Alaksiej Navalny Alesiej Navalnyj Alexei Navalny

Alaksiej Navalny. Fota: AP Photo / Alexander Zemlianichenko

U zajavie, jakaja raźmieščanaja na sajcie «Mieduzy», Navalny adznačaje, što jaho šmat pytajucca pra nianaviść da tych ludziej, chto maje dačynieńnie da jaho novaha prysudu. Na heta jon adkazvaje, što

«nianaviść — heta hałoŭnaje, što treba pieramahčy ŭ turmie. Tut tak šmat pryčyn dla jaje, a tvajo biaśsille — najmahutniejšy katalizatar pracesu. Tamu, kali dać nianaviści volu, jana dakanaje i zžare ciabie».

Ale, niahledziačy na heta, nianaviść u jaho jość. Pryčym, jak adznačaje palityk, čaściej za ŭsio jana ŭzrastaje paśla sudoŭ. Ale lutaja nianaviść u jaho najpierš da tych, kaho lubiŭ. «Za kaho stajaŭ haroj, praz kaho spračaŭsia da chrypaty. I siabie nienavidžu za toje, što ich niekali lubiŭ».

Navalny adznačaje, što čytaje ŭ ŠIZA knihu Natana Ščaranskaha «Nie zbajusia zła». Aŭtar adsiedzieŭ u SSSR dzieviać hadoŭ. U karcarach i ŠIZA pravioŭ 400 dzion. U 1986 hodzie Ščaranski byŭ abmienieny i źjechaŭ u Izrail. Tam jon stvaryŭ partyju, byŭ ministram zamiežnych spraŭ.

«Ščaranski apisvaje aryšt i śledstva. 1977 hod. Mnie tady byŭ adzin hod. Kniha vyjšła ŭ SSSR u 1991-m. Mnie tady było 15 hadoŭ. A ciapier mnie 47, i, čytajučy jaho knihu, ja časam trasu hałavoj, kab pazbavicca adčuvańnia, što ja čytaju svaju asabistuju spravu», — piša Navalny.

Palityk adznačaje, što Ščaranski ŭ pradmovie da knihi piša, što mienavita ŭ turmach zachavaŭsia virus valnadumstva, i jon spadziajecca, što KDB nie znojdzie «supraćjadździa suprać hetaha virusa». Ale, na dumku Navalnaha, aŭtar pamyliŭsia. Supraćjadździe znajšłosia. I ciapier u Rasii palityčnych źniavolenych bolš, čym u časy Brežnieva i Andropava.

Chto vinavaty i dzie pačatak

Ale ŭ tym, što ciapier adbyvajecca, Navalny nie bačyć roli KDB. Bo nie było ŭ krainie nijakaha pieravarotu z udziełam śpiecsłužbaŭ. Usio adbyłosia samo pa sabie.

«Sami. Sami paklikali. Sami zaprasili ich. Sami navučyli, jak vybary padrablać. Jak ułasnaść cełymi halinami kraści. Jak chłusić u miedyja. Jak mianiać zakony pad siabie. Jak siłaj dušyć apazicyju. I navat jak arhanizoŭvać idyjockija biazdarnyja vojny».

Navalny adznačaje, što «nienavidzić lutaj nianaviściu tych, chto pradaŭ, prapiŭ, zmarnavaŭ toj histaryčny šaniec, što byŭ u našaj krainy ŭ pačatku dzievianostych». I nazyvaje vinavatych — «Jelcyna z «Taniaj i Valaj», Čubajsa i ŭsiu astatniuju pradažnuju siamiejku, jakija pastavili Pucina da ŭłady». A taksama refarmataraŭ-afierystaŭ pačatku 1990-ch i aŭtaraŭ «samaj nierazumnaj aŭtarytarnaj Kanstytucyi, jakuju nam, idyjotam, uciuchali jak demakratyčnuju, užo tady daŭšy prezidentu paŭnamoctvy paŭnapraŭnaha manarcha».

Navalny adznačaje, što ŭ krainie ŭ pačatku 1990-ch tak i nie było surjoznaj sproby pravieści sudovuju reformu, jakaja dazvoliła b prybrać asnovy biezzakońnia i bieź jakoj usie astatnija reformy byli asudžanyja na pravał.

Jon nahadvaje, što ŭ 1991 hodzie, jašče ŭ RSFSR, była pryniata kancepcyja sudovaj reformy. Ale ŭžo z 1993 hoda ŭ krainie pačalisia kontrreformy, skiravanyja na budaŭnictva sudovaj viertykali.

«Kali b niezaležnaja sudovaja ŭłada była stvoranaja, to novaja ŭzurpacyja była b niemahčymaja abo mocna abciažaranaja», — ličyć palityk i adznačaje, što ciapier jasna, što «ŭ Kramli i va ŭradzie dzievianostych nichto i nie chacieŭ niezaležnaha suda. Tamu što taki sud staŭ by pieraškodaj na šlachu karupcyi, padrobki vybaraŭ, pieratvareńni hubiernataraŭ i meraŭ u niaźmiennych kniaźkoŭ».

Palityk zaznačaje, što ŭ krainie nie była praviedziena lustracyja. U vyniku tyja, chto ŭ savieckija časy ŭ KDB maładymi supracoŭnikami zajmaŭsia pieraśledam dysidentaŭ, ciapier «sadžajuć i Jašyna, i Kara-Murzu, i mianie».

Vialikuju ŭvahu ŭ svajoj zajavie Navalny źviartaje na padziei 1996 hoda, kali «niezaležnyja ŚMI» i «demakratyčnaja hramadskaść» zabiaśpiečvali «poŭnuju padtrymku adnoj z samych dramatyčnych pavarotnych padziej našaj novaj historyi — padrobcy prezidenckich vybaraŭ 96-ha hoda».

Jon pryznajecca, što i sam u toj čas «zrabiŭ usio dla taho, kab hetaha nie zaŭvažać», a ahulnaja niespraviadlivaść vybaraŭ jaho ani kropli nie biantežyła.

«Ciapier my płacim za toje, što ŭ 96-m paličyli, što padrobka vynikaŭ vybaraŭ — heta nie zaŭsiody drenna. Meta apraŭdvała srodki», — adznačaje palityk.

Palityk stavić u vinu kiraŭnictvu Rasii, jakoje paśla putču ŭ 1991-m hodzie i rasstrełu parłamienta ŭ 1993-m mieła absalutnuju paŭnatu ŭłady, ale navat nie pasprabavała pravieści demakratyčnyja reformy, jak u inšych krainach Uschodniaj Jeŭropy.

Jon padkreślivaje, što mienavita «ź Jelcynym, Čubajsam, aliharchami i ŭsioj kamsamolska-partyjnaj bandaj, jakaja nazyvała siabie «demakratami», my ŭ 1994-m pajšli nie ŭ Jeŭropu, a ŭ Siaredniuju Aziju. Abmianiali našu jeŭrapiejskuju budučyniu na viły «Tani i Vali» na «vostravie miljanieraŭ» Sien-Bart».

U vyniku, kali da ŭłady pryjšli «kadebešniki / efesbešniki», im ničoha nie pryjšłosia rabić. Praviły hulni byli ŭstanoŭlenyja da ich. «Kali praviły hulni takija, što možna kraści, chłusić, falsifikavać, cenzuravać, a ŭsie sudy pad našym kantrolem, to tut, ličy, niadrenna razhorniemsia, — zaŭvažaje Navalny i adznačaje:

— My puścili kazła na kapusny skład, a potym dzivimsia, što jon źjeŭ usiu kapustu».

Šaniec Rasii

Navalny adznačaje, što, akramia nianaviści, u jaho prysutničaje strach za toje, što Rasija znoŭ, jak u 1990-ja, moža stracić svoj histaryčny šaniec, u jaki jon nie prosta vieryć.

«Ja nie prosta vieru, a viedaju, što ŭ Rasii budzie jašče šaniec. Heta histaryčny praces. My znoŭ budziem na razdarožžy».

Hałoŭnaje pry hetym, na dumku palityka, nie pajści «pa pakazalniku «meta apraŭdvaje srodki».

Navalny adznačaje, što ŭsio, što jon napisaŭ pra dzievianostyja — najvažniejšaje i samaje aktualnaje pytańnie palityčnaj stratehii ŭsich prychilnikaŭ jeŭrapiejskaha šlachu i demakratyčnaha raźvićcia.

Pa słovach palityka, jaho vielmi ździviła reakcyja na rasśledavańnie pra Alaksieja Vieniadziktava i Ksieniju Sabčak, jakoje raskryła fakt atrymańnia Vieniadziktavym sumy 550 miljonaŭ rubloŭ u toj čas, jak jon kiravaŭ štabam nazirańnia za vybarami.

Navalny zaznačaje, što jon dzivicca, što pryviedzienyja ŭ rasśledavańni fakty ab datyčnaści hetych ludziej da falsifikacyj dla mnohich ni haniebnyja, ni značnyja.

«U nas pa-raniejšamu łajalnaść pryncypam padviarhajecca sumnievam i razhladajecca šmatlikimi jak naiŭnaja, ramantyčnaja i naohuł jak «biełaje palito». Asabistaja łajalnaść, prynaležnaść da karparacyi, staroje siabroŭstva rasceńvajucca mnohimi jak najvažniejšyja, —

zaŭvažaje Navalny i zadajecca pytańniem: — Kali dla nas palityčny sajuźnik — toj, chto pradaje našy hałasy «Adzinaj Rasii», to chto my naohuł, dla čaho my patrebnyja?»

Palityk prapanuje ŭ takim vypadku prosta ŭstupić u «Adzinuju Rasiju», stvaryć frakcyju «ćviordych sabianincaŭ» i patrabavać prybrać drennaha Pucina i dać charošych Sabianina i Mišuścina, Šuvałava i Liksutava.

Navalny adznačaje, što kali adkryjecca akno mahčymaściaŭ, to znoŭ daviadziecca mieć spravu z tymi, chto ličyć, što dzie-nidzie vybary treba admianić abo padrabić, možna padkuplać žurnalistaŭ, trymać sudy na kručku, nielha mianiać kadravuju asnovu ŭłady i hetak dalej.

«I ludzi z takimi idejami buduć zusim nie pucinisty i nie kamunisty — jany znoŭ stanuć nazyvać siabie demakratami i libierałami», — prahnazuje palityk.

Jak pazbavicca nianaviści i strachu

Navalny adznačaje, što vielmi baicca, što bitva za pryncypy znoŭ moža być prajhranaja pad łozunhami «realnaj palityki».

Na dumku palityka, lepšy sposab pazbavicca nianaviści i strachu — zastavacca viernym sabie i niastomna tłumačyć ludziam na šmatlikich prykładach, što

«demakratyčnyja pryncypy — prahmatyčnaść, niezaležny sud, sumlennyja vybary i roŭnaść usich pierad zakonam — najlepšyja miechanizmy surovaha realnaha žyćcia na šlachu da roskvitu. A tajemnyja fondy-abščaki i mary pra dobraha dyktatara — heta chimiera i naiŭnaja łuchta».

Navalny ličyć, što «tolki kali pieravažnaja bolšaść u rasijskaj apazicyi budzie składacca z tych, chto ni pry jakich umovach nie prymaje padroblenych vybaraŭ, niapravilnaha suda i karupcyi, tady my zmožam pravilna rasparadzicca šancam, jaki abaviazkova vypadzie znoŭ».

Čytajcie jašče:

Navalnaha asudzili da 19-ci hadoŭ kałonii asobaha režymu pa spravie ab «ekstremiźmie»

Navalny da hadaviny napadu na Ukrainu apublikavaŭ prahramny tekst. Zhadaŭ i Biełaruś

Navalny: Pryhožyn pryjazdžaŭ vierbavać źniavolenych u jaho kałoniju

«Ja jak pryjšoŭ, adrazu padumaŭ: zabojcy. Tak i akazałasia». Navalny raskazaŭ pra svoj novy atrad u kałonii

Клас
33
Панылы сорам
3
Ха-ха
14
Ого
4
Сумна
8
Абуральна
14

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?