Adzin z samych prostych sposabaŭ pradoŭžyć termin prydatnaści ježy — pravilna jaje zachoŭvać. Upakoŭka, u jakoj my kuplajem pradukty, časta zroblena takim čynam, kab ułoŭlivać kandensat i etylen — haz, jaki vydzialajecca, kali pradukt hnije. Kali doŭha trymać pradukt u takoj upakoŭcy, jon moža chutčej psavacca, papiaredžvaje Huffpost.

Niekatoryja pradukty vydzialajuć bolš etylenu, čym inšyja, i banany — lidar siarod ich. Nie kładzicie banany kala lubych inšych praduktaŭ, bo hetaja sadavina chutčej zrobić ich nieprydatnymi. Cybula ŭpłyvaje na pradukty, asabliva na bulbu, takim ža čynam.

Kali kazać pra bulbu, lepš za ŭsio zaharnuć jaje ŭ pakiet z papiery i pakłaści ŭ kantejnier, kudy budzie traplać jak maha mienš pavietra. Papiera budzie ŭbirać u siabie vilhać, kab bulba nie stała zanadta syroj. Pakolki bulba — heta karniapłod, trymajcie jaje daloka ad śviatła, ale pry hetym nie ŭ ciopłym miescy.

Budźcie asabliva aściarožnyja ź zielaninaj, bo joj treba pavietra. Tamu trymajcie zielaninu ŭ vialikim i prastornym kantejniery, bo, kali vy budziecie jaje pryciskać, jana chutčej sapsujecca. Možna pakłaści na dno kantejniera papiarovy ručnik i mianiać jaho kožnyja niekalki dzion, papiera budzie ŭbirać u siabie kandensat i dapamoža zielaninie zastavacca chrustkaj.

Kali pradukty zapakavanyja ŭ pakiety ź dzirkami, možna tam ich i pakinuć. Šmat jakija pradukty možna zachoŭvać u chaładzilniku, ale ž nie rabicie tak z pamidorami, bo choład drenna ŭpłyvaje na ich smak i teksturu. Niekatoryja pradukty lepš zachoŭvajucca, kali pakłaści ich u vadu: heta aktualna dla morkvy, sieldereju, redźki i cytrusavych. Brokali taksama možna zachoŭvać u vadzie, praŭda, krychu pa-inšamu — adrežcie ŭ brokali kraj i pastaŭcie ŭ vadu jak kvietku.

I naadvarot, jahady nie lubiać vadu, asabliva jahady biez skurki nakštałt kłubnic ci malin. Kali vy nabyli jahady, pakładzicie ich u maksimalna hiermietyčny kantejnier i trymajcie ŭ chaładzilniku, myć jahady treba niepasredna pierad užyvańniem. Kali ž vam treba zachavać šmat časnaku, pakładzicie jaho ŭ šklanuju banku, napoŭnicie jaje alejem i trymajcie ŭ ladoŭni.

Jak zachoŭvać miasa dy chleb

Białkovyja pradukty lepš zachoŭvać va ŭpakoŭcy, asabliva kali jana vakuumnaja. Ale kali vy ŭžo adkryli ŭpakoŭku ź miasam, nie kładzicie jaje nazad, bo kali miasa budzie zachoŭvacca va ŭłasnych sokach, jano budzie chutčej psavacca. Trochi pasalicie miasa, pakińcie na 10 chvilin, pramyjcie, absušycie, zaharnicie ŭ papiarovy ručnik i pakładzicie ŭ chaładzilnik. Trymajcie miasa na nižniaj palicy, bo miasa pieranosić salmanełu i inšyja bakteryi, jakija mohuć zarazić pradukty ŭ chaładzilniku.

Što nakont chleba? Taksama trymajcie jaho ŭ chaładzilniku za vyklučeńniem vypadkaŭ, kali žadajecie źjeści chleb za adzin dzień. Kuplajcie chleb narezanym i trymajcie jaho ŭ maraziłcy. Taki padychod nie zrobić chleb bolš smačnym, ale dakładna padoŭžyć jaho termin prydatnaści.

Muku varta trymać u adnoj upakoŭcy. Časam u muce mohuć znachodzicca šašołki — raznavidnaść žukoŭ, jakija jaduć rys, zbožža, krupy i inšyja kruchmali. Kali muka zachoŭvajecca ŭ adnoj upakoŭcy, šašołki nie pierachodziać z pakieta ŭ pakiet. U niekatorych vidach muki taksama bolš białku, abo jana robicca z celnaziernievaj pšanicy ci votrubja. Kali takuju muku chutka nie pieranieści ŭ inšuju ŭpakoŭku ci nie pastavić u chaładzilnik, jana moža pahorknuć. Heta ž datyčycca i arechaŭ, arechavaha aleju i arechavaj muki: trymajcie ich u chaładzilniku, kali nie źbirajeciesia karystacca imi ŭ blizkim časie.

Kab zachoŭvać masła daŭžej, mała prosta pierakłaści jaho ŭ adpaviedny kantejnier i pastavić u chaładzilnik. Treba, kab u hety kantejnier jašče i traplała jak maha mienš pavietra. Jašče adzin papularny małočny pradukt — marožanaje: lepš za ŭsio ščylna zahortvać jaho va ŭpakoŭku.

I ahulnaja parada. Viadoma, što nie kožny moža płanavać svajo mieniu na tydzień. Ale pierad tym, jak iści ŭ mahazin, varta chacia b prykładna padumać pra toje, što b vy chacieli jeści ŭ najbližejšyja dni i što ŭ vas užo jość doma, a potym zrabić śpis pakupak. Taksama staŭciesia realistyčna da svaich płanaŭ na tydzień, kab nie nabyć lišnija pradukty.

Psieŭdaśmiatana, pradukt z vodaram syru i imitacyja zhuščonki. Jakija pradukty-surahaty pradajuć u kramach

Što robicca z cenami na pradukty i paraški, paśla taho jak ich zabaranili padymać?

Dumajecie, što ŭmiejecie čyścić jajki pravilna? Voś niekalki łajfchakaŭ, jak spraścić hety praces

Клас
15
Панылы сорам
1
Ха-ха
0
Ого
1
Сумна
0
Абуральна
5