Nakolki dobra vy viedajecie hieahrafiju? Składany test
My šmat padarožničajem jak pa Biełarusi, tak i pa ŭsim śviecie. Spynić nas nie mohuć navat vizavyja abmiežavańni. Ale ci tak dobra my nasamreč viedajem hetuju płanietu, na jakoj, zdajecca, nie zastałosia miesca, dzie nie stupała naha turysta? Praviercie svaje viedy pa hieahrafii.
Startujem
Jak siońnia nazyvajecca najvyšejšy punkt Paŭnočnaj Amieryki?
Užo nie. Ciapier hara, raźmieščanaja ŭ centralnaj častcy Alaski nazyvajecca Denali, jaje nazva z movy indziejcaŭ atabaski aznačaje «Vialiki». Vyšynia viaršyni składaje 6190 mietraŭ Paśla pakupki Alaski ŭ Rasijskaj impieryi, dzie hetaja hara była navyšejšym punktam krainy, u 1896 hodzie jaje pierajmienavali ŭ honar tolki što abranaha prezidenta ZŠA Uiljama Mak-Kinli. Miascovyja ŭłady 40 hadoŭ zmahalisia z centralnymi ŭładami za viartańnie joj histaryčnaj nazvy, tolki ŭ 2015 hodzie Barak Abama padpisaŭ ukaz ab pierajmienavańni viaršyni.
Sapraŭdy! Hara Denali raźmieščana ŭ centralnaj častcy Alaski, jaje nazva z movy indziejcaŭ atabaski aznačaje «Vialiki». Vyšynia viaršyni składaje 6190 mietraŭ. Paśla pakupki Alaski ŭ Rasijskaj impieryi, dzie hetaja hara była navyšejšym punktam krainy, u 1896 hodzie jaje pierajmienavali ŭ honar tolki što abranaha prezidenta ZŠA Uiljama Mak-Kinli. Miascovyja ŭłady 40 hadoŭ zmahalisia z centralnymi ŭładami za viartańnie joj histaryčnaj nazvy, tolki ŭ 2015 hodzie Barak Abama padpisaŭ ukaz ab pierajmienavańni viaršyni.
Nie, heta najvyšejšy punkt Aŭstralii. U Paŭnočnaj Amierycy heta hara Denali, jakaja raźmieščana ŭ centralnaj častcy Alaski, jaje nazva z movy indziejcaŭ atabaski aznačaje «Vialiki». Vyšynia viaršyni składaje 6190 mietraŭ. Paśla pakupki Alaski ŭ Rasijskaj impieryi, dzie hetaja hara była navyšejšym punktam krainy, u 1896 hodzie jaje pierajmienavali ŭ honar tolki što abranaha prezidenta ZŠA Uiljama Mak-Kinli. Miascovyja ŭłady 40 hadoŭ zmahalisia z centralnymi ŭładami za viartańnie joj histaryčnaj nazvy, tolki ŭ 2015 hodzie Barak Abama padpisaŭ ukaz ab pierajmienavańni viaršyni.
Nie, Łohan tolki druhaja hara pa vyšyni. Pieršaja — Denali, jakaja raźmieščana ŭ centralnaj častcy Alaski, jaje nazva z movy indziejcaŭ atabaski aznačaje «Vialiki». Vyšynia viaršyni składaje 6190 mietraŭ. Paśla pakupki Alaski ŭ Rasijskaj impieryi, dzie hetaja hara była navyšejšym punktam krainy, u 1896 hodzie jaje pierajmienavali ŭ honar tolki što abranaha prezidenta ZŠA Uiljama Mak-Kinli. Miascovyja ŭłady 40 hadoŭ zmahalisia z centralnymi ŭładami za viartańnie joj histaryčnaj nazvy, tolki ŭ 2015 hodzie Barak Abama padpisaŭ ukaz ab pierajmienavańni viaršyni.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Što takoje Hierkulesavy słupy?
Sapraŭdy, tak u antyčnaści nazyvali Hibrałtarski praliŭ. Pavodle hrečaskaj mifałohii Hierakł (u łacinskaj tradycyi Hierkules) adznačyŭ imi samy zachodni punkt svajoj vypravy za karovami vołata Hieryjona. Na słupach skančaŭsia antyčny śviet, ličyłasia, što za imi znachodziłasia Atłantyda. Siońnia słupy Hierkulesa prysutničajuć na hierbie Ispanii.
Nie, u antyčnaści Dardaneły nazyvali Hielespontam, a Hierkulesavymi słupami — Hibrałtarski praliŭ. Pavodle hrečaskaj mifałohii Hierakł (u łacinskaj tradycyi Hierkules) adznačyŭ imi samy zachodni punkt svajoj vypravy za karovami vołata Hieryjona. Na słupach skančaŭsia antyčny śviet, ličyłasia, što za imi znachodziłasia Atłantyda. Siońnia słupy Hierkulesa prysutničajuć na hierbie Ispanii.
Nie, Manbłan — heta najvyšejšaja viaršynia Alpaŭ. Hierkulesavymi słupami ž nazyvaŭsia Hibrałtarski praliŭ. Pavodle hrečaskaj mifałohii Hierakł (u łacinskaj tradycyi Hierkules) adznačyŭ imi samy zachodni punkt svajoj vypravy za karovami vołata Hieryjona. Na słupach skančaŭsia antyčny śviet, ličyłasia, što za imi znachodziłasia Atłantyda. Siońnia słupy Hierkulesa prysutničajuć na hierbie Ispanii.

Nie, heta nie vuzkaja ciaśnina, dzie hieraična trymali abaronu spartancy. Hierkulesavy słupy heta nazva Hibrałtarskaha praliva. Pavodle hrečaskaj mifałohii Hierakł (u łacinskaj tradycyi Hierkules) adznačyŭ imi samy zachodni punkt svajoj vypravy za karovami vołata Hieryjona. Na słupach skančaŭsia antyčny śviet, ličyłasia, što za imi znachodziłasia Atłantyda. Siońnia słupy Hierkulesa prysutničajuć na hierbie Ispanii.


Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Nazavicie stalicu Brazilii
Nie, San-Paŭłu, u jakim pražyvaje bolš za 12 młn čałaviek, usiaho tolki najbujniešy horad krainy. Z 1960 hoda stalicaj Brazilii źjaŭlajecca adnajmienny horad Brazilija. Jon byŭ pabudavany z nula ŭ centralnaj častcy krainy. U płanie jon nahadvaje ptušku, a ansambl hramadska-administracyjnych budynkaŭ, sprajektavany Oskaram Nimiejeram, u 1987 hodzie byŭ uklučany ŭ śpis suśvietnaj spadčyny JUNIESKA.
Užo nie, ale hety horad da 1960 hoda sapraŭdy byŭ stalicaj Brazilii. Ciapier ža staličnym horadam źjaŭlajecca adnajmienny horad Brazilija. Jon byŭ pabudavany z nula ŭ centralnaj častcy krainy. U płanie jon nahadvaje ptušku, a ansambl hramadska-administracyjnych budynkaŭ, sprajektavany Oskaram Nimiejeram, u 1987 hodzie byŭ uklučany ŭ śpis suśvietnaj spadčyny JUNIESKA.


Nie, Portu — heta horad u Partuhalii. Stalicaj Brazilii z 1960 hoda źjaŭlajecca adnajmienny horad Brazilija. Jon byŭ pabudavany z nula ŭ centralnaj častcy krainy. U płanie jon nahadvaje ptušku, a ansambl hramadska-administracyjnych budynkaŭ, sprajektavany Oskaram Nimiejeram, u 1987 hodzie byŭ uklučany ŭ śpis suśvietnaj spadčyny JUNIESKA.

Tak, horad Brazilija źjaŭlajecca stalicaj Brazilii z 1960 hoda. Jon byŭ pabudavany z nula ŭ centralnaj častcy krainy. U płanie jon nahadvaje ptušku, a ansambl hramadska-administracyjnych budynkaŭ, sprajektavany Oskaram Nimiejeram, u 1987 hodzie byŭ uklučany ŭ śpis suśvietnaj spadčyny JUNIESKA.

Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
U jakim kirunku płyć pa Panamskim kanale, kab patrapić z Atłantyčnaha ŭ Cichi akijan?
Zdavałasia b, što heta vidavočna, ale paradaksalnym čynam, kab patrapić z Atłantyčnaha akijana, raźmieščanaha na ŭschodzie, u Cichi, raźmieščany na zachadzie, treba płyć faktyčna ŭ advarotnym kirunku. Panamski pierašyjek, jaki adździalaje akijany, robić mahutny vyhin u svaim samym vuzkim miescy, dzie pabudavany kanał. Isnuje nierealizavany prajekt Nikarahuanskaha kanała, jaki vypravić hetuju situacyju.
Sapraŭdy! Paradaksalnym čynam, kab patrapić z Atłantyčnaha akijana, raźmieščanaha na ŭschodzie, u Cichi, raźmieščany na zachadzie, treba płyć faktyčna ŭ advarotnym kirunku. Panamski pierašyjek, jaki adździalaje akijany, robić mahutny vyhin u svaim samym vuzkim miescy, dzie pabudavany kanał. Isnuje nierealizavany prajekt Nikarahuanskaha kanała, jaki vypravić hetuju situacyju.
Nie! Paradaksalnym čynam, kab patrapić z Atłantyčnaha akijana, raźmieščanaha na ŭschodzie, u Cichi, raźmieščany na zachadzie, treba płyć faktyčna ŭ advarotnym kirunku. Panamski pierašyjek, jaki adździalaje akijany, robić mahutny vyhin u svaim samym vuzkim miescy, dzie pabudavany kanał. Isnuje nierealizavany prajekt Nikarahuanskaha kanała, jaki vypravić hetuju situacyju.
Złučaje! I paradaksalnym čynam, kab patrapić z Atłantyčnaha akijana, raźmieščanaha na ŭschodzie, u Cichi, raźmieščany na zachadzie, treba płyć faktyčna ŭ advarotnym kirunku. Panamski pierašyjek, jaki adździalaje akijany, robić mahutny vyhin u svaim samym vuzkim miescy, dzie pabudavany kanał. Isnuje nierealizavany prajekt Nikarahuanskaha kanała, jaki vypravić hetuju situacyju.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Jakaja mova źjaŭlajecca adzinaj aficyjnaj u Andory?
Heta raspaŭsiudžanaja ŭ Andory mova, ale nie aficyjnaja. Adzinaj aficyjnaj movaj u krainie źjaŭlajecca katałanskaja. Pakul katałanamoŭnyja Katałonija, Valensija, Balearskija astravy zastajucca pad uładaj Ispanii, a Paŭnočnaja Katałonija pad uładaj Francyii, na miažy hetych vialikich dziaržaŭ znachodzicca karlikavaja katałanamoŭnaja Andora, jakaja, zrešty, kirujecca sumiesna hetymi dziaržavami.
Heta raspaŭsiudžanaja ŭ Andory mova, ale nie aficyjnaja. Adzinaj aficyjnaj movaj u krainie źjaŭlajecca katałanskaja. Pakul katałanamoŭnyja Katałonija, Valensija, Balearskija astravy zastajucca pad uładaj Ispanii, a Paŭnočnaja Katałonija pad uładaj Francyii, na miažy hetych vialikich dziaržaŭ znachodzicca karlikavaja katałanamoŭnaja Andora, jakaja, zrešty, kirujecca sumiesna hetymi dziaržavami.
Sapraŭdy, pakul katałanamoŭnyja Katałonija, Valensija, Balearskija astravy zastajucca pad uładaj Ispanii, a Paŭnočnaja Katałonija pad uładaj Francyii, na miažy hetych vialikich dziaržaŭ znachodzicca karlikavaja katałanamoŭnaja Andora, jakaja, zrešty, kirujecca sumiesna hetymi dziaržavami.
Zusim nie, aficyjnaja — katałanskaja. Pakul katałanamoŭnyja Katałonija, Valensija, Balearskija astravy zastajucca pad uładaj Ispanii, a Paŭnočnaja Katałonija pad uładaj Francyii, na miažy hetych vialikich dziaržaŭ znachodzicca karlikavaja katałanamoŭnaja Andora, jakaja, zrešty, kirujecca sumiesna hetymi dziaržavami.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Praz kolki dziaržaŭ praciakaje Dunaj?
Małavata budzie dla takoj vialikaj jeŭrapiejskaj raki. Dunaj praciakaje pa terytoryi abo źjaŭlajecca miažoj dziesiaci dziaržaŭ: Hiermanii, Aŭstryi, Słavakii, Vienhryi, Charvatyi, Sierbii, Bałharyi, Rumynii, Małdovy dy Ukrainy. Na im stajać takija stalicy, jak Viena, Bracisłava, Budapiešt i Białhrad. Darečy, słovam «Dunaj» i vytvornymi ad jaho nazyvajecca dziasiatak rek i ručajoŭ na terytoryi raspaŭsiudžvańnia słavianskich moŭ. U Biełarusi jość prynamsi dźvie raki z takoj nazvaj u Ščučynskim i Iŭjeŭskim rajonach, a taksama ručai pad haradziščam na Miency i ŭ Viciebsku.
Trochi bolej! Dunaj praciakaje pa terytoryi abo źjaŭlajecca miažoj dziesiaci dziaržaŭ: Hiermanii, Aŭstryi, Słavakii, Vienhryi, Charvatyi, Sierbii, Bałharyi, Rumynii, Małdovy dy Ukrainy. Na im stajać takija stalicy, jak Viena, Bracisłava, Budapiešt i Białhrad. Darečy, słovam «Dunaj» i vytvornymi ad jaho nazyvajecca dziasiatak rek i ručajoŭ na terytoryi raspaŭsiudžvańnia słavianskich moŭ. U Biełarusi jość prynamsi dźvie raki z takoj nazvaj u Ščučynskim i Iŭjeŭskim rajonach, a taksama ručai pad haradziščam na Miency i ŭ Viciebsku.
Pravilna! Dunaj praciakaje pa terytoryi abo źjaŭlajecca miažoj dziesiaci dziaržaŭ: Hiermanii, Aŭstryi, Słavakii, Vienhryi, Charvatyi, Sierbii, Bałharyi, Rumynii, Małdovy dy Ukrainy. Na im stajać takija stalicy jak Viena, Bracisłava, Budapiešt i Białhrad. Darečy, słovam «Dunaj» i vytvornymi ad jaho nazyvajecca dziasiatak rek i ručajoŭ na terytoryi raspaŭsiudžvańnia słavianskich moŭ. U Biełarusi jość prynamsi dźvie raki z takoj nazvaj u Ščučynskim i Iŭjeŭskim rajonach, a taksama ručai pad haradziščam na Miency i ŭ Viciebsku.
Nie, Dunaj praciakaje pa terytoryi abo źjaŭlajecca miažoj dziesiaci dziaržaŭ: Hiermanii, Aŭstryi, Słavakii, Vienhryi, Charvatyi, Sierbii, Bałharyi, Rumynii, Małdovy dy Ukrainy. Na im stajać takija stalicy jak Viena, Bracisłava, Budapiešt i Białhrad. Darečy, słovam «Dunaj» i vytvornymi ad jaho nazyvajecca dziasiatak rek i ručajoŭ na terytoryi raspaŭsiudžvańnia słavianskich moŭ. U Biełarusi jość prynamsi dźvie raki z takoj nazvaj u Ščučynskim i Iŭjeŭskim rajonach, a taksama ručai pad haradziščam na Miency i ŭ Viciebsku.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Jakaja kraina sama nie maje vychadu da mora i nie miažuje z krainami, jakija jaho majuć?
Nie, takich krain usiaho dźvie — Uźbiekistan i Lichtenštejn. Małdova choć nie maje pramoha vychadu da mora, ale miažuje z Ukrainaj i Rumynijaj, a taksama maje mižnarodny port na Dunai, niedaloka ad jaho ŭpadzieńnia ŭ Čornaje mora.
Nie, takich krain usiaho dźvie — Uźbiekistan i Lichtenštejn. Efiopija straciła vychad da Čyrvonaha mora ŭ 1993 hodzie, kali paśla 40-hadovaj vajny niezaležnaści damahłasia Erytreja.
Nie, takich krain usiaho dźvie — Uźbiekistan i Lichtenštejn. Bośnija i Hiercahavina na pieršy pohlad całkam adrezana ad Adryjatyčnaha mora "nahoj" Charvatyi, ale nasamreč maje nievialiki vychad da jaho šyrynioj kala 20 km, dzie raźmieščany adziny port — horad Nieŭm.
Sapraŭdy, hetaja karlikavaja kraina miažuje tolki sa Šviejcaryjaj i Aŭstryjaj, jakija siońnia nie majuć vychadu da mora. Druhoj takoj krainaj źjaŭlajecca Uźbiekistan.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Jakaja z hetych rek praciakaje pa Biełarusi?
I choć hałoŭnaja arteryja poŭnačy Biełarusi sapraŭdy zaviecca Dźvinoj, ale jaje ličać Zachodniaj, bo Paŭnočnaja Dźvina praciakaje ŭ rasijskaj Archanhielskaj vobłaści i ŭpadaje ŭ Biełaje mora
Pa zachodniaj uskrainie Biełarusi sapraŭdy praciakaje Buh, ale jon zaviecca Zachodnim. Paŭdniovy Buh praciakaje pa terytoryi Ukrainy i ŭpadaje ŭ Čornaje mora
Pa Biełarusi praciakaje raka Dzisna, prytok Dźviny, na jakim staić adnajmienny haradok. A voś Dziasna ciače pa terytoryi Branščyny i Čarnihaŭščyny
Sapraŭdy, Drysa praciakaje vyklučna pa terytoryi Viciebskaj vobłaści i źjaŭlajecca pravym prytokam Dźviny. Raniej na jaje bierazie stajaŭ adnajmienny horad, ale praz "niemiłahučnać" jon byŭ u 1962 hodzie pierajmienavany balšavikami ŭ Vierchniadźvinsk.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Kamu naležyć vostraŭ Śviatoj Aleny?
Tak, vostraŭ Śviatoj Aleny, raźmieščany pasiarod Atłantyčnaha akijana, źjaŭlajecca zamorskim uładańniem Vialikabrytanii. Tut z 1815 hoda i da svajoj śmierci znachodziŭsia ŭ ssyłcy Napaleon. Jahony domik i miescy, dzie jon pieršapačatkova byŭ pachavany, siońnia naležać Francuzskaj Respublicy.
Nie, vostraŭ Śviatoj Aleny, raźmieščany pasiarod Atłantyčnaha akijana, źjaŭlajecca zamorskim uładańniem Vialikabrytanii. Tut z 1815 hoda i da svajoj śmierci znachodziŭsia ŭ ssyłcy Napaleon. Jahony domik i miescy, dzie jon pieršapačatkova byŭ pachavany, siońnia naležać Francuzskaj Respublicy.
Nie, choć imia maje hrečaskaje pachodžańnie, ale vostraŭ Śviatoj Aleny, raźmieščany pasiarod Atłantyčnaha akijana, źjaŭlajecca zamorskim uładańniem Vialikabrytanii. Tut z 1815 hoda i da svajoj śmierci znachodziŭsia ŭ ssyłcy Napaleon. Jahony domik i miescy, dzie jon pieršapačatkova byŭ pachavany, siońnia naležać Francuzskaj Respublicy.
Nie! Vostraŭ Śviatoj Aleny, raźmieščany pasiarod Atłantyčnaha akijana, źjaŭlajecca zamorskim uładańniem Vialikabrytanii. Tut z 1815 hoda i da svajoj śmierci znachodziŭsia ŭ ssyłcy Napaleon. Jahony domik i miescy, dzie jon pieršapačatkova byŭ pachavany, siońnia naležać Francuzskaj Respublicy.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
U jakoj jeŭrapiejskaj stalicy aficyjna žyvie bolš ludziej, čym u Minsku?
Nie, stalica Aŭstryi sa svaimi 1,9 młn nasielnictva dychaje Minsku ŭ patylicu, ale pakul biełaruskaja stalica apiaredžvaje.
Nie, u horadzie na Viśle stanam na 2022 hod pražyvała 1,79 młn čałaviek, tamu jon sastupaje dvuchmiljonnamu Minsku.
Nie, u vienhierskaj stalicy stanam na 2020 hod pražyvała 1,75 młn čałaviek, tamu jana sastupaje dvuchmiljonnamu Minsku.
Tak, u stalicy FRH na siońnia pražyvaje 3,67 młn čałaviek, a ŭ biełaruskaj stalicy aficyjna tolki 2 młn.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Tutejšy
Vas cikavić tolki toje, što niepasredna akružaje vas. Mahčyma, vaš lubimy adpačynak — źjeździć na daču, a nie ŭ dalokija krainy pa ekzotyku. Miascovyja aziory i lasy zamianiajuć vam akijany i džunhli.
Pa novaj
Amatar
Kali vy i padarožničajecie, to zvyčajna idziacie pa prataptanych inšymi darožkach, starajučysia nikudy nie zbočyć. Praz heta vas abminaje šmat tajn pryrody, jakija adkryvajucca tolki śmiełym.
Pa novaj
Amatar
Kali vy i padarožničajecie, to zvyčajna idziacie pa prataptanych inšymi darožkach, starajučysia nikudy nie zbočyć. Praz heta vas abminaje šmat tajn pryrody, jakija adkryvajucca tolki śmiełym.
Pa novaj
Vandroŭnik
Vy šmat dzie pabyvali i šmat, što bačyli, ale vy dakładna viedajecie, što napieradzie jašče bolš cikavych adkryćciaŭ i vydatnych krajavidaŭ.
Pa novaj
Pieršaadkryvalnik
Vy šmat pabačyli za svajo žyćcio i ŭpeŭniena aryjentujeciesia ŭ hetym śviecie. Kožnaja novaja vandroŭka dapaŭniaje vašy i biez taho šyrokija viedy, ale vam heta nikoli nie nadakučyć. Vy imknieciesia adyści ad zvykłych maršrutaŭ i prajci svaim ułasnym šlacham.
Pa novaj
Viečny vandroŭnik
U hetaj nievialikaj płaniety nie zastałosia nijakich sakretaŭ ad vas. Praha da novych adkryćciaŭ šturchaje vas da zor i inšych suśvietaŭ.
Pa novaj