Fota: rawpixel.com

Fota: rawpixel.com

Kampres dla vačej

Akazvajecca, u vykarystanaha čajnaha pakiecika jość mnostva niečakanych sposabaŭ užyvańnia. Adzin z samych viadomych — kampres dla stomlenych, razdražnionych ci apuchłych vačej. Jon prynosić imhniennuju palohku i viartaje vačam śviežy vyhlad. Jašče lepšaha efiektu možna dabicca, kali pastavić jaho na niekatory čas u chaładzilnik. Chałodny kampres časam moža stać vyratavalnikam.

Dla ačystki pavierchniaŭ

Čajnyja pakieciki dobra padychodziać dla ačystki roznych pavierchniaŭ. Jany efiektyŭna vydalajuć brud, bo jany vilhotnyja, ciopłyja, i majuć trochu šurpatuju pavierchniu. Ź ich dapamohaj lohka vydalić plamy i zasochłyja reštki ježy. Praŭda, lepš karystacca imi tolki na ciomnych stalnicach — sa śvietłymi lepš nie ryzykavać, bo čaj farbuje.

Kab adbić pach ad ruk

Astudžany pakiecik čaju taksama dapamoža vam pazbavicca niepryjemnych ci intensiŭnych pachaŭ ruk, naprykład, paśla narazańnia cybuli.

Jak aśviažalnik pavietra

Jašče možna paviesić jaho na dźviarnuju ručku ci batareju. Navošta? Adkaz ździvić.

Kali vy naniesiacie na jaho lubimyja efirnyja alei, pakiecik spracuje jak naturalny aśviažalnik pavietra. Vodar budzie vyparacca kožny raz, kali vy adčyniajecie i začyniajecie dźviery. Batareja pracuje jašče lepš — ciapło ŭzmocnić pryjemny vodar. Prosta, tanna i ekałahična. Košt takoha aśviažalnika pavietra litaralna kapiejki.

Ratavańnie dla vałasoŭ

Varta viedać, što čaj možna vykarystoŭvać i vonkava. Čaj dapamahaje vałasam, tanizuje i aśviažaje skuru hałavy. U internecie proćma receptaŭ, ale my pryviadziem tut dva najpraściejšyja: maska z małakom i zimovaja maska ź miodam i imbiram.

Pieršaja žyvić vałasy i dadaje im blasku. Źmiašajcie mocna zavarany čaj z roŭnaj kolkaściu małaka (dla suchich vałasoŭ možna ŭziać navat viarški), namačycie vałasy sumieśsiu i pakińcie pad šapačkaj ci kaŭpakom na 30 chvilin. Vialikaja kolkaść białku i vitaminaŭ u hetaj mascy dapamoža adnavić paškodžanyja vałasy.

Druhaja dapamahaje pry vypadzieńni vałasoŭ. Zavarycie mocny čaj, dadajcie niekalki łustačak śviežaha imbiru abo pałovu čajnaj łyžki suchoha imbirnaha paraška i łyžku miodu. Utrycie atrymany nastoj u karani vałasoŭ i pakińcie na hadzinu pad kaŭpakom ci šapačkaj. Zmyjcie miakkim šampuniem.

Dla stomlenych noh

Čorny ci zialony čaj taksama vydatna padychodzić dla stvareńnia vannačak dla noh. Jon dapamahaje supakoić nohi i spravicca ź niepryjemnym pacham. Kab heta zrabić, zavarycie niekalki litraŭ čaju, paśla pieralicie jaho ŭ taz z vadoj. Možna rabić heta i z nastojem čaju.

Ad niepryjemnaha pachu abutku ci chaładzilnika

Čaj u pakiecikach dapamoža vam pazbavicca ad niepryjemnaha pachu abutku. Pakładzicie niekalki pakunačkaŭ čaju ŭ vysušany abutak i pakińcie na niekalki hadzin. Kali pach nie vielmi intensiŭny, hety mietad spracuje.

Niekalki čajnych pakiecikaŭ u chaładzilniku — taksama dobry sposab pazbavicca ad niepryjemnaha pachu. Pakładzicie niekalki suchich čajnych pakiecikaŭ na palicu abo źmiaścicie ŭ płastykavy kantejnier — jany buduć pracavać jak hubka dla niepryjemnaha pachu.

Клас
64
Панылы сорам
14
Ха-ха
18
Ого
19
Сумна
36
Абуральна
75