Čamu niama studenckaha bumu?

Ź minułaha hoda śpiecyjalisty ahienctva «Tvaja stalica» zaŭvažyli tendencyju, jakaja paćvierdziłasia i ŭ hetym siezonie. Načalnik adździeła arendy žylla ahienctva nieruchomaści Marharyta Pačyckaja kaža, što zapytaŭ ad studentaŭ stanovicca mienš.

— Studenty — heta aŭdytoryja sa svaimi asablivaściami. Bo kvateru vybirajuć i apłačvajuć nie jany, a baćki. Pošuk pačynajecca ŭ lipieni, pakul ich dzieci jašče znachodziacca ŭ statusie abituryjentaŭ. A ŭžo ŭ 10-ch čysłach žniŭnia, kali prychodziać adkazy z VNU, baćki prystupajuć da bolš aktyŭnych dziejańniaŭ. U hetym siezonie my bačym praciah tendencyi, jakuju my adznačyli jašče ŭ minułym hodzie — da nas tady ŭ kancy vieraśnia stali prychodzić ułaśniki kvater, jakija raźličvajučy na studentaŭ, tak i nie zmahli znajści arandataraŭ — pa ich słovach, zvarotaŭ ad studentaŭ stała ŭ razy mienš. Jany adznačali nie prosta fakt adsutnaści studenckaha bumu, ale i ŭ pryncypie zvankoŭ ad studentaŭ. U toj ža čas, pa tym, što pastupali da nas, istotnaha źnižeńnia nie było — chutčej za ŭsio z-za taho, što baćki budučych studentaŭ čaściej źviartajucca da śpiecyjalistaŭ, kab tyja prapanavali niekalki alternatyŭnych abjektaŭ, zekanomiŭšy im čas. Ale sioleta ŭžo i my zaŭvažajem, što zvarotaŭ stała mienš.

Źnižeńnie nie takoje mocnaje, jak u vypadku z vodhukami ŭłaśnikaŭ kvater, ale ŭsio ž — fakt jość fakt. Čamu ž heta adbyłosia?

Pa-pieršaje, my pryjšli da vysnovy, što ŭsim chapaje internataŭ. Adkrylisia žyłyja karpusy tych VNU, što byli na ramoncie z 2019 hoda. Pa-druhoje, stała mienš zamiežnych studentaŭ, z-za čaho vyzvalilisia miescy ŭ internatach. I apošniaja mahčymaja pryčyna — biełarusy źjazdžajuć vučycca za miažu. 

Śpiecyjalist padsumoŭvaje, što rynak arendy atrymaŭ užo druhi ŭdar sioleta. Pieršy byŭ u kancy lutaha i pačatku sakavika, kali ŭłaśniki byli vymušanyja źnizić košt. Marharyta nie admaŭlaje vierahodnaść taho, što žnivień usio ž taki stabilizujecca i jašče zmoža pavysić pakazčyki ŭ hetym siehmiencie. Bo cikavaść z boku studentaŭ jašče jość. Jana prajaŭlajecca da kvater z usioj nieabchodnaj technikaj, dobrym ramontam pa canie nižej za rynkavuju.

«Ciapier žyvie tolki biudžetny siehmient»

U 2020 hodzie ŭdar pryjšoŭsia pa elitnych kvaterach, ciapier šerahi papoŭnili kvatery kamfort-siehmienta (sa śviežym sučasnym ramontam i technikaj). Ułaśniki takich kvater na fonie niedachopu popytu vymušanyja źnižać košty i tym samym ustupać u kankurencyju ŭžo ź biudžetnymi kvaterami.

Ź minułaha hoda my nazirajem za pracesam rełakacyi it-śpiecyjalistaŭ, jaki paśla lutaha paskoryŭsia. Jany jak raz zdymali kamfort-kłas. Ułaśniki stracili arandataraŭ, tamu ciapier žyvie tolki biudžetny siehmient.

— Što tyčycca koštaŭ, to jany trochi padnialisia, ale da lutaŭskich tak i nie viarnulisia. Kali ŭ pačatku hoda adnapakajovaja kvatera z prymalnym ramontam kaštavała 220 dalaraŭ, u sakaviku, kali ŭłaśniki vymušanyja byli źnižać košt da 40%, možna było znajści abjekt za 150 dalaraŭ u miesiac, to ciapier košt składaje 160-170 dalaraŭ.

Treba razumieć, što Minsk dastatkova nasyčany kvaterami dla doŭhaterminovaj arendy. Vychodzić, što na adnaho arandatara prychodzicca piać kvater. Marharyta adznačaje, što, u pieršuju čarhu, buduć vyjhravać tyja abjekty, jakija adpaviadajuć canie i jakaści. A mienavita zrobleny śviežy ramont, jość spalnaje miesca i bytavaja technika, u tym liku pralnaja mašyna i navat televizar. Heta taja adnapakajoŭka, jakaja moža pachvalicca kankurentnymi pieravahami nie dla taho, kab zdavacca daražej, a ŭsiaho tolki znajści arandatara.

— Dvuški zdymajuć čaściej siemji, u jakich jość svaja mebla i technika. Tamu dla dvuchpakajovych kvater inšyja patrabavańni. Tak zvanyja kvatery — «babušatniki» (z maralna sastarełym ramontam) usprymajucca na rynku adekvatna tolki pry canie nižej za rynkavuju. I heta łahična, bo pastajanna źjaŭlajucca kvatery ŭ novych rajonach z sučasnym ramontam, naprykład u Minsk Word. Tamu roźnica ŭ košcie pamiž novabudoŭlaj z ramontam i «stomlenaj» kvateraj pavinna być kałasalnaj.

Takija abstaviny na rynku prymusili ŭłaśnikaŭ bolš łajalna stavicca da arandataraŭ ź dziećmi abo chatnimi žyviołami.

— Ciapier składajuć akt pryjomki abjekta nieruchomaści, dzie apisvaje stan kvatery da zajezdu žycharoŭ. Tam ža prapisvajecca materyjalnaja adkaznaść u vypadku psavańnia majomaści. Z upeŭnienaściu skažu, što ŭsprymajucca takija ŭmovy z dvuch bakoŭ vielmi dobra, pakolki jurydyčna abaraniajuć abodva baki damovy arendy.

Niahledziačy na toje, što na rynku praficyt prapanovy, biełarusy praciahvajuć układvaccca ŭ nieruchomaść, kab u nastupnym zdavać jaje.

— Apošnija hady vahańnie valuty pakazała ludziam, što z usich varyjantaŭ zachavańnia hrošaj samym prostym sposabam źjaŭlajecca kupla kvatery. Da taho ž, sami zabudoŭščyki ŭžo hadoŭ 5 prasoŭvajuć ideju inviestycyj u mietry. I sapraŭdy, žyllo ŭ stalicy, kudy imknucca pierajechać z usioj krainy — dobry inviestycyjny prajekt.

Asabliva papularnych rajonaŭ u biudžetnym siehmiencie vyłučyć niemahčyma. Dla kvater kamfort kłasa važnaja płaniroŭka, stylistyka, sučasnaje azdableńnie. Na pieršym miescy ŭ biełarusaŭ u hetym siehmiencie ŽK «Majak Minska», na druhim — «Novaja Baravaja», na trecim — rajon za «Minsk-Arenaj» uzdoŭž praśpiekta Pieramožcaŭ.

«Samyja častyja zapyty my atrymlivali ad klijentaŭ z Rasii»

Uładzisłaŭ Safronaŭ, kiraŭnik adździeła arendy AN «Harant nieruchomaść» adznačaje, što ŭ ahienctvie nazirajecca aktyŭny popyt na niekatoryja siehmienty kvater.

— Naohuł, u žniŭni ažyvajuć usie katehoryi kvater. Zvyčajna hety bum na rynku arendy doŭžycca da vieraśnia. Siarod maładych par ciapier papularnyja niedarahija kvatery ad 300 da 350 dalaraŭ u spalnych rajonach. Ajcišniki čaściej zdymali ŭ hetym miesiacy kvatery studyi, jeŭradvuški ŭ ŽK «Majak Minska», «Park Čaluskincaŭ» i «Minsk-Śviet». Ceńnik na hetyja abjekty startuje ad 400 da 600 dalaraŭ za miesiac u zaležnaści ad unutranaha napaŭnieńnia i kvadratury. Samyja častyja zapyty my atrymlivali ad klijentaŭ z Rasii. Jany mohuć dazvolić sabie kvatery krychu daražej, čym biełarusy — ad 500 dalaraŭ i vyšej 2000 dalaraŭ. Abjekty jany zdymajuć na pieryjad ad troch miesiacaŭ. Siaredni pakazčyk — paŭhoda.

  Śpiecyjalist tłumačyć, što taki intares z boku rasijskich hramadzian vyklikany prablemami z pracaj u ich na radzimie.

  — Jany pierabirajucca ŭ bližejšuju Jeŭropu — dla ich heta Biełaruś.

  Tut umovy dla biznesu krychu cikaviej, čym ciapier u Rasii. Akramia biznesmienaŭ, pryjazdžajuć na kantrakty ajcišniki i śpiecyjalisty budaŭničaj śfiery. Jany zdymajuć abjekty na praciahły termin.

  Sa studentami ahienctva praktyčna nie pracuje. Adzinyja pradstaŭniki takoj aŭdytoryi — zamiežnyja studenty ź Irana, Iraka, Izraila i Kitaja. U ich biudžety raźličany na dobryja kvatery ad 400 dalaraŭ. U bolšaści razhladajuć abjekty ŭ spalnikach u Maskoŭskim rajonie.

  — U žniŭni popyt raście nie tolki za košt studentaŭ, ale i siemjaŭ, dzie dzieci źbirajucca iści ŭ dziciačy sad abo škołu. Popytam karystajucca biudžetnyja kvatery ŭ spalnych rajonach — dvuški i trojki ad 320 da 400 dalaraŭ u miesiac. Kamfort-kłas — ad 600 dalaraŭ i vyšej. Heta damy z zakrytymi terytoryjami, sučasnym dziciačymi placoŭkami i zialonymi zonami, — adznačaje Uładzisłaŭ. — U paraŭnańni ź minułym hodam popyt u cełym źniziŭsia. Paśla lutaha ceny na kvatery ŭpali, kankurencyja pamiž ułaśnikami zaklučałasia ŭ cenaŭtvareńni. U mai popyt adnaviŭsia. Usie kvatery, što pustavali, užo zapoŭnilisia, tamu ŭłaśniki pačali ceny padymać, ale vyšej za lutaŭskija jany nie stali.

  Клас
  9
  Панылы сорам
  0
  Ха-ха
  11
  Ого
  0
  Сумна
  4
  Абуральна
  12