Ekśpierty pa kanfliktnych situacyjach, terapieŭty i hidy skłali parady, jak vybudoŭvać adnosiny ŭnutry hrupy padčas sumiesnych padarožžaŭ. Fota: Naša Niva

Ekśpierty pa kanfliktnych situacyjach, terapieŭty i hidy skłali parady, jak vybudoŭvać adnosiny ŭnutry hrupy padčas sumiesnych padarožžaŭ. Fota: Naša Niva

Ekśpierty pa kanfliktnych situacyjach, terapieŭty i hidy hrupavych ekskursij skłali parady, jak vybudoŭvać adnosiny ŭnutry hrupy padčas sumiesnych padarožžaŭ. Voś na što varta źviarnuć uvahu.

1. Abmiarkujcie čakańni ad vandroŭki zahadzia

Spytajecie siabie: navošta my vypraŭlajemsia ŭ hetaje padarožža? Adpačyvać ci pracavać? Kab ubačyć niejkija histaryčnyja cikavostki, umacavać adnosiny ŭnutry kamandy ci pastavić spartyŭnyja rekordy? Niachaj kožny raskaža pra svaje mety i namiery.

Nazyvajcie heta jak chočacie — kansultavańnie pierad pajezdkaj, zaklučeńnie sacyjalnaha kantrakta, ustanaŭleńnie suviazi — reč u tym, kab zahadzia pradbačyć patencyjnyja ciažkaści i prablemy dy abmierkavać mahčymyja šlachi ich vyrašeńnia.

Adno z pytańniaŭ, jakoje časta vypuskajecca z-pad uvahi, — pytańnie pra toje, jak hrupa budzie prymać rašeńni. Heta moža być rašeńnie na asnovie kansensusu: «my budziem aryjentavacca na toje, jak pačuvajecca samy stomleny čałaviek», ci «my budziem aryjentavacca na mierkavańnie taho, chto zmoža apłacić rachunak za ŭsich». Vy možacie chacia b prykinuć mahčymyja varyjanty.

2. Kali vy intraviert, uličvajcie svoj charaktar

Pamiatajcie, što vam patrebny čas na siabie, kab padarožža vas nie vymatała i nie pieratvaryłasia ŭ pakutu. Padumajcie, što b vy chacieli rabić sam-nasam i kali možna znajści na heta čas.

Navat kali vy ŭ pryjemnaj kampanii, ale vaš unutrany resurs ad niaspynnych adnosin źnižajecca — u vyniku vy pačniecie adčuvać siabie drenna. Vy budziecie najlepšym kampańjonam ŭ padarožžy, kali adpačniecie i zaradziciesia enierhijaj.

3. Čarhujcie raspłanavany i svabodny čas

Niekatoryja padarožniki lubiać płanavać kožnaje imhnieńnie, inšyja bolš spantannyja i chočuć daznacca, kudy ich zaviadzie nastroj. Najaŭnaść i taho, i inšaha dapamahaje zbałansavać pajezdku.

Naprykład, kali ŭ vas piacidzionnaja vandroŭka i padčas jaje dva dni buduć raspłanavanyja, a dva — niezaniatyja, — idealna.

4. Vaźmicie z saboj ulubionuju reč

Pa słovach psichaterapieŭtki Lizy Kiejs, my časta niedaaceńvajem stres, jaki ŭźnikaje padčas padarožža.

Navat kali my vydatna bavim čas, vandroŭka — heta ŭsio ž nievialikaja ataka na naša cieła i rozum. Kab vytryvać heta vyprabavańnie, vaźmicie z saboj štości z vašych ulubionych pradmietaŭ ci rečaŭ, źviazanych sa štodzionnymi zvyčkami. Heta moža być padborka piesień u Spotify ci dyvanok dla johi, jakuju vy zaŭsiody robicie pa ranicach.

U stresavyja momanty hetyja rečy nie daduć vam stracić suviaź z vašym unutranym «ja».

5. Ščyra i adkryta abmiarkoŭvajcie prablemy ŭ adnosinach

Nie paźbiahajcie kanfliktaŭ, kab być vietlivym, i nie dazvalajcie «niezdarovym adčuvańniam» nazapašvacca.

Niezdarovy mir, padčas jakoha ŭsio vyhladaje idealna i miła, ale ŭnutry va ŭsich «kipić i burlić» — heta na samaj spravie nie mir.

Zdymajcie napružańnie, ščyra razmaŭlajučy pra lubyja prablemy ŭ stasunkach. Bo kali panuje «niezdarovy spakoj» — heta zvyčajna zaŭvažajuć usie ŭdzielniki hrupy. Tak što nie bojciesia jaho razburyć — moža być, žartam ci prosta pytańniem, jak usie siabie adčuvajuć.

«Ja viedaju, što hrupy lepš adnaŭlajucca i pieraadolvajuć kryzis, kali niechta skaža: «Hej, mnie zdajecca, ci adbyvajecca niešta dziŭnaje?» — dzielicca dośviedam Liza Kiejs. «Zvyčajna ŭsie takija: «Oj, dziakuj bohu, chtości heta skazaŭ».

6. «Razborki» ŭ parach ci bolš małych hrupach nie pavinny ŭpłyvać na płany ŭsioj kampanii

Ludzi zakochvajucca padčas padarožžaŭ ci abjadnoŭvajucca ŭ mini-hrupy. Ale kali ŭnutry takich jačejek naśpiavajuć kanflikty, jany nie pavinny vyznačać płany ŭsioj kampanii.

U vypadku prablemnych situacyj ekśpierty rajać paprasić udzielnikaŭ kanfliktu abmierkavać situacyju pa telefonie ź siabram ci siabrami, jakich niama ŭ pajezdcy.

7. Budźcie siabrami nastolki, kab daravać

Zvyčajna kanflikt stanovicca tym bolš niajomkim, čym daŭžej jon ciahniecca. Tamu starajciesia vyrašać prablemu, jak tolki jana ŭźnikaje. Heta moža być ciažka, i heta napraŭdu śmieły ŭčynak. Ale jon taho varty.

A kali prablema vyrašana, narešcie možna atrymlivać asałodu ad pajezdki, jakaja pavinna zastacca pryjemnym uspaminam.

 

Čytajcie jašče:

Dzieviać idej dla zachaplalnych ci karysnych vychadnych. Jak pravieści adpačynak, nie hublajučy šmat hrošaj

Ciapier «Biełaruskija Maldyvy» možna naviedać aficyjna

Siem pryčyn, čamu Niepał — nie najlepšaja kraina dla padarožža

Клас
9
Панылы сорам
2
Ха-ха
1
Ого
3
Сумна
1
Абуральна
3