Skryn z sacsietak Kroŭfard

Skryn z sacsietak Kroŭfard

Pra staruju kamandu Twitter

Kroŭfard trapiła ŭ kamandu Twitter paśla kupli jaje startapa Squad u 2020 hodzie. Pavodle jaje słoŭ, «heta było adnačasova zajmalna i žudasna»: kampanija zdavałasia joj zanadta izalavanaj i biurakratyčnaj. Adbyvalisia durnyja intryhi, pastajannyja rearhanizacyi źmieny nazvaŭ kamand. «Vy nie mahli być prosta stvaralnikam — vam taksama treba było być palitykam», — dadała jana.

Ester pryznałasia, što była šakavanaja, nakolki sastarełym było kiravańnie: «U mianie asabliva nie było žadańnia dumać pra niešta akramia štokvartalnych spravazdač ab prybytkach i stratach». Taksama joj zdavałasia, što ŭsio ŭ kampanii trymajecca «na klejkaj stužcy» i na nievialikija źmieny ŭ sacsietcy mohuć syści miesiacy, pierš čym hetaha ŭdasca damahčysia. Mieniedžaraŭ było zanadta šmat, a zamiest dyskusij byli standartnyja «nie, heta niemahčyma» abo «heta tyčycca inšaj kamandy».

Kroŭfard uspaminaje adzin epizod, jaki ilustruje błytaninu: «Moj kaleha pravioŭ miesiac, sprabujučy atrymać dazvoł na toje, kab źviazacca z błohierami. Jon prajšoŭ praz try ŭzroŭni kiraŭnikoŭ i šeść roznych kamand. U vyniku va ŭzhadnieńni ŭdzielničali čatyry kiraŭniki. Heta było varjactva, na žal, ja bačyła, jak niekalki top-pierformieraŭ vyharali i byli maralna źniasilenyja paśla takoha dośviedu».

Pra adnosiny z kalehami

Choć bolšaść supracoŭnikaŭ dobra spraŭlalisia z pracaj, prablemu stvarali łoŭ-pierformiery, jakich pierakidvali z adnoj kamandy ŭ inšuju. Mieniedžary prosta nie viedali, jakuju nahodu prydumać, kab zvolnić hetych rabotnikaŭ. Niešmatlikija kiraŭniki vałodali volaj i resursami, kab heta zrabić, zaklučaje Kroŭfard.

Jana ź ciepłynioj uspaminaje pracu z kamandami dyzajnu, raspracoŭki, daśledavańniaŭ, markietynhu i PR. «Časta heta była nievialikaja kros-funkcyjanalnaja kamanda matyvavanych ludziej, jakija akazvali vialiki ŭpłyŭ», — kaža byłaja supracoŭnica. Tym bolš u hetych kamandach było viesieła i jany zdavalisia chutčej vyklučeńniem, čym praviłam.

Prodaž sacsietki

Pierad prodažam kampanii kiraŭnictva ničoha nie tłumačyła supracoŭnikam i «chavałasia za advakatami». Adnak Ester była nastrojena aptymistyčna i vyrašyła zastacca ŭ Twitter. «Z samaha pačatku ja bačyła, što niekatoryja źmieny, jakija Iłan źbiraŭsia ŭnieści, byli razumnymi, inšyja — durnymi», — pryznajecca Kroŭfard. Tady jana adkryta dzialiłasia svaim mierkavańniem i časta piarečyła suprać novaŭviadzieńniaŭ.

Paśla prodažu kampanii Ester nie adčuvała siabie ŭ psichałahičnaj biaśpiecy: zdavałasia, što jaje mohuć «zvolnić u luby momant ni za što». Jana nieadnarazova bačyła, jak heta adbyvajecca ź inšymi — i jak niehatyŭna heta ŭpłyvaje na karparatyŭny duch. Adnak supracoŭnica sprabavała padbadzioryć svaich kaleh i padtrymlivać tych, chto imknuŭsia adaptavacca da novaha, bolš chardkornaha tempu pracy.

Sustreča z Maskam

Iłan zdaŭsia joj śmiešnym i abajalnym. Ale jaho charaktar nie ź lohkich: jana zaŭvažyła, što pavodziny i reakcyja Maska mohuć mianiacca mamientalna — ad ironii da hnievu. Taksama ciažka było zrazumieć, u jakim nastroi jon znachodzicca ciapier i jakaja budzie jaho reakcyja na tuju ci inšuju padzieju. Nieŭzabavie ludzi pačali jaho adkryta bajacca: što jon niečakana vykliča ich na naradu abo im pryjdziecca kazać jamu drennyja naviny.

Najbližejšaje asiarodździe Iłana, jakoje jon pryvioŭ u kampaniju, fanatyčna vieryła jamu i padtrymlivała źmieny. Kalehi Ester raili joj trymać jazyk za zubami i być bolš aściarožnaj. Jana ŭspaminaje, što nie prytrymlivałasia hetych paradaŭ: joj było niecikava bajacca ci «chadzić na dybačkach vakoł Iłana». «Albo jon budzie pavažać mianie za toje, što ja sapraŭdnaja, albo zvolnić mianie. Luby zychod byŭ dla mianie prymalny».

Jaki Mask na samaj spravie

Kroŭfard chutka zrazumieła, što Mask prymaje praduktovyja abo biznes-rašeńni čysta intuityŭna: jon nie ličyŭ patrebnym abapiracca na sabranyja danyja abo abhruntoŭvać svajo bačańnie.

«Mianie heta asabliva chvalavała, bo ja ličyła, što vałodaju karysnymi karparatyŭnymi viedami, jakija mahli b dapamahčy jamu prymać bolš pravilnyja rašeńni», — kaža Ester. Časam joj zdavałasia, što jon daviaraje vodhukach vypadkovych ludziej bolš, čym śpiecyjalistam kampanii. «Ja dahetul nie razumieju čamu», — pryznajecca jana.

Byłaja supracoŭnica ličyć, što Mask vałodaje vyklučnym talentam vyrašać składanyja technałahičnyja zadačy, ale nie zdolny stvarać efiektyŭnyja pradukty, jakija palahčajuć čałaviečuju suviaź i znosiny — heta patrabuje inšaha typu intelektu. Biznesmienu nie chapaje sistemnaści myśleńnia i empatyi, ličyć jana.

Taja samaja historyja ź miaškom

Taksama Kroŭfard zhadała našumiełuju historyju, jakaja zrabiła jaje viadomaj.

Paśla kupli sacsietki Maskam u sietcy źjaviŭsia zdymak dziaŭčyny, jakaja śpić prosta ŭ ofisie Twitter na padłozie ŭ spalnym miašku. «Stać virusnaj navinoj było dziŭnym i cikavym dośviedam. Na mianie napadali levyja i nazyvali padchalimkaj miljardera, ale ŭ toj ža čas na mianie napadali pravyja za toje, što ja pracujučaja mama, jakuju demanizavali jak prykład žančyny, jakaja addaje pieravahu karjery pierad siamjoj», — śmiajecca jana. Ester niesurjozna pastaviłasia da hetych kamientaroŭ.

Na samaj spravie historyja akazałasia prostaj. Supracoŭnica atrymała niemahčymy dedłajn dla jaje prajekta. Joj daviałosia pracavać kruhłyja sutki razam sa svajoj kamandaj, jakaja była raskidana pa ŭsim śviecie, i im usio ž taki ŭdałosia vykanać zadaču ŭ termin, jak kaža Ester, «nasupierak usiamu». Jana nazyvaje hetyja niekalki miesiacaŭ varjackimi, ale nie škaduje, što tam apynułasia.

Zvalnieńnie — najlepšy padarunak

Svaju pracu ŭ kampanii Maska jana paraŭnoŭvaje z hulnioj «na 10-m uzroŭni składanaści». Joj było cikava vyrašać składanyja zadačy, i ciapier jana nie choča ni pierabolšvać svoj vopyt, ni krytykavać svaju byłuju pracu. Kroŭfard kaža, što zvalnieńnie dla jaje było «najlepšym padarunkam, jaki ja kali-niebudź atrymlivała». Ciapier jana atrymała čas, kab rassłabicca, uziać pierapynak i viarnucca ŭ kampaniju, u jakuju jana budzie vieryć.

Kroŭfard spadziajecca, što rebrendynh Twitter u X dapamoža kampanii znajści novuju aporu. Adnačasova jana spačuvaje supracoŭnikam, jakim davodzicca litaralna zmahacca za rekłamadaŭcaŭ, a taksama karystalnikam, jakija sutykajucca z chaatyčnymi abnaŭleńniami płatformy. «Heta byŭ varjacki dom,» —kaža Ester.

«Va ŭsim hetym jość i pavučalnaja historyja dla ŭsich, chto ŭ čymści maje pośpiech: čym vyšej vy padymajeciesia, tym mienš stanovicca vaš śviet. Heta dziŭny paradoks, ale samyja bahatyja i ŭpłyvovyja ludzi taksama źjaŭlajucca adnymi z samych izalavanych», — ličyć jana. Iłan zdavaŭsia joj zusim adzinokim, a jaho ład žyćcia byŭ dla Ester niepadychodziačym. Ciapier jana ličyć, što kampramisu być nie moža: kali vy paśpiachovyja, ale pry hetym adčuvajecie siabie samotna, to niešta idzie nie tak.

Čytajcie taksama:

Iłan Mask ustupaje ŭ hulniu sa štučnym intelektam. Jaho novaja kampanija pačynaje pracu nad stvareńniem ŠI

Mask i Cukierbierh uznačalili śpis samych bahatych ludziej śvietu

Aficyjny akaŭnt tvitara źmianiŭ svoj niknejm na @x. Karystalnik, jakomu raniej naležała hetaje imia, nie atrymaŭ ani centa kampiensacyi

Клас
17
Панылы сорам
4
Ха-ха
5
Ого
1
Сумна
4
Абуральна
5