinuŭšy dziaciej na byłuju žonku.

Pa słovach hieraini, mužčyna materyjalna dapamahaje dzieciam — štomiesiac vypłačvaje kala 400 rubloŭ alimientaŭ, ale što heta za hrošy. Tamu jana vymušana chapacca za lubyja mahčymaści zarabić: biare zamovy jak švačka i pracuje kantralorkaj u miascovym kinateatry.

dzieci Zinaidy Kalcovaj

Fota: ciktok akaŭnt Zinaidy

Niahledziačy na składanaści, Kalcova ź dziećmi pražyvaje ŭ śvietłaj dvuchpakajovaj kvatery. U dziaŭčatak svoj pakoj z novymi dvuchjarusnymi łožkami, piśmovym stałom i miescam dla cacak.

Na videa, vykładzienym u tyktok, bačny śviežy ramont, a sama kvatera nie padobnaja da zvykłych kvater z telesiužetaŭ pra niaščasnyja siemji. U šafie visić modnaje adzieńnie, pašytaje rukami maci, na palicach chapaje navučalnych hulniaŭ i knižak. Dzieci zabiaśpiečanyja hadžetami: u syna 13-y ajfon, u dziaŭčatak jość płanšet. Adnak u siamji isnujuć svaje ciažkaści.

«U mianie ciažki charaktar»

Jak pryznajecca žančyna, u jaje pieramienlivy noraŭ: «Mahu być miłaj i dobraj, ale słova ŭpopierak — i ja haračusia». Musić, mienavita hetyja niuansy stali pryčynaj razładu sa starejšym synam — užo niekalki miesiacaŭ chłopiec žyvie ŭ ciotki.

Pa słovach žančyny, paśla sychodu baćki jon źviazaŭsia z kiepskaj kampanijaj i pačaŭ vypivać, moh nie źjaŭlacca doma, admaŭlaŭsia prymać leki.

Zinaida sprabavała ŭrazumić padletka: zabaraniała jamu kantaktavać ź siabrami, łajała za ałkahol i cyharety. Chłopčyk nie vytrymaŭ presinhu i pajšoŭ z domu. Maci sprabavała viarnuć syna, ale naładzić znosiny ŭdałosia niezadoŭha da historyi z aknom.

Ciapier, kali vyrašajecca prava apieki nad siostrami, chłopiec znoŭ staŭ addalacca: «Ciapier synu ad mianie patrebny tolki hrošy. Jon vučycca ŭ kaledžy ŭ Kapyli. Spadziajusia, jon jaho skončyć i nie ŭciače, jak tolki jamu spoŭnicca 18».

 Zinaida Kalcova

Fota: tyktok-akaŭnt Zinaidy

Adnosiny sa starejšaj dačkoj taksama nielha nazvać biaschmarnymi: «Na joj skura haryć, jaje treba trymać u strohaści,» — apisvaje dziaŭčynku Zinaida.

Dvanaccacihadovaja Alisa i sapraŭdy niaprostaje dzicia: jana moža vyłajacca matam i, znachodziačysia ŭ sacyjalnym centry, daje dychtu piersanału tam. Pry hetym dziaŭčynka hraje na fartepijana, naviedvaje hurtki i aktyŭna viadzie svoj ułasny tyktok.

U svaich videa Zinaida nie raz adznačaje, što vychoŭvaje dziaciej u strohaści: «Ja zaraz u roli i mamy, i taty, i mnie treba trymać puhu i piernik u adnoj ruce». Jana abmiažoŭvaje karystańnie płanšetam małodšymi dziećmi i sočyć, kab uroki byli zroblenyja staranna i ŭ termin. Žančyna šmat času ŭdzialaje raźvićciu dziaciej. Usie małyja zajmalisia ŭ miascovym DK, vystupali na kancertach, rana pačali čytać.

Dyk za što zabrali dziaciej?

Kala 20:00 28 sakavika vaśmihadovaja dačka Zinaidy vyjšła na padvakońnie z boku vulicy. Dziaŭčynka chacieła paradavać mamu i ścierci brud, jaki prylip da šyby z boku vulicy. Zinaidy ŭ hety momant doma nie było. 

Žančyna tak tłumačyć zdareńnie: «Ja pracavała, byli kanikuły — kudy mnie było dzieć dziaciej?» i ŭ nastupnym videa dadaje: «Takaja situacyja mahła adbycca z kim chočacie. Tak, ja była na pracy. A kali b ja ŭ prybiralniu vyjšła? Dziciaci nie raz kazali nie padychodzić da akna — nie pasłuchałasia. I takoje byvaje».

Z zapisu, jaki Zinaida schavana viała na pasiedžańni kamisii, jakaja vyrašała dolu jaje dočak, možna čuvać mierkavańnie inšaha boku. Na im rabotniki vykankama začytali svajo zaklučeńnie: «Žyllovyja ŭmovy zdavalniajučyja, jość spalnyja miescy, paściel. Adnak padčas naviedvańnia [kvatery kamisijaj] Zinaida pavodziła siabie ahresiŭna i vyjaŭlała płaksivaść». Na pytańnie žančyny, a «jak jana pavinna siabie pavodzić, kali ŭ jaje zabirajuć dziaciej?», členy kamisii nie adkazali.

Nastupnaje pasiedžańnie, na jakim maci sprabavała adstojvać svoj punkt hledžańnia i taksama namahałasia vieści zapis, skončyłasia vierdyktam: «Vy ahresiŭna siabie pavodzicie i nastrojvajecie siabie suprać usich astatnich».

 Zinaida Kalcova, dzieci

Fota: tyktok-akaŭnt Zinaidy

Pa słovach maci, inšym čyńnikam zabrańnia baćkoŭskich pravoŭ mahło pasłužyć nievykanańnie adnaho z patrabavańniaŭ nahladnaj kamisii, jakija byli ŭručanyja joj paśla zdareńnia: žančyna nie naviedvała psichijatra-narkołaha.

Adznačym, što Zinaida nie maje prablem z narkotykami, ałkaholem ci kureńniem i nie staić na miedyčnym uliku z-za psichičnych zachvorvańniaŭ.

Ale naviedvać śpiecyjalista joj usio roŭna davodzicca — na fonie stresu žančynie dyjahnastavali depresiju i nieŭroz. Na adnym z takich pryjomaŭ jana zrabiła videazapis razmovy z doktaram:

— Skažycie jak doktar, ci jość padstavy nie viartać mnie dziaciej? — pytajecca Zinaida.

— Toje, što vy admovilisia ad lačeńnia — nie nahoda nie viartać dziaciej. U vas nie było vostrych stanaŭ, — adkazvaje doktar.

— Ci varta mnie ich viarnuć?

— Ja dumaju, tak.

Na hety momant maci maje daviedki, jakija paćviardžajuć jaje stabilny stan. U tym liku daviedku ad psichołaha, u jakoj havorycca ab adsutnaści nieabchodnaści lačeńnia.

Što pra historyju dumajuć sami dzieci

Alisa, starejšaja dačka Zinaidy, vykładvaje videa ŭ tyktok, dzie kaža, što choča viarnucca dadomu. Dziaŭčynka dzielicca: «Mama moža časam prykryknuć, ale dla nas jana robić usio» i dadaje: «Tata pajšoŭ ź siamji, i ŭsio pajšło naŭskoś».

Na zvarot samoj žančyny da dziaciej «čaho vy chočacie bolš za ŭsio?» małodšyja dziaŭčatki družna adkazvajuć: «Chočam viarnucca dadomu».

Zinaida spadziajecca, što, pakul jana zmahajecca za prava być maci, apieku addaduć jaje baćkam, dziedu i babie dziaciej, i dziaŭčat nie adpraviać u internat. 

Čytajcie taksama:

«Nam praktyčna kožny tydzień prychodziać paćviardžeńni». Va Ukrainie akreślili rolu Łukašenki ŭ departacyi ŭkrainskich dziaciej

U polskaj Hajnaŭcy baćki zmahajucca za prava svaich dziaciej nie vyvučać biełaruskaj movy

Unikalny vypadak. U Maładziečnie try pary dvajniat vučacca ŭ adnoj hrupie himnazii-kaledža

Клас
5
Панылы сорам
5
Ха-ха
3
Ого
3
Сумна
51
Абуральна
15

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?