«My nie viedali adno adnaho da hetaha leta» — adzin z łozunhaŭ pratestaŭ, jakija prakacilisia pa ŭsioj Biełarusi paśla prezidenckich vybaraŭ u žniŭni 2020 hoda.

Spaznavańnie adno adnaho, adčuvańnie prynaležnaści da supolnaści pa-za miežami siamji abo prafiesijnaha koła — novaje jarkaje pačućcio, jakoje da hetaha nie achoplivała šyrokija masy. Časta ludzi, jakija žyvuć u haradach, adasoblenyja adno ad adnaho. Ci viedajecie vy imiony svaich susiedziaŭ? Mabyć, u Biełarusi da niadaŭniaj pary adkaz byŭ by: «Nie».

Dvarovy ruch staŭ značnaj źjavaj 2020 hoda ŭ Biełarusi. Sotni tysiač ludziej, jakija vychodzili jak adno cełaje na haradskija maršy i mitynhi, viartalisia ŭ svaje «spalniki» i praciahvali aktyŭnaść tam praz znajomstvy sa svaimi susiedziami.

Płošča pieramien, abo, jak nazyvajuć jaje sami žychary, PP — tolki adzin z prykładaŭ dvarovaha aktyvizmu. Adnak z historyi supracivu žycharoŭ i ich mužnaj baraćby za svoj murał, za svaich siabroŭ i svaju supolnaść vymaloŭvajecca karcina bolš maštabnaha kanfliktu — kaštoŭnaściej, pohladaŭ i sacyjalnych hrup», — pišuć stvaralniki sajta na jahonaj pieršaj staroncy.

Adnosna mety hetaha prajekta jany adznačajuć:

«Usio čaściej aficyjnyja asoby i dziaržaŭnyja ŚMI sprabujuć skazić niadaŭniaje minułaje, u tym liku historyju «paŭstałaha minskaha dvoryka». My stvaryli hety prajekt, kab zachavać chranałohiju padziej, imiony śmiełych hierojaŭ i hieraiń Płoščy pieramien. Naša kamanda imkniecca praduchilić pierapisvańnie historyi ludźmi, jakija niezakonna zachapili ŭładu letam 2020 hoda».

Na sajcie možna znajści videa i fatahrafii žyćcia dvarovaj supolnaści, uspaminy žycharoŭ PP, asobnyja raździeły pryśviečanyja Ramanu Bandarenku i Ściapanu Łatypavu.

Inicyjatar prajekta — fatohraf Jaŭhien Atciecki, jaki sam źjaŭlajecca žycharom Płoščy Pieramien. Jaŭhien zdymaŭ historyju dvara, budučy ŭnutry pratesnaha ruchu, na praciahu mnohich miesiacaŭ. Tolki ŭ 2021 hodzie jon byŭ vymušany źjechać ź Biełarusi.

Za teksty, raźmieščanyja na sajcie, adkazvała Alesia Piesienka, vizualnaja redaktura — Mania Chmiel, dyzajn — Zorka. Sajt dastupny na čatyroch movach: ruskaj, biełaruskaj, anhielskaj i polskaj, i ažyćciavicca hetamu dapamahli Valeryja Chocina, Kryścina Banduryna, Volha Bubič, Natalla Rusieckaja.

Stvareńnie sajtu stała mahčymym i praz udzieł Free Belarus Center, IMS (International Media Support), Instytut Pileckiego.

Kamanda adznačaje, što ŭsio ž całkam prajekt pra Płošču Pieramien składajecca z troch častak: sajta, fotaknihi i vystaŭ.

«Sajt — heta ŭ pieršuju čerhu aŭtarski hołas, sproba sistematyzavać i apisać padziei. Fotakniha — heta asabistyja ŭspaminy i chranałohija. Prajekt pabudavany takim čynam, kab sajt i fotakniha dapaŭniali adno adnaho», — tłumačyć admietnaści kožnaj častki Jaŭhien Atciecki.

Na staroncy jość mahčymaść zamović knihu «Płošča Pieramien» — jana dastupnaja na płatformie Kikstarter da 16 žniŭnia.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?