Za minuły hod «Viaśnie» ŭdałosia sabrać źviestki pra nie mienš čym 1242 asudžanych pa palityčnych matyvach, siarod jakich kolkaść asudžanych mužčyn składaje 942 čałavieki, žančyn — 300.

Sumarna pa viadomych «Viaśnie» palityčnych kryminalnych spravach za 2022 hod sudami byli vyniesieny nastupnyja pakarańni:

 • 2501 hod i 3 miesiacy pazbaŭleńnia voli ŭ dačynieńni da 636 čałaviek;
 • 6 miesiacaŭ pazbaŭleńnia voli z umoŭnym nieprymianieńniem pakarańnia 1-mu čałavieku;
 • 452 hady i 2 miesiacy abmiežavańnia voli z nakiravańniem u papraŭčuju ŭstanovu adkrytaha typu («chimija») u dačynieńni da 190 čałaviek;
 • 893 hady i 6 miesiacaŭ abmiežavańnia voli biez nakiravańnia ŭ papraŭčuju ŭstanovu adkrytaha typu («chatniaja chimija») u dačynieńni da 373 čałaviek;
 • 5 hadoŭ i 7 miesiacaŭ aryštu ŭ dačynieńni da 24 čałaviek;
 • 2380 bazavych vieličyń štrafu ŭ jakaści asnoŭnaha pakarańnia ŭ dačynieńni da 12 čałaviek;
 • 38010 bazavych vieličyń štrafu ŭ jakaści dadatkovaha pakarańnia ŭ dačynieńni da 144 čałaviek;
 • prymusovyja miery biaśpieki i lačeńnia ŭ psichijatryčnym stacyjanary sa zvyčajnym nahladam — 6 čałaviek;
 • prymusovyja miery biaśpieki i lačeńnia razam ź inšymi vidami pakarańnia ŭ dačynieńni da 9 čałaviek;
 • 20 hadoŭ pazbaŭleńnia prava zajmać pasady, źviazanyja z vykanańniem arhanizacyjna-rasparadčych i administracyjna-haspadarčych abaviazkaŭ u dačynieńni da 4 čałaviek razam z pazbaŭleńniem voli kožnaha;
 • 5 hadoŭ pazbaŭleńnia prava zajmać pasady, źviazanyja z prachodžańniem słužby ŭ pravaachoŭnych orhanach u dačynieńni da 1 čałavieka;
 • pazbaŭleńnie vajskovych zvańniaŭ «padpałkoŭnik» i «staršy praparščyk u adstaŭcy» ŭ dačynieńni da 2 čałaviek razam z pazbaŭleńniem voli.

Pavodle viadomych pravaabaroncam prysudaŭ u 2022 hodzie sudy ŭžyvali pakarańnie, źviazanaje z pazbaŭleńniem voli, u 51,21% vypadkaŭ. Abmiežavańnie voli z nakiravańniem u PUAT («chimija») sudy vykarystoŭvali ŭ jakaści pakarańnia ŭ 15,3% vypadkaŭ. Abmiežavańnie voli biez nakiravańnia ŭ PUAT («chatniaja chimija») užyvałasia ŭ 30,03% viadomych vypadkaŭ asudžeńnia hramadzian. Aryšt sudy ŭžyvali ŭ 1,93% vypadkaŭ asudžeńnia fihurantaŭ palityčnych spraŭ. Prymusovyja miery stacyjanarnaha charaktaru ŭžyvali ŭ 0,48% vypadkaŭ. Štraf prymianiaŭsia jak miera kryminalnaj adkaznaści ŭ 0,97% vypadkaŭ asudžeńnia. Umoŭnaje pazbaŭleńnie voli — u 0,08%.

Takim čynam, u 2022 hodzie pakarańnie, źviazanaje z pazbaŭleńniem voli, jaje abmiežavańniem u vyhladzie «chimii» i «chatniaj chimii», aryštu i prymusovych mier stacyjanarnaha charaktaru, sudy ŭžyvali ŭ 98,95% vypadkaŭ asudžeńnia fihurantaŭ palityčna matyvavanych kryminalnych spraŭ.

Pa padlikach pravaabaroncaŭ, bolš za ŭsio kryminalnych sudoŭ pa palityčnych matyvach prachodziła pa takich artykułach Kryminalnaha kodeksa, jak 342 KK (arhanizacyja abo aktyŭny ŭdzieł u hrupavych dziejańniach, jakija hruba parušajuć hramadski paradak), 369 KK (abraza pradstaŭnika ŭłady), 368 KK (abraza Łukašenki).

Bolš za ŭsio asudžanych pa palityčna matyvavanych kryminalnych spravach zafiksavana pravaabaroncami ŭ Minsku (542 čałavieki). Pa rehijonach u lidarach Bresckaja i Homielskaja vobłaści (pa 166 čałaviek).

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
1
Сумна
0
Абуральна
4