Časovy skład Kabmina. Fota: Ofis Cichanoŭskaj

Časovy skład Kabmina. Fota: Ofis Cichanoŭskaj

Łatuška: Adbylisia mižnarodnyja sustrečy

Pradstaŭnik pa pytańniach tranzitu ŭłady Pavieł Łatuška adkazaŭ tak: 

«Treba razumieć, što my budujem faktyčna z nula vykanaŭčuju strukturu. Naša zadača nie vyrablać naviny, a vyrablać vyniki.

Ale patrebna pry hetym uličyć usie pamyłki, jakija byli dapuščanyja za dva hady, i pabudavać pracu tak, kab efiektyŭnaść była vyšejšaj.

Fota: ofis Cichanoŭskaja

Fota: ofis Cichanoŭskaja

Ciapier idzie padbor ludziej jak u sam Kabiniet, tak i ŭ jaho struktury, naładžvajem adnosiny ź mižnarodnymi partniorami, tamu što dla ich Kabiniet — heta novaja realnaść.

Naprykład, adbylisia mižnarodnyja sustrečy z pradstaŭnikami Čechii, Litvy, Polščy, Ukrainy. Idzie aktyŭnaje pazicyjavańnie Kabinieta ŭ zamiežnych ŚMI.

Pravodziacca sustrečy z ekśpiertami i biznesam, jakija zacikaŭleny padtrymać dziejnaść kabinieta intelektualna i finansava.

Usio heta nieabchodnyja, ale vierahodna nie vielmi cikavyja dla presy pracesy, bieź jakich u nas nie atrymajecca tych vynikaŭ, jakija trapiać u zahałoŭki».

Łatuška charaktaryzuje heta jak budaŭnictva protadziaržaŭnaj sistemy z nula.

«Što tyčycca pradstaŭnictva pa tranzicie ŭłady — viadziecca praca pa stvareńni, umoŭna nazaviem, kamitetaŭ pa pytańniach sankcyj, pravavoha cisku, kadraŭ dla Novaj Biełarusi. Viaducca kansultacyi sa strukturami, jakija zajmajucca kirunkami, što akreśleny mandatam pradstaŭnika pa tranzicie.

Pa pytańniach pravavoha cisku my zaklučyli damovy z adnoj z samych bujnych advakackich kampanij Polščy, i siońnia padadzieny zajavy ŭ intaresach troch hramadzian Biełarusi ŭ prakuraturu Polščy pa pačatku śledstva suprać supracoŭnikaŭ Akreścina. Dasiahnuta damoŭlenaść ź ministram justycyi Čechii, padčas sustrečy ź im i jaho dvuma namieśnikami, ab źniaćci pieraškodaŭ da raspačatku kryminalnaha pieraśledu supracoŭnikaŭ biełaruskaj milicyi za hvałt u dačynieńni da dziesiaci hramadzian Biełarusi.

Značna palepšana ŭzajemadziejańnie ź Biuro kryminalnaj palicyi Litvy. Na nastupnym tydni adbuducca sustrečy z adznačanaj tematykaj u Bierlinie, ustalavany kantakt z advakatami Ispanii.

Pa pytańniach sankcyj. Dziakujučy padtrymcy ŭ tym liku ministraŭ zamiežnych spraŭ Polščy i Litvy my nie dapuścili ŭviadzieńnia abmiežavańniaŭ na atrymańnie viz u krainy ES dla hramadzian Biełarusi.

Pa ekanamičnych sankcyjach naša hałoŭnaja zadača praanalizavać ich efiektyŭnaść, vynikovaść, dalejšy sens i potym vypracavać novuju stratehiju.

Pa kadravaj palitycy — naładžvajem uzajemadziejańnie z hramadzianskimi arhanizacyjami, jakija zajmajucca padrychtoŭkaj kadraŭ. Naša zadača — vypracavać ahulnyja padychody.

Zaraz adbyvajecca pierafarmavańnie kamandaŭ. Stvarajecca vykanaŭčy instytut, jaki patrabuje bolš času, čym miesiac. Farmavańnie ŭradavaj struktury heta nie marafon, ale i nie bieh na karotkuju dystancyju», — skazaŭ Łatuška. 

Azaraŭ: Padrychtavali try hrupy ludziej, i ŭsio

«Padrychtavali try hrupy ludziej, i ŭsio», — adnym skazam adkazaŭ kiraŭnik «Bajpoła» Alaksandr Azaraŭ, pradstaŭnik Kabinieta pa adnaŭleńni pravaparadku. 

Majucca na ŭvazie hrupy, jakija «Bajpoł» navučaje tamu, čamu vučacca siłaviki. Niadaŭna jany apubličyli svaju takuju dziejnaść. 

Kavaleŭski: Rychtujem mižnarodnyja padziei, padtrymlivajem dobraachvotnikaŭ

A voś što raskazaŭ dypłamat Valeryj Kavaleŭski, «ministr» zamiežnych spraŭ u Abjadnanym kabiniecie. 

«Praviedziena:

1. Raspracoŭka bazavych dakumientaŭ pa rehulavańni pracy novaha Kabinieta, padbor kandydataŭ na vakansii pradstaŭnikoŭ.

2. Infarmavańnie partniorskich uradaŭ i mižnarodnych arhanizacyj ab metach i zadačach Kabinieta, vybudoŭvańnie pracoŭnych adnosin na roznych kirunkach dziejnaści pradstaŭnikoŭ Kabinieta.

3. Vyvučajucca palityčnyja i dypłamatyčnyja kroki našych partnioraŭ dziela padtrymki namahańniaŭ biełarusaŭ pa abaronie niezaležnaści Biełarusi va ŭmovach faktyčnaj akupacyi Rasii. Robiacca novyja kroki dziela raźvićcia adnosinaŭ z Ukrainaj.

4. Pryniataje rašeńnie ab stvareńni ŭ Radzie Jeŭropy kantaktnaj hrupy pa adnosinach ź Biełaruśsiu z udziełam pradstaŭnikoŭ demakratyčnych sił i hramadzianskaj supolnaści. Hety dośvied paśpiachovaj vybudovy adnosinaŭ ź miždziaržaŭnymi strukturami biez udziełu režymu budzie ŭžyty ź inšymi mižnarodnymi arhanizacyjami.

5. Rychtujem mižnarodnyja padziei z udziełam kiraŭnika kabinieta Śviatłany Cichanoŭskaj: Hienasambleja AAN, nacyjanalnyja vizity ŭ šerah jeŭrapiejskich krain i praca na upłyvovych mižnarodnych forumach.

6. Šukajem mahčymaści materyjalna-techničnaj padtrymki biełaruskich dabraachvotnikaŭ va Ukrainie, novyja formy padtrymki dla palityčnych źniavolenych i tych, chto vyzvaliŭsia ź niavoli.

7. Mihracyjnaja tematyka: zachavańnie sproščanaha vizavaha režymu dla biełarusaŭ, novyja abmiežavańni dla pradstaŭnikoŭ režymu, dapamoha ź lehalizacyjaj i tema prajaznych dakumientaŭ dla biełarusaŭ.

8. Praciahvajem udzieł va Uschodnim Partniorstvie — inicyjatyvie ES, jakaja zastajecca važnaj płatformaj dla raźvićcia adnosinaŭ dla Novaj Biełarusi. Dla daviedki: režym spyniŭ udzieł va UP, Biełaruś praciahvaje hetyja adnosiny», — pieraličyŭ Kavaleŭski. 

Sachaščyk: Spravazdača budzie paśla 100 sutak

«Ministr abarony» ŭ Kabiniecie pradstaŭnikoŭ Valeryj Sachaščyk admoviŭsia vydavać vyniki raboty za miesiac, skazaŭšy, što spravazdača budzie paśla 100 sutak raboty. 

«Ministra finansaŭ» Taćcianu Zareckuju my nie pytalisia, bo jana tolki što dałučyłasia da kamandy. 

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?