Fota tut i dalej: asabisty archiŭ hieroja 

Fota tut i dalej: asabisty archiŭ hieroja 

My znajšli prapanovu Cimafieja na mapie servisu «BY Mapka», na jakuju naniesiena bolš za 1700 punktaŭ pa ŭsim śviecie z pasłuhami ad biełarusaŭ. Asabliva aktualna dla tych, chto siońnia ŭ emihracyi, ale choča padtrymlivać svaich. Kali jašče nikoli nie karystalisia servisam, to raim zazirnuć na hety sajt.

Na borcie biełarusaŭ łunaje bčb-ściah

Mora mužčyna nazyvaje toj stychijaj, jakaja dazvalaje ludziam adčuć amal nieabmiežavanuju svabodu, jakoj tak nie chapaje biełarusam. 

«Mnie padabajecca bačyć ščaślivyja tvary ludziej, jak jany pačynajuć raspraŭlać plečy, kali ŭpieršyniu vychodziać u mora, dzie adčuvajuć, što moža być inakš», — kaža Cimafiej. 

Kali jany pačynali, to ŭ Biełarusi arandavali jachty na Minskim mory. 

Sam Cimafiej šmat padarožničaŭ, zajmaŭsia alpinizmam. Jachtynh ža staŭ tym zachapleńniem, jakoje z časam pieratvaryłasia ŭ biznes. 

Svaju pieršuju jachtu Cimafiej razam z adnadumcami nabyŭ u 2017 hodzie, tady i źjaviŭsia kłub «Daroha da mora». Na joj jany pačynali padarožničać pa roznych maršrutach u vodach Prybałtyki i Skandynavii. 

«Nakručvali maršruty, jakija ŭ toj čas biełarusam uvohule nie śnilisia», — hanarycca jachtsmien.

Sudna ich chodzić pad šviedskim ściaham, bo, pa słovach Cimafieja, navat pry ŭsim žadańni pastavić jachtu pad biełaruski ściah vielmi składana i doraha. Dla hetaha treba prajści nie tolki šerah biurakratyčnych pracedur, zapłacić myta i inšyja zbory, ale i fizična dastavić sudna na mytniu ŭ Biełaruś. 

Razam sa ściaham Šviecyi na borcie łunaje bčb-ściah, ściah kłuba, a taksama ściah krainy, u akvatoryi jakoj znachodzicca sudna. 

«Vyviešvańnie haściavoha ściaha — heta mižnarodnaja praktyka. Takim čynam ty padkreślivaješ, što razumieješ, u jakoj krainie znachodzišsia. Jon śviedčyć, što ty nie zabłukaŭ, što ty nie niejki tam kantrabandyst, a čałaviek, jaki prymaje zakanadaŭstva krainy znachodžańnia i hatovy jaho vykonvać.

Časam śpis ściahoŭ dapaŭniajuć ściahi inšych krain, kali razam ź biełarusami ŭ kruiz adpraŭlajucca hramadzianie inšych dziaržaŭ. Praz toje, što za adzin kruiz sudna moža prajści praz akvatoryju niekalkich krain, u nas užo sabrałasia davoli vialikaja kalekcyja ściahoŭ», — tłumačyć jachtsmien.

Vykarystańnie ściaha rehijona značna spraščaje žyćcio. U takim vypadku značna mienš pytańniaŭ u kožnym porcie, kali treba pakazać dakumienty. 

Dniami kamanda nabyła druhoje sudna

Dniami mužčyna jeździŭ na poŭnač Narviehii, kab nabyć druhoje sudna dla kłuba. Hetaja jachta budzie chadzić pad dvuma ściahami: narviežskim i biełaruskim nacyjanalnym bieł-čyrvona-biełym. 

Padčas padarožžaŭ Cimafiej nie tolki atrymlivaŭ asałodu ad pracesu, ale i dośvied, jakim ciapier dzielicca ź inšymi amatarami jachtynhu. 

Raniej, kab nakiravacca ŭ marski kruiz, Cimafieju razam ź inšymi členami kamandy spačatku treba było dabracca da Bałtyjskaha mora. Ciapier biełaruski jachtsmien i častka jaho kamandy žyvuć u prymorskim Hdańsku. Tam ža viasnoj 2022 hoda z dapamohaj Tavarystva biełarusaŭ Pamorja astalavalisia jurydyčna. 

U Narviehii jość filija kłuba «Daroha da mora». «Narviehija — vielmi pryhožaja kraina, jakaja zabiraje kavałak serca i potym užo nie adpuskaje», — zaŭvažaje Cimafiej. 

Jachtynh — biznes z mahčymaściu vysokaha prybytku

Mužčyna pryznajecca, što arhanizacyja navučańnia i turaŭ — heta cikavy biznes z mahčymaściu vysokaha prybytku, ale jon, jak i inšyja haliny turyzmu, mocna zaležyć ad situacyi ŭ śviecie. Ale tym nie mienš sprava prybytkovaja. Kolki kaštujuć sudny i kolki taki zaniatak prynosić Cimafieju i inšym inviestaram, mužčyna nie ahučvaje, spasyłajučysia na kamiercyjnuju tajamnicu.

Kamanda kłuba «Daroha da mora» pravodzić navučalnyja kursy dla ŭsich achvotnych. 

«Košt kursa mocna zaležyć ad taho, jakaja łodka budzie na treniroŭkach, a teoryju ŭvohule čytajem biaspłatna. Adzinaje, što ŭ nas jość papiaredniaja rehistracyja, bo achvotnych sapraŭdy šmat. Praz heta płanujem u tym liku naładžvać anłajn-tranślacyi, kab ludzi mahli dystancyjna dałučacca da tearetyčnyj častki navučańnia», — kaža biznesoviec. 

Pa zakančeńni kursa vypusknik moža atrymać patent na kiravańnie jachtaj

Bazavy praktyčny kurs u Hdańsku kaštuje ŭ miežach 200 jeŭra z čałavieka za miesiac navučańnia. Pa zakančeńni vypusknik prachodzić atestacyju, kali vynik stanoŭčy, to jon atrymaje nacyjanalny polski patent.

«Aproč pačatkoŭcaŭ, da nas źviartajecca davoli šmat daśviedčanych jachtsmienaŭ, ź jakimi možna budzie nabirać honačnuju hrupu. U płanach na biahučy hod — padrychtavać 2—3 honačnyja ekipažy, kab spaborničać z palakami». 

Cimafiej kaža, što, nasupierak stereatypam, jachtynh dasiažny nie tolki miljanieram.

«Vydatki na takija kruizy supastaŭlalnyja z koštam zvyčajnaha adpačynku ŭ Turcyi. Adna— ci dvuchtydniovy kruiz abychodzicca ŭ 700—1500 jeŭra na čałavieka», — zapeŭnivaje biznesmien.

Letam na Bałtycy, a zimoj na druhim kancy śvietu

Zvyčajna kruizny siezon u Narviehii ciahniecca z maja da siaredziny vieraśnia. Uzimku kamanda chodzić na Kanarskich albo trapičnych vyspach Indyjskaha akijana. Paśla zaviaršeńnia siezona zajmajucca techničnymi pytańniami, padrychtoŭkaj sudna da zimoŭki i nastupnaha siezona.

Jachtsmien adznačaje, što ŭ jachtynhu zaŭždy jość dola niepradkazalnaści. 

«Pierad tym, jak nakiravacca ŭ tur, prapracoŭvajecca maršrut, vyvučajecca nadvorje, kirunki vietru, ale nadvorje moža źmianicca, a razam ź im i kančatkovy maršrut. Praz heta ty nikoli dakładna nie viedaješ, jakim jon budzie».

Cimafiej adznačaje, što praz toje, što jany ŭžo nie pieršy hod padarožničajuć pryblizna pa adnym i tym ža maršrucie, to ŭ jaho jość šmat siabroŭ, jakija rady bačyć biełarusaŭ. 

Asnoŭnaja častka klijentaŭ — biełarusy

Šmat ludziej, jakija spačatku prychodzili na praktyčnyja zaniatki, padčas kruizaŭ atrymlivała marskuju praktyku sa štormami i inšymi vyprabavańniami.

Niahledziačy na toje, što kłub bazujecca ŭ Polščy i maje filiju ŭ Narviehii, asnoŭnaja častka klijentaŭ — biełarusy. Pryčym u kłub źviartajucca jak biełarusy zamiežža, tak i tyja, chto žyvie ŭ Biełarusi. 

«Letaś my arhanizoŭvali ekśpiedycyi na Kanarskija vyspy, krainy Uschodniaj Azii.

Naturalna, što nie ŭsie ekśpiedycyi my pravodzim na ŭłasnych sudnach. Naprykład, kali my chočam paru tydniaŭ pravieści ŭ Indyjskim akijanie, to heta nie značyć, što my z Polščy ci Narviehii nakiroŭvajemsia tudy na svaim sudnie. Heta suśvietnaja praktyka. Heta raźvity biznes, jaki maje łodki ŭ roznych krainach i zdaje ich u arendu. My prosta prylatajem u patrebnuju krainu, jany praviarajuć našyja dakumienty i pravy na kiravańnie, a my praviarajem sudna, jaho stan, kamplektnaść i ŭžo na im idziom pa zapłanavanym maršrucie».

Što tyčycca cen na arendu sudna, to, pa słovach jachtsmiena, sumy byvajuć vielmi roznyja ŭ zaležnaści ad madeli, siezona i krainy znachodžańnia.

Cana arendy sudna na sutki moža dasiahać niekalkich tysiač jeŭra

U Polščy ceny na arendu pačynajucca ad 100—150 jeŭra za sutki. Za stolki možna ŭ niesiezon arandavać łodku na Mazurskich aziorach.

«Niejkaj stoli na arendu niama, bo ŭ zaležnaści ad sudna heta moža być ad niekalkich socień da niekalkich tysiač za sutki. Zvyčajna arenda — heta niekalki tysiač jeŭra, jakija raskidvajucca na ŭdzielnikaŭ pachodu». 

Cimafiej adznačaje, što kali razhladać padarožža ŭ Narviehiju, to mienavita padarožža na jachcie budzie adnym z samych tannych varyjantaŭ, bo na sudnie jość usio patrebnaje, pačynajučy ad rybałoŭnaha da barmienskaha abstalavańnia.

Hety jacht-kłub, jak i bieźlič inšych biełaruskich pasłuh pa ŭsim śviecie, možna adšukać na mapie servisu «BY Mapka». Ciapier na kartu naniesiena bolš za 1700 punktaŭ, siarod jakich možna znajści pasłuhi ad našych suajčyńnikaŭ jak u Polščy ci Litvie, tak i ŭ Partuhalii, Ispanii ci navat Aŭstralii. Stvorany hety servis dla taho, kab navat u zamiežžy biełarusy mahli padtrymlivać svaich.

Čytajcie taksama: Vy ździviciesia, na čym biełarusy zarablajuć u Varšavie, Hdańsku, Stakholmie i inšych haradach za miažoj

Biełarus adkryŭ bar kraftavaha piva na Madejry i raskazvaje, kolki prynosić hetaja radaść 
Клас
32
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
2
Сумна
2
Абуральна
4