ŁHBTK+-aktivist dieržit raznyje fłahi ŁHBT-soobŝiestva ŁHBTK+ aktyvist trymaje roznyja ściahi ŁHBTKI supolnaści LGBTQ+ activist holding different flags of LGBTQI community

Ilustracyjny zdymak. Fota: Vladimir Vladimirov / Getty Images

Jak paviedamlaje Tagesspiegel.de, paśla doŭhich i časam supiarečlivych dyskusij urad Hiermanii 23 žniŭnia pryniaŭ prajekt zakona ab samavyznačeńni adnosna hiendarnaj prynaležnaści (tak zvany zakon ab samavyznačeńni). Heta adkryvaje šlach dla jaho parłamienckaha abmierkavańnia. Jon zamienić zakon 1980 hoda «Ab transseksuałach», jaki byŭ pryznany niekanstytucyjnym.

Zhodna z zakonam, luby žychar Hiermanii zmoža źmianić svoj poł, prosta padaŭšy zajavu ŭ ZAHS (Standesamt). U zajavie jon pavinien paćvierdzić, što zapytanaje źmianieńnie lepš za ŭsio adpaviadaje jaho hiendarnaj identyčnaści i što jon uśviedamlaje nastupstvy. Raniej dla hetaha patrabavałasia dźvie psichałahičnyja ekśpiertyzy i rašeńnie suda.

U vypadku dziaciej va ŭzroście da 14 hadoŭ padać zajavu mohuć tolki zakonnyja apiekuny.

Padletki z 14 hadoŭ mohuć heta zrabić samastojna, ale im nieabchodnaja zhoda baćkoŭ. Kali baćki buduć suprać, to rašeńnie budzie prymać sud pa siamiejnych spravach, zychodziačy ź intaresaŭ dziciaci.

Vydańnie adznačaje, što zakon prama nie rehuluje takija miedycynskija miery, jak uviadzieńnie harmonaŭ ci apieracyi pa źmienie połu. U hetym pytańni buduć kiravacca isnymi pryncypami, vypracavanymi miedycynskimi prafiesijnymi asacyjacyjami.

Zakonam praduhledžany pieryjad čakańnia: dakumienty z novymi danymi buduć vydadzienyja ZAHSam praz try miesiacy paśla rehistracyi zajavy.

Akramia taho, zakon praduhledžvaje mahčymaść paŭtornych źmien imia i połu nie raniej čym praz hod paśla papiaredniaj.

U adpaviednaści z zakonam staroje imia i hiendarnaja prynaležnaść nie mohuć być raskrytyja biez dazvołu zacikaŭlenaj asoby. Parušalniki mohuć być aštrafavanyja na sumu da 10 000 jeŭra, kali čałavieku «naŭmysna naniesieny ŭron». Ale praduhledžany peŭnyja vyklučeńni dla členaŭ siamji.

Taksama zabarona na raskryćcio infarmacyi moža nie prymianiacca pry najaŭnaści «asablivych pryčyn u intaresach hramadstva». U pryvatnaści, kali «raskryćcio źviestak nieabchodna dla vykanańnia zadač pravaachoŭnych orhanaŭ abo orhanaŭ biaśpieki, a taksama aficyjnych orhanaŭ, jakija vykonvajuć zadačy biaśpieki».

Jak tłumačyć vydańnie, heta abumoŭlena zakłapočanaściu Ministerstva ŭnutranych spraŭ tym, što złačyncy mohuć skarystacca zakonam, kab źmianić imia, i takim čynam paźbiehnuć sudovaha pieraśledu.

U vypadku inšaziemcaŭ ab źmienach połu i imia nieabchodna taksama prainfarmavać Fiederalnaje viedamstva pa spravach mihracyi i biežancaŭ.

Heta nakiravana na toje, kab praduchilić mahčymaść asobam, jakija atrymali admovu ŭ prytułku, paźbiehnuć departacyi šlacham źmieny svajho imia i połu.

Vydańnie adznačaje, što nakont zakona ŭžo daŭno viaducca haračyja sprečki. Krytyki, naprykład, aścierahajucca, što mužčyny mohuć vykarystoŭvać zakon dla praniknieńnia ŭ žanočyja prytułki. Ale pakul nieviadoma ni pra adzin vypadak, kali b transseksualnyja žančyny złoŭžyvali žanočymi prytułkami.

Jašče adzin papularny prykład mahčymaha złoŭžyvańnia — žanočyja saŭny, kudy mužčyny zaraz mohuć atrymać dostup.

U tłumačalnaj zapiscy da prajekta zakona adnosna takoj mahčymaści havorycca, što apierataram saŭnaŭ pa-raniejšamu budzie dazvolena «admaŭlać u dostupie asobnym asobam na padstavie indyvidualnych faktaraŭ, prymajučy da ŭvahi naturalnaje zapatrabavańnie abaranić svajo pryvatnaje žyćcio abo strach być padvierhnutym cisku abo seksualnym damahańniam z boku inšych karystalnikaŭ».

Siońnia takija zakony dziejničajuć u 15 krainach śvietu. Pieršaj krainaj, jakaja dazvoliła ŭnosić źmieny ŭ rehistracyjnyja danyja ab pole na padstavie samadekłaravańnia, była Arhiencina. Heta adbyłosia ŭ 2012 hodzie.

Kabiniet Ministraŭ Rady Jeŭropy jašče ŭ 2010 hodzie rekamiendavaŭ unosić źmieny ŭ źviestki ab pole na asnovie piersanalnaj zajavy. Siońnia takija jeŭrapiejskija krainy, jak Danija, Irłandyja, Partuhalija, Ispanija, Finlandyja, Bielhija, Malta, Luksiemburh, Isłandyja, Narviehija, Šviejcaryja pierahledzieli svajo zakanadaŭstva. Akramia ich, padobnyja zakony isnujuć u Novaj Ziełandyi, Uruhvai, Čyli.

Kolkaść ludziej, jakija ŭ Hiermanii adnosiać siabie da transhiendaraŭ, nielha vyznačyć. Viadomyja tolki ličby sudovych spraŭ ab źmienie połu, kolkaść jakich z hodu ŭ hod rasła: kali ŭ 2013 hodzie takich spraŭ było 1417, to ŭ 2021 hodzie — 3232.

Čytajcie jašče:

Mižnarodnaja fiederacyja płavańnia ŭvodzić katehoryju dla transhiendaraŭ

Tytuł «Mis Niderłandy» ŭpieršyniu atrymała transhiendarnaja žančyna

Była Daša, staŭ Jaŭhien: transhiendar ź Minska źmianiŭ poł u pašparcie i raskazvaje, čaho heta jamu kaštavała

Upieršyniu ŭ śviecie ŭ novanarodžanaha ŭ miedkarcie nie ŭkazany poł

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?