Zdymak ilustracyjny. Fota: unsplash.com

Zdymak ilustracyjny. Fota: unsplash.com

«Dvojčy na hod — vandroŭki i miedycynski čekap»

Jaŭhien, pradprymalnik ź Minska:

«Dakładna padličyć štomiesiačny dachod dla mianie prablematyčna. Ja, jak zasnavalnik biznesu, atrymlivaju zarobak i dyvidendy, ale tut ža ŭkładaju svabodnyja hrošy ŭ spravu. Tamu nijakich nazapašvańniaŭ nie rablu.

Pry hetym viadu davoli askietyčny ład žyćcia, nie lublu načnych kłubaŭ i restaranaŭ, nie ŭžyvaju ałkaholu. Asnoŭny artykuł vydatkaŭ — padarožžy. Minimum dvojčy na hod jezdžu adpačyvać za miažu i vydatkoŭvaju na kožnuju pajezdku kala 5000 dalaraŭ.

Adpačynak u Jeŭropie i ZŠA ciapier adčuvalna padaražeŭ. Naprykład, numar u hateli ŭ siarednim abychodzicca ŭ 200 dalaraŭ za sutki. Dziesiać dzion adpačynku — heta ŭžo dźvie tysiačy, kali nie ličyć darohu i charčavańnie.

Zdymak ilustracyjny. Fota: unsplash.com

Zdymak ilustracyjny. Fota: unsplash.com

Padčas padarožžaŭ ja, viadoma, chadžu ŭ kaviarni i restarany, ale ŭ Minsku vybirajusia niačasta — 2-3 razy na miesiac, najčaściej na dziełavyja sustrečy.

Ježu dla siabie zvyčajna hatuju samastojna i vybiraju dla hetaha jakasnyja pradukty na rynku. Biaru siezonnuju harodninu i sadavinu, rybu, miasa, astatniaje kuplaju ŭ kramie. U miesiac na ŭsio idzie kala 1000 rubloŭ.

U śpis abaviazkovych vydatkaŭ uvachodzić bieźlimitny abaniemient u spartyŭny kłub, jaki ja naviedvaju štodnia. Dadatkova apłačvaju pasłuhi asabistaha treniera, jany abychodziacca ŭ 650 rubloŭ kožny miesiac.

Typovy dla mužčyn artykuł vydatkaŭ na mašynu ŭ mianie adsutničaje: ja karystajusia słužbovym aŭto.

Dvojčy na hod ja taksama prachodžu kompleksnaje miedycynskaje abśledavańnie ŭ adnym ź miedcentraŭ. Na heta idzie prykładna 1400 rubloŭ. Plus 300 rubloŭ na miesiac ja vydatkoŭvaju na vitaminy i bijałahična aktyŭnyja dadatki.

Taksama dvojčy na hod abaviazkova naviedvaju stamatołaha z prafiłaktyčnaj metaj i dla čystki zuboŭ. Sumarna addaju za pasłuhi prykładna 600 rubloŭ.

Jašče 1000 rubloŭ na hod vydatkoŭvaju na apłatu pasłuh masažysta, pasłuhi kaśmietołaha abychodziacca ŭ 250 rubloŭ štomiesiac.

Što jašče z abaviazkovych vydatkaŭ? Napeŭna, abutak i adzieńnie — na heta vydatkoŭvaju nie bolš za 1000 dalaraŭ za hod. Prykładna 100 dalaraŭ na miesiac ja addaju na padarunki siabram i blizkim, jašče 50 dalaraŭ štomiesiac — na apłatu roznych internet-servisaŭ kštałtu Netflix.

Asobna ŭ pamiery 300 rubloŭ na miesiac ja apłačvaju pasłuhi klininhu dla kvatery. Nu i na kamunalnyja płaciažy ŭ mianie idzie kala 150 rubloŭ. Voś, mabyć, i ŭsio».

«Kali b ja ciapier znachodziŭsia ŭ adnosinach, to finansava b ich nie paciahnuŭ»

Siarhiej, fatohraf ź biełaruskaha rajcentra:

«Moj dachod u miesiac składaje prykładna 800 rubloŭ. Usie hrošy ciapier iduć na žyćcio, adkłaści ničoha nie ŭdajecca.

Asnoŭny artykuł vydatkaŭ — charčavańnie, na jakoje addaju kala 300 rubloŭ na miesiac. Ja nie šykuju, kuplaju jajki, harodninu, kiefir, chleb, časam miasa abo rybu. Starajusia ŭkłaścisia ŭ 10 rubloŭ štodnia. Nie kuru, ale časam mahu dazvolić sabie piva.

Za kamunalnyja pasłuhi letam płaču kala 50 rubloŭ na miesiac, zimoj hetaja ličba pavialičvajecca da 70—80 rubloŭ. Jašče kala 30 rubloŭ «źjadajuć» mabilnaja suviaź i internet.

Surjozny artykuł vydatkaŭ — zachapleńni. Ja zaŭziaty aŭtamabilist i viełasipiedyst. Na aphrejd rovara, kali padličyć usie pakupki i raŭnamierna ich raźmierkavać, štomiesiac idzie prykładna 100 rubloŭ. I heta z ulikam taho, što zamovy ja rablu na kitajskim markietpłejsie. Nie mienš za 100 rubloŭ na miesiac vydatkoŭvaju na bienzin i minimum 200 rubloŭ prykładna raz na paŭhoda — na ramont i amartyzacyju aŭtamabila.

Zdymak ilustracyjny. Fota: unsplash.com

Zdymak ilustracyjny. Fota: unsplash.com

Apranajusia zvyčajna ŭ čas rasprodažu albo ŭ sekand-chendach. Bazavy harderob u mianie jość, ale čas ad času treba dakupić niešta sa spartyŭnaj ekipiroŭki. Na takija pakupki vydatkoŭvaju prykładna 30 rubloŭ na miesiac.

Raniej usio, što zastavałasia ad zarobku, układaŭ u kuplu zamiežnaj valuty. Ale ciapier zadumaŭ u kvatery ramont, i na jaho iduć usie svabodnyja hrošy. Ja starajusia nie załazić u zanačku, tamu ramont rablu nie śpiašajučysia, pa miery źjaŭleńnia srodkaŭ i svaimi siłami.

Ale navat kali nie ŭličvać hetych vydatkaŭ, mahu skazać, što kali b ja ciapier znachodziŭsia ŭ adnosinach, to finansava b ich nie paciahnuŭ. Siamja ci navat prosta zalacańnie da dziaŭčyny patrabujuć surjoznych układańniaŭ, mnie b napeŭna pryjšłosia šukać niejkija dadatkovyja krynicy dachodu».

«Žyvioł ja nie trymaju, a na aharodzie ŭsio samo raście»

Viačasłaŭ, piensijanier ź vioski:

«U vioscy ja žyvu ŭžo bolš za 10 hadoŭ. Paśla śmierci žonki pakinuŭ haradskuju kvateru synu, a sam pierajechaŭ u atrymanuju ŭ spadčynu ad baćkoŭ chatu za horadam.

Akramia piensii 580 rubloŭ, jość nievialiki prybytak ad stalarnaj majsterni i siezonnaha prodažu sadaviny-harodniny sa svajho padvorka. Kali ŭsio razam skłaści, to kala tysiačy rubloŭ na miesiac vychodzić.

Vydatkaŭ na haspadarku nie nadta šmat, žyvioł ja nie trymaju, a na aharodzie ŭsio samo raście.

Zdymak ilustracyjny. Fota: istockphoto.com

Zdymak ilustracyjny. Fota: istockphoto.com

Tym nie mienš utrymańnie pryvatnaha doma abychodzicca ŭ kruhłuju sumu. Tolki na drovy na zimu, što nabližajecca, užo vydatkavaŭ 700 rubloŭ. I jašče kala 800 rubloŭ pajšło na toje, kab padpravić dach i abnavić vierandu, dzie pryjšłosia mianiać padłohu.

Ja ŭsio rabiŭ sam, kuplaŭ tolki budaŭničyja materyjały, dy i toje nie ŭsie, niešta ŭžo było narychtavana. A tak by i ŭ tysiaču rubloŭ nie ŭkłaŭsia.

U ježy ja nie pieraborlivy i vydatkoŭvaju na pradukty sumarna nie bolš za 250 rubloŭ za miesiac. Usia harodnina i sadavina jość na aharodzie, a ŭ viaskovaj kramie kuplaju tolki chleb, krupy, miasnyja kansiervy i śpirtnoje.

Sam ja pju redka, ale butelka harełki ŭ domie zaŭsiody pavinna być, u vioscy heta pa-raniejšamu hałoŭnaja valuta. Znoŭ ža, časam siabry ŭ hości pryjazdžajuć z horada — u nas tut vydatnyja miescy dla rybałki. Nu jak im stoł nie nakryć i čaho macniejšaha na stoł nie pastavić?

Adzieńnie, abutak i bytavyja drobiazi ŭžo niekalki hadoŭ nie ŭvachodziać u śpis rehularnych vydatkaŭ. Ja danošvaju toje, što jość. A z rečaŭ dla štodzionnaha ŭžytku apošni raz kuplaŭ chiba što kamplekt paścieli, ale heta było bolš za hod tamu. Pamiataju, addaŭ niešta kala 50 rubloŭ, dla mianie heta była adčuvalnaja trata. Ale tut ničoha nie zrobiš, tamu što paściel na źmienu ŭ chacie pavinna być.

Pakul žyŭ u siamji, pra takoje naohuł nie zadumvaŭsia. A jak pamyŭ praścinu z padkoŭdranikam i jany vysachnuć nie paśpieli, dyk i ŭspomniŭ žonku, u jakoj dźvie palicy ŭ šafie paścielnymi rečami byli zabityja.

Istotny artykuł vydatkaŭ składajuć miedykamienty: u mianie dyjahnastavany cukrovy dyjabiet, jość prablemy z sercam i arteryjalnym ciskam. Častku preparataŭ atrymlivaju biaspłatna, ale ŭsio roŭna vydatkoŭvaju na leki nie mienš za 80 rubloŭ štomiesiac.

Prykładna stolki ž idzie i na paliva dla stareńkich «Žyhuloŭ». Tut ja jak by ni staraŭsia aščadzić, usio adno ničoha nie atrymajecca, tamu što ŭ vioscy biez aŭtamabila, dy jašče piensijanieru, nie vyžyć.

Pry hetym čas ad času atrymlivajecca adkładać hrošy — u nastupnym hodzie chaču pastavić u siabie na ŭčastku novy zrub pad łaźniu, jakaja pavodle samych ścipłych padlikaŭ abydziecca nie mienš čym u 7—8 tysiač rubloŭ».

«Adčuvaju siabie ŭpeŭniena tolki tady, kali maraziłka zabitaja miasam»

Andrej, rabočy na bujnym pradpryjemstvie:

«Moj zarobak za miesiac składaje nie mienš čym 2500 rubloŭ. Hrošy, na moj pohlad, nie asabliva vialikija, ale jany dazvalajuć pakłapacicca pra budučyniu i, u pryvatnaści, stvaryć dobruju finansavuju padušku biaśpieki.

Štomiesiac prykładna pałovu svajho zarobku kanviertuju ŭ zamiežnuju valutu. Skažu ščyra, u svaje 38 hadoŭ ja pakul nie sustreŭ dziaŭčynu mary, ale ŭsio adno spadziajusia, što rana ci pozna ŭ mianie budzie svaja siamja. Voś tady hetyja hrošy i spatrebiacca.

Bolš za 10 hadoŭ ja žyvu asobna ad baćkoŭ. U svoj čas jany dapamahli finansava pry kupli dvuchpakajovaj kvatery. Pra mašynu čas ad času padumvaju, ale pakul nie baču ŭ jaje nabyćci vostraj nieabchodnaści. Ciapier mnie całkam chapaje rovara, kab pry narmalnym nadvorji dajechać da pracy i nazad.

Z hrošaj, jakija štomiesiac pakidaju sabie na žyćcio, asnoŭnaja suma tracicca na ježu. Adčuvaju siabie ŭpeŭniena tolki tady, kali marazilnaja kamiera pad zaviazku zabitaja miasam. Tamu adrazu kuplaju 4-5 kh kumpiaka, śvininu, jałavičynu. Miasa dzialu na porcyi i zamarožvaju, kab zaŭsiody było pad rukoj. Kali prychodžu z pracy, viedaju, što ŭ mianie jość z čaho pryhatavać viačeru.

Zdymak ilustracyjny. Fota: istockphoto.com

Zdymak ilustracyjny. Fota: istockphoto.com

Ščyra kažučy, admysłovymi kulinarnymi zdolnaściami ja nie vałodaju, tamu mahu zaskočyć na abied u zavodskuju stałovuju, a na vychadnych — zazirnuć u hości da baćkoŭ na mamin boršč z katletami.

Navat i pry takim raskładzie na ježu idzie nie mienš za 500 rubloŭ na miesiac. Prykładna 100 rubloŭ treba na kamunalnyja płaciažy, jašče 30—40 — na mabilnuju suviaź i internet. U mianie niama vydatkaŭ na trenažornuju zału, tamu što ja jaje abstalavaŭ doma i zajmajusia ŭ zručny dla siabie čas.

Vopratku i abutak kuplaju pa siezonie — nu, chaj heta maksimum jašče 100 rubloŭ na miesiac. Bytavaja chimija, šampuń, zubnaja pasta, parfuma — heta jašče prykładna 50 rubloŭ. Dumaju, jašče rubloŭ sa 100 u miesiac vydatkoŭvaju na cyharety i ałkahol.

Svaje vydatki ja starajusia staranna płanavać, ale časam mohuć być spantannyja vyjezdy na pryrodu ź siabrami, pachody ŭ načnyja kłuby, hulnia ŭ piejntboł. Na takija vypadki ja adkładaju pa 200 rubloŭ — hrošy zachoŭvaju ŭ asobnym kanviercie z nadpisam «tracić biez škadavańnia». Amal usie maje siabry ŭžo žanatyja, sabracca razam atrymlivajecca niačasta.

Kali ŭ kanviercie nazapašvajecca 1000 rubloŭ, ja kuplaju na hetyja hrošy dalary i dadaju da ahulnych nakapleńniaŭ».

Čytajcie taksama:

«My maładyja, chočacca pahulać». Biełarusy raskazali, na jakija zarobki žyvuć i na što ich traciać

Kolki hrošaj vydatkoŭvajuć na ježu ŭ Biełarusi i inšych krainach. Źjaviŭsia rejtynh

Kolki hadoŭ spatrebicca siaredniestatystyčnamu biełarusu, kab naźbirać na kvateru

Клас
13
Панылы сорам
8
Ха-ха
3
Ого
5
Сумна
5
Абуральна
3