Ajcišnik z žonkaj spačatku źmianiŭ niekalki krain vakoł Biełarusi, a potym pierajechaŭ va… Uruhvaj. Hetaja łakacyja zdajecca ekzatyčnaj navat na fonie Arhienciny. Čamu hetaja kraina, dzie atrymać vizu i jak žyviecca va Uruhvai praz hod, mužčyna padrabiazna raskazaŭ dev.by.

Čamu Uruhvaj

My žyli ŭ Lvovie. 24 lutaha za paru hadzin sabralisia i źjechali ŭ Polšču, ale zastavacca ŭ Jeŭropie nie chacieli, bo i tam usio vyhladała niestabilna. Viartacca ŭ Biełaruś u ahladnaj pierśpiektyvie nie zdajecca biaśpiečnym rašeńniem, a pašparty našyja nie viečnyja. 

My vyrašyli, što treba šukać miesca dalej ad Jeŭropy, u toj ža čas z dosyć prostaj lehalizacyjaj i ahladnaj pierśpiektyvaj atrymańnia hramadzianstva. Uruhvaj sumiaściŭ dva hetyja klučavyja krytery. U Łacinskaj Amierycy niama jadziernych dziaržaŭ, značyć bambić jaje buduć u apošniuju čarhu. Padavacca na hramadzianstva sužencam tut možna praz try hady paśla ŭjezdu plus kala hoda razhladajecca sprava. Nu, i plus demakratyja, stabilnaja ekanomika, biełaje nasielnictva (to-bok my tut nie hrynha, a takija ž, jak usie), miakki klimat, adnosna nizkaja złačynnaść. Pry hetym u Łacinskaj Amierycy raniej my ni razu nie byli. Ispanskuju movu ja tady tolki pačynaŭ vučyć, žonka dahetul źbirajecca. 

ZŠA pužali składanaj lehalizacyjaj. Arhiencina — biaskoncaj inflacyjaj. Nam było važna pracavać lehalna, a ŭ Arhiencinie heta praktyčna niemahčyma. Kali pracavać pavodle aficyjnaha kursa, to zarobak padaje ŭdvaja. Chaciełasia čahości bolš stabilnaha. Da taho ž u Arhiencinie ciažej lehalizavacca. Dla hetaha patrebnyja padstavy: vučoba, pasiŭny prybytak ad zdačy nieruchomaj majomaści, układaŭ (našych 200 dalaraŭ niedastatkova) i h. d. Prydumlać šeryja schiemy my nie chočam. Va Uruhvai ž dla padačy na pastajanaje miesca žycharstva dastatkova tolki namieru žyć u hetaj krainie i dachodu (možna z-za miažy) kala 600 dalaraŭ na siamiejnika.

Mantevidea

Mantevidea

Jak atrymać vizu 

Va Uruhvaj biełarusam patrebna viza. 

Prabyŭšy paśla pačatku vajny tydzień u Polščy, my palacieli ŭ Turcyju. Chacieli atrymać turystyčny dazvoł na žycharstva na paŭhoda, ale nam admovili, tamu ŭ nas było ŭsiaho 10 dzion na vyjezd. My źjechali na 2—3 miesiacy ŭ Hruziju.

Płanujučy pierajezd u Łacinskuju Amieryku, my źviazalisia z konsulstvami Uruhvaja ŭ Turcyi i ŭ Arhiencinie. I na ŭsialaki vypadak zapisalisia ŭ konsulstva ŭ Biełarusi. Raskazali, što my ŭ Turcyi, dazvołu na žycharstva nie majem, pryjechać u Biełaruś nie možam, chočam va Uruhvaj. Konsuł adkazaŭ: biez prablem, dasyłajcie skany dakumientaŭ, kali mihracyjnaja słužba Uruhvaja ich uchvalić, vy možacie pryjści pa vizu ŭ konsulstva ŭ luboj krainie.

Kali pryjšoŭ stanoŭčy adkaz, my ŭžo byli ŭ Hruzii, tam niama konsulstva Uruhvaja. Pryjšłosia lacieć pa vizu na paru dzion u Abu-Dabi.

Ale ciapier atrymać vizu stała składana. Znaju niekalki historyj admoŭ znajomym prahramistam ź Biełarusi. Admovili i ŭ Minsku, i ŭ Brazilii. Čym matyvujuć? Ničym. Ale nie dumaju, što heta źviazana z vajnoj. Vajny va ŭruhvajskim paradku dnia niama naohuł.

Jak idzie lehalizacyja

My skarystalisia pasłuhami prafiesijanałaŭ i padalisia na Residencia Legal (PMŽ) praz tydzień paśla pryjezdu. Praz dva tydni ŭ nas na rukach byli sieduły (miascovyja ID) terminam 2 hady. Zajava na PMŽ zvyčajna razhladajecca da dvuch hadoŭ, ale adrazu paśla padačy vy atrymlivajecie status Residencia en trámite (PMŽ na razhladzie), jaki źjaŭlajecca padstavaj dla lehalnaha pražyvańnia. My znajem niekalki siemjaŭ, jakija atrymali PMŽ na praciahu 4—8 miesiacaŭ. My čakajem užo 10 miesiacaŭ.

Uruhvajskija pašparty płanujem atrymać praz čatyry hady, ale jość niuans: u hrafie «nacyjanalnaść» tut pišuć krainu nie hramadzianstva, a naradžeńnia. U nas budzie napisana «Biełaruś», tamu padčas padarožžaŭ mohuć uźnikać prablemy, pryčym, chutčej, nie na miažy, a pry pasadcy ŭ samalot. Tak, pišuć, što miascovyja łaŭkosty, jakija lotajuć u Jeŭropu, mohuć nie pasadzić na rejs biez šenhienskaj vizy. U pamiežnikaŭ ža pytańniaŭ zvyčajna nie ŭźnikaje.

Jašče mihrantam varta viedać, što va Uruhvai niama biełaruskaha konsulstva, najbližejšaje znachodzicca ŭ Buenas-Ajresie. Ale tam nie zajmajucca Uruhvajem, za jaho adkazvaje Brazilija, a da konsulstva ŭ Brazilia — 2000 km. I tam partuhalskaja mova, a nie ispanskaja.

Daviedki byccam by možna zakazać anłajn, ich dašluć poštaj. Ale my zajmajemsia hetym ad śniežnia, i pakul biez vyniku. Daviedka pra niesudzimaść i pra paśviedčańnie ŭžo ŭ Brazilii, my čakajem daviedku ab šlubie, kab ich adpravili razam i vyjšła krychu tańniej. Ale konsuł palacieŭ na adpačynak u Biełaruś i pierastaŭ adkazvać (UPD. Konsuł viarnuŭsia, daviedka pra šlub hatovaja). 

Zaapark la padnožža Pan De Azucar

Zaapark la padnožža Pan De Azucar

Jak pracujecca

Ja frantend-raspracoŭščyk u amierykanskim startapie. Pačynaŭ ź im pracavać jašče ŭ 2020 hodzie ŭ Minsku, tady jany jakraz adkryli tam ofis (u śniežni 2022-ha jaho pryjšłosia zakryć). 

Tak jak usia inžynieryja ŭ Jeŭropie, to ŭstaju a piataj ranicy i pracuju da hadziny-druhoj. Hrafik, nasamreč, ahoń, paśla pracy jašče ŭvieś dzień volny. Nu, i kali razhladać pierśpiektyvu źmieny pracy, to tut raspracoŭščyki ŭ asnoŭnym pracujuć sa Štatami, bo časavy pojas supadaje.

Adkryŭ va Uruhvai IP i ŭkłaŭ kantrakt z amierykanskim ofisam. IP moža adkryć navat turyst. Składaniej z bankaŭskim rachunkam. Jość imaviernaść, što zapatrabujuć pakłaści na depazit 5000$ na paŭhoda. A moža, i nie zapatrabujuć — Vialiki Uruhvajski Randam (pra jaho nižej).

Padatki na dachod z-za miažy ŭ IT tut 0% (praŭda, treba vykanać niekatoryja ŭmovy, ja pad ich traplaju). Akramia padachodnaha, płacicca BPS (uniosak u piensijny fond) — kala 80$ i abaviazkovaja miedstrachoŭka (na jaje možna aformić usiu siamju) — 4% ad dachodu.

Nasamreč, tut vielmi składanaja padatkovaja sistema, kožny ličyć jak umieje. Ale ja zrabiŭ vysnovu, što prahramist-IP (zdajecca, luby inžynier), jaki pracuje na zamiežnuju kampaniju na abstalavańni kampanii i vyrablaje pradukt, što vykarystoŭvajecca pa-za Uruhvajem, vyzvaleny ad padachodnaha padatku. 

Što praŭda, heta nie aznačaje, što vy vyjhrajecie ŭ hrašach ad pierajezdu va Uruhvaj. Kali ja byŭ u Hruzii, adkryŭ tam IP z 1% padatku, tamu tut z 4% na miedstrachoŭku i kala 80$ na piensijny ja, viadoma, prajhraŭ. A kali brać u raźlik vysoki miascovy ceńnik, to vielmi mocna prajhraŭ.

Raniej nam udavałasia adkładać pałovu dachodu, tut — tolki 15—20%, prytym što my ekanomim.

Ceny

My žyviom u pryharadzie Punta-del-Este, kurortnaha haradka na poŭdni krainy, za 140 km ad Mantevidea. Jaho pabudavali arhiencincy. Uletku (jeŭrapiejskaj zimoj) bahatyja arhiencincy i brazilcy tut vyhulvajuć svoj aŭtapark.

Tut vielmi doraha. Nie kankretna ŭ Punta-del-Este, a naohuł va Uruhvai. 

Praz myta ceny na elektroniku — udvaja da cen «Amazona». Śpiecyjalizavanych tavaraŭ tut abo niama, abo ich vybar vielmi maleńki.

Ceny na pradukty, bytavuju chimiju dy inšaje taksama dosyć vysokija. Kali paraŭnać z Batumi, dzie my žyli da adlotu va Uruhvaj, to ŭ try-čatyry razy vyšejšyja.

U asnovie nacyjanalnaj kuchni — jałavičyna. Tony jałavičyny. Na kožnaha ŭruhvajca prypadaje try ci čatyry karovy. Hałoŭnyja stravy — heta roznyja častki jałavičyny, pryhatavanyja na paryšy (paryša — miascovy vid manhała). I jašče varanaja zhuščonka, jaje dadajuć usiudy, navat u makfłary. Znajści tort biez zhuščonki, toj jašče kvest. 

Byvaje, u mianie padharaje ad cen. U Minsku ŭ mianie byŭ FPV-dron, jaki daviałosia pakinuć. Va Ukrainie kupiŭ jašče adzin. Tut heta niemahčyma. Dla absłuhoŭvańnia drona patrebny dostup da AliExpress: pastajanna patrabujecca niejkaja drobiaź, jakaja kaštuje ad 1 da 80 dalaraŭ. Chacieŭ niejak zakazać kantrolery i datčyki dla «razumnaha doma». Vyjaviłasia, što nielha zakazać adzin kantroler — treba sabrać zakaz na 200 dalaraŭ i jašče zapłacić 300 dalaraŭ za razmytnioŭku i dastaŭku.

Heta supierdoraha i nieracyjanalna. Uvohule, tyja chobi, jakimi ja zajmaŭsia ŭ Biełarusi, tut niemahčymyja. Zatoje tut jość siorfinh, dyj Arhiencina, Brazilija pad bokam. Voś ciapier płanujem adpačynak. Chočacca hłybiej u Braziliju, ale pužałki ad miascovych naściarožvajuć. Moža być, atrymajecca na harnałyžku ŭ Arhiencinu.

Vid na Punta-del-Este

Vid na Punta-del-Este

Žytło, internet i žyvioły

Žytło taksama darahoje, pry hetym jaho jakaść nizkaja. Pleśnia, vokny, jakija sifoniać, — zvyčajnaja reč. Za niebłahuju adnapakajoŭku ŭ dobrym (biaśpiečnym) rajonie Mantevidea treba zapłacić 700—800 dalaraŭ. Plus ryełtary voźmuć za ceły miesiac arendy, jašče ŭłaśniku patrebna harantyja sa strachavoj (kala miesiaca arendy) albo depazit (viartańnie tolki paśla vyjezdu) pryblizna za šeść miesiacaŭ. Kantrakt układajecca zvyčajna na hod, kali treba źjechać daterminova, albo praciahvaješ płacić arendu, albo šukaješ žycharoŭ sabie na zamienu.

My zdymajem dom za 1300$ + 100$ (letam 120$) sadoŭniku + 90$ za achovu + 45$ za internet + 25$ za vadu + 80$ (zimoj kala 350$) za elektryčnaść. Plus ahientu my zapłacili za pieršy hod 1300$+22% padatku. Plus kala 800$ harantyi ad strachavoj kampanii (kali raptam my źnikniem, ułaśnik usio roŭna budzie atrymlivać hrošy). 

To-bok pry naminalnaj arendnaj płacie 1300$ na miesiac faktyčna vychodzić 1800 — 2150$. Pry hetym tut pryniata pieraličvać košt arendy kožny hod, a ahienty ŭ Puncie lubiać brać hrošy za kožny nastupny hod kantrakta.

Ź plusoŭ: internet tut cudoŭny, kraina hruntoŭna ŭkłałasia ŭ telekam-infrastrukturu. U našaj vioscy z 8—10 žyłych damoŭ praviedziena optavałakno, chutkaść 400 abo 600 Mbit/siek. Praŭda, adnojčy sadoŭnik pierabiŭ naš kabiel, i my tydzień čakali technika.

Naš dom

Naš dom

U Punta-del-Este možna biaśpiečna adpačyvać i inviestavać hrošy ŭ nieruchomuju majomaść. I arhiencincy karystajucca hetym. Nieruchomaja majomaść va Uruhvai — dobry sposab zachavać i prymnožyć hrošy. Dom, jaki ŭ zvyčajny čas kaštuje 1800$ na miesiac, na Novy hod pryniasie 18 000$ za try tydni. Haspadary našaha zdymnaha doma taksama žyvuć u Buenas-Ajresie. Jon — architektar, jana — psichołah. 

My ŭžo zadumvajemsia pra svajo žyllo i pryhladajemsia da cen. Dobraja dvuchpakajoŭka ŭ dobrym domie budzie kaštavać kala 150 000$. Ceny ŭ Mantevidea i ŭ Punta-del-Este buduć padobnyja. Možna znajści žytło i značna tańniej, ale naŭrad ci tam zachočacca žyć.

Z bytavych niuansaŭ: doma ciapier choładna, bo niama centralnaha aciapleńnia, a abahravać žytło kandycyjanierami/elektraabahravalnikami składana i doraha. U kožnym pakoi vielizarnaje akno, 2,5×2,5 m, u adno škło. Ciapła takoje akno nie trymaje. Minułaha žniŭnia za elektryčnaść i drovy addali prykładna 400 dalaraŭ. 

Tamu my płanujem nie kuplać, a budavać (u spadzievie, što ŭdasca prakantralavać jakaść budaŭnictva i ŭciaplić dom). Užo viedajem ceny na ziamlu: u Punta-del-Este ŭčastak pad zabudovu abydziecca ŭ 15 000$ za sotku, za 15 chvilin jazdy na mašynie ad horada — u 8000$, jašče za 15 chvilin — u 5000 $ za sotku. 

A tak klimat tut cudoŭny: letam +30, zimoj (3-4 miesiacy ŭ hodzie) +12-25. I jašče ź plusoŭ: tut amal niama atrutnych žyvioł. Jość miascovyja skarpijony, ale jany nie atrutnyja, chiba što redka-redka zapaŭzie atrutny brazilski skarpijon. My za hod anivodnaha nie sustreli.

Jość dva vidy atrutnych pavukoŭ, ale ich ukusy nieśmiarotnyja (prablemy mohuć być tolki ŭ starych i niemaŭlat) i žyvuć jany ŭ asnoŭnym na małanasielenaj poŭnačy krainy. Atrutnyja źmiei taksama jość, ale taksama na poŭnačy, śmierciaŭ ad ich ukusaŭ nie było ŭžo 20+ hadoŭ.

Žonku niejak uviečary ŭkusiŭ pavuk, kali jana vynosiła śmiećcie. My tady jašče nie znali miascovaj faŭny, tamu spałochalisia, złavili pavuka ŭ słoik i pajechali ź im u špital. Doktar skazaŭ, što nie znaje takoha pavuka. Sfotkaŭ jaho i kudyści adpraviŭ. Pryjšoŭ adkaz, što pavuk nieatrutny.

Ale doktar vyrašyŭ, što tak jak pavuk vialiki, to lepiej prapić antybijotyk i prakapacca suprać alerhii. Nasamreč ukusiŭ jon niebaluča, i nijakich hroznych simptomaŭ nie było, ale my vyrašyli, što lepš źjeździm darma, čym darma nie źjeździm. Tak što historyja hučyć strašniej, čym było papraŭdzie.

Jość klaščy, ale niama encefalitu. Niama šalenstva. Što praŭda, zaražanych kažanoŭ niadaŭna znachodzili, ale chvorych ludziej, karoŭ, sabak nie było ŭžo bolš za 50 hadoŭ. 

Jość lichamanka Denhie i, imavierna, malaryja.

Pasłuhi

Tut jość biaspłatnaja miedycyna, navat dla turystaŭ. Jana, viadoma, umoŭnaja, ale kali vam zusim drenna, a nijakaj strachoŭki niama, to ŭ dziaržklinicy vam dapamohuć i hrošaj za heta nie voźmuć. 

Niadaŭna znajomaj apieryravali ruku — jana zastałasia vielmi zadavolenaja (mahčyma, praz toje, što joj ceły tydzień paśla apieracyi marfin davali). Ale jość i niepryjemnyja niuansy. Trapić da profilnaha doktara składana, zapis moža być 2—3 miesiacy napierad, navat za hrošy. Ale kali aformić premium-strachoŭku za dadatkovyja 200—300 dalaraŭ na miesiac, to vam musiać znajści luboha śpiecyjalista ciaham troch dzion.

Dziaciej u nas niama, tamu adukacyju acanić nie mahu, ale ad znajomych čuŭ, što jana tut słabiejšaja, čym na postsavieckaj prastory. Pry hetym niezadavolenych niama. U dziaržškołach anhlijskuju vykładajuć drenna, dla dobraj movy znajomyja addajuć dziaciej u pryvatnyja škoły. Ich košt — 300—1000$ na miesiac.

Staŭleńnie miascovych

Uruhvajcy — ludzi pavolnyja, rassłablenyja. Tranquila (rassłabsia), mañana (zaŭtra) — typovyja słovy ŭ ichnim leksikonie — vydatna pieradajuć nacyjanalny charaktar.

My mała razmaŭlajem ź miascovymi: pa-pieršaje, ispanskaja mova słabavataja, pa-druhoje, mała ahulnych tem. Zvyčajna heta smoł-toki ŭ kaviarniach / kramach — ludzi vielmi dziviacca, što pierajechali va Uruhvaj. Ź ich punktu hledžańnia, «Biełaruś — heta ž Rasija, takaja vialikaja kraina, a Uruhvaj taki maleńki, tut usio drenna i rabić niama čaho».

U cełym u vačach miascovych Rasija — heta kłasnaja, bahataja kraina, adnak u kantekście vajny Rasija / Pucin asacyjujucca sa złom, a Ukraina adpaviedna — z dabrom. Ale nasamreč ich nie chvaluje, što adbyvajecca «tam». 

Tut daŭnym-daŭno nie było vojnaŭ, i, vidać, va ŭruhvajcaŭ prosta niama razumieńnia, što vajna — heta strašna. Naprykład, maja vykładčyca ispanskaj movy, kali zajšła havorka pra vajnu, ščyra ździviłasia: vy ž biełarusy, čamu vy źjechali z Ukrainy? Kali b pryjšli vajskoŭcy, vy b prosta skazali, što vy biełarusy, i vas by nichto nie kranuŭ.

Uvohule, rusafobii na hlebie vajny tut niama. Ale niadaŭna zdaryŭsia bujny skandał: niejkija chłopcy padrablali paśviedčańni ab naradžeńni i inšyja dakumienty, jakija dazvalali rasijanam atrymać uruhvajskaje hramadzianstva nibyta na padstavie pachodžańnia. Kali ŭ ciabie jość pramyja prodki z Uruhvaja, to ty možaš atrymać «čałaviečy» pašpart z nacyjanalnaściu «ŭruhvajec», a nie pa krainie naradžeńnia.

U schiemie było zadziejničana šmat narodu, u tym liku były načalnik słužby achovy prezidenta i rasijanie. U vyniku ciapier dakumienty rasijan i biełarusaŭ (nahadvaju, dla ŭruhvajcaŭ «Biełaruś — heta Rasija») razhladajuć našmat daŭžej.

Sacyjalizacyja

Razmaŭlajem my ŭ asnoŭnym z takimi ž mihrantami. U Puncie čałaviek 50 ruskamoŭnych, usie adno adnaho znajuć (u Mantevidea, dumaju, niekalki sotniaŭ). Jość niekalki biełarusaŭ, ale ŭ asnoŭnym ruskija. Ukraincaŭ my tut nie sustrakali. Što robim? Na plaž jeździm, u pachody chodzim, časam u park. Abo ŭ zału, abo ŭ Xbox pazalipać. U Braziliju na zakupy raz na miesiac-dva.

Častka ruskamoŭnych pierajechała ŭ kancy 90-ch — pačatku 2000-ch, jany nie mocna iduć na kantakt. Jość tut i ruskaja vioska San-Chaŭjer, zasnavanaja pierasialencami na pačatku XX stahodździa. Ale pa-rusku tam užo praktyčna nichto nie razmaŭlaje, chiba što na Maślenicu ŭ kakošnikach tancujuć.

U našaj znajomaj pradziadula źjechaŭ va Uruhvaj, dziadula vyrašyŭ viarnucca ŭ SSSR, a nazad jaho nie puścili. Ciapier unučka pierajechała sa svajoj siamjoj i mamu zachapiła. Ź Minska ludzi, tut ź imi paznajomilisia.

U asnoŭnym razmaŭlajem z tymi, chto pryjechaŭ paśla 24.02, asabliva na chvali mabilizacyi. 

Tak, vosieńskaja chvala mihracyi zachapiła nie tolki Arhiencinu, ale i Uruhvaj, praŭda, dla Uruhvaja jana akazałasia nie takoj krytyčnaj. Ceny vyšejšymi nie stali: było doraha i zastałosia doraha.

Pra IT dy inšuju pracu

Va Uruhvai jość miascovyja IT-kampanii. Zarobki tam nižejšyja, jak minimum za košt straty padatkovaj ilhoty. Jak ja zrazumieŭ, miascovyja, jakija viedajuć anhlijskuju movu, imknucca znajści remoŭt u ZŠA. Tyja, u kaho z anhlijskaj movaj horš, iduć u miascovyja kampanii.

Ale rynak IT tut dziŭny. Niezrazumiełyja ni dyjapazony zarobkaŭ, ni ŭzrovień miascovych śpiecyjalistaŭ. Čuŭ vodhuki ad biełaruskaj IT-kampanii, što miascovyja technična słabyja. Ci tak heta nasamreč, ja nie viedaju. Moža, prosta typovaje biełaruskaje intervju dla ich — vialiki stres.

Z pracaj na miascovym rynku nie ŭ IT tut usio jašče składaniej. Asabista ja nie viedaju nikoha, chto b zmoh tut uładkavacca. U čacie adzin chłopiec pisaŭ, što pracuje ŭ kaviarni / kazino pry haścinicy. I jašče viedaju dziaŭčynu, jakaja pracavała ŭ kvietkavym hadavalniku, ale heta byŭ biznes rasijan raniejšaj chvali mihracyi. Usio astatniaje — heta, chutčej, adkryćcio ŭłasnaha biznesu: kaviarniaŭ / pielmieniaŭ / paznohcikaŭ / torcikaŭ.

Maja žonka — psichołah, ale kab stać psichaterapieŭtam va Uruhvai, joj treba paćvierdzić dypłom. A dla hetaha treba jak minimum zdać pradmiety na ispanskaj movie, jakich brakuje. Naohuł paćvierdzić dypłom vielmi składana. Ja znaju tolki adzin taki vypadak: dypłom paćvierdziŭ doktar. 

Tamu žonka pa-raniejšamu pracuje anłajn z rasijskimi klijentami, jakija paraźjazdžalisia pa śviecie. Praz hruzinskaje IP. I davodzicca rabić vyhlad, što heta anłajn-navučańnie.

Jašče minusy

Usio pracuje dziŭnavata. U adnym i tym ža adździaleńni banka adzin i toj ža mieniedžar klijentam z adnolkavym pakietam dakumientaŭ moža adkryć rachunak, a moža nie adkryć. Kamuści adkryjuć z depazitam, kamuści biez, kamuści naohuł nie adkryjuć. U čatach heta nazyvajuć Vialiki Uruhvajski Randam.

Jon ža panuje ŭ dziaržorhanach. Kab pamianiać paśviedčańnie na miascovaje, u adnych rehijonach patrebna zvyčajnaja konsulskaja daviedka, u inšych — apastylavanaje paśviedčańnie krainy pachodžańnia.

Tak jak my čakajem PMŽ, dla vyjezdu z krainy (naprykład, na zakupy ŭ Braziliju) i paśpiachovaha ŭjezdu nam treba brać dazvoł. Heta nieskładana: pišaš zajavu ŭ mihracyju i płaciš 30$ za vyjezd (možna kupić pakiet z 10 vyjezdami).

Ale i tut jość niuansy. Tak, Čuj, horad na miažy Uruhvaja i Brazilii, znachodzicca ŭ šeraj zonie, dzie niama mytnaha i pamiežnaha kantrolu. Nam skazali, što dazvoł na vyjezd tudy ŭsio roŭna patrebny, ale pa fakcie vyjaviłasia, što nie.

Znajomy biełarus (u jaho zabłytanaja historyja i składany status) płanavaŭ kamandziroŭku ŭ Štaty i śpiecyjalna cikaviŭsia ŭ aeraporcie, ci spatrebicca jamu dazvoł na viartańnie. Jaho zapeŭnili, što nie, ale pa prylocie admovili va ŭjeździe. I tolki ŭmiašańnie žonki-ŭruhvajki dapamahło. Potym u jaho praz heta paŭstali prablemy z padačaj na PMŽ, ciapier jamu prapanoŭvajuć jašče raz vyjechać i zajechać, ale dla hetaha patrebna novaja viza.

Takija niuansy vyśviatlajucca nie adrazu, a pastupova. Možna abivać parohi miesiac i tolki potym vyśvietlić, što ŭsio treba było rabić inakš. Jak byccam niama nijakich unifikavanych praviłaŭ, kožny čynoŭnik sam sabie načalnik i vynachodzić svajo.

Tut patrebnyja dakumienty ZAHS miascovaha ŭzoru (paśviedčańnie ab naradžeńni, ab šlubie), ich patrabujuć dla paćviardžeńnia strachoŭki. Zvyčajna heta zajmaje miesiac-dva. Ale praz skandał z falsifikacyjaj dakumientaŭ dla rasijan hety praces sa žniŭnia zavis. Ciapier my katajemsia ŭ Mantevidea i abivajem parohi ZAHSa.

(UPD. Z treciaha razu my narešcie złavili dyrektara ŭ Mantevidea i spytali, čamu našy dakumienty tak doŭha robiacca, patłumačyli, što Biełaruś — heta nie Rasija, a inšaja kraina. U vyniku praź dźvie hadziny daviedki byli hatovyja. Jany byli «na razhladzie» 10 miesiacaŭ).

Mantevidea

Mantevidea

Zdajecca, zašmat minusaŭ, ale ŭ cełym nam padabajecca. I tak, my vyrašyli, što zastajomsia tut. Na zimu, mahčyma, budziem źjazdžać u Jeŭropu abo Aziju, ale pakul na heta niama srodkaŭ, zajmajemsia pytańniem nieruchomaj majomaści.

Čytajcie taksama:

«Inšy śviet. U čymści bolš prahresiŭny za naš». Biełarusy pažyli ŭ Arhiencinie i raskazali, u čym jaje plusy i minusy

«Biehajuć hołyja dzieci razam z kačkami i parsiukami». Biełaruska pierajechała ŭ Hvatemału i raskazvaje pra hetu ekzatyčnuju krainu

«Ciapier ja b na heta nie pajšoŭ». Biełarus kupiŭ učastak ziamli na Zanzibary, ale akazałasia, što jość niuansy

Клас
20
Панылы сорам
7
Ха-ха
6
Ого
9
Сумна
8
Абуральна
17