Dziaržabvinavačvańnie pa spravie padtrymlivaje prakuror Michaił Kavaloŭ. Dla Paŭła Łatuški i Śviatłany Cichanoŭskaj jon zaprasiŭ pa 19 hadoŭ źniavoleńnia.

Dla Volhi Kavalkovaj, Siarhieja Dyleŭskaha i Maryi Maroz prakuror zaprasiŭ pa 12 hadoŭ kałonii.

Prakuror ličyć nieabchodnym taksama pryznačyć Cichanoŭskaj štraf u pamiery 37 tysiač rubloŭ, a Łatušku — zabaronu prava zajmać pasady na termin 5 hadoŭ. 

Cichanoŭskaja, Kavalkova i Maroz pavinny adbyvać termin u kałonii ahulnaha režymu, Łatuška i Dyleŭski — uzmocnienaha režymu.

Nahadajem, što ŭsie abvinavačvanyja pa kryminalnaj spravie znachodziacca za miažoj.

Śviatłanie Cichanoŭskaj inkryminujecca dziesiać artykułaŭ Kryminalnaha kodeksa:

— č. 1 art. 13 i č. 1 art. 292 (padrychtoŭka da zachopu i ŭtrymańnia budynkaŭ i zbudavańniaŭ);

— č. 1 art. 13 i č. 2 art. 293 (padrychtoŭka da ŭdziełu ŭ masavych biesparadkach);

— č. 1 art. 357 (zmova z metaj zachopu dziaržaŭnaj ułady niekanstytucyjnym šlacham);

— čč. 1 i 2 art. 361-1 (stvareńnie ekstremisckich farmavańniaŭ i kiraŭnictva imi, učynienyja paŭtorna);

— č. 3 art. 361 (publičnyja zakliki da zachopu dziaržaŭnaj ułady, ździajśnieńnia inšych dziejańniaŭ, nakiravanych na pryčynieńnie škody nacyjanalnaj biaśpiecy Respubliki Biełaruś);

— č. 3 art. 130 (naŭmysnyja dziejańni, nakiravanyja na raspalvańnie sacyjalnaj varožaści i varožaści pa prykmiecie inšaj sacyjalnaj prynaležnaści, učynienyja hrupaj asob);

— č. 1 art. 356 (inšaje akazańnie dapamohi zamiežnaj dziaržavie, mižnarodnaj abo zamiežnaj arhanizacyi i ich pradstaŭnikam u praviadzieńni dziejnaści, nakiravanaj na pryčynieńnie škody nacyjanalnaj biaśpiecy Respubliki Biełaruś, naŭmysna ździejśnienyja hramadzianinam Respubliki Biełaruś (zdrada dziaržavie);

— č. 4 art. 16 i art. 382 (arhanizacyja i kiraŭnictva samavolnaha prysvajeńnia zvańnia i ŭłady słužbovaj asoby, spałučanaha z udziełam na hetaj padstavie ŭ pieramovach i inšych sustrečach z pradstaŭnikami zamiežnych dziaržaŭ, zamiežnych i mižnarodnych arhanizacyj, u pasiadžeńniach mižnarodnych arhanizacyj);

— č. 2 art. 191 (pieraškoda pracy Centralnaj kamisii Respubliki Biełaruś pa vybarach i praviadzieńni respublikanskich refierendumaŭ, kamisij pa refierendumie, ździejśnienaje z prymianieńniem pahrozy i inšym sposabam, hrupaj asob pa papiaredniaj zmovie);

— č. 4 art. 16 i č. 2 art. 342 (inšaja padrychtoŭka asob dla ŭdziełu ŭ hrupavych dziejańniach, jakija hruba parušajuć hramadski paradak).

Pavieł Łatuška abvinavačvajecca pa vaśmi artykułach Kryminalnaha kodeksa Biełarusi:

— č. 1 art. 357 (zmova, ździejśnienyja z metaj zachopu dziaržaŭnaj ułady niekanstytucyjnym šlacham);

— č. 3 art. 361 (publičnyja zakliki da zachopu dziaržaŭnaj ułady, ździajśnieńnia inšych dziejańniaŭ, nakiravanych na pryčynieńnie škody nacyjanalnaj biaśpiecy Respubliki Biełaruś;

— čč. 1 i 2 art. 361-1 (stvareńnie ekstremisckich farmavańniaŭ i kiraŭnictva imi, učynienyja paŭtorna);

— č. 3 art. 130 (naŭmysnyja dziejańni, nakiravanyja na ŭzbudžeńnie inšaj sacyjalnaj varožaści i varožaści pa prykmiecie inšaj sacyjalnaj prynaležnaści, učynienyja hrupaj asob);

— č. 4 art. 16 i art. 382 (arhanizacyja i kiraŭnictva samavolnaha prysvajeńnia zvańnia i ŭłady słužbovaj asoby, spałučanaha z udziełam na hetaj padstavie ŭ pieramovach i inšych sustrečach z pradstaŭnikami zamiežnych dziaržaŭ, zamiežnych i mižnarodnych arhanizacyj, u pasiadžeńniach mižnarodnych arhanizacyj);

— č. 2 art. 191 (pieraškoda pracy Centralnaj kamisii Respubliki Biełaruś pa vybarach i praviadzieńni respublikanskich refierendumaŭ, kamisij pa refierendumie, ździejśnienaje z prymianieńniem pahrozy i inšym sposabam, hrupaj asob pa papiaredniaj zmovie);

— č. 3 art. 426 (naŭmysnaje ździajśnieńnie słužbovaj asobaj dziejańniaŭ, jakija vidavočna vychodziać za miežy pravoŭ i paŭnamoctvaŭ, dadzienych jamu pa słužbie, jakija paciahnuli pryčynieńnie istotnaj škody dziaržaŭnym i hramadskim intaresam (pieravyšeńnie ŭłady abo słužbovych paŭnamoctvaŭ), ździejśnienaje z karyślivaj i inšaj asabistaj zacikaŭlenaści asobaj, jakaja zajmaje adkaznaje stanovišča, jakija paciahnuli ciažkija nastupstvy);

— č. 3 art. 430 (pryniaćcie słužbovaj asobaj dla siabie materyjalnych kaštoŭnaściaŭ, jakija pradstaŭlajucca vyklučna ŭ suviazi z zajmanym słužbovym stanoviščam, za spryjalnaje rašeńnie pytańniaŭ, jakija ŭvachodziać u jaho kampietencyju, za vykanańnie ŭ intaresach taho, chto daje chabar, i pradstaŭlenym im asob, dziejańnia, jakoje heta asoba pavinna była abo mahła ździejśnić z vykarystańniem svaich słužbovych paŭnamoctvaŭ (atrymańnie chabaru), u bujnym pamiery, učynienaje asobaj, jakaja zajmaje adkaznaje stanovišča).

Volzie Kavalkovaj inkryminujucca:

— č.1 art. 357 (zmova z metaj zachopu ŭłady niekanstytucyjnym šlacham);

— č. 3 art. 361 (zakliki da sankcyj, inšych dziejańniaŭ, nakiravanych na pryčynieńnie škody nacyjanalnaj biaśpiecy Respubliki Biełaruś);

— č. 1 art. 361-1 (stvareńnie ekstremisckaha farmavańnia);

— č. 3 art. 130 (raspalvańnie varožaści);

— č. 2 art. 191 (pieraškoda ažyćciaŭleńniu vybarčych pravoŭ, prava na ŭdzieł u refierendumie).

Siarhieju Dyleŭskamu:.

— č.1 art. 357 (zmova z metaj zachopu ŭłady niekanstytucyjnym šlacham);

— č. 3 art. 361 (zakliki da sankcyj, inšych dziejańniaŭ, nakiravanych na pryčynieńnie škody nacyjanalnaj biaśpiecy Respubliki Biełaruś);

— č. 1 art. 361-1 (stvareńnie ekstremisckaha farmavańnia);

Maryi Maroz inkryminavanyja:

— č. 1 art. 13 i č. 1 art. 292 (padrychtoŭka da zachopu i ŭtrymańnia budynkaŭ i zbudavańniaŭ);

— č. 1 art. 13 i č. 2 art. 293 (padrychtoŭka da ŭdziełu ŭ masavych biesparadkach);

— č. 1 art. 357 (zmova z metaj zachopu dziaržaŭnaj ułady niekanstytucyjnym šlacham);

— č. 4 art. 16 i č. 2 art. 342 (inšaja padrychtoŭka asob dla ŭdziełu ŭ hrupavych dziejańniach, jakija hruba parušajuć hramadski paradak).

Клас
0
Панылы сорам
1
Ха-ха
5
Ого
0
Сумна
3
Абуральна
8