Abigail Zwerner

Ebihiejł Ćviernier, nastaŭnica pieršaha kłasa, u jakuju streliŭ 6-hadovy vučań. Fota: NBC News via Associated Press

Nastaŭnica ź Virdžynii, u jakuju streliŭ jaje 6-hadovy vučań, na hetym tydni padała pazoŭ na 40 miljonaŭ dalaraŭ suprać administracyi školnaj akruhi, zajaviŭšy, što administracyja nie pryniała mier, niahledziačy na nieadnarazovyja papiaredžańni pra toje, što ŭ chłopčyka byŭ pistalet.

Chłopčyk, imia jakoha nie nazyvajecca, streliŭ u Ebihiejł Ćviernier 6 studzienia. U pazovie havorycca, što 25-hadovaja nastaŭnica ŭ momant strełu siadzieła za stałom, kula prabiła joj ruku i zachrasła ŭ hrudziach. Niahledziačy na ranieńnie, jana zdoleła vyvieści dziaciej z kłasa, a sama vybiehła apošniaj.

Incydent pryciahnuŭ uvahu ŭsich Złučanych Štataŭ i vyklikaŭ pytańni pra hvałt z užyvańniem ahniastrelnaj zbroi ŭ škołach. U pazovie havorycca, što chłopčyk byŭ uzbrojeny pistaletam 9-mm kalibru, jaki jaho maci nabyła na zakonnych padstavach.

Spadarynia Ćviernier abvinavaciła ŭ chałatnaści školnuju radu, a taksama troch byłych rabotnikaŭ škoły — namieśnika dyrektara, dyrektara i kiraŭnika. Usie jany z taho času źjechali z rajona abo pierajšli na inšuju pracu.

U pazovie havorycca, što chłopčyk prajaŭlaŭ ahresiju i doma, i ŭ škole. Jaho pieraviali ŭ inšuju škołu paśla taho, jak jon staŭ dušyć nastaŭnika i začapiŭ dziaŭčynku na hulniavoj placoŭcy. Hetaj inšaj škołaj stała taja, dzie pracuje mis Ćviernier.

Minułaj vosieńniu baćkam zahadali być ź im u škole ceły dzień, paśla taho jak jon adnojčy biehaŭ za vučniami na hulniavoj placoŭcy z papruhaj.

Pa słovach baćkoŭ chłopčyka, streliŭ jon u nastaŭnicu ŭ samy pieršy tydzień, kali baćki pierastali prychodzić ź im.

U pazovie adznačajecca, što za dva dni da stralby chłopčyk raźbiŭ ab padłohu mabilny telefon spadaryni Ćviernier. Kali inšyja nastaŭniki adreahavali na hety epizod, jon ich abłajaŭ.

U abiedzienny pierapynak u dzień stralby spadarynia Ćviernier skazała spadaryni Parkier, tahačasnaj namieśnicy dyrektara, što dzicia ŭ ahresiŭnym nastroi.

«Pačuŭšy hetu infarmacyju, pamočnica dyrektara nie adkazała i navat nie zirnuła na pazoŭnicu», — havorycca ŭ pazovie.

Taksama vučni kazali supracoŭnikam škoły, što ŭ chłopčyka byŭ pistalet, ale spadarynia Parkier nibyta admoviłasia dazvolić abšukać jaho paśla taho, jak nichto ničoha nie znajšoŭ padčas pieršapačatkovaha vobšuku. Praź niekalki hadzin chłopčyk vypuściŭ adzinuju kulu ŭ spadaryniu Ćviernier.

Svajaki dziciaci źviartajuć uvahu na toje, što ŭ jaho vostraja invalidnaść. U studzieni jany havaryli, što molacca za chutčejšaje vyzdaraŭleńnie spadaryni Ćviernier i supracoŭničajuć ź miascovymi i fiederalnymi pravaachoŭnymi orhanami.

Spadarynia Ćviernier patrabuje suda prysiažnych i kampiensacyi škody, kab pieraadoleć posttraŭmatyčnaje stresavaje rasstrojstva, a taksama fizičny i dušeŭny bol.

Čytajcie jašče:

U baranavickaj škole nastaŭnica dała aplavuchu vučniu. Baćki stali na bok nastaŭnicy

U minskaj pryvatnaj škole adno dzicia streliła ŭ druhoje 

Hrodziencu nie spadabałasia hučnaja razmova dvuch chłopcaŭ na vulicy. Jon streliŭ z «pnieŭmatyki» i trapiŭ adnamu ŭ voka 

Клас
18
Панылы сорам
7
Ха-ха
0
Ого
7
Сумна
2
Абуральна
7