Fota: Respublikanski kliničny miedycynski centr

Fota: Respublikanski kliničny miedycynski centr

Adkul pachodzić «Abjadnany štab supracivu»?

Pieršy raz «Abjadnany štab supracivu» zajaviŭ pra siabie 8 žniŭnia 2022 hoda. Tady byŭ uzłamany sajt NOD i vykładzieny «śpis udzielnikaŭ ruchu». Dalejšyja ŭzłomy resursaŭ adbylisia 14, 16 i 30 žniŭnia, 5 vieraśnia, 1 i 17 kastryčnika i 31 śniežnia.

Pieršaja zhadka pra AŠS źjaviłasia na kanale «Alisa raspaviadaje». Hety kanał niekali publikavaŭ infarmacyju pra ličbavuju kryminalistyku, IT, uraźlivaści i inšyja rečy takoha kštałtu. Taksama tam źbiralisia achviaravańni — ahułam, miarkujučy pa statystycy kryptahamancoŭ, atrymałasia sabrać kala pary socień dalaraŭ.

Paśla kanał byŭ zabłakavany — imavierna, praz uzłom akaŭnta ŭładalnicy.

Kantent staroha kanała i paviedamleńnie pra ŭzłom staroj sietki kanałaŭ. Fota: kanał «Alisa raspaviadaje» (pieršy) i druhi kanał toj ža dziaŭčyny, «na žal, 18+»

Kantent staroha kanała i paviedamleńnie pra ŭzłom staroj sietki kanałaŭ. Fota: kanał «Alisa raspaviadaje» (pieršy) i druhi kanał toj ža dziaŭčyny, «na žal, 18+»

U vyniku jon «ažyŭ», ale ciapier tut publikujucca vyklučna ŭzłomy, za jakija biare adkaznaść «hrupoŭka AŠS» i «Fidel». Sam AŠS nie maje ŭłasnych resursaŭ. Imavierna, kanał «Alisa raspaviadaje» i źjaŭlajecca pieršakrynicaj infarmacyi.

Admietna, što raniej kanał «Alisa raspaviadaje» nie vyjaŭlaŭ anijakaj cikavaści da Biełarusi i zusim pra jaje nie pisaŭ.

Ci sapraŭdnyja «źlivy», jakija publikujucca «Abjadnanym štabam supracivu»?

Ludzi, jakija pradstaŭlajucca AŠS, na niejki čas nasamreč vyvieli z ładu sajty, pra jakija pisali. Hetamu jość paćviardžeńni ŭ archiŭnych viersijach sajtaŭ. Ale z apublikavanymi fajłami ŭsio składaniej.

Pieršy apublikavany AŠS fajł — «śpis karystalnikaŭ sajta NOD». My spampavali jaho i praanalizavali. Źviartaje na siabie ŭvahu toje, što śpis vyhladaje jak zhienieravany: daty ŭ im adroźnivajucca na siekundy, a niekatoryja karystalniki ŭ śpisie, miarkujučy pa sacsietkach, asablivaj cikavaści da ŭra-patryjatyčnych ruchaŭ nie vyjaŭlajuć.

U tablicy hetyja pali paznačanyja jak «čas stvareńnia» i «čas źmianieńnia» akaŭntu. Paśla dziasiatkaŭ tysiačaŭ zapisaŭ, jakija iduć prosta zapar, baza pieraryvajecca hadami i zakančvajecca ŭ vyniku na 2022-m. Taksama niekatoryja pali zapoŭnienyja niekarektna

U tablicy hetyja pali paznačanyja jak «čas stvareńnia» i «čas źmianieńnia» akaŭntu. Paśla dziasiatkaŭ tysiačaŭ zapisaŭ, jakija iduć prosta zapar, baza pieraryvajecca hadami i zakančvajecca ŭ vyniku na 2022-m. Taksama niekatoryja pali zapoŭnienyja niekarektna

Taksama źviartaje na siabie ŭvahu, što mierkavanyja paroli paznačanaja ŭ poli «parol» tablicy, jakija musiać być chešavanaj častkaj parola, nie rasšyfroŭvajecca (choć zvyčajna heta mahčyma) — mahčyma, heta zhienieravany vypadkovy nabor simvałaŭ.

Paśla pravierki danych niekatorych ludziej my možam śćviardžać, što jany sapraŭdnyja, ale viadomyja ź inšych uciečak — mahčyma, tablica «ŭdzielnikaŭ NOD» sabranaja z roznych krynicaŭ. Taksama admietna, što jaje publikacyja prajšła niezaŭvažna dla šyrokaj aŭdytoryi ŭ Rasii.

Nastupny źliŭ danych, jaki my vyrašyli pravieryć, — «testy Łukašenki na kavid», byccam by ściahnutyja z Respublikanskaha kliničnaha miedycynskaha centra. My praanalizavali fajły ŭ archivie.

Ździŭlaje vybarka testaŭ — u archivie vykładzienyja byccam by testy Łukašenkaŭ, ale pry hetym całkam adsutnyja kavid-testy inšych vyšejšych čynoŭnikaŭ, jakija musili b «uspłyć» u vypadku takoha maštabnaha ŭzłomu. U tłumačalnaj natatcy ŭ archivie AŠS piša daty testaŭ i ich supadzieńni z vandroŭkami ŭ Rasiju.

Taksama spasyłki, zašyfravanyja ŭ QR-kodach, jakija byccam by viaduć na staronku z atrymańniem daviedak, nie supadajuć ź imionami fajłaŭ u archivie. Da prykładu, fajł sa spasyłkaj na adras «vip-clinic.by/spravka/5b7fce29c95e235aef97ee358962a3ca» nazyvajecca «ab3d8513b3a6f27cb173660ce791a6a5.pdf», što niełahična (zvyčajna adras spampoŭvańnia supadaje z numaram fajła).

Prykład adnoj z daviedak ź pierabłytanymi datami

Prykład adnoj z daviedak ź pierabłytanymi datami

Pierabłytanyja pieryjadyčna i numary daviedak — jany iduć nie pa paradku, čas ad času ŭ ich zbłytanyja daty. Ciažka pavieryć, kab na takija pamyłki prosta zapluščvali vočy z ulikam taho, što heta tyčycca Łukašenki.

Numary «daviedak». Roźnica ŭ try dni, ale numary jaŭna iduć nie pa paradku ŭ miežach adnaho hoda. Datu stvareńnia fajła lohka padrabić, tamu jana mała pra što kaža

Numary «daviedak». Roźnica ŭ try dni, ale numary jaŭna iduć nie pa paradku ŭ miežach adnaho hoda. Datu stvareńnia fajła lohka padrabić, tamu jana mała pra što kaža

Akramia taho, prajekt «Čornaja mapa Biełarusi», jaki maje dostup da bazy danych biełarusaŭ, paviedamiŭ nam, što sieryja pašparta Mikałaja Łukašenki — MR, a nie na PD, jak śćviardžaje AŠS. 

Taksama daktary, jakija raniej pracavali ŭ Respublikanskim kliničnym miedycynskim centry, raskazali «Našaj Nivie», što danyja Łukašenki i inšych vyšejšych słužbovych asobaŭ lehiendujucca pad vydumanymi proźviščami, a dostup da ich abmiežavany.

Niekalki inšych miedykaŭ kažuć, što praz uzłom sajta kliniki vyniki PŁR-testaŭ biełarusaŭ atrymać niemahčyma, bo jany zachoŭvajucca ŭ zusim inšaj sistemie. Pra toje ž kažuć udzielniki inicyjatyvy «Biełyja chałaty».

Nieviadoma, chto staić za «Abjadnanym štabam supracivu». Jakaja matyvacyja AŠS — da kanca niezrazumieła. Ale štości tut niačysta.

Aŭtary kanała «Alisa raspaviadaje» nie adkazali nam na prośbu pra kamientar.

Čytajcie taksama:

«Kibierpartyzany» nazvali imiony łukašenkaŭskich trolaŭ u pahonach

«Kibierpartyzany» pakazali «zabaronienyja vidy KDB» z drona

Zatrymali biełarusa, jaki viarnuŭsia z-za miažy, — za kamientary z 2020 hoda. Raskazvajem, jak jaho znajšli

Клас
56
Панылы сорам
8
Ха-ха
12
Ого
8
Сумна
7
Абуральна
17